Ph.D. Sémiotika a filozofie komunikace

Sémiotika a filozofie komunikace (prezenční a kombinovaná forma)

Doktorský studijní obor Sémiotika a filozofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání komunikace, jejího vývoje, proměn a vztahů s dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně. Jeho záměrem je studium komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Obor je koncipován teoreticky, může však absolventa disponovat i pro vstup do praktických procesů, protože napomáhá lepšímu pochopení role semiózy v procesu masmediálního sdělování. Studenti jsou vedeni k tomu, aby navázali na tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a filozofie komunikace, aby si osvojili nejnovější teoretické poznatky a aby je dokázali tvořivě rozvíjet.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. / doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Web: http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-1.html

Facebook: https://www.facebook.com/Katedra.EKS

Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, 162 52


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám