Ph.D. Historická sociologie

Historická sociologie (prezenční a kombinovaná forma)

Hlavními tématy historické sociologie jsou otázky sociální změny, modernizace a modernizačních procesů, civilizační analýzy, utváření států a národů, formování světového systému a globalizačních trendů. Ty jsou sledovány prostřednictvím rozsáhlé komparativní analýzy zahrnující širokou teritoriální perspektivu a dlouhé časové intervaly. Součástí oboru je i řada dílčích, specifických výzkumných oblastí, mezi které patří např. problematika kolektivních mentalit, habitů a sociální paměti. Historická sociologie představuje velmi rozmanitou a vnitřně diferencovanou disciplínu, která disponuje obecně teoretickými přístupy, má řadu teorií speciálních, rozbíhá se do řady specializovaných badatelských směrů a rozvíjí výzkum na empirické úrovni. Doktorský studijní obor historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci – a to zejména analytické a komparativní povahy – v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá. Studijní plán doktoranda zahrnuje zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů, badatelskou činnost, publikační aktivity a účast na odborných konferencích. Po ukončení studia státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Vedoucí Pracoviště oboru Historická sociologie: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. / doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Web: http://hiso.fhs.cuni.cz/

Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám