Ph.D. Sémiotika a filozofie komunikace

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Studijní program je zaměřen interdisciplinárně a vyžaduje znalost základních teoretických koncepcí i metod různých společenských věd, které jsou potřebné pro komplexní zkoumání problémů komunikace (filozofie, sémiotika, mediální a komunikační studia, sociologie, psychologie, kognitivní vědy). Studenti jsou vedeni k tomu, aby poznali tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a v návaznosti na to si osvojili nejnovější teoretické poznatky, které pak budou schopni samostatně kriticky reflektovat, dále rozvíjet a aplikovat v různých oblastech společenského života včetně jejich virtuálních součástí. Rovněž získávají dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a praktické působení spojené s problematikou komunikace.

Jedinečnost tohoto programu spočívá v spojení filozofie s problematikou médií a komunikace. Filozofický základ se stává integrujícím východiskem pro studium komunikačních procesů, které probíhají v současné společnosti a do značné míry určují její povahu. Ukazuje se, že právě filozoficky koncipovaná sémiotika je disponovaná na průnik do sféry komunikačních procesů v celém rozsahu zahrnujícím oblast digitálních sítí. Současně se ukazuje, že studium těchto procesů může zabezpečit jenom takový filozofický program, který není založen na standardním akcentování historizujících přístupů, ale klade důraz na osvojení si a uplatnění metodologických nástrojů sémiotických a komunikačních teorií. Osobitost tohoto programu vystoupí i v souvislosti s důrazem, který klade na studium vizuálních součástí komunikace. V neposlední řadě k specifickým znakům PS přispívá to, že analýzu procesů semiózy, mediace a komunikace prodlužuje k odhalování manipulačního charakteru některých procedur mediálních diskurzů.


Studijní program připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni uplatňovat metodologické a pojmové nástroje sémiotiky, filozofie a teorie komunikace na analýzy sociálních, kulturních a mediálních fenoménů současné společnosti. Absolventi jsou připraveni analyzovat charakter a sociální efekty procesů probíhajících v oblasti digitálních sítí.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Adresa: José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, 162 52


Vstoupit na web katedry


Facebook katedry


Obecné informace o doktorském studiu


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů


Poslední změna: 23. duben 2020 12:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám