Školitelé AE

Školitelé

Přehled školitelů oboru Aplikovaná etika (D ETIK, 0223VD100001)


Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. Tereza.Cimrmanova@htf.cuni.cz
PhDr. David Černý, Ph.D. david.p.cerny@gmail.com
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. ceska@fhs.cuni.cz http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-112.html
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. marie.dohnalova@fhs.cuni.cz http://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-190.html
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. ondrej.dostal@zdravopravo.cz
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. milan.hanys@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-134.html
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. helena.haskovcova@fhs.cuni.cz http://fhs.cuni.cz/FHS-1377.html
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. havrdova@fhs.cuni.cz http://krs.fhs.cuni.cz/KRS-82.html
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz http://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-68.html
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 8519@mail.fhs.cuni.cz http://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-67.html
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. janeckova.hana@post.cz
MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. anettaj@seznam.cz
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. jana.kruzikova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-153.html
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. jakub.marek@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-58.html
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. matousek@fhs.cuni.cz http://kske.cz/lide/prof-phdr-vaclav-matousek-csc
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. ales.novak@fhs.cuni.cz https://cuni.academia.edu/Ale%C5%A1Nov%C3%A1k
doc. PhDr. Zdeněk Pinc pinc@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-166.html
Mgr. Cyril Říha, Ph.D. riha@cts.cuni.cz
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. sokol@fhs.cuni.cz http://fhs.cuni.cz/FHS-1554.html
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. spinka.marek@vuzv.cz
Mgr. Richard Zika, Ph.D. richard.zika@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-138.html
Poslední změna: 5. prosinec 2018 09:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám