Ph.D. Studia dlouhověkosti

Studia dlouhověkosti (prezenční a kombinovaná forma)

Postgraduální studijní program Studia dlouhověkosti reaguje na demografické změny a s tím spojené společenské výzvy a připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou, akademickou a expertní činnost a transfer poznatků do praxe. Program je pojatý interdisciplinárně. Metodicky vychází ze sociálních věd, sociologie, sociální a kulturní antropologie a komplexu zdravotnických nemedicínských věd (public health) ale využívá také metod jiných vědních oborů a disciplín. Vychází z teorie produktivního stárnutí, která byla předložena Robertem Butlerem jako protiklad redukcionistické akcentace výhradně zdravotní problematiky a problematika disability či péče. V praktické a strategické rovině tato teorie koresponduje se strategií aktivního stárnutí UN a WHO. Z metodického hlediska budou preferovány mixed methods – tedy bádání s využitím kvalitativních metod zkoumajících podstatu skutečností i metod kvantitativních k jejich komparaci a zkoumání souvislostí. Takto jsou a budou zaměřeny i výzkumné projekty, na kterých se tým podílí či které připravuje.


Studijní program vychází ze zkušeností Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče CELLO, jeho mezinárodní spolupráce rámci například Globální sítě International Longevity Center (jako jediný reprezentant zemí CEE), řešení projektů, včetně významných projektů mezinárodních (FRAM, INDUCT, PALLIARE). CELLO sleduje nové trendy v přesahu moderní gerontologie i v a řešení otázek souvisejících prodlužováním lidského života, které dosud nejsou v rámci doktorského studia na univerzitě řešeny. Bude tak připravovat odborníky analogické těm, kteří vycházejí z univerzit starších zemí EU, kde však jsou tyto obory ještě zpravidla dále diverzifikované a rozvětvené (například jen problematika demence, souvislosti kvality služeb a podobně).Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Web pracoviště: https://www.cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-1.html

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Témata disertací


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 18. leden 2020 22:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám