Souteže

Vyhlášení soutěže o finanční podporu badatelských projektů v rámci programu PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ na FHS UK v roce 2019

Koordinátor programu Progres Q21 doc. Karel Novotný vyhlásil 3. kolo soutěže Progres Q21 na financování vědeckých projektů v roce 2019Termín uzávěrky soutěže: 30. 9. 2019 13:00


Žádosti do soutěže o finanční podporu realizace badatelských projektů v roce 2019 se budou podávat přes webovou aplikaci, kterou naleznete na adrese:

veda.is.cuni.cz (manuál pro zadávání žádostí ve webové aplikaci v AJ k dispozici ke stažení).

Webová aplikace bude otevřena od 15. 8. 2019.


Prosím vyplňujte formulář nejen česky, ale připojte vždy také anglický překlad.


Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu na začátku října 2019, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS podle platných pravidel Metodiky hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority. Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:


A. publikace, které vyjdou v daném roce a budou registrovány v RIVu (popř. umělecké výstupy v RUVu).

B. publikace, které vyjdou později a budou registrovány v RIVu (popř. umělecké výstupy v RUVu).

C. aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty, pobyty hostujících vědců, organizace konference apod. Upřesnit, zda na tyto pobyty navazují konkrétní publikace (typicky konferenční příspěvky, apod.), které budou registrovány v RIVu.

D. publikace, které nebudou registrovány v RIVu (překlady, edice, učebnice)

E. technická a materiální podpora.


Každá žádost typu A, B, D musí obsahovat co nejkonkrétnější údaje o plánované publikaci, v případě monografie to znamená k žádosti dodat tyto přílohy: 1) kalkulaci nákladů na její vydání od nakladatele, včetně DPH (všechny faktury ze zahraničí: fakturovaná částka + DPH, konzultujte s ekonomickým oddělením FHS) a odhadu výtěžku z prodeje publikace, 2) lektorské či recenzní posudky pro nakladatelství, které má autor publikace právo si od nakladatelství vyžádat. 3) Přiložte k žádosti pdf-soubor s Vaší monografií nebo článkem. V případě schválení prostředků na publikaci monografie je nutnou podmínkou úhrady faktury uzavření nakladatelské smlouvy podle vzoru FHS UK k dispozici zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-83.html. V případě podpory článků do periodik by měl žadatel nadto doložit, zda jsou na seznamu databází periodik SCOPUS, ERIH plus, nebo se jedná o jiná odborná recenzovaná periodika. Podobně náklady typu C a E musí být v žádosti podrobně specifikovány, příp. doloženy (ceny letenek, ubytování, výše konferenčního poplatku), jinak nemohou být schváleny.


V případě nejasností se včas obraťte na Mgr. Karolínu Šedivcovou ( ) na OVV. Před podáním žádosti kategorie E je třeba ověřit s tajemníkem fakulty, že požadovaný materiál nemůže být pořízen z jiných prostředků fakulty.


Podmínkou schválení žádosti je čerpání požadovaných prostředků do 29. listopadu 2019 kvůli účetní uzávěrce. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 11. 11. 2019. O přidělení či nepřidělení podpory budou žadatelé informováni Karolínou Šedivcovou e-mailem.Poslední změna: 12. srpen 2019 10:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám