Kontrolovaná četba

  • Předměty označené v SIS jako kontrolovaná četba jsou určeny pouze pro studenty kombinované / distanční formy studia a jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu.

  • Každá knížka má povahu semestrálního kurzu. Atestace probíhá na základě zpracování písemného referátu a následného kolokvia s vyučujícím kurzu. V sylabu každé kontrolované četby učitel zpravidla upřesňuje, jak knihu zpracovat. Může zároveň specifikovat podmínky, do kdy je nutné referát odevzdat, případně kdy se uskuteční kolokvium, apod.

  • Na začátku semestru je vždy nutné si vybraný titul zaregistrovat v SIS. Systém Moodle pak slouží pouze pro odevzdávání referátů (knížku si zde zapíšete také). Poté, co Vám bude bude zadáno vyučujícím hodnocení referátu, je třeba se dostavit do konce zkouškového období k ústnímu kolokviu.


Poslední změna: 24. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám