Ph.D. Sociální práce

Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma)

Postgraduální obor Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Studijní obor Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FHS UK a FF UK. Je určen pro absolventy různých oborů magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika. Studovat jej mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a přístup k tématům disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním). Přihlášku na tento obor je možné podat pouze na jednu z fakult. V případě, že uchazeč podá přihlášky na obě fakulty, bude řízení, jenž bylo zahájeno později, zastaveno.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Zuzana Havrdová CSc.

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Obecné informace o doktorském studiu


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů
Poslední změna: 23. duben 2020 13:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám