Technické zabezpečení studia

Informace pro studenty FHS

TATO INFORMACE NEPLATÍ PRO STUDENTY CŽV a U3V.Co si musíte zajistit sami

 • Univerzitní průkazku a přihlášení do CAS (LDAP)

  Obojí získáte v některé z univerzitních výdejen karet. Karta i přihlášení platí v rámci celé Univerzity Karlovy a to i po ukončení vašeho studia.

  Přihlášení do CAS platí pro řadu univerzitních aplikací, zejména pro studijní agendu.

  Heslo je nutné potvrdit či změnit alespoň jednou ročně. Pokud heslo zapomenete, můžete si jej obnovit pomocí ldap.cuni.cz (pozor, bude tzv. neověřené) nebo si vyžádat nové plnohodnotné heslo ve výdejně.

  Podrobné informace naleznete zde.

 • Přístup do domény a přístup do WiFi sítě Eduroam získáte pomocí ldap.cuni.cz.

  Přístup do domény budete potřebovat pro práci na počítačích a ve studovně a počítačové učebně..

  Wifi síť Eduroam využijete pro připojení k WiFi v budovách Univerzity Karlovy a v řadě dalších evropských univerzit.

  Pozor: Heslo k Eduroam NENÍ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENÉ - nepoužívejte tedy nic, co používáte jako heslo jinde.


  Návod pro Windows 10


Microsoft Office 365

Nárok na Office365, 1TB prostoru na cloudu OneDrive a další služby získáváte u Microsoftu díky smlouvě mezi FHS a Microsoftem.

K získání Office365 je třeba si vytvořit účet u Microsoftu pomocí této speciální stránky. Zde se přihlašte pomocí svého hesla do CAS a dál postupujte podle pokynů.

Po ukončení studia se váš účet automaticky po dvou měsících uzamkne a po dalších dvou měsících smaže.

Podrobnější informace naleznete zde.


Specalizovaný software - statistika, kvalitativní analýza apod.

Fakulta poskytuje specializovaný software zejména pro potřeby disertačních, diplomových a bakalářských prací. U studentů magisterských a bakalářských oborů požadujeme souhlas vedoucího práce. Souhlas požadujeme písemný a zaslaný na s kontaktem na studenta.


 • Software pro kvantitativní analýzu SPSS

 • Software pro kvantitativní analýzu Stata

 • Software pro kvalitativní analýzu Atlas TI verze 7


Půjčovna:

 • Diktafony: Vhodné pro záznam přednášek, rozhovorů a všeho, o co nechcete přijít. Diktafony půjčujeme bez předchozí rezervace na jeden týden, na delší dobu či větší množství se domluvte předem. Kromě běžných diktafonů Sony se záznamem v MP3 máme například poloprofesonální diktafony H4 vhodné pro záznam např. hudby či divadelních představení.


Volně přístupné počítače

 • V prostorách budovy můžete kromě počítačů v učebnách a v knihovně SPSS a Atlas TI.Různé

 • Audiokonzervy: V moodle.fhs.cuni.cz naleznete audiokonzervy - řadu přednášek převážně z bakalářského studia za posledních několik let. Pomohou vám doplnit si zameškanou látku.


Vlastní technika

Vlastní notebook či tablet můžete připojit pomocí některé z WiFi sítí. Připojení kabelem typicky nefunguje nebo je velice omezené.

WiFi sítí je několik:


 • Eduroam je síť, používaná mnoha evropskými univerzitami. Pro připojení do sítě musíte mít zřízen (a také nastaven) speciální účet pomocí ldap.cuni.cz.


Poslední změna: 16. září 2021 09:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám