Soutěže

Vyhlášení soutěže v rámci programu PROGRES „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ (Q 22) pro rok 2019

Koordinátor a rada programu PROGRES Q22 vyhlašují 2. kolo soutěže o provozní prostředky na vědecko-výzkumnou činnost pro rok 2019.

Soutěž je určena pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia, jejichž výzkumné aktivity spadají do oblasti vymezené anotací projektu Q22 (viz https://fhs.cuni.cz/FHS-1630.html).


V žádosti je nutné se explicitně přihlásit k jednomu z následujících typů projektů:

A. Publikace (realizované v roce 2019; upozorňujeme, že je nutné, pokud jde o samostatné monografie, aby fakulta uzavřela s nakladatelem nakladatelskou smlouvu, a dále, že Rada upřednostní takové monografie, jejichž rukopis bude do soutěže již předložen, pokud možno již s lektorskými posudky)

B. Terénní, archivní, knihovní, laboratorní a podobné výzkum s výstupem/prezentací, např. workshopy v rámci fakulty. (Návazná publikace může vyjít až v následujících letech. V žádosti je však nutné specifikovat předpokládané datum uveřejnění této publikace)

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora

V soutěži není možné ucházet se o proplacení členských příspěvků v domácích ani zahraničních odborných společnostech.


Rada programu PROGRES Q22 bude projekty posuzovat podle následujících kritérií:

- vědecko-výzkumný charakter projektu (pedagogické projekty je třeba financovat z jiných zdrojů, např. SVV);

- soulad projektu s vymezením a cíli programu PROGRES Q22;

- řešitelé projektu musí být z řad akademických pracovníků, resp. studentů doktorského studia FHS UK;

- předpokládané publikační výstupy;

- zdůvodnění a uznatelnost požadovaných nákladů;

- harmonogram řešení projektu.


Rada si vyhrazuje právo na zkrácení požadovaného rozpočtu.

Bude-li celkově požadovaná částka v soutěžních návrzích výrazně převyšovat prostředky, které jsou pro 2. kolo k dispozici, budou upřednostněny zejména projekty v kategorii typu A, tedy publikace realizované v letošním roce.


Prosíme školitele, aby informovali své doktorandy z FHS UK o možnosti přihlásit se do této soutěže.


Žádosti se podávají přes webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce veda.is.cuni.cz . Aplikace bude pro přihlášky otevřena od pátku, 3.5.2019.

Projekty se podávají do 27. května 2019 (do 13h).


Po vyhlášení výsledků bude možno do 14 dnů podat písemně připomínky k rozhodnutí na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK. Připomínky posoudí Rada programu PROGRES Q22.

Prostředky přidělené v rámci soutěže je třeba v plné výši vyčerpat a vyúčtovat do 30. 11. 2019. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2019. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat v průběhu ledna 2020 zprávu o dosažených výsledcích.


V případě nejasností kontaktujte na OVV.Poslední změna: 2. květen 2019 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám