Souteže

Vyhlášení soutěže o finanční podporu badatelských projektů v rámci programu PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ na FHS UK v roce 2020

Koordinátor programu Progres Q21 doc. Karel Novotný vyhlásil 1. kolo soutěže Progres Q21 na financování vědeckých projektů v roce 2020


CALL IN ENGLISH


Termín uzávěrky soutěže: 9. 3. 2020 13:00


Žádosti do soutěže o finanční podporu realizace badatelských projektů v roce 2019 se budou podávat přes webovou aplikaci, kterou naleznete na adrese:

veda.is.cuni.cz (manuál pro zadávání žádostí ve webové aplikaci v AJ k dispozici ke stažení).

Webová aplikace bude otevřena od 14. 2. 2020.


Prosím vyplňujte formulář nejen česky, ale připojte vždy také anglický překlad.


Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu na začátku října 2019, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS podle platných pravidel Metodiky hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority. Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:


Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu po uzávěrce 1. kola soutěže v březnu 2020, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority. Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:

A. publikace, které vyjdou v daném roce a budou odeslány do RIVu (popř. umělecké výstupy, které budou odeslány do RUVu).

B. publikace, které vyjdou později a budou odeslány do RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).

C. aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty, pobyty hostujících vědců, organizace konference apod. Upřesnit, zda na tyto pobyty navazují konkrétní publikace (typicky konferenční příspěvky, apod.), které budou odeslány do RIVu

D. publikace, které nelze odeslat do RIVu (překlady, edice, učebnice)

E. technická a materiální podpora.

Každá žádost typu A, B, D musí obsahovat co nejkonkrétnější údaje o plánované publikaci, v případě monografie to znamená k žádosti dodat tyto přílohy: 1) kalkulaci nákladů na její vydání od nakladatele, včetně DPH (všechny faktury ze zahraničí: fakturovaná částka + DPH, konzultujte s ekonomickým oddělením FHS) a odhadu výtěžku z prodeje publikace, 2) nakladatelskou smlouvu a 3) lektorské či recenzní posudky pro nakladatelství, které má autor publikace právo si od nakladatelství vyžádat. Pokud nemáte tyto posudky, přiložte k žádosti pdf-soubor s Vaší monografií nebo článkem. V případě podpory článků do periodik by měl žadatel nadto doložit, že jsou jsou v seznamu databází periodik ERIH, SCOPUS, nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Podobně náklady typu C a E musí být v žádosti podrobně specifikovány, příp. doloženy (ceny letenek, ubytování, výše konferenčního poplatku), jinak budou zamítnuty.

V případě nejasností se včas obraťte na Mgr. Karolínu Šedivcovou (karolina.sedivcova@fhs.cuni.cz) na OVV. Před podáním žádosti kategorie E je třeba ověřit s tajemníkem fakulty, že požadovaný materiál nemůže být pořízen z jiných prostředků fakulty.

Podmínkou schválení žádosti je čerpání požadovaných prostředků do 30. listopadu 2020 kvůli účetní uzávěrce. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 11. 11. 2020. O přidělení či nepřidělení podpory budou žadatelé informováni Karolínou Šedivcovou e-mailem.

Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu po uzávěrce 1. kola soutěže v březnu 2020, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority. Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:


A. publikace, které vyjdou v daném roce a budou odeslány do RIVu (popř. umělecké výstupy, které budou odeslány do RUVu).

B. publikace, které vyjdou později a budou odeslány do RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).

C. aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty, pobyty hostujících vědců, organizace konference apod. Upřesnit, zda na tyto pobyty navazují konkrétní publikace (typicky konferenční příspěvky, apod.), které budou odeslány do RIVu

D. publikace, které nelze odeslat do RIVu (překlady, edice, učebnice)

E. technická a materiální podpora.


Každá žádost typu A, B, D musí obsahovat co nejkonkrétnější údaje o plánované publikaci, v případě monografie to znamená k žádosti dodat tyto přílohy: 1) kalkulaci nákladů na její vydání od nakladatele, včetně DPH (všechny faktury ze zahraničí: fakturovaná částka + DPH, konzultujte s ekonomickým oddělením FHS) a odhadu výtěžku z prodeje publikace, 2) nakladatelskou smlouvu a 3) lektorské či recenzní posudky pro nakladatelství, které má autor publikace právo si od nakladatelství vyžádat. Pokud nemáte tyto posudky, přiložte k žádosti pdf-soubor s Vaší monografií nebo článkem. V případě podpory článků do periodik by měl žadatel nadto doložit, že jsou jsou v seznamu databází periodik ERIH, SCOPUS, nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Podobně náklady typu C a E musí být v žádosti podrobně specifikovány, příp. doloženy (ceny letenek, ubytování, výše konferenčního poplatku), jinak budou zamítnuty.


V případě nejasností se včas obraťte na Mgr. Karolínu Šedivcovou ( ) na OVV. Před podáním žádosti kategorie E je třeba ověřit s tajemníkem fakulty, že požadovaný materiál nemůže být pořízen z jiných prostředků fakulty.


Podmínkou schválení žádosti je čerpání požadovaných prostředků do 30. listopadu 2020 kvůli účetní uzávěrce. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 11. 11. 2020. O přidělení či nepřidělení podpory budou žadatelé informováni Karolínou Šedivcovou e-mailem.


Poslední změna: 16. únor 2020 18:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám