Výběr kurzů – jazyky

Vyučované předměty

Disciplína jazyky a překladatelství

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Africa from the Historical-Sociological perspective

Kód předmětu: YMH328 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this course is to elucidate the development of African society through their long journey of political systems, their various economic sectors, the indigenous African religion, the expansion of Christianity and Islam- the three main influential faiths in the continent. The course is divided into three parts: the first part of the course illustrates the long period of African society’s historical independent development, before the colonial era, the second part explains the short period of colonial overrule of Africa and its consequences and finally the longest part of the course concentrate on post-independent period of contemporary Africa, in which the political, economic, religious movements and various violent conflicts will be discussed.

AJ - Advanced I.

Kód předmětu: YBJ0011ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohloubení přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách na základě předběžné přípravy. Kurs je koncipován cyklicky, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBJ136 Garant: Císařovská,L. + Filipová,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Nově vypsaný kurs AJ - Advanced II., který bude vyučovat paní Helena Filipová. Tento kurs se zaměřuje především na akademickou angličtinu.Advanced English for Academic PurposesThe seminar will focus on analysing the structure and vocabulary of academic texts – in order to improve students’ understanding of this textual type and to enhance their own writing skills. The second part of the seminar will concentrate on translating texts and the analysis of students’ translations.The topics discussed will include:- the structure of a paragraph and text organization- hedging and expressing stance- textual cohesion and linking expressions- academic vocabulary- nominal condensations- punctuation- citations- translationAssessment will be based on home assignments and translations and the final written exam. Students will be required to prepare home assignments and translations for every class.Students are allowed 3 absences.There will be a final test, in which the maximum of 75 points can be obtained. Students are also required to submit 5 short written assignments (4 points each) and 5 translations (a point each) in order to gain credits from the course. The minimum of 55 points in total is needed to receive credits. Students will be given marks: 100–85A, 84–70 B, 69–55 C.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBJ0021ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Students of Advanced English will be required to write an essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 400 words or more. Plagiarism of any kind will not be tolerated. 80% attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBJ0061ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Students of Advanced English will be required to write an essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 400 words or more. Plagiarism of any kind will not be tolerated.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.80% attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBJ070 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Tento kurz má upevňovat jistotu v mluvené angličtině a přirozeným způsobem rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu. Při hodinách budou probírána předem připravená diskusní témata a živá atmosféra kurzu studentům umožní vybudovat sebedůvěru i při formálnějším projevu.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBJ141 Garant: Janda,P. + Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
The course aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBJ030 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurs pro středně pokročilé/pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny.

AJ - Intermediate II.

Kód předmětu: YBJ075 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Angličtina s rodilým mluvčím pro středně pokročilé studenty, kteří se potřebují naučit své pasivní znalosti používat aktivně.

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBJ071 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu.

AJ - Pre-Proficiency

Kód předmětu: YBJ0073ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurs pro pokročilé studenty, zaměřený zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby. Dosavadní víceméně intuitivní orientaci v angličtině poskytuje poučenou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Kurs se cyklicky vrací k jednotlivým oblastem gramatiky a lexika s cílem co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou. Kurz pokrývá všechny základní jazykové dovednosti: mluvení, poslech, čtení i psaní. Při jednom dvouhodinovém semináři týdně je naprosto nezbytné počítat s poměrně náročnou domácí přípravou.

AJ - Upper Intermediate II.

Kód předmětu: YBJ140 Garant: Janda,P. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBJ069 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ0041ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurs pro mírně až středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti. (Poznámka: Číslice v názvu kurzu slouží pouze k jeho identifikaci a nevztahuje se k úrovni kurzu. Neplatí tedy, že by na kurz označený UI 1 navazoval kurz UI 2 atd. )

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBJ0051ZI Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Analysis of Public and Political Discourse

Kód předmětu: YMH537 Garant: Čížek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course introduces and explores the qualitative methods used in analysing public and political discourse. Different types and approaches to discourse analysis will be described and discussed. The focus will be on frame analysis, with students designing and carrying out a qualitative project of frame analysis on a given issue. Different types of documents (newspaper articles and other media, political and parliamentary debates, interview transcriptions) will be collected and analysed using the software program Atlas.ti. Students will be assisted through the stages of research and will be able to use the acquired knowledge subsequently in other types of qualitative research.

Analýza a interpretace narativních pramenů

Kód předmětu: YMO017 Garant: Krátká,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu je práce s narativními prameny, konkrétně s orálně historickými interview, jejich analýza a interpretace. Dílčí témata budou prezentována formou přednášky, studující zároveň dostanou k dispozici relevantní teoretické a metodologické texty, o nichž budou v hodinách diskutovat. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, tedy interpretace vybraných rozhovorů, respektive jejich přepisů. Dílčí témata probíraná v rámci kurzu jsou: historie jako interpretace – interpersonální vztahy v orálně historickém interview – reliabilita a validita – možná zkreslení způsobená osobou tazatele, použitými technikami apod. – vlastní interpretace narátorů – zranitelnost narátorů – etika orálně historického výzkumu.

Anglická prezentace

Kód předmětu: YMR14HOLI Garant: Klírová,M. + Staňková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz "Anglická prezentace" je určen studentům se středně pokročilými znalostmi angličtiny. Jeho cílem je pomoci účastníkům osvojit si základní jazykovou výbavu pro přípravu a přednes akademické prezentace v anglickém jazyce. Důraz je kladen na nácvik efektivního uspořádání prezentovaného obsahu a na procvičování výrazových prostředků přispívajících k plynulému přednesu.Tento kurz je výhradně určen pro studenty Katedry řízení a supervize.

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice I

Kód předmětu: YBA237 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Antropologie jídla je v současnosti jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v rámci sociální antropologie. Jedním z důvodů popularity studií jídla je skutečnost, že jídlo odjakživa hrálo neodmyslitelnou úlohu v rámci lidského společenství. Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu. Ačkoliv je kurz tematicky zaměřen na problematiku jídla, popř. těla a zdraví, je vhodný i pro studenty s jiným zaměřením v oblasti sociální antropologie. Co více, kurz se snaží studenty připravit ke zkoušce Comprehensive Exam in Social Sciences a čtou se v něm vybrané texty, které se rovněž nachází v seznamu literatury ke zkoušce. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a etnografickou terénní praxi v Českém Krumlově (celkem 6 celých pracovních dnů/ dohromady 7 včetně cesty). Studenti jsou vedeni k naplánování vlastních výzkumných projektů, které poté realizují v rámci terénního výjezdu. Kromě projektů zaměřující se na tématiku jídla mohou student realizovat i projekty zaměřené na tématiku těla či zdraví (supervizi těchto prací obstarává Mgr. A. Wolfová). V prvních dvou blocích si studenti osvojí teoretické a metodologické základy etnografické práce, které si následně “vyzkouší” v praxi. V následujících výukových blocích jsou pak studenti vedeni k analýze vytvořených dat a sepsání výzkumné zprávy v podobě závěrečné eseje. Přeprava a ubytování v Českém Krumlově jsou plně hrazené z finančních prostředků kurzu. Studenti si z vlastních prostředků hradí pouze náklady na stravování.

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice II.

Kód předmětu: YBA219 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Antropologie jídla je v současnosti jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v rámci sociální antropologie. Jedním z důvodů popularity studií jídla je skutečnost, že jídlo odjakživa hrálo neodmyslitelnou úlohu v rámci lidského společenství. Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu. Ačkoliv je kurz tematicky zaměřen na problematiku jídla, popř. těla a zdraví, je vhodný i pro studenty s jiným zaměřením v oblasti sociální antropologie. Co více, kurz se snaží studenty připravit ke zkoušce Comprehensive Exam in Social Sciences a čtou se v něm vybrané texty, které se rovněž nachází v seznamu literatury ke zkoušce. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a etnografickou terénní praxi v Českém Krumlově (celkem 6 celých pracovních dnů/ dohromady 7 včetně cesty). Studenti jsou vedeni k naplánování vlastních výzkumných projektů, které poté realizují v rámci terénního výjezdu. Kromě projektů zaměřující se na tématiku jídla mohou student realizovat i projekty zaměřené na tématiku těla či zdraví (supervizi těchto prací obstarává Mgr. A. Wolfová). V prvních dvou blocích si studenti osvojí teoretické a metodologické základy etnografické práce, které si následně “vyzkouší” v praxi. V následujících výukových blocích jsou pak studenti vedeni k analýze vytvořených dat a sepsání výzkumné zprávy v podobě závěrečné eseje. Přeprava a ubytování v Českém Krumlově jsou plně hrazené z finančních prostředků kurzu. Studenti si z vlastních prostředků hradí pouze náklady na stravování.

Art and Society in Pre-modern Europe

Kód předmětu: YBH169 Garant: Dienstbier,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is intended as an introduction to visual culture of pre-modern Europe. During each session, we will analyse various types of images and discuss their social and religious background. The aim of the course is to demonstrate connections between art and the society in wider anthropological perspective. The participants should learn about the background of different pre-modern visual traditions, many of them also present in the modern culture. Moreover, they should learn how visual sources could be used to enrichen our understanding of the society.Syllabus:1) Medium is the message Medieval "art", its transmisssion and functions2) Body of Christ Eucharistic cult and miraculous depictions of Christ3) Jewish sow Rise of anti-judaism and its visual representations4) Everyday Hell Depiction of Hell and everyday morality5) In Praise of Folly Fools and their function in visual art 6) Power of women Gender in pre-modern society and images of strong women and weak men7) Love hurts Medieval concept of love and its visual representation8) Medieval obscenities Scatology and sexuality in pre-modern art and their function9) Rise of the living dead Ghosts and other revenants, triumph of death10) Naughty priests Critics of church, reformation, antireformation and their propaganda 11) Good king Wenceslas National saints and their role in pre-modern society 12) Baby Jesus Changing depictions of Christmas story and Jesus' youth13) Final test

CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU006 Garant: Lichard,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Why are some countries poor and other countries rich? What are the factors of growth? What is the role of political and economic institutions in the development process? How can aid foster growth and development? This course aims to address these questions in view of the theory and empirics of economic growth.

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cizí slova v češtině I.

Kód předmětu: YBJ013 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je ujasnit si postavení cizích slov jakožto integrální složky lexikálního systému češtiny, jejich sémantickou a slohotvornou funkci, jakož i otázku kultury jejich užívání v jazykové praxi.

Cizí slova v češtině II.

Kód předmětu: YBJ053 Garant: Palek,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je ujasnit si postavení cizích slov jakožto integrální složky lexikálního systému češtiny, jejich sémantickou a slohotvornou funkci, jakož i otázku kultury jejich užívání v jazykové praxi.

Collective Memory and Its Research

Kód předmětu: YMH522 Garant: Šubrt,J. + Tomášek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In the seminar the essential paradigms of collective memory research are presented. The emphases are put on French and German authors that extensively influenced the discourse of collective memory, such as Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Aleida and Jan Assmann and others. Seminar further presents these concepts in particular instances and exposes various research agendas of collective memory studies. Discursive field; narrative; sites of memory; cultures of remembering; forgetting - cultural amnesia and de-contextualization - revisionism are identified as major established approaches in study of collective memory. Along with these, more recently emerged approaches, that innovate hitherto methodological apparatus and theory, are introduced: Social/cultural/collective trauma; folklore and forming national identity - nostalgia; cultural memory; politics of the past; politics of memory. The main purpose of the seminar is to familiarize students with various possible approaches to collective memory and through concrete examples highlight the topical relevance of collective memory research in today’s social sciences.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

Consultation Seminar on Written Academic Assignments

Kód předmětu: YBJ122 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Consultations are designed to help students who are working on their written academic assignments. We focus on principles of composition and strategies enabling participants to independently improve their written English. Students are required to actively engage in work and provide evidence of steady advance in their writing. For details see the file above (Soubory).

Controversial Issues in Cultural Anthropology

Kód předmětu: YBA275 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course will introduce students to selected issues in sociocultural anthropology through the means of reading and interpretation of anthropological papers. It aims to develop critical anthropological thinking and interpretive skills. Each class will deal with one controversial issue in anthropology which remains unresolved. Each issue will be presented through two papers holding antagonist positions. Students will be expected to read both papers designated for each week in advance, before each class, and comprehend them to that extent to be able to discuss them in class.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.

Kód předmětu: YMFPR14 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Francouzština pro studenty, kteří si chtějí prohloubit jazykové znalosti prostřednictvím četby, psaní a diskuze o tématech z oblasti umění, literatury a filosofie. Minimální požadovaná znalost francouzského jazyka B1.V tomto francouzském jazykovém kurzu pro studenty filozofie budeme studovat román "La Preuve" od Agoty Kristof.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.

Kód předmětu: YMFPR15 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Dans ce cours de français pour les philosophes, nous allons étudier le roman "Le grand cahier" d'Agota Kristof, publié aux éditions du Seuil en 1986.

Czech Intermediate

Kód předmětu: YBJ104 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Stehlíková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Čeština pro středně pokročilé je dvousemestrální kurz pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A1 (absolvování kurzu pro začátečníky není podmínkou zápisu). Kurz není určen pro studenty na úrovni B1, B2 a výše (např. studující na české vysoké škole v českém jazyce nebo ty, kteří již podobný kurz absolvovali jinde). Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka). Docházka je povinná (min.75%).

Czech Intermediate II.

Kód předmětu: YBJ105 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Stehlíková,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Jedná se o navazující kurz na Czech Intermediate I (absolvování předchozího kurzu není podmínkou zápisu). Kurz NENÍ URČEN pro studenty na úrovni B2 a výše (např. studující na české vysoké škole v českém jazyce nebo ty, kteří již podobný kurz absolvovali jinde). Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka). Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBJ222 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
The course mainly targets students of english undergraduate program Liberal Arts and Humanities that are staying in Czech Republic for years and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

Czech Language Course for Beginners

Kód předmětu: YBJ092 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Stehlíková,H.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course targets students that are staying in the Czech Republic for a limited period of time and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The ultimate aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Czech (Pre-)Intermediate

Kód předmětu: YBJ093 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Stehlíková,H.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka)Docházka je povinná (min. 75%).

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ091 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ036 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ090 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Čínské písmo

Kód předmětu: YBJ131 Garant: Vihan,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je osvojit si -- v návaznosti na kurz mluvené čínštiny -- základní sadu znaků a ty chápat ne pouze jednotlivě ale i jako součást systému, který odráží specifika čínského jazyka. Student je zároveň konfrontován s aspekty současné i dávné čínské kultury. A to interaktivní formou skrze film a četbu dramaticky laděných "Zápisků historika," mimo jiné prvních souhrných dějin Číny.Kurz rozvíjí zrakovou paměť, kritické myšlení a schopnost nezávislé interpretace.

Čínština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ5041LI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs Čínština pro mírně pokročilé I. je pokračování kursu z uplynulých 2 semestrů (pro studenty, kteří v uplynulých dvou semestrech absolvovali kurs Čínstina pro začátečníky). Kurs je vyučován v českém jazyce. Budou se v něm dále rozvíjet nabyté znalosti a rozšiřovat slovní zásoba. Budeme trénovat čtení a psaní, mluvení i poslech a seznamovat se postupně s důležitými gramatickými jevy.

Čínština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ5043ZI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro mírně pokročilé I. Budeme se v něm seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o četbu čínských článků.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ5044LI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Popis kursu:Jedná se o kurs navazující na kurs Čínština pro začátečníky ze zimního semestru.. Náplní tohoto kursu bude návazné rozšiřování slovní zásoby z běžných okruhů a nastudování dalších jevů gramatiky čínštiny.Kurs probíhá 2x týdně.

Design of Quantitative Research I.

Kód předmětu: YMH535 Garant: Hampl,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The main aim of this course is to teach students the principles of the general methodology of quantitative sociological research. The course will focus mainly on the preparation of questionnaires. Attention will be paid to the formulation of research problems, the choice of appropriate research strategies and also on instrument, operationalization, research project preparation and lastly the construction of questionnaires.

Design of Quantitative Research II.

Kód předmětu: YMH540 Garant: Hampl,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
There is a follow-up course for this class, ‘Design of Quantitative Research’, which aims to extend students' knowledge and the practical skills required for the quantitative data management and to demonstrate the most common applications of quantitative sociological research and their context.

Deutsche Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR100 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Phänomenologie und Ökologie.Die Phänomenologie hat die gegenwärtigen Debatten bspw. um das mind-body-Problem radikal verändert, indem nicht etwa von einen Solipsismus des Gehirns oder des Körpers ausgegangen wird, sondern die umweltliche Eingebundenheit ihre Wertigkeit erhält. Shaun Gallagher, ein Vertreter der embodied-cognition-Bewegung, formulierte dies so: „Körper der Welt, vereinigt euch…mit euren Gehirnen und euren Umwelten!“.In diesem Seminar sollen die Etappen nachvollzogen werden, in denen sich die Bewusstwerdung der Umwelteingebundenheit soweit herausbilden konnte, dass Ökologie und Phänomenologie so sehr zusammenkommen konnten, dass man heute gerade darin den wesentlichen Vorzug und Beitrag der Phänomenologie überhaupt erkennen mag. Behandelt werden in dieser Genealogie des Umweltbezugs Texte u.a. von Jacob von Uexküll, Helmuth Plessner, Lenelis Kruse, Carl-Friedrich Graumann und Thomas Fuchs.

Die Kulturgeschichte des Vodkas

Kód předmětu: YBA282 Garant: Hultsch,A. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Vodka wird in dieser Vorlesung als ein Element der russischen (und polnischen) Alltagskultur betrachtet, in dem man mit den Worten Kirill Kobrins wie in einem magischen Kristall alle Aspekte des russischen Lebens sehen kann. Durch Einnahmen aus der Alkoholsteuer konnte russisches Großmachtstreben vorangetrieben werden, der Verlauf von Kriegen wurde durch Vodkakonsum beeinflußt, die Kirche mußte sich mit diesem russischen Gott (Viktor Erofeev) auseinandersetzen, er nahm Einzug in Literatur, Kunst und Film, hat seinen unbestrittenen Platz in Werbung und Folklore. Der liebevollen Verehrung des Mütterchen Vodka, durch das mehr und mehr die kollektive Identität der Russen bestimmt wird, steht die nationale Selbstzerstörung durch unkontrollierten Vodkakonsum gegenüber, der sich grundlegend von westlicher Trinkkultur unterscheidet. Diesen Fragestellungen wird im einzelnen und in ihrer gegenseitigen Durchdringung nachgegangen.

Economic Systems from a Historical-Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH505 Garant: Cviklová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to provide detailed information about sociological reflection upon evolution of individual capitalist economies that have developed in modern West European societies and partially also in other parts of the world. Theoretical explanation of various economic and social processes will contribute to better understanding of historical context of institutional changes in contemporary societies. Different trajectories regarding developments in Britain, United States, France and individual Central European countries will be highlighted. Lectures will draw on selected texts from history of economic theories as well as sociological texts concerning modernization processes. Special attention will be attributed to interdependence between political, constitutional, military and industrial circumstances on the one hand and distinctive institutional economic forms on the other. Compulsory and optional readings can be found in MOODLE.

Economics of Transition

Kód předmětu: YBAU005 Garant: Semerák,V. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The course deals with main economic issues related to transition from centrally-planned economies of the Soviet bloc, Yugoslavia, and China to market economies. Compared to other similar courses, this course will be less descriptive and more analytical; we will use economic models and results of econometric studies where appropriate.

Enlightenment and Religion: Hume's Dialogues

Kód předmětu: YBF311 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Textbook definition says that Enlightenment is “the age of reason” and famous enlightened men are supposed to be proud holders and/or defenders of explicit or at least implicit position of “atheism”. David Hume is considered to be the “king of enlightened atheists or infidels”. Is this view of Enlightenment and particularly of Hume truly supported by both textual and contextual evidence? Many still acute questions will be derived from reading Hume´s Dialogues Concerning Natural Religion, masterpiece of argumentation with unfinished agenda. Hume´s mastery in essay writing is well known and established fact. Therefore, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent 2000 words essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework.Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU001 Garant: Krajčová,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theoriesexplaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at thenational, international, and global level.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBJ134 Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This is a process writing course which will focus on the process for writing an argumentative essay. The course will follow the writing process(introduction, main body and conclusion, academic style of writing) through a step-by-step process by having the students spend the entire semester writing a long essay that will have to be at least 1000 words. The students should choose their argumentative essay topic very carefully before the class begins since they will be responsible for arguing the topic through the use of critical thinking. The essay will also include some research so it cannot be based purely on the student's experience or opinion. The course could be considered beginning preparation towards giving the students the skills and experience to write an argumentative essay. These skills could be applied towards writing their bachelor work later in their academic career. The focus of the course will be developing the persuasive context of the essay that the students will write as a final assignment. The students who apply for the course should be advanced-level writers since there will not be enough time to develop their grammatical proficiency. There are weekly assignments. These assignments will have to be printed out and turned in on time. No excuses for late work will be accepted. It should also be stressed that there is absolutely no tolerance for plagiarism of any kind. There is an attendance requirement of 80%. Illness also counts as an absence. The class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must stay in class the entire 80 minutes. The class will finish on time so that the students are not late for their next class. The students must begin attending the class the next class after the student registers. Study worksheets will be provided in class.

Europe in the Global Context

Kód předmětu: YBAU019 Garant: Sobell,V. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The overriding goal of this course is to reach an understanding of the key strategic issues facing Europe in today’s global context.

European Integration: Why and How

Kód předmětu: YBAU010 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Everyday Life under Dictatorships: Central and Eastern Europe, 1939-1989

Kód předmětu: YBH170 Garant: Pražáková Seligová,M. + Talaber,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Over the last decade, historians and social scientists began to ask more penetrating questions about how people experienced their everyday lives under totalitarian regimes. In this course, students will explore how the Nazi German and Communist regimes controlled citizens’ lives through a number of various ‘everyday’ strategies, such as food, youth and popular culture, resistance and gender and sexuality. We will also explore how citizens used the ‘everyday’ to counter and undermine the control and influence of these regimes.

Feminism and the Environmental Movements

Kód předmětu: YMG158 Garant: Sokolová,V. + Helman,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Francouzština pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBJ138 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky I. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Používáme učebnici Latitudes 1, Paris, Didier, 2011. Doporučená je rovněž Mluvnice francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ118 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ126 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ145 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je čtvrtým semestrem dvouletého cyklu a je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Budeme používat učebnici Latitudes 1, Paris, Didier, 2011 a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ087 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz francouzštiny je určen pro začátečníky. Jedná se o první semestr dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož budeme vycházet, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používat také budeme Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ117 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ125 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Französische Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR101 Garant: Novotný,K. + Keskin,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Der Kurs wird beim P. Schilders Ansatz zur Phänomenologie des Körperschemas und Körperbildes beginnen und über Merleau-Pontys Ansatz bis zu gegenwärtigen interdisziplinären Untersuchungen das Thema darstellen.

Französische Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR103 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B. + Gurjanov,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Skepsis und ExistenzBereits in den ersten Ausformungen skeptischen Philosophierens in der Antike wird die Skepsis als existentielle Praxis verstanden. Anhand von Texten von Sextus Empiricus soll das existentielle Moment der skeptischen Epoché herausgestellt werden. Im Anschluss an diese Analysen zur pyrrhonischen Skepsis werden im Seminar moderne Formen skeptischen Philosophierens von Stirner über Husserl und Nishitani bis hin zu gegenwärtigen Debatten über den Skeptizismus in der analytischen und kontinentalen Philosophie diskutiert.

From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context

Kód předmětu: YMN116 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na studium dějin české sociologie v mezinárodních souvislostech od roku 1945 až do poslední dekády. THE FIRST SESSION MEETS ON OCTOBER 10TH, 12:30 p.m., ROOM 2071 JINONICE (classes are cancelled on Oct 3 due to immatriculation ceremony).

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender, Nature, Culture

Kód předmětu: YMG154 Garant: Sokolová,V. + Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
In this course we explore the entanglements of gender, nature and culture that have been at the heart of feminist theory and activism. These concerns have gained renewed feminist attention in the era some call the Anthropocene where human activities irreparably have impacted on geological, biotic and climatic processes. What does it mean to live in the ruins of capitalism and what life and specifically feminist and queer politics can be generated when there is no simple cure or going back to pre-industrial times? These questions will take us to theories of racism and colonialism as much as gender and queer studies and human animal studies. How do we have to rethink sexed gendered and racialized embodiment, affect and intelligence from the perspective of plants, nonhuman animals or other bodies of water? What do feminist research practices look like that are not restricted to human concerns, or rather understand the very concerns of gender and feminist research as irretrievably intertwined with the more-than-human world of which we are part?The course will proceed through engaging case studies, as well as an exercise of creative ‘energy writing’ that will take us out of the classroom to expand our always more than human sensorium, train our writing skills and attune us the environment.A detailed and updated course syllabus will be provided at the start of the semester. Please contact the course tutor if you have further questions (d.lorenzmeyer@gmail.com).

Global Communication

Kód předmětu: YBAU015 Garant: Nesbitt,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to bring together diverse issues and perspectives in the rapidly evolving and changing area ofinternational/global communication.

Gothic, Baroque, Modern: Arts in Bohemia Culture

Kód předmětu: YBAU007 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course will survey the visual arts - including some photography and film - and architecture in the Czech Lands since the Middle Ages through the 20th century, with an emphasis on the last 150 years or so.

Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH501 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
The objective of this course is to provide a general overview of the status and perspectives of historical sociology as a developing discipline. A further goal of the course is to prepare students for a more detailed discussion about the specific issues of comparative civilisation analysis, which shall be taught in the second year.

Historical Memory and National Master Narratives in Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBH167 Garant: Čapská,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
IMPORTANT INFO: Please, note that this course take place every other week and it starts on Monday, October 16th, 2017.The seminar will explore the field of historical memory studies. It is designed as transnational and comparativist. It will critically examine both the dominant and subversive versions of national histories in Central and Eastern Europe. The aim is to expose and analyse these clashing and competing national master narratives and to make students aware that they tended to exclude the people on broad social margins and their understanding of history. We will therefore ask who might have been relegated from the official memory. The seminar will stregthen students’ competences in working with analytical categories of difference (such as gender, class, religion, ethnicity, and generation) in order to foster their ability to think beyond national frames and to critically analyse Central and Eastern European societies and cultures, their past, present and historical memories. While the first part of the course will introduce historical memory and its national frames as discussed in current historiography, the second part will analyse selected narratives of early modern Central Europe employing various categories of difference.

Historical Sociology of Global Politics and International Relations

Kód předmětu: YMH546 Garant: Maslowski,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course focuses on global politics and international relations from the perspective of historical sociology. The disappearance of the opposition of national and international levels is the starting point of intellectual quest, which involves issues of the historical sociology of memory in international relations, of the question of new movements, influences of national politics on foreign policy, globalisation, and the confrontation of traditional theories of international relations with the approach of historical sociology.

Historical Sociology of Knowledge, Culture, and Religion

Kód předmětu: YMH503 Garant: Cviklová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to highlight importance of historical currents of philosophical and social thought for contemporary sociological paradigms. While some thinkers (Charles Louis de Secondat Montequieu, Alexis de Tocqueville and others) laid foundations of their perspectives before establishment of sociology as a distinctive science, Émile Durkheim, Karl Marx and Max Weber have been considered to be founders of sociological theory and their intellectual heritage has been critically appropriated by several theoretical sociologists (Talcott Parsons, Jürgen Habermas, Jeffrey Alexander, etc.) In the framework of the course relevant theories of those thinkers will be presented who have contributed to theoretical interpretation of modern societies through the interdisciplinary perspective bordering on philosophy and political science such as Hannah Arendt, Sigmund Freud, Michel Foucault, etc.) Compulsory and optional readings can be found in MOODLE.

Historical Sociology of Politics

Kód předmětu: YMH511 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course focuses on the historical construction of the modern political system. The state, the citizenship, nationality and globalization are the main points of focus. Therefore, course graduates should be able to analyse the social and historical context of the political process, understand issue frame construction and the weight of structures within social evolutions.

Hudba židovských komunit

Kód předmětu: YBA321 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí různé etnomuzikologické výzkumy na dané téma, a tak nejen pootevře dveře do světa současných pražských židovských komunit, ale zároveň poskytne orientaci v židovských hudebních světech jako součásti globálních a diasporických kulturních toků. Kromě vztahu hudby, globalizace a kulturní apropriace se budeme zabývat i rolí hudby v procesu vyjednávání podob performancí ve vztahu k politikám identity a paměti i dalším sociálně-vědním konceptům, které jsou předmětem povinné souborné zkoušky SVIP, již musí absolvovat každý student FHS. Především však půjde o to, že si budeme ukazovat, jak je možné zkoumat většině Čechů relativně málo známou, i když v Praze aktivní, živou hudební kulturu a jak se data z terénu propojují s teoriemi. Rovněž se pokusím pozvat do hodin různé muzikanty. Vrcholem kurzu bude zvaná přednáška prof. Davis z Cambridge University v dubnu. Podmínkou bude docházka 70%, nepravidelně trochu málo četby v průběhu semestru (většinou v češtině, některé tituly budou relevantní i ke zkoušce SVIP) a závěrečný test.

Human Journeys: Migration as an Adventure and as a Must

Kód předmětu: YBAU027 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Human Nature and the Limits of Human Knowledge

Kód předmětu: YBF347 Garant: Janda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course provides an introduction to a philosophical discussion of questions about human nature, limits of human knowledge, and a purpose of philosophy. Each of the three parts will be primarily based on reading classical texts in philosophy such as Plato, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Kant, Kuhn, Russell, or Wittgenstein. We will also see what contemporary research in philosophy has to say about each of the three topics, and we will draw similarities and differences between classical authors and contemporary approaches to these questions.

Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe

Kód předmětu: YBAU11BLI Garant: Hvorecký,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The objective of this course is to help students better understand the history of Central Europe and the ideal resources that might enable it to succeed in the transformation from communism.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBK013 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

Individual and Collective Identities from a Historical Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH536 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course familiarises students with the problem of construction of individual and collective identities in regards of everyday modes of human behavior and thinking in pre-modern, modern and postmodern era.

Interkulturelle Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR129 Garant: Sepp,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Denken im Negativ: Adorno – Fink – Nishida Im 20. Jahrhundert wurde nicht nur in Europa selbst, sondern auch in Ostasien die tradierte europäische Ausrich-tung an Identitätskonzepten in Frage gestellt. Während Th. W. Adorno eine „Negative Dialektik“ und Eugen Fink einen meontischen Ansatz, der das Fragment (symbolon) in den Mittelpunkt rückte, ausarbeiteten, entwi-ckelte Nishida Kitaro, auf der Grundlage (zen-)buddhistischen Denkens, ein Konzept der „widersprüchlichen Selbstidentität“. Diese drei Denkansätze werden aufeinander zu beziehen sein, so dass deutlich wird, wie sich auf je unterschiedliche Weise die ihnen gemeinsame Grundstruktur, das im (jeweiligen) Da nicht zu Gebende thema-tisch zu machen, abzeichnet.

Interkulturelle Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR112 Garant: Sepp,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Oikologische FelderVersteht man Oikos grundlegend als leibliche Verortung und leibliches Verhältnis zu Orten, so haben nicht nur Ökologie – das Leben als orthaft geprägtes – und Ökonomie – der Warentausch zwischen Orten – mit dem Haus zu tun. Im Oikos gründen auch das Politische als gesellschaftlicher Austausch von Orten/Positionen und das Technische als die Bestimmung von Orten durch Prozesse eines objektorientierten Gestaltens. Inwiefern vermag der Rekurs auf das Oikologische einen neuen Zugang zu Ökonomie, Ökologie, Politik und Technik zu eröffnen, einen Zugang, der es ermöglicht, diese Bereiche als Felder eines Integralen zu verstehen, welches das Oikologische selbst ist? Obgleich die Begrifflichkeit dieser Felder sowie des Oikologischen selbst auf Europa verweist, geht es bei Versuchen, diese Frage zu beantworten, auch darum, Entwicklungen in anderen Kulturen in den Blick zu nehmen.

Introduction do 3-D Graphics

Kód předmětu: YBK052 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Introduction to 3-D Graphics:This turorial-based course will allow students to learn the essentials in 3-D design with software Cinema 4D by Maxon.

Introduction to Aesthetics

Kód předmětu: YBK147 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this introductive course is to expose basic concepts and problems of aesthetics such as art, beauty, taste, aesthetic attitude, kitsch, aesthetic and artistic value, the role of the author in aesthetic experience, and so on. The course should provide a deeper insight into significant definitions of main aesthetic concepts.

Introduction to Biopsychology

Kód předmětu: YBA214 Garant: Horsley,R. + Seidlová Málková,G.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
A full description of the topics, course and assessment is available in the file store area (Introduction to Biopsychology Course Handbook 2015-2016). Psychology seeks to understand and explain human behaviour from various perspectives; the physical substrates of human behaviour is central to any examination of human psychology. Knowledge and understanding of the structure and function of the brain, and other bodily systems is necessary to appreciate complex phenomena such as mental illness, motivated behaviour and emotion. You will be taught by an expert biopsychologist, who is research active and who is passionate about her subject.

Introduction to Civilisation Studies

Kód předmětu: YMH517 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course focuses on the theoretical basis and empirico-historical results of comparative civilisation analysis, with a special emphasis on the new conception of modernity with regard to its unity and diversity.

Introduction to Civilisation Studies - Reading

Kód předmětu: YMH518 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar is directly related and is a follow-up to the lecture "Introduction to Civilisation Studies".

Introduction to Christian Symbolism

Kód předmětu: YBF303 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
The seminar introduces students to the problem of Christian symbols and symbolism; the general problem of symbol and religious symbolism will be dealt with during the analysis of phenomenology of some Christian symbols (as for example cross, nimbus, aureola; symbols of Trinity, Holy Ghost, Virgin Mary; common attributes given to angels, apostles and saints).

Introduction to Logic

Kód předmětu: YBF295 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course focuses on the idea of analysis (as “disentanglement” or “resolving complex expressions into simpler or more basic ones”): an analysis of arguments, thoughts, ideas, proofs, Etc. What does it mean to analyze? How do we do it? Do we learn an art of analysis by a theory or by a practice?The idea of analysis comes from Aristotle. The modern mathematical analysis has its roots founded in the early modern thinking of René Descartes and in his method.Besides, this course introduces the main ideas and skills of modern symbolic logic and foundations of mathematics (the ideas of proposition, variable, propositional function, first order language, and the skills of proving propositions) as they are inscribed in Principia Mathematica by Bertrand Russell and Alfred N. Whitehead.All the necessary texts, notes and exam materials will be provided to students.

Introduction to Research Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBA276 Garant: Wolfová,A. + Horsley,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Kurz je určen studentům druhého ročníku a je vhodný i pro ty bez předchozí znalosti výzkumných metod v sociálních vědách. Mezi jeho cíle patří zejména představení základních rozdílů mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumnými metodami. Tyto rozdíly budou jednak diskutovány z hlediska teorie, jednak budou demonstrovány v praxi. V rámci kurzu mají studenti za úkol realizovat vlastní jak kvantitativní, tak kvalitativní mini-projekty. Kromě přípravy studentů na druhou část Souborné zkoušky CESS má kurz zároveň poskytnout studentům základ pro plánování a realizaci vlastního výzkumu (např. na bakalářskou práci).

Kafka in Prague

Kód předmětu: YBAU003 Garant: Roraback,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The course will focus on several of Kafka’s many short stories and, depending on student interest, also his most important novel.

Kapitoly z jazykové kultury

Kód předmětu: YBJ029 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který posluchače uvádí do problematiky jazykové kultury jako aspektu jazykové praxe. "Jazyková kultura" je zde pojímána jakožto určitá kvalita jazykového chování.Zamyšlení nad stylovou diferenciací řeči a nad pojmem jazykového vývoje umožňuje vypracovat poměrně spolehlivá kriteria pro posouzení různých problematických jevů, s nimiž se setkáváme v jazykové praxi.

Komunikace a městský prostor

Kód předmětu: YMM04KMP Garant: Marcelli,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Předmětem kurzu jsou zkoumání, která sledují efekty komunikačních procesů při utváření urbánního prostoru. Východiskem bude přehled výsledků, které v této oblasti přinesla současná filosofie, antropologie a sémiotika. Tyto výsledky budou prezentovány především ve vztahu k programu architektonické a urbanistické moderny. Hranice tohoto programu budou přiblíženy z hlediska antropologických koncepcí urbánního prostoru a též z perspektivy teorie dohledu a disciplinování. Odtud se zájem přenese ke koncepcím, které vycházejí z pojmů sítě, emergence a rizomy. Poté se pozornost bude věnovat názorům současných teoretiků urbanistických důsledků procesů telekomunikace a koncepcím kolektivní inteligence. Poslední část kursu bude věnována filosofickým a antropologickým aspektům času a rytmu.Témata jednotlivých přednášek:1. Úloha komunikace při utváření urbánního prostoru, filosofické, antropologické a sémiotické aspekty tohoto procesu. 2. Urbánní prostor jako universum znaků. Urbánní sémiotika, její představitelé, metody bádání, hlavní teoretické koncepce a jejich výsledky. 3. Morfologie urbánního prostoru, základní typy. Typologické korespondence mezi urbánním prostorem a metafyzikami. Pojem prázdného subjektu a jeho urbánní korespondence. 4. Moderna v architektuře a urbanismu, její filosofické a antropologické předpoklady. Projevy architektonické a urbanistické moderny. Hranice modernistické koncepce, pokusy o jejich překročení. Pojem ne-místa. 5. Podstata antropologického přístupu k urbánnímu prostoru. Urbánní prostor jako sféra praktik. Pragmatická východiska urbánní antropologie. 6. Dvě strategie při opisovaní urbánního prostoru: mapa a itinerář. Antropologie místa a prostoru. Pojem apropriace. 7. Urbánní prostor jako pole disciplinování jedinců. Dohled a kontrola v současném městě. Panoptikální architektonické uspořádání, jejich vývin a transformace. Elektronický dohled a kontrola. 8. Rizomatické uspořádání urbánního prostoru. Vstup digitálních technologií do urbánního prostoru, transformace, které vyvolaly. Telekomunikační procesy a jejich vliv na utváření měst. 9. Pojem emergence a kolektivní inteligence, projevy při utváření urbánního prostoru. Vitalistické koncepce urbánních procesů. Projevy a osobitosti emergentních procesů v současných metropolích. 10. Čas v perspektivě urbánní antropologie. Čas a prostor v současných městech. Dva základní kulturní typy vnímání a organizace temporálních vztahů. 11. Synchronizace aktivit v současném městě. Antropologie městských rytmů. Tělesné, mentální a sociální předpoklady rytmizace pohybů ve městě. 12. Polyrytmie, její projevy v současné kultuře, zvláště v urbánní. Komunikační aspekty polyrytmie. Rozvoj telekomunikacie jako předpoklad polyrytmických aktivit. Sociální a politické aspekty polyrytmie.

Late Medieval Central Europe: State, Church and Society in European Context 

Kód předmětu: YBH141 Garant: Zaoral,R. + Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to present the basic problems of the late medieval history of Central Europe in broader European context. The attention will be paid to political, church, economic and everyday life history. Its attenders gain also general knowledge of literature and sources related to late medieval Central Europe. The course is designed as a suitable and recommended form of preparation for Comprehensive Exam in European History in Contexts.

Latina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YMD049 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět volně navazuje na kurz "Základy latiny", vítáni jsou ale také další studenti se základními znalostmi latinské gramatiky (všechny deklinace substantiv i adjektiv, alespoň přítomný čas sloves). Kromě gramatického výkladu se na seminářích budou číst původní latinské texty a bude zahrnut také kulturně-historický kontext (exkurzy na různá témata týkající se především starověku a středověku podle konkrétních zájmů studentů).

Leisure and free time in Vienna, Budapest and Prague, 1860-1939

Kód předmětu: YBH236 Garant: Talaber,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The concept of leisure and how to spend one’s free time underwent a significant shift in the second half of the nineteenth century, as a result of social and economic developments: industrialisation produced mass migration to the cities from villages and smaller towns and the middle classes, as a result of the new economic and social situation, greatly expanded. Vienna, Budapest and Prague underwent a large-scale modernisation process starting in this period and by the end of the century became large metropolises. The expanding definition of the middle class and the mass migration to the cities resulted in the opening up of the public sphere – these new arrivals did not only want to work, but also wanted to socialise –, of which the most iconic example is the burgeoning coffeehouse culture of the late nineteenth century.

Listening Skills (Intermediate)

Kód předmětu: YBJ061 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course is intended for intermediate students who have studied English previously but who need further practice in English pronunciation, listening and understanding. The materials used will include natural-sound recordings, task-based listening activities which will help students to practice their top-down and bottom-up listening skills.

Literární tvorba I.

Kód předmětu: YBK1001ZI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Literární tvorba II.

Kód předmětu: YBK1002LI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Pokračování kurzu Literární tvorba I. Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Literature and Society: Central European Writers

Kód předmětu: YBAU013 Garant: Fulka,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course of selected works in English translation will sample significantcontributions of 20th Century writers from Austria, the former Czechoslovakia(and its successor states), Germany, Hungary and Poland. It will introducestudents to the major ideas and themes that have made Central Europeanliterature a distinct and vital genre in the pantheon of world literature, one that,in particular, has left a lasting mark on modern consciousness via themoral answerability of individuals and societies.

Machinima Design with Moviestorm

Kód předmětu: YBK041 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course is designed for those students who have the interest in animation movies. The production process is realized in a software Moviestorm, that allows to produce original animation without prior knowledge of 3D animation softwares.

Média a agenturní praxe

Kód předmětu: YMM15PPZI Garant: Poštulka,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V prvním semestru kurz nabízí praktický vhled do tuzemského mediálního prostředí. Přednášející klade zvláštní pozornost na manipulativní prvky, které jsou součástí mediálního světa či na něj zprostředkovaně působí. V průběhu druhého semestru studenti uplatňují informace z předchozího období při tvorbě mediálních obsahů - především vlastních textů, ale i mediálních strategií s ohledem na jednotlivé cílové skupiny. Vedoucí kurzu rovněž v průběhu obou semestrů zprostředkuje studentům setkání i polemiku s novináři, odborníky na public relations i marketingovou komunikaci.

Média a práce s textem

Kód předmětu: YMM15PSLI Garant: Poštulka,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cyklus studenty seznámí s tuzemským mediálním prostředím a především s mechanismy, jež na česká média působí, a která mohou mít vliv na formování mediálních obsahů. Studenti tak získají přehled o tom, jak může daný sdělovací prostředek ovlivňovat jeho vlastník, případně zadavatel inzerce. Poznají specifika novinářského řemesla a seznámí se s metodami public relation a chováním cílových skupin. Osvojí si i základní znalost přípravy marketingové kampaně pro média.

Média a teorie obrazu

Kód předmětu: YMM001 Garant: Řehořová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu je reflexe obrazu jako komunikačního média, jehož podoba i funkce se vlivem vývoje nových technologií neustále proměňuje. Kurz sleduje vývoj obrazové tvorby, od ručně vytvářených výtvarných děl po současné digitální obrazy, s tím, že důraz je kladen na možnosti a nástroje teoretického/kritického vztahu k obrazům a nastínění možných přístupů k jejich analýze a interpretaci.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Média: teorie a praxe argumentace

Kód předmětu: YMM043 Garant: Švantner,M. + Ščerbak,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je věnován úvodu do analýzy argumentativního diskursu prostřednictvím tradičních nástrojů rétoriky, logiky a teorie argumentace. Zaměříme se zejména na praktickou aplikaci a dekompozici vybraných mediálních textů. Zvláštní pozornost budeme věnovat tzv. fallacies, neboli kvaziargumentům, které jsou často nadužívány nejen v mediální praxi. Součástí kurzu jsou disputace, ve kterých by si student měl osvojit práci s tematizovanými rétorickými technikami

Merleau-Ponty’s The Visible and Invisible

Kód předmětu: YBF346 Garant: Mensch,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
What is the relation of our embodiment to our philosophical thinking?  How are we to understand the fact that the very same embodiment that allows us to internalize the world also makes us a part of the world.  The paradox here is that of the intertwining: the fact that each of us must say: I am in the world and the world is in me.  Merleau-Ponty in his last unfinished work tried to resolve this paradox and, in the process, came up with a new vision of philosophy.  In this class, we will examine this vision.

Methodology of Historical Science

Kód předmětu: YMH504 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The main goal of the course is to improve students' research and writing skills. The course introduces students to the historian's craft and acquaints them with the key principles of historical research. The main focus of the classes will be on the critique of sources (i.e. how should we read and interpret written primary and secondary sources, printed sources, literature etc.). We will study different theoretical and methodological approaches in history. Yet the attention will be focused on interrelated theoretical questions of historical research such as What is the relation between political power and history? How not to be fooled by propaganda? How reliable are dates and facts in history? Is a total historical reconstruction possible? Does an „objective historical truth“ exist? Can history and the historian be objective? The Methodology class is a creative lab where students will try to create and improve their own research project (such as a master thesis, future academic research, research proposal for a fellowships or scholarships etc.). Therefore, the main aim of the course is to improve students' ability to create a viable, coherent and well-formulated project proposal with clear objectives, methodological frame, and clear data (and/or sources) collection strategy.

Migration in Worldwide Context from Anthropological and Sociological Perspectives

Kód předmětu: YBA209 Garant: Jirka,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Course is aimed at approaches of migration used in European or American sociological and anthropological context and, simultaneously, understudied in the Czech Republic. Course will start with introducing of basic presumptions of migration and continue with specific concepts. Lectures are taken in English.

Modern Political Philosophy

Kód předmětu: YBF314 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course deals with some of the most persistent topics of modern political thought. The debated issues will include questions of justice, equality, civic obligations, human rights, power and liberty. For each class a set of important texts expressing various ideas on the issue will be presented by a group of students and then thoroughly discussed in the class. The classes will be extended to three hours but they will be held only once a fortnight. This will allow us to discuss the issues more intensively in the class while providing students enough time for extensive reading of course materials at home. During the course, students will get acquainted with influential texts of e.g. E. Burke, T. Payne, J. S. Mill, I. Berlin, H. Arendt, M. Foucault, J. Rawls, R. Dworkin, R. Nozick and C. Taylor. Students will be required to attend classes, regularly fulfil the readings, work in groups on chosen topics and participate in class discussions.

Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

Kód předmětu: YMA337 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5
In this course, students will explore the interrelationship between music and place or space through a variety of topics and interdisciplinary theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and defines music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach will allow students to examine music in relation to a variety of place- and space-related topics that include (1) history, social context, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular natural environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; music and urban vs suburban geography; transnational soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music and virtual spaces; (6) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (7) and music’s relations to borders and movement. Classes will be based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and will incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures.

Music and Youth Cultures

Kód předmětu: YBA315 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In this course, we will investigate the notion of youth culture and its relation to music. We will examine history and theory of youth cultures, and look closely into particular case studies from around the world. Studies of youth ‘subcultures’ such as beatniks, hippies, mods, rockers, skinheads, punks, and goths will serve us as a starting point that will launch us into a much broader and contemporary space of youth cultures. After continuing with riot grrrls, ravers, and hipsters, we will observe mainstream youth cultures in Great Britain and the US, African American youth cultures in the US, Asian and African diasporic youth cultures in Great Britain and France, and hip-hop, dance music, heavy metal, and punk related youth cultures in Mexico, Brazil, East Europe (before 1989), Caribbean Islands, West Africa, and Middle East. We will frame our discussions around the intersection of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and observe the relations between youth culture and dominant society. Moreover, we will be particularly interested in social and cultural aspects that shape youth cultures, specifically media, technology, economy, politics, and place. We will also host a local guest one week, who will talk about Czech youth cultures under communism. Class discussions will be based on weekly readings, music examples, and films. Students’ assignments will include brief writing responses to the readings, and a final exam (essay questions). No preliminary requirements.

Nácvik anglického překladu I.

Kód předmětu: YBJ2000ZI Garant: Císařovská,L. + Vrbová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je úvodem do překládání, upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se vštípit základní překladatelské návyky zejména pro překlad z angličtiny do češtiny. Užitečný je především pro studenty, kteří pracují na svém bakalářském překladu.

Nácvik anglického překladu II.

Kód předmětu: YBJ2000LI Garant: Císařovská,L. + Vrbová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je úvodem do překládání. Upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se na překladech rozmanitých pracovních textů vštípit základní překladatelské návyky potřebné pro překlad z angličtiny do češtiny.Kurs je určen studentům, kteří chtějí nejen získat určité překladatelské dovednosti pro práci na svém bakalářském překladu, ale také chtějí tuto náročnou práci zúročit určitým vhledem do fungování jazyka vůbec. Tento kurs předpokládá samostatnou práci s pracovními texty, které si studenti doma překládají a na nichž si pak lze jednotlivé překladatelské jevy ukázat. Tato samostatná příprava je podmínkou úspěšnosti kursu. Kromě toho studenti pracují průběhu celého semestru na rešerších vybraných jazykových jevů, které se ve veřejném prostoru objevují všude kolem nás.

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBJ102 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Kurz němčiny pro falešné začátečníky, kteří se potřebují intenzivně zdokonalit do té míry, aby dovedli co nejdříve využívat němčinu při studiu historie a práci s historickými dokumenty.

Němčina pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ116 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Uroven A2 - Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem kurzu je aktivovat stávající jazykové kompetence a rozšířit je tak, aby studenti uměli německý jazyk samostatně užívat. Během kurzu budou rozvíjeny všechny čtyři kompetence - mluvení, psaní, čtení a poslech. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka.

Němčina pro mírně pokročilé II

Kód předmětu: YBJ124 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro mírně pokročilé, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří již mají jisté znalosti němčiny, odpovídající přibližně úrovni A2.Cílem kurzu je aktivovat stávající jazykové kompetence a rozšířit je tak, aby studenti uměli německý jazyk samostatně užívat. Během kurzu budou rozvíjeny všechny čtyři kompetence - mluvení, psaní, čtení a poslech. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka.Výuka probíhá na Veleslavíně.

Němčina pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ112 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Rozvíjení jazykové kompetence v němčině pro pokročilé studenty.

Němčina pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ115 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Kurz německého jazyka, který je určen primárně pro studenty magisterského studia.

Němčina pro začátečníky II

Kód předmětu: YBJ123 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro začátečníky, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, kteří navštěvovali tento kurz v zimním semestru, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří mají minimální znalosti němčiny. Během kurzu mají být položeny základy ve všech čtyřech kompetencích - mluvení, psaní, čtení a poslechu. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka. Výuka probíhá na Veleslavíně.

Německá prezentace

Kód předmětu: YMR15HOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Kurz "Německá prezentace" je určen studentům se středně pokročilými znalostmi němčiny. Jeho cílem je pomoci účastníkům osvojit si základní jazykovou výbavu pro přípravu a přednes akademické prezentace v německém jazyce. Důraz je kladen na nácvik efektivního uspořádání prezentovaného obsahu a na procvičování výrazových prostředků přispívajících k plynulému přednesu.Tento kurz je určen přednostně pro studenty Katedry řízení a supervize.

Nová média a žurnalistika

Kód předmětu: YMM04NMZ Garant: Řehořová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na změny v oblasti zpravodajských médií, k nimž došlo v souvislosti s digitalizací a rozvojem počítačových sítí a webu.Cílem je seznámit studenty s novým terminologickým rámcem (on-line žurnalistika, mobilní žurnalistika, participace a personalizace, konvergence médií, atd.). Pozornost bude věnována především novým technologickým platformám žurnalistiky, současným obsahovým formátům a žánrům, novým postupům a standardům žurnalistické práce a s tím souvisejícím reorientacím instituce žurnalistiky.

Novořečtina II.

Kód předmětu: YBJ5012ZI Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Pokračování kursu Novořečtina pro začátečníky I., rozvíjení nabytých znalostí jako jsou základní gramatické jevy a pravidla, vytváření slovní zásoby. Jazykový kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače. Kurz je zaměřen na základní gramatické jevy, slovíčka a aktivní komunikaci. Kurz bude probíhat na základě učebnice K. Arvanitakise Epikinoniste 1. V seminářích bude procvičován pravopis, četba jednoduchých textů a aktivní písemný jazykový projev.

Novořečtina I.

Kód předmětu: YBJ5011LI Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jazykový kurz novořečtiny je určen pro začátečníky. Kurz je zaměřen na základní gramatické jevy, slovíčka a aktivní komunikaci. Kurz novořečtiny bude probíhat na základě učebnice K. Arvanitakise Epikinoniste, která je dostupná v SISu. V seminářích bude procvičován pravopis, četba jednoduchých textů a aktivní písemný jazykový projev.

Odborná recenze

Kód předmětu: YMM08VCZI Garant: Fišerová,M. + Sluková,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen prakticky: student si zvolí jeden z titulů uvedených v sylabu a zpracuje jej jako odbornou recenzi v souladu s požadovanými kritérii psaní vědeckých textů. Cílem kurzu je umožnit studentům procvičit si psaní odborných recenzí a tímto způsobem si zdokonalit svůj styl a orientaci v pravidlech vědeckého psaní.

Oral History in Contemporary History Research: Guided Reading

Kód předmětu: YMO123 Garant: Vaněk,M. + Hlaváček,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
A reading course based on the student's selection of texts on Oral History. Through the critical reading of these texts, the student is required to present a particular issue in oral history.

Phänomenologie I.

Kód předmětu: YMFPR97 Garant: Novotný,K. + Mensch,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Der Kurs ist eine Einführung in die Phänomenologie gewidmet, wo Edmund Husserl, Jan Patočka und Hans Jonas im Bezug auf die Themen Leben, Leib und Umwelt im Zentrum des Interesses stehen werden.

Phänomenologie II.

Kód předmětu: YMFPR102 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
„Erde“ bei Heidegger und Fink. Zur phänomenalen Erlebensstruktur des VerschlossenenDas Seminar befasst sich mit einem Thema, das als Erlebensstruktur in der phänomenologischen Forschung zunehmend virulent wird: dass der Mensch nicht nur „weltoffen“ existiert, sondern zugleich „erdoffen“. Es geht also um das existenzielle Paradox, in der Aussetzung in die und zugleich als „Natur“ zu sein, das bewusstlose „Ansichsein“ im „Fürmichsein“ leben zu müssen. Denn wie kann man etwas wissentlich leben, das sich dem Wissenkönnen als der ihm unvordenklich vorausliegende „Urgrund“ entzieht? Muss man nicht über das, worüber man nicht sprechen kann, schweigen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass man über das, worüber man nicht sprechen kann, auch (oder sogar gerade) nicht schweigen kann? Welche Formen kann dieser „Bruch des Schweigens“ annehmen – begrifflich, phänomenologisch, existenziell?Die Sitzungen der Seminare setzen sich aus gemeinsamer Lektüre, Vortragseinheiten und Diskussion zusammen. Die Unterrichtssprache ist deutsch.

Phänomenologie II. — Übung

Kód předmětu: YMFPR116 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Analyse und Besprechung einiger ausgewählten Texte

Phänomenologie III. — Übung

Kód předmětu: YMFPR117 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Phänomenologie Übung Seminar

(Political) Leadership in Central Europe

Kód předmětu: YBAU025 Garant: Hvorecký,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. Central Europe has been through very demanding times in the 20th century and this course will examine role of its leaders in implementing (or failures to implement) crucial and often life-preserving policies. We will look at lives and deeds of several important political figures from Hungary, Poland and Czechoslovakia. In doing so we will confront their autobiographical records with facts, learn quite a bit about the history of the region and understand important theories and distinctions in a general theory of leadership.

Posilování jazykových kompetencí v mateřštině

Kód předmětu: YBJ113 Garant: Vrbová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní semináře je práce s českým jazykem. Jednu část tvoří praktické procvičování uživatelsky problematických oblastí mateřštiny (např. interpunkce), druhou pak uvedení do vybraných aspektů české jazykovědné teorie a myšlení o jazyce. Součástí bude také seznámení s teoretickými i prakticky zaměřenými publikacemi a zdroji, které mohou být pro studenty přínosné nejen během studia.

Posilování jazykových kompetencí v mateřštině pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ114 Garant: Vrbová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář je určen pro studenty, kteří již absolvovali předmět "Posilování jazykových kompetencí v mateřštině". Předpokladem zápisu je zejména aktivní zájem o český jazyk, náplň semináře bude vyžadovat samostatnou práci i činorodý přístup v hodinách.

Prague as Living History: Anatomy of a European Capital

Kód předmětu: YBAU004 Garant: Skripnik,O. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course and accompanying excursions will introduce students to the history of the Czech Republic and its capital city, Prague, while also showing the development of its urban structure and main social functions.

Problematika překladu - angličtina

Kód předmětu: YBJ2007ZI Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do obecné problematiky překladu jakožto konfrontace dvou rozdílných jazykových systémů. Pracuje se s anglickým textem z oblasti společenskovědní esejistiky. V semináři jde v první řadě o to, sledovat na základě analýzy cizojazyčného textu strukturní odlišnosti od češtiny, a to především v rovině syntaktické (stavba věty, aktuální členění větné). Důraz se klade na typologii problémů a metodu jejich řešení. Z praktického hlediska by tento kurs měl být průpravou k samostatné práci na skeletovém překladu.

Procedures and Methods of Historical Research

Kód předmětu: YMH539 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The main goal of the course is to improve students' research and writing skills. The course introduces students to the historian's craft and acquaints them with the key principles of historical research. The main focus of the classes will be on the critique of sources (i.e. how should we read and interpret written primary and secondary sources, printed sources, literature etc.). We will study different theoretical and methodological approaches in history. Yet the attention will be focused on interrelated theoretical questions of historical research such as What is the relation between political power and history? How not to be fooled by propaganda? How reliable are dates and facts in history? Is a total historical reconstruction possible? Does an „objective historical truth“ exist? Can history and the historian be objective? The Methodology class is a creative lab where students will try to create and improve their own research project (such as a master thesis, future academic research, research proposal for a fellowships or scholarships etc.). Therefore, the main aim of the course is to improve students' ability to create a viable, coherent and well-formulated project proposal with clear objectives, methodological frame, and clear data (and/or sources) collection strategy.

Psychoanalysis and Cultural Studies

Kód předmětu: YBAU016 Garant: Roraback,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course examines in detail a select band of the seminars offered by the major post-Freudian psychoanalytic thinker, teacher and practitioner, Jacques Lacan (1901-81), and some outstanding Lacan-criticism. The course also covers some important post-Lacanian thinkers with special reference to Slavoj Žižek (1949-) and to Julia Kristeva (1940-) in order to use psychoanalysis as a powerful critical tool to diagnose both individual and social reality, as well as individual artworks.

Qualitative Research Methodology – Narrative Methods and Techniques

Kód předmětu: YMH534 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course is an introduction to the use of qualitative methodology in sociological research. First, qualitative methodology will be introduced and compared to quantitative methodology. Then, the most widely used methods will be presented in detail: grounded theory (the constructivist version), the narrative (biographical) approach and its methods (life stories, life review, oral history, BNI method). Students will learn how to use the techniques of narrative data collection: biographical interviews, semi-standardised in-depth or problem-oriented interviews, focus groups. The course develops the knowledge and skills related to methodology which are required for the study of and work in historical sciences. Students gain practical skills in historical work, learn to critically interpret sources and literature and to systematically work with them, as well as their own historical work.

Quantitative Data Analysis I.

Kód předmětu: YMH515 Garant: Jirkovská,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The goal of this course is to teach students the practical use of statistical methods of data analysis.

Raný existencialismus - francouzská četba

Kód předmětu: YBF323 Garant: Matoušek,J. + Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na semináři se budeme věnovat četbě a výkladu vybraných textů Jeana Wahla a Gabriela Marcela. Oba tito myslitelé se proslavili především zásadním vlivem na formování francouzského intelektuálního prostředí v první polovině dvacátého století, což je období blízce spjaté se vznikem tzv. “existencialismu”. Toto hnutí zasáhlo a transformovalo nejen tehdejší filosofii, ale razantně se promítlo i v literatuře a divadelní tvorbě. Kurz je tak vhodný jak pro zájemce o francouzskou filosofii dvacátého století, tak i pro hlubší seznámení s širším francouzským kulturním prostředím inkriminované doby. Na kurzu se budeme zabývat převážně do češtiny dosud nepřeloženými texty, a proto je mezi účastníky semináře vítána alespoň základní znalost francouzštiny.

Raný existencialismus - francouzská četba II.

Kód předmětu: YBF328 Garant: Matoušek,J. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na semináři se budeme věnovat četbě a výkladu vybraných textů Jeana Wahla a Gabriela Marcela. Oba tito myslitelé se proslavili především zásadním vlivem na formování francouzského intelektuálního prostředí v první polovině dvacátého století, což je období blízce spjaté se vznikem tzv. “existencialismu”. Toto hnutí zasáhlo a transformovalo nejen tehdejší filosofii, ale razantně se promítlo i v literatuře a divadelní tvorbě. Kurz je tak vhodný jak pro zájemce o francouzskou filosofii dvacátého století, tak i pro hlubší seznámení s širším francouzským kulturním prostředím inkriminované doby. Na kurzu se budeme zabývat převážně do češtiny dosud nepřeloženými texty, a proto je mezi účastníky semináře vítána alespoň základní znalost francouzštiny.Pro zapsání není nutné absolvování předchozí verze kurzu ze zimního semestru. Nabídku čtených textů lze po konzultaci rozšířit.

Reading in Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH502 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar follows the lecture of Historical Comparative Sociology. It is based first of all on readings of primary and secondary scientific works in the field. Regular reading is crucial for success in the seminar, which develops and discusses selected topics which are taught in the lectures. It deepens students’ knowledge of key scholars in the field, as well as its key concepts and theories. The seminar requires active participation and it is expected that the students will prepare their own presentations and papers based on the literature.At the end of the semester, there will be a short test covering all the topics and issues discussed and the literature read.

Redakce textu skeletového překladu

Kód předmětu: YBJ2006ZI Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs je zaměřen na zásady práce s odborným textem a jeho výstavbou. Základyredakční práce vycházejí z mnohovrstevnatosti textu s cílem naučit studenty vnímatjednotlivé roviny a jejich vzájemnou provázanost. Správně postavený text je dobřestrukturován, respektuje vhodnou terminologii i ducha jazyka, v němž je psán.Studenti budou editovat především vlastní skeletové překlady, to znamená texty, kterévelmi dobře znají, a na tomto materiálu si osvojí redakční dovednosti a celkověprohloubí svou jazykovou kompetenci.

Reflections on Totalitarianism

Kód předmětu: YBF400 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
During the seminar, we will read and discuss some of the major texts reflecting the experience of totalitarianism (and post-totalitarianism), particularly the texts of Hannah Arendt (Origins of Totalitarianism; Responsibility under Dictatorship), Czeslaw Milosz (The Captive Mind) Václav Havel (Power of the Powerless; An Open Letter to Dr Husák).

Religious Dissent in late-medieval Latin Christendom

Kód předmětu: YBH235 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course will be to present students to the religious thought and controversies over the Western middle-ages, especially focusing on the 11th to 15th centuries. In approaching the topic from an ‘emic’ perspective, the course will necessarily refer to the philosophical, historical, and political weltanschauung which contemporary ‘religious’ agents drew from. The first half will be devoted to the historical background of early Christianity and its key thinkers, as well as the dominant conceptual and methodological concerns involved in studying “sectarian” or “heretical” groups. We will also introduce the most persistent symbolic forms of opposition to “orthodoxy”: Gnosticism, Mysticism, and Apocalypticism. Several case studies will then be presented, spanning the temporal and geographic range of Latin Christendom. The lectures will provide the relevant historical background, while the interactive seminar portion will introduce discussion of short primary texts and issues.

Remedial English

Kód předmětu: YBJ139 Garant: Russo,M. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Kurz je vyučován v angličtině, nicméně je určen nejen studentům, kteří v angličtině studují, ale i studentům českým, již se chtějí v angličtině zlepšovat. Podrobný popis náplně kurzu najdete v anglické anotaci.

Rozprava - AJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ900 Garant: Hvorecká,I. + Elstob,N. + Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Rozprava v angličtině na akademické téma pro studenty, již mají bázovou němčinu nebo francouzštinu. Atest je nepovinný. Podrobný popis požadavků i zkoušky najdete v SISu u předmětu Rozprava AJ - YBZB90000.

Rozprava - FJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ901 Garant: Hvorecká,I. + Borecký,F.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Rozprava na akademické téma ve francouzštině jako doplňkový jazyk je dobrovolně zvolený atest pro studenty, již mají bázový jazyk jiný než FJ. Podrobný popis požadavků a zkoušky najdete v souboru nahraném na stránce předmětu Rozprava AJ. Pro FJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest ve FJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlást u zkoušejícího dr. Felixe Boreckého a domluvit se na konkrétním termínu. Důrazně doporučujeme plnit tento atest v průběhu druhého semestru, nejlépe v únoru-dubnu. Nechávat si vše na poslední chvíli může znamenat, že atest nestihnete do konce semestru a budou vám za něj chybět kredity.

Rozprava - NJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ902 Garant: Körner-Beneš,V. + Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Rozprava na akademické téma v němčině jako doplňkový jazyk je dobrovolně zvolený atest pro studenty, již mají bázový jazyk jiný než NJ. Podrobný popis požadavků a zkoušky najdete v souboru nahraném na stránce předmětu Rozprava AJ YBZB90000. Pro NJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest v NJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlást u zkoušející V. Koerner-Benes (vkorben@gmail.com) a domluvit se na konkrétním termínu. Důrazně doporučujeme plnit tento atest v průběhu druhého semestru, nejlépe v únoru-dubnu. Nechávat si vše na poslední chvíli může znamenat, že atest nestihnete do konce semestru a budou Vám za něj chybět kredity.

Ruština pro úplné začátečníky

Kód předmětu: YBJ135 Garant: Machoninová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen úplným začátečníkům. Jeho cílem je seznámit studenty se základy ruského jazyka (mluveného i psaného) a ty dále rozvíjet. V úvodních lekcích je důraz kladen především na získání správné výslovnosti a osvojení si ruské abecedy. Během výuky se studenti seznámí se základy ruské gramatiky, slovní zásobou a frazeologií, jež budou schopni používat v nejběžnějších řečových situacích. Podstatnou součástí kurzu je zasazení ruského jazyka do širšího kulturně-společenského kontextu.

Ruština pro úplné začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ156 Garant: Machoninová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen začátečníkům a navazuje na kurz ruština pro úplně začátečníky, který probíhal v zimním semestru. Podmínkou pro jeho navštěvování je znalost ruské abecedy, schopnost číst a psát. Cílem je rozvíjet základy ruského jazyka (mluveného i psaného). V průběhu semestru se studenti seznámí se základy ruské gramatiky, slovní zásobou a frazeologií, jež budou schopni používat v nejběžnějších řečových situacích. Podstatnou součástí kurzu je zasazení ruského jazyka do širšího kulturně-společenského kontextu.

Ruština pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ137 Garant: Machoninová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen začátečníkům a navazuje na ruštinu pro úplně začátečníky. Podmínkou pro jeho navštěvování je znalost ruské abecedy, schopnost číst a psát. Cílem je rozvíjet základy ruského jazyka (mluveného i psaného). V průběhu semestru se studenti seznámí se základy ruské gramatiky, slovní zásobou a frazeologií, jež budou schopni používat v nejběžnějších řečových situacích. Podstatnou součástí kurzu je zasazení ruského jazyka do širšího kulturně-společenského kontextu.

Ruština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ157 Garant: Machoninová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz navazuje na ruštinu pro začátečníky, která probíhala v zimním semestru. Podmínkou pro jeho navštěvování je znalost ruské abecedy, schopnost číst, psát a komunikovat v každodenních situacích. Cílem je rozvíjet základy ruského jazyka (mluveného i psaného). V průběhu semestru se studenti seznámí se základy ruské gramatiky, slovní zásobou a frazeologií, jež budou schopni používat v nejběžnějších řečových situacích. Podstatnou součástí kurzu je zasazení ruského jazyka do širšího kulturně-společenského kontextu.

Science and Scientific Knowledge from the Perspective of Historical Sociology

Kód předmětu: YMH5033 Garant: Voříšek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course introduces students to how historical sociology is analyzing modern science. Upon completing this course, the students will be informed about the basic historical transformations that science and scientific knowledge have undergone in modern society and will be able to identify and grasp the main analytical methods applied in social studies of science. The first part of the course focuses on key structural presuppositions of modern science: scientific disciplines, intellectual market, professions and bureaucracy as ways of organizing knowledge, and political ideologies. Second part focuses on the main methods used in analysis and critique of scientific knowledge: the approach of Michel Foucault, sociology of science, social constructionism, post-colonial and feminist studies of science. The course concludes by a discussion of contemporary society as a “knowledge-based society”.

Seminar on Modernisation and Modernisation Processes

Kód předmětu: YMH542 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar provides an insight into select theories of modernization. In parallel, it offers an overview of the process of modernization of European societies. It outlines the role that social sciences played in the process as both a reflexion and a normative guidance for social action. In the seminar, the Czech lands will serve as an example of interconnection between social sciences and modernization. Upon completing this course, the students will be have basic understanding of the changes that Czech society underwent in the 18th to 21st centuries. They will also have an idea about how Czech social scientists reflected and reacted to these changes. They will be able to connect this knowledge to the history of modernization of European societies, and contextualize it in the history of modern social sciences.

Seminář k vývojové psychologii

Kód předmětu: YBA297 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář volně navazuje na přednáškové cykly k vývojové psychologii- a to akcentem v problematice rozvoje jazyka a gramotnosti v perspektivách psychologického výzkumu. Poskytuje studentům konkrétní tematický rámec pro zpracování bakalářské práce. Seminář se zaměřuje na rozšíření teoretických znalostí z oblasti studia gramotnosti ve vývojově orientované psycholingvistické perspektivě, tříbí dovednost vyhledávání relevantních zdrojů pro bakalářský výzkumný projekt a postupně rozvíjí také dovednost identifikace výzkumného problému a jeho opracování do návrhu výzkumného projektu v rozsahu bakalářské práce. Témata:1) Studium gramotnosti jako psychologické téma 2) Vývoj studia gramotnosti v psychologii druhé poloviny XX. století až do současnosti - domácí a zahraniční situace; témata a klíčové myšlenkové směry 3) Psycholingvistický přístup ke studiu gramotnosti a jeho specifické znaky4) Vývojový vztah jazykových dovedností a rozvoje gramotnosti (struktura jazykových schopností a jejich úloha ve vývoji gramotnosti)5) Jednoduchý model čtení a jeho význam pro porozumění procesu vývoje gramotnostních dovedností 6 – 8 ) Vývoj počátečního čtení (s důrazem na předpoklady rozvoje počátečního čtení) 9-11) Vývoj porozumění čtenému ( s důrazem na předpoklady porozumění čtenému) 12-13 ) Otázky metodologie výzkumu gramotnostních dovedností v psycholingvistické perspektivě

Short Story and Translation of Fiction in English

Kód předmětu: YBJ085 Garant: Doležalová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Seminář vedený v angličtině seznámí studenty s vybranými převážně současnými americkými a anglickými autory a autorkami povídek, s jejich dílem a s možnými způsoby interpretace. Důraz bude kladen na společnou diskusi nad vybranými texty. Zároveň se studenti budou pokoušet překládat vybrané úryvky povídek do češtiny a budeme se obecně zamýšlet nad způsoby a možnostmi překladu beletrie. POZOR!!! KURZ ZAČÍNÁ AŽ 10. října 2016!!!

Slavery, religion, and enlightenment: Hume and 1734 Bristol

Kód předmětu: YBF345 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
David Hume is considered to be a true hero of not only Scottish but European Enlightenment, a true defender of commercial and civil society, enlightened infidel, critic of religious enthusiasm and superstitious practices. 1734 Bristol is after London the second city of England and the second port flourishing mainly thanks to participation on ´triangle trade´, slave economy, and in the same time, the city of religious freedom, hotbed of religious movements and powerful organization of local merchants, Society of Merchant Venturers of Bristol. Ambitious enlightened philosopher candidate from Scotland and flourishing city in England had a short but intense meeting in 1734. Newly discovered evidence allow as to see a particular unity of “slavery, religion, and enlightenment” in action and discuss not only genealogy of Hume´s ideas on slavery, race, and origin of both commercial and civil society. A radical question about systematic compatibility of enlightened moral philosophy and practice of 18th century slavery, colonial phase of globalization, might be addressed. Students are expected to write a 2000 words essay as a minimum, should defend her or his essay design and participate on reading and assessment of mostly textual evidence provided in classes.Academic visitor seminar, lecture and tutorials will be held in 10 week (academic visitor: Dr Richard Sheldon, University of Bristol)

Social Systems and Policies

Kód předmětu: YBQ023 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This consultation seminar is designed for students wishing to improve their writing skills, and acquire information on Social Systems in the Czech Republic and European Union. The students will be required to do research on the different aspects of social systems according to the literature and guidelines suggested by the teacher and present their work in the form of written essay.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBJ006 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Sociology as the Surrealistic Prague Experience

Kód předmětu: YBAU028 Garant: Grigar,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Sociology of Development and Transformation

Kód předmětu: YMH541 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course focuses on historical origin of the division of the world into the traditional and industrial society since the industrial revolution in Europe, after the Second World War into the southern part of the world ("developing countries"). This problems will be illustrated by development theory, dependency theory, the theory of the world system and others.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF077 Garant: Winklerová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu a stojí pouze 500kč (ubytování, stravování)

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spanish for Beginners I.

Kód předmětu: YBJ045 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2
Subject oriented for students with no or minimal Spanish knowledge level. During the course we will see basic Spanish grammar rules (differences between Ser/Estar, how to form the Present tense, etc.) and a few of essential pronunciation and vocabulary through some Spanish lectures.

Spanish for Pre-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ099 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2
Subject oriented for students with a low-medium Spanish knowledge level. The course is intended for students who have attended Spanish for Beginners YBJ045 or any other elementary Spanish lessons. Students that wants to attend this lesson must know at least:Differences between verbs Ser and Estar / How to form the Present tense in Spanish (for different kind of verbs)/ Basic pronunciation and vocabulary. During the course we will see intermediate Spanish grammar rules (principally past tense use in spanish languaje) and vocabulary through Spanish lectures.

Specifika překladu do češtiny

Kód předmětu: YBJ129 Garant: Vrbová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se bude věnovat překladu z angličtiny do češtiny s důrazem na cílový jazyk-češtinu.a) seznámení se základními lingvistickými okruhy: lexikum, syntax, sémantika a posuny významu, manipulace s ním; vlastnosti textu a jeho koherentnost (vnitřní návaznost).b) k teorii překladu: jak zacházet s kulturním kontextem, frázemi, metaforami, aktualizací, rýmem atd.c) samostatné překlady různých žánrů (a pokus o vystižení jednotlivých stylů - detektivka, fantasy, román, esej ap.) Atestace:test v zápočtovém týdnu.Skládá se z-teoretické části (zaškrtávání správných odpovědí)-praktické části (překlad jednotlivých vět či úseků textu, jejichž dobrý překlad má doložit mentální účast studenta v hodinách)

Strukturální poetika vyprávění

Kód předmětu: YBF161 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář bude věnován četbě primárních textu z okruhu ruského formalismu (Tomaševskij, Šklovskij, Propp), francouzského strukturalismu (Barthes, Todorov, Genette, Bremond) a českého strukturalismus (Jan Mukařovský, Lubomír Doležel. Podmínky atestace: na semináři bude vyžadována 80% účast (s jistou mírou tolerance maximálně tři absence) a závěrečný test ze základních naratologických pojmů

Summer School: Music and Youth Cultures: Theory and Ethnography of Music „Community“

Kód předmětu: YBA195 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Music and Youth Cultures: theory and ethnography of music "community" - - Date: June 4–12, 2018 (Register by March 4)Credits: 4Lecturers: Prof. Luis-Manuel Garcia (University of Birmingham), prof. David Verbuč (FHS). The purpose of the summer school Music and Youth Cultures, with this year’s thematic focus on “community,” is to provide students with necessary theoretical and practical tools for the study of youth cultures, scenes, and communities. Classes will be taught by two ethnomusicologists: Luis-Manuel Garcia from the University of Birmingham (specialization in urban electronic dance music scenes; author of the concept of liquidarity) and a FHS faculty member David Verbuč (specialization in American DIY music venues, scenes, and communities). The students will attend lectures, and study and explore Prague's vibrant and diverse music venues, scenes, and communities. They will be required to do a small amount of readings, and conduct a mini ethnographic research of one particular local music community. The lectures will focus on theoretical issues, and on selected case studies dedicated to the following concepts and phenomena: community, subculture, scene, social intimacy, liquidarity, social interactions at music events (audience participation), boundary-making activities (subcultural capital), organizational aspects, and material and discursive dimensions of community-building and community-sustaining efforts of music youth cultures. Moreover, substantial part of the class-work will concentrate on methodological questions, and practicalities of fieldwork research as related to the study of music “community.” Furthermore, summer school activities will not only include class work, but also interviews with local music participants, field trips, and participant-observation at local music events.Luis-Manuel Garcia is a Lecturer in Ethnomusicology and Popular Music Studies at the University of Birmingham (UK), with previous appointments at the Max Planck Institute for Human Development (Berlin) and the University of Groningen (Netherlands). His research focuses on urban electronic dance music scenes, with a particular focus on affect, intimacy, stranger-sociability, embodiment, sexuality, creative industries and musical migration. He is currently conducting a research project on ‘techno-tourism’ in Berlin while preparing a book manuscript, Together Somehow: Music, Affect, and Intimacy on the Dancefloor.

Summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
One-week course - May 28 - June 2, 2018 - organized in the framework of the Khamoro Romani Festival intended for university students.In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. In addition, this year, the aspect of music representation will be emphasized, especially that of minorities: How do Romani musicians create the style that is supposed to characterize them? How do they get on the musical stage? What chance do representatives of majorities have in the music industry?The lecturers are not only ethnomusicologists, but also actors of music showcases and Romani musicians. Study materials are available on-line for students. Students will take part in workshops with Khamoro participants.In the evenings, students will attend festival concerts.

Surveillance in Central and Eastern Europe: Social Control Methods Before and After Communism

Kód předmětu: YBAU026 Garant: Grigar,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. The class dialogue will be focused on the analysis of historical rhetoric of surveillance and its wide range of tools used to gain social control and that of its individual members. We will focus on the comparative analysis of different methods of social control practice employed by select former communist states (mainly Czechoslovakia, Poland, and East Germany) during communism and after its fall. Therein this course will probe several issues emerging from different types of relationships between the latest technologies and our society, as they may be used by those in power to cultivate the culture of social control, fear, and empowerment.

Teorie vyprávění

Kód předmětu: YMM04TV Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
1. Naratologie – uvedení do problematiky, její tři zdroje – ruský formalismus, český strukturalismus a francouzská naratologie.2. Tomaševského Tématika – komplexní pojetí narativu, které prefiguruje literárně teoretické pole francouzské naratologie (Barthes, Todorov, Bremond).3. Proppova morfologie pohádky jako fundament klasické naratologie. Východiska, hypotézy, kritika.4. Bremond – Logika narativních možností – snaha o zobecnění Proppovy morfologie, důraz na logiku dějových sledů, centrálními jsou tři ekonomické metafory – beneficient, dlužník, věřitel.5. Další rozvíjení Proppa: Greimas – aktančí typologie.6. Roland Barthes – Úvod do strukturální analýzy vyprávění – východiska, inspirace a sporné momenty hypotézy.7. Tzvetan Todorov – definice poetiky, analýza Nebezpečných známostí, kritika přeceňování roviny příběhu.8. Todorov – typologie detektivního vyprávění, formalistická východiska, problematičnost typologie, vlastní interpretační návrh.9. Genette – Hranice vyprávění, diegesis a mimésis, problematizace klasického rozlišení.10. Návrat k východiskům českého strukturalismu – důraz na fundamentální rovinu stylu (tu klasická naratologie ignoruje). Mukařovského analýzy Čapka, Vančury a Máchovy tématiky.11. Teorie fikčních světů jako víceznačné propojení prvků klasické naratologie s východisky českého strukturalismu.12. Revize odmítání mimetismu v teorii fikčních světů, vypracování modelu napodobování literatury, nikoli napodobování života v literatuře. Poukaz k fundamentální roli čtenáře, který uvádí literární modely do života.

Terénní praxe

Kód předmětu: YMO0203 Garant: Vaněk,M. + Mücke,P. + Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 10
Studující prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky a dovednost samostatného vedení terénního výzkumu ve formě orálněhistorického rozhovoru.Terénní praxe se skládá z těchto částí:1. teoreticko-metodologické přípravy (blokové setkání s vyučujícími)2. vlastní realizace rozhovoru (dva samostatné rozhovory - životní příběh, tematický rozhovor)3. vypracování příslušných výstupů - přepis, souhlas, biogram, protokol, karta narátora (náležitosti výstupů jsou definovány v rámci blokového setkání); odevzdání všech výstupů na začátku zkouškového období, bude upřesněno.

The Essence of Communication: Learning to Read, Understand and Write in Perfect English

Kód předmětu: YBJ095 Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This is a course taught by an English national to improve students’ communication skills, with a view to their being able to read quite complicated texts, fully understand the meanings of those texts and then themselves produce short paragraphs and one longer piece of writing in perfectly structured and coherent English.

The Formation of the Nation within the Process of European Modernisation

Kód předmětu: YMH509 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to explain the process of state- and nation-formation in modern and contemporary European history. These processes will be discussed in the context of social, political, economic, and cultural transformation of Europe which took place from 17th till 20th century. In addition to that the attention will be focused on the processes of the construction of national identity as well as on the special case of Soviet state- and nation-formation.

The Human Condition: Introduction to Philosophical Anthropology

Kód předmětu: YBF294 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
V současném filosofickém diskursu se živě diskutuje otázka, jakým způsobem lze uvést v soulad každodenní pojem, jenž o sobě, coby lidech, máme, s vědeckým pojmem člověka. Je patrné, že existuje rozpor mezi tím pohledem na člověka, jenž klade do popředí jeho povahu morální, vědomé, intencionální bytosti, a vědecky konstruovaným určením "homo sapiens". V tomto kurzu se budeme věnovat a diskutovat důležité koncepce "conditio humana", lidského určení, tj. klíčovým pojetím "toho, co nás dělá lidmi".

The Quotidian from the Perspective of Historical Social Sciences

Kód předmětu: YMH513 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course introduces students to the comprehensive study of the quotidian from the perspective of historical social sciences, focusing on its manifestations in pre-modern, modern, and postmodern times.

Towards a Philosophy of Existence

Kód předmětu: YBF349 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is intended as an introduction into the German variety of existential philosophy (Existenzphilosophie). We will be discussing the philosophical work of Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, and Patočka. Our goal is to understand the basic scope, topics, and bearings of this particular variety of philosophy. The course is open to all interested students and requires no prior philosophical knowledge.

Tvořivost a rozvoj osobnosti

Kód předmětu: YBK150 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je představit posluchačům humanitních předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků; upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje subjektivní, neodvozená zkušenost; ukázat, jakým způsobem přecházejí umělecky vytvořené znaky do komunikace; ukázat také styčné body mezi uměním a vědou.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten I.

Kód předmětu: YMFPR12 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung kleinere philosophische und literarische Texte bzw. Videos. Durch das regelmäßige Verfassen kleinerer Texte sowie durch die aktive Teilnahme im Kurs, auch in Form von Kurzreferaten, sollen die aktiven Kompetenzen der Teilnehmenden weiter geschult werden. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II.

Kód předmětu: YMFPR13 Garant: Novotný,K. + Hausen,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis "Argumentation/Argumentieren" bzw. ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden einige Kapitel des Buchs von Vittorio Hösle "Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist" (München, 2013) ein Übungsfeld sein. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Urban Anthropology of Central European Cities

Kód předmětu: YBAU018 Garant: Zahradníková Štefánková,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Úvod do kognitivní lingvistiky

Kód předmětu: YMM069 Garant: Ivan,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Predmet má za cieľ zoznámiť študentov s predpokladmi výskumu v oblasti kognitívnej lingvistiky – a to ako historickými, tak metodologickými, ako aj so základnými poznatkami z tohto odboru, niektorými jej výsledkami a ukážkou aplikácie pri analýze diskurzu.Prvým cieľom predmetu je zasadenie kognitívnej lingvistiky do filozofickej teórie. Kognitívna lingvistika je na jednej strane súčasťou kognitívnej vedy, ktorá vyrástla ako vedecká reakcia na problémy v oblasti filozofie mysle (stanovisko dualizmu a materializmu, ako ani behaviorializmu nebolo pre ďalší rozvoj dostatočné). Predmet zoznámi účastníkov s uvedeným filozofickým vývojom vedúcim k takzvanej kognitívnej revolúcii.Kognitívna lingvistika však v podobe predstavovanej v tomto predmete predstavuje zároveň kritiku viacerých predpokladov kognitívnej vedy týkajúcich sa chápania pojmov . Ďalším cieľom preto bude predstaviť tradičný model pojmov a aktuálneho zástancu čistej referenčnej teórie, ktorým je hypotéza jazyku mysle, a jeho kritiku – začiatky kognitívnej lingvistiky totiž spočívajú v teóriách a výskumoch poukazujúcich na nedostatky tradičného modelu pojmov. Predmet teda zoznámi účastníkov s týmito kritickými teóriami (Austin, Wittgenstein) a niektorými výskumami (Berlin, Kay, Rosch). Tiež sa budeme zaoberať základnými výzvami, pred ktorými kognitívny výskum jazyka stojí (modularita vs. holizmus, Chomskeho teória generatívnej gramatiky a najnovšie reakcie na ňu).Napokon sa predmet zameria na určujúci smer kognitívnej lingvistiky, ktorý sa odvíja od teórie predstavenej Lakoffom. Budeme sa zaoberať kognitívnou teóriou metafory a súvisiacimi teóriami. Predmet napokon predstaví niekoľko prípadových štúdií a náčrt možných aplikácií, ako skúmať spoločenský a politický diskurz s využitím teórie metafory.Podmienky absolvovania kurzuReferát na hodine + seminárna práca. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť čítať odborné texty v angličtine.Kurz je ukončený splnením oboch podmienok:1. Referát na hodine na niektorý z textov (referát je možné vypracovať v dvojici).2. Seminárna práca: rozsah je 5NS, predpokladá sa samostatné spracovanie a využitie relevantnej literatúry.

Úvod do studia jazyka II.

Kód předmětu: YBJ106 Garant: Císařovská,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu. Otevírá nová setkávání s jazykem a jeho ústrojností, a tím tříbí schopnost vnímat různé analogie mezi jazykovými kategoriemi a jevy kolem nás, které se nás bezprostředně dotýkají. Jedním z cílů je také posilování odolnosti vůči četným manipulačním vlivům, které využívají jazyk (reklama, propaganda, rétorika, polopravdy apod.). Poznávání různých jazykových vrstev lze prakticky využívat nejen při bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při ústním vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení. Vyžaduje systematickou přípravu v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Osnova učiva se přizpůsobuje potřebám účastníků kurzu: důraz na teoretické zakotvení se může přesouvat na praktické procvičení probírané látky a naopak. Paralelně s výkladem se v krátkých sondách zabýváme i některými notoricky problémovými oblastmi české gramatiky, pravopisu i ortoepie.

Úvod do studia jazyka I.

Kód předmětu: YBJ098 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu. Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, jimž jsme neustále vystavováni, které jazyk často deformují nebo šikovně zneužívají. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se pozornost, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a jsou dychtivi ponořit se hlouběji pod jeho povrch.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Video Based Seminar on Conteporary Economic Systems and Processes

Kód předmětu: YBA203 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Poslední ekonomická krize změnila chápání základních ekonomických modelů, přístupů a principů předních ekonomů. V tomto pohledu je nezbytná adaptace ekonomické vědy. Tomto kurzu se bude zabývat diskusi o současném ekonomickém stavu světové ekonomiky. Budeme vycházet z veřejně dostupných videozáznamů přednášek jedním z nejznámější ekonomů alternativního proudu Joseph Eugene Stiglitze a jiných.• náklady a přínosy globalizace -předpoklady a realita• role mezinárodních korporací• ekonomické a sociální náklady nerovnosti• dopady hospodářského útlumu na sociální a politické struktury• výhody a nevýhody tržního hospodářství• příčiny současné krizeLiterature Stiglitz, Joseph (2010). Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy. New York, NY: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393338959. Stiglitz, Joseph E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393088694. Stiglitz, Joseph; Greenwald, Bruce C. (2014). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231152143. Stiglitz, Joseph E. (2015). The great divide: unequal societies and what we can do about them. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393248579. Stiglitz, Joseph E.; Greenwald, Bruce C. (2015). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. Columbia: Columbia University Press. ISBN 9780231175494.Joseph E. Stiglitz (2010) Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Joseph E. Stiglitz (2010) The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global CrisisWolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (1987). Economics: Marxian versus Neoclassical. Baltimore: Johns Hopkins Press. ISBN 0-8018-3479-1.Wolff, Richard D.; Stephen Resnick; David F. Ruccio (1988). Crisis and Transitions: A Critique of the International Economic Order. Westview Press. ISBN 0-8133-0757-0.Wolff, Richard D. (2009). Capitalism Hits the Fan. Olive Branch Press. ISBN 1-56656-784-X.Wolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (2012). Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0262018005.Video contentJoseph Stiglitz on rewriting the rules of the market economy https://www.youtube.com/watch?v=ZyKkmzgge90&nohtml5=FalseFull Show 11/11/15: How Reaganomics Killed America’s Middle Class https://www.youtube.com/watch?v=ZdCNGkZoIZwKejnesian econommics vs monetarism, Income inequality, Productivity vs. Wages Let's Talk About Socialism - Prof. R. Wolff https://www.youtube.com/watch?v=PheA4BPXQzgMarket systém 1.18-28.00 WUWE presents: CAN WE SAVE CAPITALISM? | Richard D. Wolffhttps://www.youtube.com/watch?v=MSAK5hEassgEconomics Rules: the rights and wrongs of the dismal science https://www.youtube.com/watch?v=Yxbcb7hxZP0No Ordinary Disruption: the four global forces breaking all the trends (not understandable for non economists)https://www.youtube.com/watch?v=hp0IRAW8xL4Tom Friedman: Global Forces Breaking All the Trends https://www.youtube.com/watch?v=NHhLg_jGluM

Virtues, Vices and Formation of Society

Kód předmětu: YBF312 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Are the good, amiable qualities of man, virtues, or the bad, hateful ones, vices, the true foundation of human sociability, and consequent formation of society towards its civil and commercial stage? Dilemma famously exposed by Mandeville and still acute not only thanks his disturbing arguments which are quite frequently misunderstood. What Mandeville really said, what was the main set of arguments proposed by his antagonists, what is say anthropological background of the debate? This kind of questions is to be posed and discussed when reading selection of primary sources, state-of-art interpretations and even confronting these with observations of present social sciences. Students are expected to submit a 2000 words final academic essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework. Moreover, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent essay and attend at least three face-to-face tutorials. Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Základy latiny

Kód předmětu: YMD048 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalost latinského jazyka. Kromě gramatického výkladu (skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, překlady vět z latiny i do latiny) bude zahrnut i kulturně-historický kontext (vznik a vývoj latiny, vliv latiny na současné jazyky, paleografie, epigrafika, latinská přísloví, latinské zkratky, lékařská latina, církevní latina, etc.).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám