Meziuniverzitní dohody

Možnosti výjezdu (30 univerzit v 13 zemích světa)


Austrálie

Brazílie

Francie

Izrael

Jihoafrická republika

Kanada

Mexiko

Německo

Nový Zéland

Rakousko

Rusko

Spojené státy americké

Švýcarsko


Předpokládané uzávěrky přihlášek na zahr. oddělení FHS v ak. roce 2017/18

Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Rusko: 30. 1. 2018

Izrael: 20. 2. 2018

Německo (letní jazykové kurzy): únor 2018

Německo: 14. 3. 2018

Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, USA: 7.11. 2017

Austrálie, Nový Zéland (na ZS 18/19): 7. 11. 2017

Rakousko: 14. 11. 2017
ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studentů. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studentů nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může student vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studenti všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě. Podklady k přihláškám se tedy ve všech případech odevzdávají na zahraničním oddělení FHS UK. Výsledky výběrových řízení naleznete zde.


Financování: studentům UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt (Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studentovi. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře (konec března) a na podzim (září / říjen), nebo podat žádost v soutěži na podporu studia v zahraničí, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Uzávěrky: přesné termíny uzávěrek pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod či pro žádosti o finanční podporu vždy viz aktuality.


Před výjezdem – dokumenty k výběrovému řízení:

Požadované dokumenty se liší podle jednotlivých univerzit i v rámci jednotlivých výběrových řízení, ale obvykle zahrnují níže uvedené dokumenty. Přesné informace jsou vždy uvedeny u konkrétního výběrového řízení či na stránkách RUK.


 1. životopis (12 strany)

 2. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

 3. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 4. Transcript of Records (výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis (od školitele, vedoucího katedry / dipl. práce)

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. přihláška (pokud se požaduje)

 8. kopie pasu / OP (pokud se požaduje)

 9. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (studenti doktorského studijního programu)


 • Formát dokumentů: A4 v nesešité podobě, nejlépe vytištěné oboustranně.

 • Jazyková způsobilost: studenti musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím student požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


Po návratu:

Po návratu do ČR studenti předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytuAUSTRÁLIE

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Jazyk: požadován IELTS/TOEFL

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

Pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover

Podrobnější informace naleznete na stránách RUK a u teritoriální referentky pro Austrálii .


1. Griffith University, BRISBANE

2. University of Queensland, BRISBANE

Internetové stránky

Závěrečné zprávy studentů: ZS 13/14 EKS, ZS 14/15 EKS

V roce 2015 se univerzita umístila na 301.–400. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 329. místě podle žebříčku QS** a na 251.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Internetové stránky

V roce 2015 se univerzita umístila na 77. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 46. místě podle žebříčku QS** a na 60. místě podle žebříčku THE***.

3. University of MELBOURNE

4. Macquarie University, SYDNEY

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Závěrečné zprávy studentů: LS 12/13 SKE, ZS 13/14 EKS, ZS 15/16 OA

V roce 2015 se univerzita umístila na 44. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 42. místě podle žebříčku QS** a na 33. místě podle žebříčku THE***.

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty, studentský kontakt na univerzitě (do září 2018):

Závěrečné zprávy studentů: 13/14 SKE, LS 16/17 SHV

V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 229. místě podle žebříčku QS** a na 301.–350. místě podle žebříčku THE***.


BRAZÍLIE

5. Universidade de SAO PAULO

Studentská výměna se týká pouze Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas v oborech: dějiny, filozofie, sociální vědy, filologie a zeměpis.

Internetové stránky

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Jazyk: výuka probíhá v portugalštině, anglické kurzy nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se nicméně nelze obejít bez znalosti portugalštiny). Zájemci o kurz Portuguese for Foreign Students zaplatí 115 BRL.

Finance: Odhadované finanční náklady na jeden měsíc: 850 BRL (ubytování 600, strava 150, doprava 100).

Podrobnější informace na stránách RUK a u .

Závěrečné zprávy studentů: ZS 15/16 ISCOA


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 143. místě podle žebříčku QS** a na 251.–300. místě podle žebříčku THE***.


FRANCIE

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


6. L'École des hautes études en sciences sociales, PARIS

7. Université Paul-Valéry Montpellier 3

Internetové stránky

Studijní program: Mgr., Ph.D.

EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Podrobnější informace lze nalézt zde (Formulaire de candidature pour les étudiants européens entrants).

Internetové stránky


IZRAEL

8. The Hebrew University of JERUSALEM

Internetové stránky

Bez výběrového řízení. Zájemci donesou dokumety požadované k přihlášce do data uzávěrky. Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace a požadované dokumenty: zde a zde.

Závěrečné zprávy studentů: ZS 11/12 EKS, ZS 14/15 SHV


V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě podle žebříčku THE***.


JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

9. University of PRETORIA

Internetové stránky

Bez výběrového řízení. Zájemci donesou dokumety požadované k přihlášce (na následující ZS) do data uzávěrky. Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace k možnosti studijního pobytu.


V roce 2015 se univerzita umístila na 501.–550. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku QS** a na 501.–600. místě podle žebříčku THE***.


KANADA

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


10. Université de MONTRÉAL

11. McGill University, MONTRÉAL

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Jazyk: Výuka probíhá ve francouzštině. Univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).

Finance: odhadované výdaje na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr. Podrobnější informace (včetně přehledu přístupných a omezených kurzů) lze nalézt také zde.

Akademický rok: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–duben

Studenti magisterského programu se musejí hlásit na kurzy na úrovni maîtrise (minimálně 6 kreditů).


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 115. místě podle žebříčku QS** a na 113. místě podle žebříčku THE***.

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty a zde

Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.

Finance: na jeden semestr univerzita odhaduje výdaje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000–130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD). Bližší informace o finančních nákladech zde.

Akademický rok: ZS: září–prosinec, LS: leden–duben

Závěrečné zprávy studentů: ZS 2012 OA, ZS 12/13 OA

Na partnerské univerzitě se studentské výměny účastní pouze následující fakulty: of Arts, Education, Law a Science.

Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné fakulty/katedry. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti NMgr. či Ph.D. programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.

Studenti doktorského studijního programu se můžou hlásit na výzkumné pobyty po předložení výzkumného projektu podepsaného svým garantem na UK a garantem na zahraniční univerzitě.


V roce 2015 se univerzita umístila na 64. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 24. místě podle žebříčku QS** a na 38. místě podle žebříčku THE***.


MEXIKO

12. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CIUDAD DE MÉXICO

Internetové stránky

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Jazyk: je nutné prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající úrovni B2. Všechny kurzy jsou ve španělštině.

Finance: odhadované finanční náklady na měsíc: 350 USD ubytování, 300 USD strava, 200 USD učebnice a studijní materiál, 50 USD doprava.

Výměnní studenti si můžou vybrat 3–6 kurzů za semestr, a to i na více fakultách.

Informace o kurzech na úrovni undergraduate

Informace o kurzech na úrovni graduate


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 160. místě podle žebříčku QS** a na 401.–500. místě podle žebříčku THE***.


NĚMECKO

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

13. Universität HAMBURG 

Internetové stránky

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Stipendium: 800 EUR na měsíc.

Uzávěrka přihlášek: (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

K uzávěrce je třeba na zahraniční oddělení doručit formulář žádosti a další požadované dokumenty


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 219. místě podle žebříčku QS**.


Závěrečné zprávy studentů: Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Semestrální stipendijní pobyt

Uzávěrka přihlášek: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Požadované materiály:

 1. strukturovaný životopis v němčině

 2. studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 3. doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 4. potvrzení o stupni znalosti němčiny

 5. potvrzený přehled výsledků za studium na VŠ v NJ či AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 6. potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Bayreuth: 2 místa semestrální

Frankfurt am Main: 2 místa semestrální

Leipzig: 1 místo semestrální (ZS)

Heidelberg: 1 místo roční nebo 2 semestrální

Saarbrücken: 2 místa semestrální (ZS)

Basel : 2 místa semestrální


Od roku 2017 nebude z interního rozhodnutí na univerzitě Jena akademická výměna s UK finančně podporováná na základě meziuniverzitní spolupráce, ale výhradně prostřednictvím programu Erasmus+.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden, 13/14, SHV


Měsíční jazykové kurzy němčiny

Uzávěrka přihlášek: ÚNOR. Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Bližší informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Stipendium: studenti neplatí kurzovné; podrobnosti o dalších finančních příspěvcích viz jednotlivé univerzity níže (výdaje nad rámec těchto příspěvků si studenti hradí sami).


Požadované materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (doporučení proděkana pro zahraniční styky fakulty na přihlášce zajistí zahr. oddělení FHS)

2. motivační dopis v němčině

3. strukturovaný životopis v němčiněNOVÝ ZÉLAND

21. University of Otago

Internetové stránky

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránách RUK a u .

Jazyk: požaduje se jazykový certifikát

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

Pojištění: povinné

Závěrečné zprávy studentů: LS 2011/12 SKE, ZS 2013/14 SKE


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 173. místě podle žebříčku QS** a na 201.–250. místě podle žebříčku THE***.


RAKOUSKO

22. Universität WIEN

Internetové stránky

Měsíční pobyt pro doktorandy (je třeba si předem zajistit předběžný příslib přijetí od akademického pracovníka na vídeňské univerzitě).

Uzávěrka přihlášek: podzim. Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Stipendium: 1 000 EUR.


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 153. místě podle žebříčku QS** a na 142. místě podle žebříčku THE***.


Závěrečné zprávy studentů: 12/13 ISCOA, 14/15 D HISO, 15/16 D ISCOA


RUSKO

23. Lomonosov MOSCOW State University

Internetové stránky

Bez výběrového řízení. Zájemci donesou dokumety požadované k přihlášce (přesný termín viz aktuality ) na zahraniční oddělení FHS.

Podrobnější informace k možnosti studijního pobytu.


V roce 2015 se univerzita umístila na 86. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 108. místě podle žebříčku QS** a na 161. místě podle žebříčku THE***.


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránách RUK a u .


24. The University of Miami, FLORIDA

25. KANSAS State University

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty a zde

Pouze 1.–4. ročník v době vyslání. Je možné se hlásit pouze na kurzy na úrovni undergraduate.

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL: 220 computer based test, 560 paper test; 80 internet based test (reading, writing, listening, speaking); IELTS 6,5.

Finance: studenti nehradí školné. Povinné náklady na semestr činí 503 USD + záloha na ubytování 300 USD (aktuálnost částky je třeba ověřit na stránkách UM). Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí ve výši 10 815 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách univerzity).

Pojištění: studenti jsou žádáni, aby si zakoupili zdravotní pojištění na UM (994 USD/semestr). V případě vlastního pojištění je třeba doložit, že pojisté krytí přesně odpovídá jejich požadavkům.


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 280. místě podle žebříčku QS** a na 161. místě podle žebříčku THE***.

Internetové stránky

Informace pro výměnné studenty najdete na následujících webových stránkách:

incoming_students/undergraduate, incoming_students/graduate, prearrival, isss

Akademický rok: academic calendar

Kurzy courses

Ubytování housing

Pojištění: health insurance

Studijní průměr nesmí být vyšší než 2.5 GPA. Je možno pracovat 20 hod týdně v kampusu. Poplatky: fees.


V roce 2015 se univerzita umístila na 401.–500. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 501.–600. místě podle žebříčku THE***.

26. The University of New Orleans (UNO), LOUISIANA

27. The University of MONTANA (UMT)

Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Jazyk: univerzita požaduje doklad o jazykové zkoušce TOEFL, FCE, CAE nebo CPE. Jiné doklady o jazykové způsobilosti budou muset být ze strany UNO předem schváleny. Informace o požadované úrovni TOEFL se nacházejí zde.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 6 133 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr.

Pojištění: zdravotní pojištění zprostředkuje UNO za 428 USD; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete zde.


Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Výměnní studenti musí mít v době výjezdu ukončené dva roky VŠ studia.

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL: 61 bodů v internet based test; IELTS 5,5 (pro kurzy graduate: TOEFL 91 ibt, IELTS 7).

Finance: odhadované výdaje na semestr cca 500 USD. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí ve výši 4 767 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách univerzity).

Závěrečné zprávy studentů: LS 2010 SOSV roce 2015 se univerzita umístila na 301.–400. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 351.–400. místě podle žebříčku THE***.

28. State University of NEW YORK at New Paltz (SUNY)

29. University of WASHINGTON

Internetové stránky

Jazyk: univerzita přijímá jakýkoli doklad o dostatečné jazykové způsobilosti.

Finance: náklady na semestr SUNY odhaduje na 7 803 USD (aktuálnost částky si studenti ověří na jejich stránkách), bude požadováno potvrzení z banky o této částce na účtu.

Pojištění: zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (580 USD).

Pro výměnné studenty je omezený přístup k nejžádanějším kurzům, např. journalism, communication and media, education, psychology. Podrobné informace o kurzech lze nalézt  zde.Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Akademický rok se skládá ze tří trimestrů, každý z nich trvá 10 týdnů.

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate) nebo IELTS 7.

Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.

Pro výměnné studenty jsou omezené kurzy UNDERGRADUATE v oborech Communications, Psychology, Sociology a Studio Art a nejsou přístupné kurzy Finance, Accounting, IS300; I BUS300; OPMGT300; MKTG301; FIN350; MGMT300; MGMT320; BECON300 AND MGMT430. Dále nejsou k dispozici kurzy GRADUATE v oboru Art a professional programs.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 5 085 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr. Poplatek za on-line registraci pro graduate kurzy činí 75 USD.

Pojištění: nutno zakoupit na UW.


V roce 2015 se univerzita umístila na 15. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 65. místě podle žebříčku QS** a na 32. místě podle žebříčku THE***.


ŠVÝCARSKO

30. Universität BASEL

Internetové stránky

2 místa semestrální

Uzávěrka přihlášek: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce) na zahraničním oddělení FHS. Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE, ZS 2010 SKE


Požadované materiály:

 1. vyplněný formulář Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft

 2. strukturovaný životopis v němčině

 3. studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 4. doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 5. potvrzení o stupni znalosti němčiny

 6. potvrzený přehled výsledků za studium na VŠ v NJ či AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 7. 1 fotografie pasového formátu

 8. potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


V roce 2015 se univerzita umístila na 87. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 139. místě podle žebříčku QS a na 101. místě podle žebříčku THE***.


Celosvětové hodnocení univerzit

Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2015 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 279. místě podle žebříčku QS a na 401.–500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 12. březen 2018 15:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám