Ph.D. Studia dlouhověkosti

Studia dlouhověkosti (prezenční a kombinovaná forma)

Obor Studia dlouhověkosti- Longevity Studies umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin. Obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti. Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku.


AKTUÁLNĚ: Soutěž o stipendium k doktorskému oboru „Studia dlouhověkosti“


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního oboru: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Témata disertací


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám