Registrace bakalářského překladu

Informace převzaté z moodlu z komunikativního modulu:


Žádost o registraci textu k bakalářskému překladu zašlete emailem dr. Irmě Hvorecké: , kombinovaným studentům pak předlohu zaregistruje Mgr. Marie Novotná: . Ve výjimečných případech vám řeklad může zaregistrovat i kterýkoli pedagog FHS UK, jenž vám knihu doporučil nebo s nímž jste konzultovali volbu předlohy.


Text k překladu lze zaregistrovat pouze tehdy, připojíte-li k žádosti následující tučně zvýrazněné údaje, viz SIS – Témata prací (Výběr práce). Prosíme, abyste tuto anotaci zpracovali velmi pečlivě, aby byly jednotlivé údaje dohledatelné a aby vaši kolegové mohli snadno na váš překlad navázat.


Název originálu: Titul překládané knihy ve formátu: Příjmení autora, první jméno, druhé jméno: Anglický/Německý/Francouzský titul knihy


Přeložený název: Jak titul knihy přeložíte Vy


Anglický název: Je-li předloha v angličtině, napište sem tečku. U předlohy ve francouzštině nebo němčině sem napište anglický titul.


Rozsah: Poslední číslovaná strana předlohy (tj. číslo na poslední stránce překladné knihy)


Počet normostran: napište zvolenou délku bakalářského překladu (50ns,75ns,100ns,150ns).


Klíčová slova: 3-5 klíčových slov překládaného textu


Klíčová slova anglicky: dtto v AJ


Akademický rok vypsání: nevyplňujete


Jazyk originálu: AJ/FJ/NJ


Jazyk překladu: ČJ


Typ práce: bakalářský překlad


Ústav: -----


Vedoucí: v této kolonce se objeví jméno pedagoga, který Vám překlad zapsal. Je tu sice označen jako vedoucí překladu, ale de facto Váš překlad nevede. Opět se jedná o kolonku, kterou vyžaduje SIS. Institut "vedoucího práce" je totiž pouze u bakalářských prací, nikoli překladů.


Obor: ------


Řešitel: jste Vy


Oponenti: ------


Konzultanti: ------


Datum obhajoby: -----


Místo konání obhajoby: -----


Datum odevzdání: ------


Předmět: ------


Veřejná práce: ------


Zásady pro vypracování: Sem napište krátkou anotaci překládaného textu (5-10 řádek). Stručný obsah knihy, co z toho přeložíte a co zbude k dopřeložení pro další kolegy. Uveďte kontakt na sebe, případně kde lze publikaci najít. V anotaci poskytněte veškeré informace, které jste sami využívali při hledání textu k překladu.


  • Upozornění: Registrace je čistě administrativní úkon, a nikoli schválení. To znamená, že špatně zvolená kniha zůstává špatně zvolenou knihou i po registraci. Registrující za vaši volbu nenese žádnou odpovědnost. Rozhodně nelze očekávat, že bude za vás hledat v katalozích a ověřovat, zda text, který jste si vybrali, je pro překlad vhodný a nebyl dosud přeložen.

  • Cílem registrace je mimojiné umožnit kompletování rozpřekládaných textů, tj. anotace by měla usnadnit hledání textu těm studentům, kteří ještě nenašli „svůj“ text k překladu. Pedagog, který Vám text zaregistroval, není povinen upravovat či opravovat Vaši anotaci, tj. veškeré nesrovnalosti a hrubky padají na Vaši hlavu, proto je dobré anotaci napsat hezky a správně. Je to Vaše věčná vizitka v SISu, přístupná všem.

  • Pokud jde o rozsah překládaného textu, je pochopitelné, že se jedná o odhad, že konkrétní délka se může měnit. Kolegové to vědí, a proto budou tuto informaci brát pouze orientačně.


Poslední změna: 22. leden 2019 11:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám