Meziuniverzitní dohody

Předpokládané uzávěrky přihlášek na zahr. oddělení FHS v ak. roce 2017/18


Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Rusko: 30. 1. 2018

Izrael: 20. 2. 2018

Německo (letní jazykové kurzy): únor 2018

Německo: 14. 3. 2018

Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, USA: 7.11. 2017

Austrálie, Nový Zéland (na ZS 18/19): 7. 11. 2017

Rakousko: 14. 11. 2017
ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studentů. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studentů nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může student vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studenti všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě. Podklady k přihláškám se tedy ve všech případech odevzdávají na zahraničním oddělení FHS UK. Výsledky výběrových řízení naleznete zde.


Financování: studentům UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt (Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studentovi. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře (konec března) a na podzim (září / říjen), nebo podat žádost v soutěži na podporu studia v zahraničí, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Uzávěrky: přesné termíny uzávěrek pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod či pro žádosti o finanční podporu vždy viz aktuality.


Před výjezdem – dokumenty k výběrovému řízení:

Požadované dokumenty se liší podle jednotlivých univerzit i v rámci jednotlivých výběrových řízení, ale obvykle zahrnují níže uvedené dokumenty. Přesné informace jsou vždy uvedeny u konkrétního výběrového řízení či na stránkách RUK.


 1. životopis (12 strany)

 2. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

 3. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 4. Transcript of Records (výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis (od školitele, vedoucího katedry / dipl. práce)

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. přihláška (pokud se požaduje)

 8. kopie pasu / OP (pokud se požaduje)

 9. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (studenti doktorského studijního programu)


 • Formát dokumentů: A4 v nesešité podobě, nejlépe vytištěné oboustranně.

 • Jazyková způsobilost: studenti musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím student požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


Po návratu:

Po návratu do ČR studenti předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytuAUSTRÁLIE


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

 • Jazyk: požadován IELTS/TOEFL

 • Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • Pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover

 • Podrobnější informace naleznete na stránách RUK a u teritoriální referentky pro Austrálii .


1. Griffith University, BRISBANE


V roce 2015 se univerzita umístila na 301.-400. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 329. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Závěrečné zprávy: ZS 13/14 EKS, ZS 14/15 EKS


2. University of Queensland, BRISBANE


V roce 2015 se univerzita umístila na 77. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 46. místě podle žebříčku QS** a na 60. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


3. University of MELBOURNE


V roce 2015 se univerzita umístila na 44. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 42. místě podle žebříčku QS** a na 33. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Závěrečné zprávy: LS 12/13 SKE, ZS 13/14 EKS, ZS 15/16 OA


4. Macquarie University, SYDNEY


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.-300.. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 229. místě podle žebříčku QS** a na 301.-350. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Studentský kontakt na univerzitě (do září 2018) -


Závěrečné zprávy: 13/14 SKE, LS 16/17 SHV


BRAZÍLIE

5. Universidade de SAO PAULO


Studium na univerzitě je možné pouze na Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas v oborech: historie, filosofie, sociální vědy, filologie a geografie.


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.-150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 143. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Jazyk: výuka probíhá v portugalštině, kurzy v angličtině nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se však bez portugalštiny neobejdete). Zájemci se mohou zapsat na kurz Portuguese for Foreign Students za 115 BRL.

Finance: odhadované náklady na měsíc: 850 BRL (ubytování 600, strava 150, doprava 100)

Podrobnější informace naleznete na stránkách RUK a u


Závěrečné zprávy: ZS 15/16 ISCOA


FRANCIE


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


6. École des hautes études en sciences sociales, PARIS


EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studijního programu.


V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


IZRAEL

7. The Hebrew University of JERUSALEM


V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou požadované dokumenty do data uzávěrky. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete zde a zde.


Závěrečné zprávy: ZS 11/12 EKS, ZS 14/15 SHV


JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

8. University of PRETORIA


V roce 2015 se univerzita umístila na 501.-550. místě podle žebříčku QS** a na 501.-600. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou požadované dokumenty (na následující ZS) do data uzávěrky. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete zde


KANADA


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .9. Université de MONTRÉAL


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 115. místě podle žebříčku QS** a na 113. místě podle žebříčku THE***


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá ve francouzštině. Univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).

Finance: odhadované výdaje na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr. Podrobnější informace (včetně přehledu přístupných a omezených kurzů) lze nalézt také zde.

Akademický rok: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–duben

Studenti magisterského programu se musejí hlásit na kurzy na úrovni maîtrise (minimálně 6 kreditů).10. McGill University, MONTRÉAL


Na partnerské univerzitě se studentské výměny účastní pouze následující fakulty: of Arts, Education, Law a Science.


V roce 2015 se univerzita umístila na 64. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 24. místě podle žebříčku QS** a na 38. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.

Finance: na jeden semestr univerzita odhaduje výdaje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000–130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD). Bližší informace o finančních nákladech zde.

Akademický rok: ZS: září–prosinec, LS: leden–duben


Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné fakulty/katedry. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti NMgr. či Ph.D. programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.


Studenti doktorského studijního programu se můžou hlásit na výzkumné pobyty po předložení výzkumného projektu podepsaného svým garantem na UK a garantem na zahraniční univerzitě.


Závěrečné zprávy: ZS 12/13 OA


MEXIKO

11. Universidad Nacional Autónoma de México, CIUDAD DE MÉXICO


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 160. místě podle žebříčku QS** a na 401.–500. místě podle žebříčku THE***


Internetové stránky

Informace o kurzech na úrovni undergraduate

Informace o kurzech na úrovni graduate


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Jazyk: je nutné prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající úrovni B2. Všechny kurzy jsou ve španělštině.

Finance: odhadované finanční náklady na měsíc: 350 USD ubytování, 300 USD strava, 200 USD učebnice a studijní materiál, 50 USD doprava.

Výměnní studenti si můžou vybrat 3–6 kurzů za semestr, a to i na více fakultách.


NĚMECKO

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

12. Universität HAMBURG 

Internetové stránky

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Stipendium: 800 EUR na měsíc.

Uzávěrka přihlášek: (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

K uzávěrce je třeba na zahraniční oddělení doručit formulář žádosti a další požadované dokumenty


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 219. místě podle žebříčku QS**.


Závěrečné zprávy studentů: Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Semestrální stipendijní pobyt


Uzávěrka přihlášek: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Požadované materiály:

 1. strukturovaný životopis v němčině

 2. studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 3. doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 4. potvrzení o stupni znalosti němčiny

 5. potvrzený přehled výsledků za studium na VŠ v NJ či AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 6. potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Bayreuth: 2 místa semestrální

Frankfurt am Main: 2 místa semestrální

Leipzig: 1 místo semestrální (ZS)

Heidelberg: 1 místo roční nebo 2 semestrální

Saarbrücken: 2 místa semestrální (ZS)

Basel : 2 místa semestrální


Od roku 2017 nebude z interního rozhodnutí na univerzitě Jena akademická výměna s UK finančně podporováná na základě meziuniverzitní spolupráce, ale výhradně prostřednictvím programu Erasmus+.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF


Měsíční jazykové kurzy němčiny


Uzávěrka přihlášek: ÚNOR. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Bližší informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Stipendium: studenti neplatí kurzovné; podrobnosti o dalších finančních příspěvcích viz jednotlivé univerzity níže (výdaje nad rámec těchto příspěvků si studenti hradí sami).


Požadované materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (doporučení proděkana pro zahraniční styky fakulty na přihlášce zajistí zahr. oddělení FHS)

2. motivační dopis v němčině

3. strukturovaný životopis v němčiněNOVÝ ZÉLAND

21. University of Otago, DUNEDIN


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 173. místě podle žebříčku QS** a na 201.–250. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránách RUK a u .

Jazyk: požaduje se jazykový certifikát

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

Pojištění: povinné


Závěrečné zprávy: LS 2011/12 SKE, ZS 2013/14 SKE


RAKOUSKO

22. Universität WIEN


Jedná se o měsíční pobyt pro doktorandy - je třeba si předem zajistit předběžný příslib přijetí od akademického pracovníka na vídeňské univerzitě.


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 153. místě podle žebříčku QS** a na 142. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: podzim. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Stipendium: 1 000 EUR.


Závěrečné zprávy studentů: 12/13 ISCOA, 14/15 D HISO, 15/16 D ISCOA


RUSKO

23. Lomonosov MOSCOW State University


V roce 2015 se univerzita umístila na 86. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 108. místě podle žebříčku QS** a na 161. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou dokumety požadované k přihlášce (přesný termín viz aktuality ) na zahraniční oddělení FHS.


Podrobnější informace k možnosti studijního pobytu.


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránách RUK a u


24. KANSAS State University


V roce 2015 se univerzita umístila na 401.–500. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 501.–600. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Informace pro výměnné studenty najdete na následujících webových stránkách:

incoming_students/undergraduate

incoming_students/graduate

prearrival

isss


Akademický rok

Kurzy

Ubytování

Pojištění

Poplatky


Studijní průměr nesmí být vyšší než 2.5 GPA. Je možno pracovat 20 hod týdně v kampusu.


25. State University of NEW YORK at New Paltz (SUNY)


Webové stránky


Jazyk: univerzita přijímá jakýkoli doklad o dostatečné jazykové způsobilosti.

Finance: náklady na semestr SUNY odhaduje na 7 803 USD (aktuálnost částky si studenti ověří na jejich stránkách), bude požadováno potvrzení z banky o této částce na účtu.

Pojištění: zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (580 USD).


Pro výměnné studenty je omezený přístup k nejžádanějším kurzům, např. journalism, communication and media, education, psychology. Podrobné informace o kurzech lze nalézt zde.


26. The University of New Orleans, LOUISIANA


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: univerzita požaduje doklad o jazykové zkoušce TOEFL, FCE, CAE nebo CPE. Jiné doklady o jazykové způsobilosti budou muset být ze strany UNO předem schváleny. Informace o požadované úrovni TOEFL se nacházejí zde.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 6 133 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr.

Pojištění: zdravotní pojištění zprostředkuje UNO za 428 USD; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete zde.


27. University of WASHINGTON


V roce 2015 se univerzita umístila na 15. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 65. místě podle žebříčku QS** a na 32. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Akademický rok se skládá ze tří trimestrů, každý z nich trvá 10 týdnů.

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate) nebo IELTS 7.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 5 085 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr. Poplatek za on-line registraci pro graduate kurzy činí 75 USD.

Pojištění: nutno zakoupit na UW.

Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.


Pro výměnné studenty jsou omezené kurzy UNDERGRADUATE v oborech Communications, Psychology, Sociology a Studio Art a nejsou přístupné kurzy Finance, Accounting, IS300; I BUS300; OPMGT300; MKTG301; FIN350; MGMT300; MGMT320; BECON300 AND MGMT430. Dále nejsou k dispozici kurzy GRADUATE v oboru Art a professional programs.


ŠVÝCARSKO

28. Universität BASEL


V roce 2015 se univerzita umístila na 87. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 139. místě podle žebříčku QS a na 101. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky


Uzávěrka přihlášek na FHS: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


Požadované materiály:

 • vyplněný formulář Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny

 • potvrzený přehled výsledků za studium na VŠ v NJ či AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • 1 fotografie pasového formátu

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE


Celosvětové hodnocení univerzit


*

 Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2015 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 279. místě podle žebříčku QS a na 401.–500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 1. červen 2018 15:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám