Afiliace a dedikace

Afiliace a dedikace v publikacích podpořených z programů Progres na UK FHS


Afiliace

Autoři jsou povinni uvádět v každé publikaci svou afiliaci k Fakultě humanitních studií a UK:

a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Anglicky: Charles University, Faculty of Humanities


V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:

Česky: FHS UK

Anglicky: Charles Univ, Fac Human


b) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte:

U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00


Dedikace

Doporučené znění dedikace:


Česky:

Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–201X) - např. (MŠMT–2018)


Anglicky:

This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (201X), e.g. (2018)Podrobnější informace k uvádění afiliací a dedikací ve Vašich publikacích najdete zde.
Poslední změna: 2. listopad 2018 11:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám