Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

filosofie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2018/2019


Apokalypsa: četba a komentář II.

Kód předmětu: YBF666 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Pokračování četby a intepretace knihy Zjevení; v tomto semestru se zaměříme na ústřední pasáže textu (zejména střetnutí ženy a draka ve 12. kapitole a k ní paralelní bitvu na nebesích), dále na závěrečnou sérii pohrom (sedm nádob) a její eschatologické vyústění (pád Babylonu, sestoupení Nebeského Jeruzaléma). Výklad bude vycházet z náboženského, duchovního, historického a kulturního kontextu vlády císaře Domitiana na konci prvního století po Kristu, do kterého Jan z Patmu s největší pravděpodobností psal: pouze z takového kontextu lze pak knize adekvátně porozumět; metoda výkladu je principiálně filosofická.Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: na začátku bude proto provedeno rozsáhlé shrnutí.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y5003 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Kód předmětu: YBF361 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Kód předmětu: YBF304 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Cesty k filosofii II.

Kód předmětu: YBF029 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem předmětu je orientovat studenty na zkoušku z Úvodu do filosofie tak, aby se již zároveň připravovali na "velkou" zkoušku z Filosofické antropologie (SAFM). Kurz je proto vhodný jak pro zájemce o přípravu na úvodovou zkoušku, tak i pro ty její absolventy, kteří by rádi v nejbližší době přistoupili k SAFM. Náplní kurzu je interpretování filosofických textů, které jsou relevantní pro obě tyto zkoušky.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBF203 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YMF564 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.

Kód předmětu: YMFPR14 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Francouzština pro studenty, kteří si chtějí prohloubit jazykové znalosti prostřednictvím četby, psaní a diskuze o tématech z oblasti umění, literatury a filosofie. Minimální požadovaná znalost francouzského jazyka B1.V tomto francouzském jazykovém kurzu pro studenty filozofie budeme studovat román "La Preuve" od Agoty Kristof.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.

Kód předmětu: YMFPR15 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Dans ce cours de français pour les philosophes, nous allons étudier le roman "Le grand cahier" d'Agota Kristof, publié aux éditions du Seuil en 1986.

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA281 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBF388 Garant: Kružík,J. + Novotný,J. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBF233 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Člověk jako osoba

Kód předmětu: YBAKA03ZP Garant: Sokol,J. + Skripnik,O. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem je zprostředkovat základní znalosti o různých stránkách lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi a jak s nimi žijeme ve společnosti.

Deutsche Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR100 Garant: Novotný,K. + Berg,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Phänomenologie und Ökologie.Die Phänomenologie hat die gegenwärtigen Debatten bspw. um das mind-body-Problem radikal verändert, indem nicht etwa von einen Solipsismus des Gehirns oder des Körpers ausgegangen wird, sondern die umweltliche Eingebundenheit ihre Wertigkeit erhält. Shaun Gallagher, ein Vertreter der embodied-cognition-Bewegung, formulierte dies so: „Körper der Welt, vereinigt euch…mit euren Gehirnen und euren Umwelten!“.In diesem Seminar sollen die Etappen nachvollzogen werden, in denen sich die Bewusstwerdung der Umwelteingebundenheit soweit herausbilden konnte, dass Ökologie und Phänomenologie so sehr zusammenkommen konnten, dass man heute gerade darin den wesentlichen Vorzug und Beitrag der Phänomenologie überhaupt erkennen mag. Behandelt werden in dieser Genealogie des Umweltbezugs Texte u.a. von Jacob von Uexküll, Helmuth Plessner, Lenelis Kruse, Carl-Friedrich Graumann und Thomas Fuchs.

Deutsche Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR104 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Rhythmus. Von Nietzsche bis zu einem Topos der gegenwärtigen Diskussion„Alles ist Rhythmus“ – so lautete das Credo der Romantik, „pulsierende Zeit“. Das Seminar befasst sich vor einem ideengeschichtlichen Hintergrund schwerpunktmäßig mit dem Rhythmus als einem Grundprinzip menschlicher Zeitgliederung, das insbesondere Friedrich Nietzsche ins Zentrum seines Denkens stellt. Die sein Denken prägende kritische Auseinandersetzung mit den biologischen, physiologischen und neurologischen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, die auch in der Phänomenologie ihren Niederschlag finden, setzen sich in den Debatten der Gegenwart fort: Wie kommt der Mensch zur Zeit? Was ist Kontinuität? Wie kommt die Zäsur in die Welt? Ist das Gedächtnis älter als der Körper? Haben wir das Gedächtnis oder hat das Gedächtnis uns? Und was hat das alles mit rhythmischen Qualitäten zu tun?Die Sitzungen der Seminare setzen sich aus gemeinsamer Lektüre, Vortragseinheiten und Diskussion zusammen. Die Unterrichtssprache ist deutsch.

Digitální umění a nová média I.

Kód předmětu: YMM43PSZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).

Dohled a etika

Kód předmětu: YMM037 Garant: Slavíček,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je zaměřen na téma dohledu. Jsou v něm představeny základní teorie multidisciplinárního oboru dohledových studií (surveillance studies), historický vývoj dohlížení, oblasti, ve kterých se s dohledem setkáváme, i technologie, které jsou k dohlížení využívány (zejména kamerové systémy). Zároveň se kurz zaměřuje na etická úskalí, která s dohledem souvisí.

Dohled a etika I.

Kód předmětu: YMM075 Garant: Slavíček,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz je zaměřen na téma dohledu. Jsou v něm představeny základní teorie multidisciplinárního oboru dohledových studií (surveillance studies), historický vývoj dohlížení, oblasti, ve kterých se s dohledem setkáváme, i technologie, které jsou k dohlížení využívány (zejména kamerové systémy). Zároveň se kurz zaměřuje na etická úskalí, která s dohledem souvisí.

Dohled a etika II.

Kód předmětu: YMM076 Garant: Slavíček,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je zaměřen na téma dohledu. Jsou v něm představeny základní teorie multidisciplinárního oboru dohledových studií (surveillance studies), historický vývoj dohlížení, oblasti, ve kterých se s dohledem setkáváme, i technologie, které jsou k dohlížení využívány (zejména kamerové systémy). Zároveň se kurz zaměřuje na etická úskalí, která s dohledem souvisí.

Dreams in Greco-Roman Culture and in the Bible

Kód předmětu: YBJ146 Garant: Horáček,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Dreams in Greco-Roman Culture and the BibleDuring the one semester, two different religious and cultural milieus of dreaming, and writing about dreams will be treated, always with an eye on their embededness in their respective original languages. We will go through Greek (and partly also Latin) ways of dreaming by way of using some examples from the hundreds of preserved dreams throughout antiquity from its beginning (Homer) down to its end (5th cent. AD) and we will study every Biblical dream to be able to compare the two cultures, both very different from our own, from the perspective of dreaming. Ideally, the two wordls will represent mutual backgrounds or mirrors to show each others´ lineaments.

Evangelium podle Jana - četba a komentář

Kód předmětu: YBF210 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Janova evangelia Jn 1,1 – 12:50. Vyložen bude jednak Prolog (nejčastěji interpretovaná a zřejmě též „nejfilosofičtější“ část Nového zákona, a dále tzv. Kniha znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků (proměnění vody na víno (Jn 2); uzdravení syna královského služebníka (Jn 4); uzdravení ochrnutého (Jn 5); nasycení pěti tisíc (Jn 6); chůze po vodě (Jn 6); uzdravení slepého od narození (Jn 9); vzkříšení Lazara (Jn 11)), přestavených jako SEMEIA, tj. znamení Ježíšovy moci a poslání. Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.

Fenomenologie I.

Kód předmětu: YMF533 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška doplněná četbou uvede do základní problematiky klasické německé fenomenologie na příkladu E. Husserla. Fenomenologie měla zajistit způsob jasného určování a stanovování významu. Proto kurz bude sledovat strukturu významu, logu, vědomí (Já) a jeho aktivně-pasivních operací/syntéz. Jednotícím motivem je "pravda" jakožto forma i jakožto obsah fenomenologické metody a práce.

Fenomenologie II.

Kód předmětu: YMF534 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Fenomenologie II. - četba

Kód předmětu: YMF540 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Fenomenologie II.“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi vybraných paragrafů Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Fenomenologie III.

Kód předmětu: YMF535 Garant: Benyovszky,L. + Pětová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Meze fundamentální ontologie jako hermeneutické fenomenologie smyslu existence. Otevření otázky transcendence jsoucna vcelku. Vyústění do fenomenologie pravdy jako neskrytosti a ustavení promýšlení dějin neskrytosti bytí.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBF174 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBA382 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBF3003ZI Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBF3003LI Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Francouzská filosofie I.

Kód předmětu: YMF536 Garant: Zika,R. + Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Výklad myšlenek kritických následovníků Edmunda Husserla ve Francii zaměřený zejména na otázky tělesnosti. Úvod do filosofie Maurice Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra,R. Barbarase, M.Richira aj.Pozornost budeme věnovat také nefenomenologické filosofii, jako přípravě na Francouzskou filosofii III, jako je např. M. Foucault nebo H. Bergson.

Francouzská filosofie II.

Kód předmětu: YMF537 Garant: Zika,R. + Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Navážeme na první semestr a budeme sledovat myšlení M. Merleau-Pontyho a autorů, kteří na něj navazují. Atestace: kolokvium (poslední dvouhodinovka a dálekonzultační hodiny ve zkouškovém období).

Francouzská filosofie III.

Kód předmětu: YMF538 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tématem kursu bude vztah filosofické problematiky a literatury, jmenovitě románu. Klíčovými díly, na něž se zaměříme, bude Pour une sociologie du roman (L. Goldmann), Pravidla umění (P. Bourdieu), Pour une théorie du nouveau roman (J. Ricardou), The Rise of the Novel (Ian Watt), Teorie románu (Gyorgy Lukács), Fiction and Repetition (Hillis Miller). Znalost těchto textů bude pro účastníky užitečná, ale nepředpokládá se. Mezi tématy bude figurovat "zrod moderní subjektivity v románu", "román a afektivita", "román a časovost". Pokud jde o literární autory, budeme číst texty S. Richardsona, D. Defoa, J.-J. Rousseaua, Thomase Hardyho, sester Brontëových, Th. Manna, M., Prousta a dalších.

Französische Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR101 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Der Kurs wird beim P. Schilders Ansatz zur Phänomenologie des Körperschemas und Körperbildes beginnen und über Merleau-Pontys Ansatz bis zu gegenwärtigen interdisziplinären Untersuchungen das Thema darstellen.

Französische Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR103 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B. + Gurjanov,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Skepsis und ExistenzBereits in den ersten Ausformungen skeptischen Philosophierens in der Antike wird die Skepsis als existentielle Praxis verstanden. Anhand von Texten von Sextus Empiricus soll das existentielle Moment der skeptischen Epoché herausgestellt werden. Im Anschluss an diese Analysen zur pyrrhonischen Skepsis werden im Seminar moderne Formen skeptischen Philosophierens von Stirner über Husserl und Nishitani bis hin zu gegenwärtigen Debatten über den Skeptizismus in der analytischen und kontinentalen Philosophie diskutiert.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Kód předmětu: YBK2001LI Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.

Heideggerova přednáška: Co je metafysika? - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF115 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Konzultační seminář k vlastní četbě Heideggerovy přednášky „Co je metafysika?“.

Heideggerův „Bytí a čas“

Kód předmětu: YBF366 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Kód předmětu: YBF365 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi vybraných paragrafů Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hérakleitos: četba zlomků

Kód předmětu: YBF147 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a rozbor výroků asi nejznámějšího starořeckého filosofa před Platónem.

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie imaginárního (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH405 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historie filosofické antropologie III.

Kód předmětu: YMA362 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář sleduje pojetí člověka ve vybraných koncepcích novověké filosofie - Descartes, Hobbes, Leibniz, Kant.

Human Nature and the Limits of Human Knowledge

Kód předmětu: YBF347 Garant: Janda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This course provides an introduction to a philosophical discussion of questions about human nature, limits of human knowledge, and a purpose of philosophy. Each of the three parts will be primarily based on reading classical texts in philosophy such as Plato, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Kant, Kuhn, Russell, or Wittgenstein. We will also see what contemporary research in philosophy has to say about each of the three topics, and we will draw similarities and differences between classical authors and contemporary approaches to these questions.

Interkulturelle Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR129 Garant: Sepp,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Denken im Negativ: Adorno – Fink – Nishida Im 20. Jahrhundert wurde nicht nur in Europa selbst, sondern auch in Ostasien die tradierte europäische Ausrich-tung an Identitätskonzepten in Frage gestellt. Während Th. W. Adorno eine „Negative Dialektik“ und Eugen Fink einen meontischen Ansatz, der das Fragment (symbolon) in den Mittelpunkt rückte, ausarbeiteten, entwi-ckelte Nishida Kitaro, auf der Grundlage (zen-)buddhistischen Denkens, ein Konzept der „widersprüchlichen Selbstidentität“. Diese drei Denkansätze werden aufeinander zu beziehen sein, so dass deutlich wird, wie sich auf je unterschiedliche Weise die ihnen gemeinsame Grundstruktur, das im (jeweiligen) Da nicht zu Gebende thema-tisch zu machen, abzeichnet.

Interkulturelle Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR112 Garant: Sepp,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Oikologische FelderVersteht man Oikos grundlegend als leibliche Verortung und leibliches Verhältnis zu Orten, so haben nicht nur Ökologie – das Leben als orthaft geprägtes – und Ökonomie – der Warentausch zwischen Orten – mit dem Haus zu tun. Im Oikos gründen auch das Politische als gesellschaftlicher Austausch von Orten/Positionen und das Technische als die Bestimmung von Orten durch Prozesse eines objektorientierten Gestaltens. Inwiefern vermag der Rekurs auf das Oikologische einen neuen Zugang zu Ökonomie, Ökologie, Politik und Technik zu eröffnen, einen Zugang, der es ermöglicht, diese Bereiche als Felder eines Integralen zu verstehen, welches das Oikologische selbst ist? Obgleich die Begrifflichkeit dieser Felder sowie des Oikologischen selbst auf Europa verweist, geht es bei Versuchen, diese Frage zu beantworten, auch darum, Entwicklungen in anderen Kulturen in den Blick zu nehmen.

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Introduction to Christian Symbolism

Kód předmětu: YBF303 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
The seminar introduces students to the problem of Christian symbols and symbolism; the general problem of symbol and religious symbolism will be dealt with during the analysis of phenomenology of some Christian symbols (as for example cross, nimbus, aureola; symbols of Trinity, Holy Ghost, Virgin Mary; common attributes given to angels, apostles and saints).

Introduction to Logic

Kód předmětu: YBF295 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
The course focuses on the idea of analysis (as “disentanglement” or “resolving complex expressions into simpler or more basic ones”): an analysis of arguments, thoughts, ideas, proofs, Etc. What does it mean to analyze? How do we do it? Do we learn an art of analysis by a theory or by a practice?The idea of analysis comes from Aristotle. The modern mathematical analysis has its roots founded in the early modern thinking of René Descartes and in his method.Besides, this course introduces the main ideas and skills of modern symbolic logic and foundations of mathematics (the ideas of proposition, variable, propositional function, first order language, and the skills of proving propositions) as they are inscribed in Principia Mathematica by Bertrand Russell and Alfred N. Whitehead.All the necessary texts, notes and exam materials will be provided to students.

Introduction to the language(s) of art

Kód předmětu: YBF377 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course will present 13 diverse, yet interconnected interpretations and case studies of key artworks or artistic strategies from the 14th to 21th century, showing not only how contemporary art unconsciously took over some old renaissance and baroque unsolved traumas of art (mimetic alienation, concept vs. revelation, the problem of unfinished artwork etc.) but how the language(s) of art continually reacted to the ever-changing world, posing again and again the very same question: what is the actual jurisdiction of art? What aspects of the world can be reflected and what aspects must be inevitably left untouched? The course will thus not only present a history of modern art in a nutshell, explicating key concepts behind the general movements and stages (what is mannerism? what motivation coined impressionism? why abstraction never worked for it's inventors? etd.), but it will also analyze the jurisdiction of art (what art can speak about and what should be silent about) and show the specific principles of how to read the art in general.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBQ112 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Kierkegaard

Kód předmětu: YBF171 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je synoptickým podáním základních problémů Kierkegaadovy filosofie. Cílem bude konkrétně vymezit Kierkegaardův projekt filosofie, definovat základní parametry jeho ontologie, abychom následně mohli důsledně interpretovat problém existence člověka, syntézy lidství a syntézy okamžiku. Kurz není zamýšlen jako jednoduchý úvod do Kierkegaardovy filosofie, nýbrž jako prezentace silné interpretace Kierkegaardova myšlení.

Komunikace a městský prostor

Kód předmětu: YMM04KMP Garant: Marcelli,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Předmětem kurzu jsou zkoumání, která sledují efekty komunikačních procesů při utváření urbánního prostoru. Východiskem bude přehled výsledků, které v této oblasti přinesla současná filosofie, antropologie a sémiotika. Tyto výsledky budou prezentovány především ve vztahu k programu architektonické a urbanistické moderny. Hranice tohoto programu budou přiblíženy z hlediska antropologických koncepcí urbánního prostoru a též z perspektivy teorie dohledu a disciplinování. Odtud se zájem přenese ke koncepcím, které vycházejí z pojmů sítě, emergence a rizomy. Poté se pozornost bude věnovat názorům současných teoretiků urbanistických důsledků procesů telekomunikace a koncepcím kolektivní inteligence. Poslední část kursu bude věnována filosofickým a antropologickým aspektům času a rytmu.Témata jednotlivých přednášek:1. Úloha komunikace při utváření urbánního prostoru, filosofické, antropologické a sémiotické aspekty tohoto procesu. 2. Urbánní prostor jako universum znaků. Urbánní sémiotika, její představitelé, metody bádání, hlavní teoretické koncepce a jejich výsledky. 3. Morfologie urbánního prostoru, základní typy. Typologické korespondence mezi urbánním prostorem a metafyzikami. Pojem prázdného subjektu a jeho urbánní korespondence. 4. Moderna v architektuře a urbanismu, její filosofické a antropologické předpoklady. Projevy architektonické a urbanistické moderny. Hranice modernistické koncepce, pokusy o jejich překročení. Pojem ne-místa. 5. Podstata antropologického přístupu k urbánnímu prostoru. Urbánní prostor jako sféra praktik. Pragmatická východiska urbánní antropologie. 6. Dvě strategie při opisovaní urbánního prostoru: mapa a itinerář. Antropologie místa a prostoru. Pojem apropriace. 7. Urbánní prostor jako pole disciplinování jedinců. Dohled a kontrola v současném městě. Panoptikální architektonické uspořádání, jejich vývin a transformace. Elektronický dohled a kontrola. 8. Rizomatické uspořádání urbánního prostoru. Vstup digitálních technologií do urbánního prostoru, transformace, které vyvolaly. Telekomunikační procesy a jejich vliv na utváření měst. 9. Pojem emergence a kolektivní inteligence, projevy při utváření urbánního prostoru. Vitalistické koncepce urbánních procesů. Projevy a osobitosti emergentních procesů v současných metropolích. 10. Čas v perspektivě urbánní antropologie. Čas a prostor v současných městech. Dva základní kulturní typy vnímání a organizace temporálních vztahů. 11. Synchronizace aktivit v současném městě. Antropologie městských rytmů. Tělesné, mentální a sociální předpoklady rytmizace pohybů ve městě. 12. Polyrytmie, její projevy v současné kultuře, zvláště v urbánní. Komunikační aspekty polyrytmie. Rozvoj telekomunikacie jako předpoklad polyrytmických aktivit. Sociální a politické aspekty polyrytmie.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFKETIP1 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBF0000LI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBF0002ZI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Kořeny evropské tradice IV.

Kód předmětu: YBF2005ZI Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice (I. - III.) sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení.

Kultura nových médií

Kód předmětu: YMM068 Garant: Novák,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou nových médií respektive s vybranými novomediálními aspekty ve vztahu k soudobé informační společnosti. Kurz probíhá formou přednáškového cyklu, který je doplněn skupinovou diskusí k aktuálnímu tématu. Od studentů se v průběhu kurzu očekává pravidelná samostatná četba povinné literatury (v českém či anglickém jazyce). Povinná literatura sestává z vybraných úseků publikací, nebo z krátkých článků. Doporučená (rozšiřující) literatura je označena hvězdičkou. Na základě poznatků z četby bude v rámci přednáškových cyklů téma dále rozvinuto, eventuálně konkretizováno pomocí příkladů. Kurz je zakončen zkouškou.

Merleau-Ponty’s The Visible and Invisible

Kód předmětu: YBF346 Garant: Mensch,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
What is the relation of our embodiment to our philosophical thinking?  How are we to understand the fact that the very same embodiment that allows us to internalize the world also makes us a part of the world.  The paradox here is that of the intertwining: the fact that each of us must say: I am in the world and the world is in me.  Merleau-Ponty in his last unfinished work tried to resolve this paradox and, in the process, came up with a new vision of philosophy.  In this class, we will examine this vision.

Mikel Dufrenne: Oko a ucho

Kód předmětu: YBF389 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Překladatelský seminář bude věnován knize L’oil et l’oreille francouzského fenomenologa Mikela Dufrenna. Úvodní kurzy budou koncipovány jako přednášky, jež studenty uvedou do základních témat probíraných v knize (problematika smyslů v dějinách estetiky, teorie umění a filosofie; hierarchizace jednotlivých druhů umění podle důležitosti přikládané jednotlivým smyslům; vztah smyslů k imaginaci, citům a rozvažování aj.) a nastíní základní kontury fenomenologické estetiky Mikela Dufrenna. Hlavní těžiště kurzu bude spočívat v překládání vybraných pasáží z knihy, na nichž budou vysvětlovány specifika francouzské gramatiky, syntaxe atd. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka.

Mosty mezi filosofií, historií a antropologií II. Prostředkující význam času a vyprávění Paula Ricoeur

Kód předmětu: YMD059 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví a magisterským studentům historicko-vědních a antropologických oborů. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění (Paul RICOEUR, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávěníM Praha 2000 a Paul RICOEUR, Čas a vyprávění III. Vyprávěný čas, Praha 2007). Pojednávána je zejména otázky poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu nalytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd.

Německá filosofie I.

Kód předmětu: YMF530 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1017 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Záměrem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem přitom bude jak Kantova teoretická a praktická filosofie, tak jeho pokus sjednotit obě tyto oblasti.Podmínkou atestace je pravidelná účast na hodinách a vypracování písemné práce v rozsahu 4-6 NS.

Německá filosofie II.

Kód předmětu: YMF531 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář k základním myslitelům bytnosti (Wesen), koncentrovaný na problematiku problému soupatřičnosti spontaneity a receptivity, jednotu podmíněného a nepodmíněného kladení, Urteilen atd. s výhledem na jejich ontologický a temporální smysl.

Německá filosofie III.

Kód předmětu: YMF532 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Smrtelnost a řeč v myšlení počátku. Seminář k pozdní Heideggerově filosofii, jehož klíčovým motivem bude souvislost smrtelnosti a počáteční zřejmosti, jež se rozvrhuje ve zdržování se smrtelného na Zemi, pod Nebesy a před Božským. Seminář tím zároveň představí posun Heideggerova porozumění souvislosti bytí a času oproti fundamentálně-ontologickému chápání.

Nietzsche

Kód předmětu: YBF363 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurs bude sledovat, jakými strategiemi Nietzsche konstruuje svou pozici autora a jaké naroky klade na svého čtenáře. Hlavním zájmem bude mapování aspektů nového typu filosofického textu, který Nietzsche zavedl, a možností jeho interpretace či širší recepce. Rovněž se pokusíme ukázat, zda a jak toto nové pojetí filosofie transformuje obraz, jenž si o sobě člověk vytváří. Kurs je vhodný jako příprava na SAFM.

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF325 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Od krajiny k abstrakci

Kód předmětu: YBK019 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.

Oikoumenou časem a prostorem I.

Kód předmětu: YBF096 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBF116 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Phänomenologie I.

Kód předmětu: YMFPR97 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Der Kurs ist eine Einführung in die Phänomenologie gewidmet, wo Edmund Husserl, Jan Patočka und Hans Jonas im Bezug auf die Themen Leben, Leib und Umwelt im Zentrum des Interesses stehen werden.

Phänomenologie II.

Kód předmětu: YMFPR102 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
„Erde“ bei Heidegger und Fink. Zur phänomenalen Erlebensstruktur des VerschlossenenDas Seminar befasst sich mit einem Thema, das als Erlebensstruktur in der phänomenologischen Forschung zunehmend virulent wird: dass der Mensch nicht nur „weltoffen“ existiert, sondern zugleich „erdoffen“. Es geht also um das existenzielle Paradox, in der Aussetzung in die und zugleich als „Natur“ zu sein, das bewusstlose „Ansichsein“ im „Fürmichsein“ leben zu müssen. Denn wie kann man etwas wissentlich leben, das sich dem Wissenkönnen als der ihm unvordenklich vorausliegende „Urgrund“ entzieht? Muss man nicht über das, worüber man nicht sprechen kann, schweigen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass man über das, worüber man nicht sprechen kann, auch (oder sogar gerade) nicht schweigen kann? Welche Formen kann dieser „Bruch des Schweigens“ annehmen – begrifflich, phänomenologisch, existenziell?Die Sitzungen der Seminare setzen sich aus gemeinsamer Lektüre, Vortragseinheiten und Diskussion zusammen. Die Unterrichtssprache ist deutsch.

Phänomenologie II. — Übung

Kód předmětu: YMFPR116 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Analyse und Besprechung einiger ausgewählten Texte

Plato and Aristotle on Love and Friendship

Kód předmětu: YBF348 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This course provides a basic insight into classical topics of love and friendship depicted famously by Plato in dialogues Phaedrus, Symposion and Lysis, and by Aristotle in his Nicomachean Ethics.

Platón: Symposion

Kód předmětu: YBF356 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurs bude věnován četbě a analýze jednoho z nejvýznamnějších pojednání Platóna z pozic filosofických i náboženských.

Platónovy dialogy (Obrana Sókrata, Kritón, Faidón)

Kód předmětu: YBF364 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Na semináři budou probrány čtyři zřejmě nejznámější Platónovy dialogy: Obrana Sókrata, Kritón, Faidón a Gorgias. Výklad bude vycházet z kulturního, historického a náboženského kontextu a bude sledovat dva vzájemně se prolínající motivy: pojetí očistného (tj. filosofického) života (Faidón) a pojetí života politického (Gorgias), jež oba ústí do specifického pochopení toho, co znamená arété (ctnost). V rámci výkladu tak budou především zohledněny různé polohy (platónské) zbožnosti, náležité a nenáležité podoby vztahu k obci a jejím zákonům, problém smrti a jejího překonání, a konečně různé způsoby vztahu k sobě samému.Kurs je koncipován tak, aby byl přístupný studentům prvního ročníku jako příprava k Úvodu do filosofie, popř. též studentům, již se chystají na soubornou zkoušku; zváni jsou ale všichni zájemci o tento typ filosofie a spirituality (kurs je integrální součástí mého čtyřsemestrálního cyklu platónských interpretací).

Platónovy dialogy (Timaios, Zákony)

Kód předmětu: YBF399 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V dalším díle platónských intepretací se zaměříme na dva pozdní dialogy: jednak slavný Timaios a občas ne zcela právem opomíjené Zákony. V případě Timaia se zaměříme na Platónovu filosofii přírody, která zkoumá ve třech stupních stvoření psychofyzického celku světa, a v Zákonech pak na reinterpretaci představ o dokonalé obci, jak je podal v Ústavě, a dále na problém platónské zbožnosti a theologie v X. knize. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBF260 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček-Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelaise - groteskní pojetí těla, B. Stoker-Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla a M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 str.).

Politická filosofie II.

Kód předmětu: YBF385 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je věnován výkladu základních textů evropské tradice politické filosofie. Svým zaměřením a výběrem témat má povahu pramenného úvodu do politické filosofie.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení III.

Kód předmětu: YBF0002CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení IV.

Kód předmětu: YBF0003CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení V.

Kód předmětu: YBF0004CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VI.

Kód předmětu: YBF0005CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VII.

Kód předmětu: YBF0007CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VIII.

Kód předmětu: YBF0008CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Raný existencialismus - francouzská četba II.

Kód předmětu: YBF328 Garant: Matoušek,J. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Na semináři se budeme věnovat četbě a výkladu vybraných textů Jeana Wahla a Gabriela Marcela. Oba tito myslitelé se proslavili především zásadním vlivem na formování francouzského intelektuálního prostředí v první polovině dvacátého století, což je období blízce spjaté se vznikem tzv. “existencialismu”. Toto hnutí zasáhlo a transformovalo nejen tehdejší filosofii, ale razantně se promítlo i v literatuře a divadelní tvorbě. Kurz je tak vhodný jak pro zájemce o francouzskou filosofii dvacátého století, tak i pro hlubší seznámení s širším francouzským kulturním prostředím inkriminované doby. Na kurzu se budeme zabývat převážně do češtiny dosud nepřeloženými texty, a proto je mezi účastníky semináře vítána alespoň základní znalost francouzštiny.Pro zapsání není nutné absolvování předchozí verze kurzu ze zimního semestru. Nabídku čtených textů lze po konzultaci rozšířit.

Reflections on Totalitarianism

Kód předmětu: YBF400 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
During the seminar, we will read and discuss some of the major texts reflecting the experience of totalitarianism (and post-totalitarianism), particularly the texts of Hannah Arendt (Origins of Totalitarianism; Responsibility under Dictatorship), Czeslaw Milosz (The Captive Mind) Václav Havel (Power of the Powerless; An Open Letter to Dr Husák).

Revolutions of Visible Time: Imagination, Convulsions and Convolutions of Astronomy, Geology and Art in 17. and 18. Century

Kód předmětu: YBF215 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
The course focuses on the development of the conceptions of time and cosmos and interrelated paradigm & imagination shift(s) in the European culture of the 17th to 19th century, ignited by Copernican heliocentric system and Galileo‘s subsequent discovery of Jupiter‘s moons, followed by Kepler's soulful physics and Newton‘s expansion of the universe and crowned with Hutton's positive proof of Earth's „deep time“, suddenly flooding and literally disintegrating our modern universe. This double revolution seriously challenged human imagination and self-esteem and questioned his very place among the newly invented cosmic wastelands; the course will thus not only present an overview of this remarkable change, but will also pose and answer two mutually interconnected questions: what was the role of art and imagination in articulating the modern universe? And how did the images become the important epistemic tools, which are still instrumental in contemporary NASA/ESA projects?

Rozum a individualita

Kód předmětu: YBF250 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz má za cíl zprostředkovat náhled do tradičního napětí mezi věčností a netělesností rozumu a lidskou smrtelností a individualitou. Běžně odvozujeme specifičnost člověka od rozumu a myšlení, ve filosofické tradici je však rozum zpravidla chápán jako věčný a netělesný. Člověk je přitom tělesná bytost podrobená vzniku a zániku. V jakém smyslu tedy může neměnný, netělesný a věčný rozum náležet tělesné a smrtelné bytosti? Obě tyto roviny se ve filosofické tradici protínají v lidské duši. První část kurzu se bude věnovat pojetí duše u Platóna a Aristotela, ve druhé části budeme sledovat vybrané novověké a moderní koncepce "já" (self), "osoby" (person), "mysli" (mens; mind) či "(sebe)vědomí".

Řecký atomismus

Kód předmětu: YBF391 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě zlomků řeckých atomistů (Leukippa, Démokrita, a Epikúra), kteří vypracovali jeden z nejoriginálnějších a historicky nejvlivnějších fyzikálních výkladů světa (vše je složeno z atomů a prázdna) a zároveň představili důmyslný etický systém poskytující praktické návody, jak se zbavit strachu, úzkosti a jiných útrap, jak si udržet dobrou mysl a jak žít šťastně.

Slavery, religion, and enlightenment: Hume and 1734 Bristol

Kód předmětu: YBF345 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
David Hume is considered to be a true hero of not only Scottish but European Enlightenment, a true defender of commercial and civil society, enlightened infidel, critic of religious enthusiasm and superstitious practices. 1734 Bristol is after London the second city of England and the second port flourishing mainly thanks to participation on ´triangle trade´, slave economy, and in the same time, the city of religious freedom, hotbed of religious movements and powerful organization of local merchants, Society of Merchant Venturers of Bristol. Ambitious enlightened philosopher candidate from Scotland and flourishing city in England had a short but intense meeting in 1734. Newly discovered evidence allow as to see a particular unity of “slavery, religion, and enlightenment” in action and discuss not only genealogy of Hume´s ideas on slavery, race, and origin of both commercial and civil society. A radical question about systematic compatibility of enlightened moral philosophy and practice of 18th century slavery, colonial phase of globalization, might be addressed. Students are expected to write a 2000 words essay as a minimum, should defend her or his essay design and participate on reading and assessment of mostly textual evidence provided in classes.Academic visitor seminar, lecture and tutorials will be held in 10 week (academic visitor: Dr Richard Sheldon, University of Bristol)

Sociální konstrukce reality

Kód předmětu: YBA352 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBF078 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: viz SIS
Jedná se o třídenní blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu v termínu 5.-8.5.2018 a letní termín je 30.8.-2.9.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.estranky.cz

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF077 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: viz SIS
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu a stojí pouze 500kč (ubytování, stravování)

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: viz SIS
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století

Kód předmětu: YBF370 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V zimním semestru kurz sleduje spory o výklad lidské přirozenosti a jejich důsledky pro rozumění původu společnosti v britské filosofii u Bacona, Hobbese, Shaftesburyho, Locka a Mandevilla, a to v kontextu s protestantskou antropologií pádu člověka a jeho důsledků. V letním semestru pak sleduje kritiku Mandevillova pojetí u Hutchensona a Butlera, proměnu Mandevillovy pozice a pojetí člověka a původu společnosti u Huma, Smithe a dalších vrcholných představitelů skotského osvícenství. Primární texty a výkladová literatura ke kurzu bude převážně v anglickém jazyce, texty na semináři však budou diskutovány v jazyce českém. Posluchači získají atestaci z kurzu jednak na základě akademické eseje (minimálně 1500 slov, český či anglický jazyk), jednak aktivity v průběhu semestru (ústní presentace vybraných témat z relevantních textů).

Staroseverské představy o duši a těle

Kód předmětu: YMD050 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz si klade za cíl představit starogermánské myšlení předkřesťanské doby a hledat tak úhly pohledu, které - vzhledem k hlavnímu proudu evropského myšlení - ukazují jiné perspektivy a souvislosti. Tato hluboce materiální kultura totiž právě tělu samozřejmě připisuje duchovní aspekt, obejde se bez dualismu těla a duše a člověka uchopuje v rámci jiných polarit.Vycházet budeme z dochované staroseverské literatury – ságy, Eddy, zákony, skaldské básně. Žádná filozofická pojednání ve staroseverském světě nevznikla, a tak abstrakce z konkrétních příkladů zůstává na nás. Jednotlivé výrazy nacházíme vždy v konkrétních příbězích, kde podle kontextu vystupuje do popředí vždy některý aspekt jejich významového pole.

Strukturální poetika vyprávění

Kód předmětu: YBF161 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář bude věnován četbě primárních textu z okruhu ruského formalismu (Tomaševskij, Šklovskij, Propp), francouzského strukturalismu (Barthes, Todorov, Genette, Bremond) a českého strukturalismus (Jan Mukařovský, Lubomír Doležel. Podmínky atestace: na semináři bude vyžadována 80% účast (s jistou mírou tolerance maximálně tři absence) a závěrečný test ze základních naratologických pojmů

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBF058 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Kód předmětu: YBK2007ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurzu hledání kritérií výtvarné kritiky a psaní kritických textů o aktuálních výtvarných projevech. Reflexe aktuálních výstav současného výtvarného umění s cílem rozpoznat a formulovat jejich umělecký, kulturní a společenský smysl. Jako referenční texty slouží důležité teorie, které se prosadily při hodnocení moderního výtvarného umění 20. století.

The Human Condition: Introduction to Philosophical Anthropology

Kód předmětu: YBF294 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V současném filosofickém diskursu se živě diskutuje otázka, jakým způsobem lze uvést v soulad každodenní pojem, jenž o sobě, coby lidech, máme, s vědeckým pojmem člověka. Je patrné, že existuje rozpor mezi tím pohledem na člověka, jenž klade do popředí jeho povahu morální, vědomé, intencionální bytosti, a vědecky konstruovaným určením "homo sapiens". V tomto kurzu se budeme věnovat a diskutovat důležité koncepce "conditio humana", lidského určení, tj. klíčovým pojetím "toho, co nás dělá lidmi".

Towards a Philosophy of Existence

Kód předmětu: YBF349 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
The course is intended as an introduction into the German variety of existential philosophy (Existenzphilosophie). We will be discussing the philosophical work of Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, and Patočka. Our goal is to understand the basic scope, topics, and bearings of this particular variety of philosophy. The course is open to all interested students and requires no prior philosophical knowledge.

Tvořivost a rozvoj osobnosti

Kód předmětu: YBK150 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem je představit posluchačům humanitních předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků; upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje subjektivní, neodvozená zkušenost; ukázat, jakým způsobem přecházejí umělecky vytvořené znaky do komunikace; ukázat také styčné body mezi uměním a vědou.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten I.

Kód předmětu: YMFPR12 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung kleinere philosophische und literarische Texte bzw. Videos. Durch das regelmäßige Verfassen kleinerer Texte sowie durch die aktive Teilnahme im Kurs, auch in Form von Kurzreferaten, sollen die aktiven Kompetenzen der Teilnehmenden weiter geschult werden. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II.

Kód předmětu: YMFPR13 Garant: Novotný,K. + Hausen,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis "Argumentation/Argumentieren" bzw. ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden einige Kapitel des Buchs von Vittorio Hösle "Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist" (München, 2013) ein Übungsfeld sein. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Uvedení do Heideggerovy interpretace Aristotela

Kód předmětu: YBF367 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Obsahem kurzu bude sledování Heideggerova obratu k aristotelské filosofii a jeho vyrovnání se s ní. Heidegger se ve svých raných textech obracel k Aristotelově filosofii, jeho ústřední dílo „Bytí a čas“ vzniklo z úvodu k rozsáhlé knize o Aristotelovi, kterou se Heidegger chystal napsat. Heidegger interpretoval Aristotelovy texty fenomenologicky, snažil se v nich najít odpovědi na základní filosofické otázky a výklad základních filosofických pojmů. Heideggerovu interpretaci Aristotela, přeorientování od „Etiky Nikomachovy“ k „Fyzice“, budeme na kurzu dokumentovat četbou a interpretací klíčových pasáží z Heideggerovy stati „Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela“ a z Heideggerovy knihy „Aristotelova Metafyzika IX, 1-3“.

Úvod do fenomenologie I.

Kód předmětu: YBF266 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům, z hlediska fenomenologie. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou atestace je pravidelná účast na kurzech, povolený počet odůvodněných absencí jsou tři, a krátká (maximálně pětistránková) seminární práce o některém z probíraných těmat a autorů odevzdaná do konce srpna 2017.

Úvod do fenomenologie II.

Kód předmětu: YBF291 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou porozumění tématu není absolvování Úvodu do fenomenologie I.

Úvod do filosofie pozdního novověku

Kód předmětu: YBF290 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1017 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého osvícenství, tedy Kanta a Hegela, a na jejich specifickou recepci a kritiku u Marxe. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Kurs je vhodný jako příprava na SAFM i na magisterské studium Obecné antropologie s filosofickým zaměřením. Absolvování předchozích Profilových seminářů je pro zápis vhodné, nikoli nezbytné.

Úvod do filosofie raného novověku

Kód předmětu: YBF267 Garant: Kunca,T. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz studentům poskytne základní přehled o filosofii R. Descarta, J. Locka, B. Spinozy, G. Berkeleyho, D. Huma a G. W. Leibnize. Závěrečná atestace: ústní zkouška. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do filosofie raného novověku – četba

Kód předmětu: YBF268 Garant: Vrabec,M. + Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
V první polovině semestru půjde o společnou četbu knihy A Treatise of Human Nature od Davida Huma. Posluchači budou mít k dispozici transkript kritického vydání a dosud nepublikovaný překlad do českého jazyka. Dílo je považováno za nejvýznamnější pokus o systematickou filosofii v dějinách britské filosofie (nejenom) v raném novověku. V druhé polovině semestru budeme číst vybrané části Spinozovy Etiky. Požadavky k atestaci: Písemná práce v rozsahu 3-5 NS.Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do kognitivní lingvistiky

Kód předmětu: YMM069 Garant: Ivan,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Predmet má za cieľ zoznámiť študentov s predpokladmi výskumu v oblasti kognitívnej lingvistiky – a to ako historickými, tak metodologickými, ako aj so základnými poznatkami z tohto odboru, niektorými jej výsledkami a ukážkou aplikácie pri analýze diskurzu.Prvým cieľom predmetu je zasadenie kognitívnej lingvistiky do filozofickej teórie. Kognitívna lingvistika je na jednej strane súčasťou kognitívnej vedy, ktorá vyrástla ako vedecká reakcia na problémy v oblasti filozofie mysle (stanovisko dualizmu a materializmu, ako ani behaviorializmu nebolo pre ďalší rozvoj dostatočné). Predmet zoznámi účastníkov s uvedeným filozofickým vývojom vedúcim k takzvanej kognitívnej revolúcii.Kognitívna lingvistika však v podobe predstavovanej v tomto predmete predstavuje zároveň kritiku viacerých predpokladov kognitívnej vedy týkajúcich sa chápania pojmov . Ďalším cieľom preto bude predstaviť tradičný model pojmov a aktuálneho zástancu čistej referenčnej teórie, ktorým je hypotéza jazyku mysle, a jeho kritiku – začiatky kognitívnej lingvistiky totiž spočívajú v teóriách a výskumoch poukazujúcich na nedostatky tradičného modelu pojmov. Predmet teda zoznámi účastníkov s týmito kritickými teóriami (Austin, Wittgenstein) a niektorými výskumami (Berlin, Kay, Rosch). Tiež sa budeme zaoberať základnými výzvami, pred ktorými kognitívny výskum jazyka stojí (modularita vs. holizmus, Chomskeho teória generatívnej gramatiky a najnovšie reakcie na ňu).Napokon sa predmet zameria na určujúci smer kognitívnej lingvistiky, ktorý sa odvíja od teórie predstavenej Lakoffom. Budeme sa zaoberať kognitívnou teóriou metafory a súvisiacimi teóriami. Predmet napokon predstaví niekoľko prípadových štúdií a náčrt možných aplikácií, ako skúmať spoločenský a politický diskurz s využitím teórie metafory.Podmienky absolvovania kurzuReferát na hodine + seminárna práca. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť čítať odborné texty v angličtine.Kurz je ukončený splnením oboch podmienok:1. Referát na hodine na niektorý z textov (referát je možné vypracovať v dvojici).2. Seminárna práca: rozsah je 5NS, predpokladá sa samostatné spracovanie a využitie relevantnej literatúry.

Úvod do otázek logiky I.

Kód předmětu: YBF264 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Úvod do otázek logiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Podkladem nám budou Aristotelovy spisy O vyjadřování a První analytiky. Texty budou studentům k dispozici na semináři. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do otázek logiky I. - cvičení

Kód předmětu: YBF265 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cvičení k Úvodu do otázek logiky. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do otázek logiky II.

Kód předmětu: YBF2004LI Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je zaměřený na filosofické otázky logiky. Výklad je vedený pomocí komentované četby vybraného textu (Aristoteles: První analytiky). Kurz navazuje na Úvod do otázek logiky I. vyučovaný v LS 2016/2017.

Úvod do otázek logiky II. - cvičení

Kód předmětu: YBF289 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cvičení k Úvodu do otázek logiky. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do Platónovy filosofie

Kód předmětu: YBF262 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kurzu je nedogmatické zpřístupnění a výklad základních otázek a problémů Platónovy filosofie, přičemž důraz bude položen na původní souvislost mezi otázkami po bytí, poznávání a jednání. - Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Seminář je proto vhodný jak pro studenty, kteří žádný kurs platónské filosofie zatím neabsolvovali, tak pro studenty, již chtějí pokračovat v interpretacích platónských dialogů z minulých semestrů.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Virtues, Vices and Formation of Society

Kód předmětu: YBF312 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Are the good, amiable qualities of man, virtues, or the bad, hateful ones, vices, the true foundation of human sociability, and consequent formation of society towards its civil and commercial stage? Dilemma famously exposed by Mandeville and still acute not only thanks his disturbing arguments which are quite frequently misunderstood. What Mandeville really said, what was the main set of arguments proposed by his antagonists, what is say anthropological background of the debate? This kind of questions is to be posed and discussed when reading selection of primary sources, state-of-art interpretations and even confronting these with observations of present social sciences. Students are expected to submit a 2000 words final academic essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework. Moreover, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent essay and attend at least three face-to-face tutorials. Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Visual Sociology

Kód předmětu: YBA351 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Vizuální sémiotika

Kód předmětu: YBQ086 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Základní pojmy filosofie

Kód předmětu: YBF241 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBF3013ZI Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie II.

Kód předmětu: YBF3013LI Garant: Kalva,Z. + Palouš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý. Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.Účast není podmíněna absolvovaním kurzu I.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám