PROGRES

Obecné informace o programech Progres

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programů je celkem 50 a jsou realizovány na všech sedmnácti fakultách a čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti, které mají být na UK dále rozvíjeny, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.


Základním cílem programů Progres je udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku. Dalším významným cílem je podpora komunikace a vzájemné spolupráce fakult a vysokoškolských ústavů UK v rámci blízce příbuzných vědních oborů i mezioborového výzkumu. Nástrojem ke zvýšení motivace k této spolupráci jsou finanční bonifikace: náleží fakultám za realizaci společných programů Progres a dále také za kvalitní mezinárodní spolupráci, potenciálně i za realizaci výzkumu unikátního v evropském či světovém měřítku. Programy jsou plánovány na pět let, tj. do konce roku 2021.


Přehled vyhlášených programů Progres


Souteže Progres

Druhé kolo soutěže programu Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice - 2018

Druhé kolo soutěže programu Q20 Kultura a společnost - 2018

Druhé kolo soutěže programu Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd - 2018


Aplikaci pro podávání návrhů do soutěže naleznete veda.is.cuni.cz


Přehled programu Progres na FHS UK

Q16 Environmentální výzkum

Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Q20 Kultura a společnost

Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

Q33 Dětská a vývojová neurologie


Poslední změna: 18. květen 2018 14:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám