Státní závěrečná zkouška

  • Veškeré informace o státní závěrečné zkoušce na bakalářském studiu naleznete zde. Pokud vám něco ze zde uvedených informací nebude jasné, obraťte se prosím přímo na , nebo osobně v úředních hodinách SBS.

  • Informace o magisterských státních zkouškách naleznete v Moodlu na dokumentovém serveru magisterských studií. Přesné informace o organizaci a průběhu státní závěrečné zkoušky vám podá tajemnice nebo tajemník vašeho programu.

  • Jak se počítá výsledná známka ze státní závěrečné zkoušky: podle čl. 9 odst. 4 SaZŘ UK se na klasifikaci usnášejí všichni přítomní členové komise. Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí. Klasifikace "neprospěl/a" je stanovena tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována "neprospěl/a". Když jsou všechny části hodnoceny "výborně", je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku "výborně".


Poslední změna: 4. říjen 2020 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám