Ph.D. Studia občanského sektoru

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Studijní program je interdisciplinární a vychází zejména ze sociologie, politologie, ale také ekonomie, filosofie, antropologie, mezinárodních vztahů a pedagogiky, popř. z dalších podobných specializací sociálních věd a humanitních studií. Studijní program zohledňuje společenskou poptávku po odbornících, kteří dokáží zkoumat a interpretovat fenomény organizované občanské společnosti z hlediska různých společenských věd a rozumět specifikům a výzvám filantropie a sociální ekonomiky v soudobé společnosti.


Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované odborníky na problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po relevantních teoretických přístupech v politickém myšlení a veřejné politice, v ekonomické sociologii, spolehlivě zvládnutou metodologií sociologického výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Vstoupit na web programu


Obecné informace o doktorském studiu


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů

Vypsaná témata školitelů SOS


Poslední změna: 22. únor 2021 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám