Ph.D. Studia občanského sektoru

Studia občanského sektoru (prezenční a kombinovaná forma)

Toto doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Cílem studijního oboru je připravit vysoce kvalifikované odborníky na problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po relevantních teoretických přístupech, spolehlivě zvládnutou metodologií výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí. Absolventi jsou schopni podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce v občanském sektoru, ve veřejné sféře (především státní správě) i v sektoru tržním (společenská odpovědnost firem, dárcovství a dobrovolnictví). Program umožňuje studium se zaměřením na sociologickou nebo sociálně ekonomickou analýzu občanského sektoru. Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu. Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje Oborová rada.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Vedoucí Katedry studií občanské společnosti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. / doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Web: http://www.fhs.cuni.cz/kos/

Facebook: https://www.facebook.com/katedra.SOS

Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, 162 52


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů

Vypsaná témata školitelů SOS






Poslední změna: 19. únor 2018 08:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám