Soutěže

Vyhlášení soutěže v rámci programu PROGRES „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ (Q 22) pro rok 2018

Koordinátor a rada programu PROGRES Q22 vyhlašují 2. kolo soutěže o provozní prostředky na vědecko-výzkumnou činnost pro rok 2018.


Soutěž je určena pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia, jejichž výzkumné aktivity spadají do oblasti vymezené anotací projektu Q22 (viz https://fhs.cuni.cz/FHS-1630.html).


V žádosti je nutné se explicitně přihlásit k jednomu z následujících typů projektů:

A. Publikace (realizované v roce 2018; upozorňujeme, že je nutné, pokud jde o samostatné monografie,

aby fakulta uzavřela s nakladatelem nakladatelskou smlouvu, a dále, že Rada upřednostní takové monografie, jejichž rukopis bude do soutěže již předložen, pokud možno již s lektorskými posudky)

B. Terénní, archivní, knihovní, laboratorní a podobné výzkum s výstupem/prezentací, např. workshopy v rámci fakulty. (Návazná publikace může vyjít až v následujících letech. V žádosti je však nutné specifikovat předpokládané datum uveřejnění této publikace)

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora


V soutěži není možné ucházet se o proplacení členských příspěvků v domácích ani zahraničních odborných společnostech.


Rada programu PROGRES Q22 bude projekty posuzovat podle následujících kritérií:

- vědecko-výzkumný charakter projektu (pedagogické projekty je třeba financovat z jiných zdrojů,

např. SVV);

- soulad projektu s vymezením a cíli programu PROGRES Q22;

- řešitelé projektu musí být z řad akademických pracovníků, resp. studentů doktorského studia FHS UK;

- předpokládané publikační výstupy;

- zdůvodnění a uznatelnost požadovaných nákladů;

- harmonogram řešení projektu.


Bude-li celkově požadovaná částka v soutěžních návrzích výrazně převyšovat prostředky, které jsou pro 2. kolo k dispozici, budou upřednostněny zejména projekty v kategorii typu A, tedy publikace realizované v letošním roce.


Prosíme školitele, aby informovali své doktorandy z FHS UK o možnosti přihlásit se do této soutěže.

Žádosti se podávají přes webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce veda.is.cuni.cz Aplikace bude pro přihlášky otevřena od středy 16. května 2018.

Projekty se podávají do 14. června 2018


Po vyhlášení výsledků bude možno do 14 dnů podat písemně připomínky k rozhodnutí na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK. Připomínky posoudí Rada programu PROGRES Q22.


Prostředky přidělené v rámci soutěže je třeba v plné výši vyčerpat a vyúčtovat do 30. 11. 2018. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2018. Příjemci (kromě kategorie E)

jsou povinni zaslat v průběhu ledna 2019 zprávu o dosažených výsledcích.Poslední změna: 11. květen 2018 14:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám