Registrace bakalářského překladu

Žádost o registraci textu k bakalářskému překladu zašlete emailem Mgr. Elišce Pincové: . Ve výjimečných případech vám překlad může zaregistrovat i jiný pedagog FHS UK, jenž vám knihu doporučil nebo s nímž jste konzultovali volbu předlohy.


V emailu s žádostí o registraci je nutné připojit následující formulář, v němž jste vyplnili tučně zvýrazněné údaje (viz SIS – vypisování témat prací). Věnujte prosím velkou pozornost anotaci. Nezapomeňte uvést, které stránky budete překládat a které ne, aby vaši kolegové mohli na váš překlad navázat. Anotaci doplňte i stručnou charakteristikou textu a svou mailovou adresou. Registrace se vám objeví v SIS na vaší osobní stránce, kde si můžete ověřit, zda proběhla. Není to tedy tak, že by vám registrující pedagog posílal e-mail s oznámením, že titul registroval.


Zasláním registračního formuláře stvrzuji, že zvolená kniha je odborný akademický text a že jsem si ověřil/a, že dosud nebyla přeložena do češtiny.


Název originálu: Titul překládané knihy ve formátu: Příjmení autora, první jméno, druhé jméno: Anglický/Německý/Francouzský titul knihy.


Přeložený název: Váš překlad titulu


Anglický název: Je-li předloha v angličtině, napište sem tečku. U předlohy ve francouzštině nebo němčině sem napište anglický překlad titulu.


Rozsah: Poslední číslovaná strana předlohy (tj. číslo na poslední stránce překladné knihy)


Počet normostran: napište zvolenou délku bakalářského překladu (30ns, 45ns, 60ns, 90ns).


Klíčová slova: 3-5 klíčových slov překládaného textu


Klíčová slova anglicky: dtto v AJ


Akademický rok vypsání: nevyplňujete


Jazyk originálu: AJ/FJ/NJ


Jazyk překladu: ČJ


Typ práce: bakalářský překlad


Ústav: -----


Vedoucí: v této kolonce se objeví jméno pedagoga, který Vám překlad zapsal. Je tu sice označen jako vedoucí překladu, ale de facto Váš překlad nevede. Opět se jedná o kolonku, kterou vyžaduje SIS. Institut "vedoucího práce" je totiž pouze u bakalářských prací, nikoli překladů.


Obor: ------


Řešitel: Vaše jméno


Oponenti: ------


Konzultanti: ------


Datum obhajoby: -----


Místo konání obhajoby: -----


Datum odevzdání: ------


Předmět: ------


Veřejná práce: ------


Zásady pro vypracování: přestavuje anotaci


Anotace by měla obsahovat:

  • Stručnou charakteristiku překládaného textu (5 –10 řádek).

  • Stručný obsah knihy, co z toho přeložíte a co zbude k přeložení.

  • Kontakt na vás a případně informaci, kde lze publikaci najít.

  • Veškeré informace, které vám byly užitečné při hledání textu k překladu.

Poznámka: informace o přeložených stranách jsou stanoveny odhadem. Konkrétní rozsah nelze předem přesně určit, a proto je tato informace orientační. Je však velmi důležitá, a proto ji nevynechávejte.

Poslední změna: 14. únor 2022 11:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám