Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

Disciplína filosofie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Apokalypsa: četba a komentář.

Kód předmětu: YBF320 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na semináři bude přečtena a okomentována první část novozákonní knihy Zjevení Janovo (kapitoly 1-11) s důrazem na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Pozornost bude věnována svébytnému literárnímu žánru apokalypsy, paralelám ke starším židovským apokalyptickým textům, náboženským, politickým a kulturním reáliím antiky a konečně komplikovanému náboženskému symbolismu. Cílem semináře by mělo být jednak pokusit se ukázat limity čtení podobných textů (nelze např. rozhodnout, zdali Apokalypsa představuje syrový doklad pronásledování křesťanů za krutého a sadistického císaře Domitiana, nebo zcela naopak doklad toho, jak může „pálit dobré bidlo“ za mírného a laskavého císaře Domitiana) a jednak postihnout - za dramatickým líčením kosmických katastrof, společenského rozkladu, válek a nemocí - „hlas klidný a tichý “, jež je typický pro novozákonní zvěst.

Apokalypsa: četba a komentář II.

Kód předmětu: YBF666 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Pokračování četby a intepretace knihy Zjevení; v tomto semestru se zaměříme na ústřední pasáže textu (zejména střetnutí ženy a draka ve 12. kapitole a k ní paralelní bitvu na nebesích), dále na závěrečnou sérii pohrom (sedm nádob) a její eschatologické vyústění (pád Babylonu, sestoupení Nebeského Jeruzaléma). Výklad bude vycházet z náboženského, duchovního, historického a kulturního kontextu vlády císaře Domitiana na konci prvního století po Kristu, do kterého Jan z Patmu s největší pravděpodobností psal: pouze z takového kontextu lze pak knize adekvátně porozumět; metoda výkladu je principiálně filosofická.Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: na začátku bude proto provedeno rozsáhlé shrnutí.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Kód předmětu: YBF361 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Kód předmětu: YBF304 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Cesty k filosofii

Kód předmětu: YBF005 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je výklad a interpetace relevantních filosofických textů, sloužící jako pomoc při jejich četbě.

Cesty k filosofii II.

Kód předmětu: YBF029 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem předmětu je orientovat studenty na zkoušku z Úvodu do filosofie tak, aby se již zároveň připravovali na "velkou" zkoušku z Filosofické antropologie (SAFM). Kurz je proto vhodný jak pro zájemce o přípravu na úvodovou zkoušku, tak i pro ty její absolventy, kteří by rádi v nejbližší době přistoupili k SAFM. Náplní kurzu je interpretování filosofických textů, které jsou relevantní pro obě tyto zkoušky.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBF203 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YMF564 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.

Kód předmětu: YMFPR14 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Francouzština pro studenty, kteří si chtějí prohloubit jazykové znalosti prostřednictvím četby, psaní a diskuze o tématech z oblasti umění, literatury a filosofie. Minimální požadovaná znalost francouzského jazyka.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.

Kód předmětu: YMFPR15 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Dans ce cours de français pour les philosophes, nous allons étudier le roman "Le grand cahier" d'Agota Kristof, publié aux éditions du Seuil en 1986.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA029 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBF233 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Člověk jako osoba

Kód předmětu: YBAKA03ZP Garant: Sokol,J. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem je zprostředkovat základní znalosti o různých stránkách lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi a jak s nimi žijeme ve společnosti.

Deutsche Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR100 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Phänomenologie und Ökologie.Die Phänomenologie hat die gegenwärtigen Debatten bspw. um das mind-body-Problem radikal verändert, indem nicht etwa von einen Solipsismus des Gehirns oder des Körpers ausgegangen wird, sondern die umweltliche Eingebundenheit ihre Wertigkeit erhält. Shaun Gallagher, ein Vertreter der embodied-cognition-Bewegung, formulierte dies so: „Körper der Welt, vereinigt euch…mit euren Gehirnen und euren Umwelten!“.In diesem Seminar sollen die Etappen nachvollzogen werden, in denen sich die Bewusstwerdung der Umwelteingebundenheit soweit herausbilden konnte, dass Ökologie und Phänomenologie so sehr zusammenkommen konnten, dass man heute gerade darin den wesentlichen Vorzug und Beitrag der Phänomenologie überhaupt erkennen mag. Behandelt werden in dieser Genealogie des Umweltbezugs Texte u.a. von Jacob von Uexküll, Helmuth Plessner, Lenelis Kruse, Carl-Friedrich Graumann und Thomas Fuchs.

Deutsche Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR104 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Deutsche Philosophie / Kants Idee der Welt

Digitální umění a nová média I.

Kód předmětu: YMM43PSZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).

Dohled a etika

Kód předmětu: YMM037 Garant: Slavíček,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na téma dohledu. Jsou v něm představeny základní teorie multidisciplinárního oboru dohledových studií (surveillance studies), historický vývoj dohlížení, oblasti, ve kterých se s dohledem setkáváme, i technologie, které jsou k dohlížení využívány (zejména kamerové systémy). Zároveň se kurz zaměřuje na etická úskalí, která s dohledem souvisí.

Dreams in the Greco-Roman Culture and in the Bible

Kód předmětu: YBJ146 Garant: Horáček,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
ANOTACE doplnitDreams in the Greco-Roman Culture and in the Bible

Enlightenment and Religion: Hume's Dialogues

Kód předmětu: YBF311 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Textbook definition says that Enlightenment is “the age of reason” and famous enlightened men are supposed to be proud holders and/or defenders of explicit or at least implicit position of “atheism”. David Hume is considered to be the “king of enlightened atheists or infidels”. Is this view of Enlightenment and particularly of Hume truly supported by both textual and contextual evidence? Many still acute questions will be derived from reading Hume´s Dialogues Concerning Natural Religion, masterpiece of argumentation with unfinished agenda. Hume´s mastery in essay writing is well known and established fact. Therefore, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent 2000 words essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework.Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Etika a život

Kód předmětu: YBF090 Garant: Sokol,J. + Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat možnosti filosofického, tj. univerzálně platného zakotvení mravních norem a etických požadavků. V první časti půjde o upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, život a živé atd.). Druhá část obsahuje stručný přehled hlavních myšlenek západní praktické filosofie, ne ovšem v historickém, nýbrž systematickém uspořádání. Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající osoby a etickými nároky na jednání ve společenských rolích. Konečně v jisté návaznosti na H. Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za dědictví lidského života, kultury a institucí.

Fenomenologie I.

Kód předmětu: YMF533 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Přednáška doplněná četbou uvede do základní problematiky klasické německé fenomenologie na příkladu E. Husserla. Fenomenologie měla zajistit způsob jasného určování a stanovování významu. Proto kurz bude sledovat strukturu významu, logu, vědomí (Já) a jeho aktivně-pasivních operací/syntéz. Jednotícím motivem je "pravda" jakožto forma i jakožto obsah fenomenologické metody a práce.

Fenomenologie II.

Kód předmětu: YMF534 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Kurz bude pojat jako podrobné uvedení do Heideggerova díla Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak - i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto svého díla - se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory.

Fenomenologie II. - četba

Kód předmětu: YMF540 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Doprovodná četba k přednáškám Fenomenologie II.

Fenomenologie III.

Kód předmětu: YMF535 Garant: Benyovszky,L. + Pětová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Meze fundamentální ontologie jako hermeneutické fenomenologie smyslu existence. Otevření otázky transcendence jsoucna vcelku. Vyústění do fenomenologie pravdy jako neskrytosti a ustavení promýšlení dějin neskrytosti bytí.

Fiction et témoignage

Kód předmětu: YMFPR128 Garant: Novotný,K. + Cools,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
Ce cours pose la question de la valeur cognitive et véridique de la fiction littéraire. Nous examinerons en particulier les philosophies qui ont recours ? la notion de témoignage pour expliquer cette valeur. La raison et l’importance de la notion de témoignage en rapport avec la fiction littéraire sont diverses : elle se conçoit ? partir d’une ontologie herméneutique, elle s’appuie sur la théorie du roman moderne, elle se présente comme une alternative au concept de mimesis qui a été déterminant dans l’histoire de la philosophie occidentale pour juger le rapport de la fiction ? la vérité, elle implique un rapport interne entre narration et expérience vécue, et son actualité vient de la naissance de la littérature dite de témoignage. Nous allons dans ce cours examiner ces différents éléments ? partir des fragments de textes de Paul Ricoeur (Temps et récit), Jacques Derrida (Demeure), Giorgio Agamben (Ce qui reste d’Auschwitz) et Jean-François Lyotard (Le Différend). A travers cet examen, nous chercherons en m?me temps ? évaluer les possibilités de concevoir la fiction littéraire en termes de témoignage et ? expliciter les limites d’une telle conception par rapport ? la question de la valeur véridique de la fiction

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBF174 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBF3003ZI Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBF3003LI Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Francouzská filosofie I.

Kód předmětu: YMF536 Garant: Zika,R. + Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Výklad myšlenek kritických následovníků Edmunda Husserla ve Francii zaměřený zejména na otázky tělesnosti. Úvod do filosofie Maurice Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra,R. Barbarase, M.Richira aj.Pozornost budeme věnovat také nefenomenologické filosofii, jako přípravě na Francouzskou filosofii III, jako je např. M. Foucault nebo H. Bergson.

Francouzská filosofie II.

Kód předmětu: YMF537 Garant: Zika,R. + Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Navážeme na první semestr a budeme sledovat myšlení M. Merleau-Pontyho a autorů, kteří na něj navazují. Atestace: kolokvium (poslední dvouhodinovka a dálekonzultační hodiny ve zkouškovém období).

Francouzská filosofie III.

Kód předmětu: YMF538 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Letošní kurs bude věnován tématu, které lze označit jako "invence vlastního já" v moderním myšlení, ovšem nezávisle na tradici, která bývá s moderním pojetím subjektivity obvykle spojována, tedy tradici karteziánsko-fenomenologické. Východiskem nám budou pozdní autobiografické texty J.-J. Rousseaua (Vyznání, Sny samotářského chodce) a dvě ústřední otázky, které se v nich kladou: Kdo jsem? Co znamená říkat pravdu? Na tomto základě budeme číst a interpretovat autobiograficky laděné texty (filosofické i literární) vzniklé ve dvacátém století: Proustovo Hledání ztraceného času, Bataillovu Vnitřní zkušenost, Sartrova Slova, Leirisovy autobiografie (Věk dospělosti, Pravidlo hry) a další. Oporou nám budou i texty vyhraněněji filosofické: pozdní Foucault (semináře věnované subjektivitě, sebetvorbě a pojmu parrhésia) a Judith Butler (Giving an Account of Oneself). Doporučená (silně doporučená!) a v češtině existující literatura:J.-J. Rousseau: Sny samotářského chodceMichel Leiris: Věk dospělosti (zvláště úvod o býčím zápase)G. Bataille: Vnitřní zkušenost

Französische Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR101 Garant: Novotný,K. + Keskin,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Der Kurs wird beim P. Schilders Ansatz zur Phänomenologie des Körperschemas und Körperbildes beginnen und über Merleau-Pontys Ansatz bis zu gegenwärtigen interdisziplinären Untersuchungen das Thema darstellen.

Französische Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR103 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B. + Gurjanov,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Skepsis und ExistenzBereits in den ersten Ausformungen skeptischen Philosophierens in der Antike wird die Skepsis als existentielle Praxis verstanden. Anhand von Texten von Sextus Empiricus soll das existentielle Moment der skeptischen Epoché herausgestellt werden. Im Anschluss an diese Analysen zur pyrrhonischen Skepsis werden die modernen Epoché-Auffassungen von Husserl und Kafka auf ihren Bezug zur jemeinigen Existenz hin diskutiert.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Kód předmětu: YBK2001LI Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.

Heideggerova přednáška: Co je metafysika? - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF115 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář k vlastní četbě Heideggerovy přednášky „Co je metafysika?“.

Heideggerův „Bytí a čas“

Kód předmětu: YBF366 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Úvod do Heideggerova stěžejního díla „Bytí a čas“, doprovázený četbou.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Kód předmětu: YBF365 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Úvod do Heideggerova stěžejního díla „Bytí a čas“, doprovázený četbou.

Hermeneutika a etika

Kód předmětu: YBF098 Garant: Pinc, Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je založen na nedávno vydané vysokoškolské učebnici profesora Petra Pokorného "Hermeneutika, od výkladu klasických textů starozákonní i novozákonní tradice k hermeneutické interpretaci soudobých etických problémů".

Hermeneutika a metodologie humanitních věd I.

Kód předmětu: YMM14PPZI Garant: Charvát,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je do hermeneutické problematiky tak, jak je předložena v díle H. G. Gadamera.1.) Úvod do problematiky2.) Heideggerův "theologický spis" z mládí3.) Martin Heidegger: Bytí a čas. Problematika rozumění a bytí ve světě4.) Raný Gadamer: Recepce Aristotela a Platóna5.) Problematika dějinného vědomí6.) Problematika řeči a dialogu7.) Symbol, alegorie8.) Válečné konflikty jako hermeneutické téma9.) Strukturalismus a hermeneutika: Michel Foucault10.) Kritika hermeneutického pojetí řeči z pozic tzv. "poststrukturalismu"11.) Problematika řeči: Habermas a Lyotard12.) Závěrečné shrnutí

Hermeneutika a metodologie humanitních věd II.

Kód předmětu: YMM14PPLI Garant: Charvát,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je zaměření se na problematiku rozlišení společenských a přírodních věd, kdy budeme vycházet z pozice H. G. Gadamera a budeme zkoumat různé způsoby artikulace této problematiku napříč novověkou a moderní tradicí.1.) Úvod do problematiky2.) Rozdělení společenských a přírodních věd. René Descartes a jeho Rozprava o metodě3.) John Locke a W. G. Leibniz - poznání empirismu a Leibnizovy Nové úvahy o lidské soudnosti4.) Étienne Bonnot de Condillac a jeho teorie idejí. 5.) G. Vico a J. G. Herder o vývoji lidstva6.) Hegelova Fenomenologie ducha7.) Historie jako věda - Ranke, Dilthey8.) Marxismus9.) Gabriel Tarde a Émile Durkheim o povaze sociologie10.) Konstituce lingvistiky v 19. století11.) Husserlovo pojetí znaku v Logických zkoumáních12.) Marxismus a strukturalismus13.) Lingvistika a strukturalismus

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie imaginárního (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH405 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historie filosofické antropologie II.

Kód předmětu: YMA61PSLI Garant: Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Seminář mapuje konstituci filosofické antropologie jako specifické filosofické discipliny, seznamuje s jejími základními výchozími koncepty a podává tak studentům důkladnou základní představu o jejím výchozím centru. Zahajuje sledováním Kantova rozvrhu antropologie pojaté z pragmatického hlediska a jeho modernějších vypracování (Brehme), ukazuje postupnou konstituci problému osoby (Person), ustavení a vývoj fenomenologicky založené filosofické antropologie Schelerovy a z ní vyrůstajících rozvrhů (Herngstenberg). Navazuje seznámením s rozvrhem A. Gehlena, kde se klade důraz na zvládnutí konceptu jednání a jeho fixaci oproti konceptům jednání a konání rozvíjeným v klasické filosofické tradici. Zabývá se specifičností pojetí biologického, novým filosofickým náhledem na povahu lidské sensuality a z něj vyrůstajícího orgánového pojetí vědotechniky. Koncept srovnává s rozvrhem H. Plessnera, především se základní koncepcí excentrické pozicionality. Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními pozicemi sledované disciplíny.

Historie filosofické antropologie III.

Kód předmětu: YMA362 Garant: Marek,J. + Zajíc,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Seminář sleduje pojetí člověka ve vybraných koncepcích novověké filosofie - Descartes, Hobbes, Leibniz, Kant.

Human Nature and the Limits of Human Knowledge

Kód předmětu: YBF347 Garant: Janda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course provides an introduction to a philosophical discussion of questions about human nature, limits of human knowledge, and a purpose of philosophy. Each of the three parts will be primarily based on reading classical texts in philosophy such as Plato, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Kant, Kuhn, Russell, or Wittgenstein. We will also see what contemporary research in philosophy has to say about each of the three topics, and we will draw similarities and differences between classical authors and contemporary approaches to these questions.

Interkulturelle Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR129 Garant: Sepp,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Denken im Negativ: Adorno – Fink – Nishida Im 20. Jahrhundert wurde nicht nur in Europa selbst, sondern auch in Ostasien die tradierte europäische Ausrich-tung an Identitätskonzepten in Frage gestellt. Während Th. W. Adorno eine „Negative Dialektik“ und Eugen Fink einen meontischen Ansatz, der das Fragment (symbolon) in den Mittelpunkt rückte, ausarbeiteten, entwi-ckelte Nishida Kitaro, auf der Grundlage (zen-)buddhistischen Denkens, ein Konzept der „widersprüchlichen Selbstidentität“. Diese drei Denkansätze werden aufeinander zu beziehen sein, so dass deutlich wird, wie sich auf je unterschiedliche Weise die ihnen gemeinsame Grundstruktur, das im (jeweiligen) Da nicht zu Gebende thema-tisch zu machen, abzeichnet.

Interkulturelle Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR112 Garant: Sepp,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Interkulturelle Theorien zum fotografischen BildDie Fotografie – und ihr nachfolgend der Film – wurde zur ersten weltweit sich verbreitenden Gattung bildlicher Produktion. Diese rasche Akzeptanz eines bestimmten Bildmediums hatte gleichwohl eine Vielfalt nicht nur des praktischen Umgangs mit ihm zur Folge, sondern auch seiner theoretischen Reflexion. Das Seminar setzt es sich zum Ziel, gemeinsam mit Studierenden und auswärtigen Gästen dem Phänomen des fotografischen Mediums interkulturell nachzuspüren

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Introduction to Aesthetics

Kód předmětu: YBK147 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this introductive course is to expose the basic concepts and problems of aesthetics such as art, beauty, taste, aesthetic attitude, kitsch, aesthetic and artistic value, the role of the author in aesthetic experience, and so on. The course should provide a deeper insight into significant definitions of the main aesthetic concepts.

Introduction to Christian Symbolism

Kód předmětu: YBF303 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
The seminar introduces students to the problem of Christian symbols and symbolism; the general problem of symbol and religious symbolism will be dealt with during the analysis of phenomenology of some Christian symbols (as for example cross, nimbus, aureola; symbols of Trinity, Holy Ghost, Virgin Mary; common attributes given to angels, apostles and saints).

Introduction to Logic

Kód předmětu: YBF295 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course focuses on the idea of analysis (as “disentanglement” or “resolving complex expressions into simpler or more basic ones”): an analysis of arguments, thoughts, ideas, proofs, Etc. What does it mean to analyze? How do we do it? Do we learn an art of analysis by a theory or by a practice?The idea of analysis comes from Aristotle. The modern mathematical analysis has its roots founded in the early modern thinking of René Descartes and in his method.Besides, this course introduces the main ideas and skills of modern symbolic logic and foundations of mathematics (the ideas of proposition, variable, propositional function, first order language, and the skills of proving propositions) as they are inscribed in Principia Mathematica by Bertrand Russell and Alfred N. Whitehead.All the necessary texts, notes and exam materials will be provided to students.

Klíčové texty politické filosofie: Aristotelés, Hobbes, Rousseau

Kód předmětu: YBF359 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
ANOTACE ANOTACEdoplnit.

Konzultační seminář - klíčové texty politické filosofie

Kód předmětu: YBF298 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář je rozšířením kurzu Politická filosofie I., ale lze jej zapsat i samostatně. Náplň semináře spočívá ve vypracování písemné práce v rozsahu alespoň deseti normostran. Téma písemné práce si student zvolí po konzultaci s vyučujícím a práci odevzdá nejpozději na počátku zkouškového období.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFKETIP1 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBF0000LI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBF0002ZI Garant: Pinc, Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Kořeny evropské tradice VI.

Kód předmětu: YBF0004LI Garant: Pinc, Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice (I. - V.) sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení.

Kultura nových médií

Kód předmětu: YMM068 Garant: Novák,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou nových médií respektive s vybranými novomediálními aspekty ve vztahu k soudobé informační společnosti. Kurz probíhá formou přednáškového cyklu, který je doplněn skupinovou diskusí k aktuálnímu tématu. Od studentů se v průběhu kurzu očekává pravidelná samostatná četba povinné literatury (v českém či anglickém jazyce). Povinná literatura sestává z vybraných úseků publikací, nebo z krátkých článků. Doporučená (rozšiřující) literatura je označena hvězdičkou. Na základě poznatků z četby bude v rámci přednáškových cyklů téma dále rozvinuto, eventuálně konkretizováno pomocí příkladů. Kurz je zakončen zkouškou.

La philosophie de Marc Richir - th?mes ouverts

Kód předmětu: YMFPR126 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
Présentation de th?mes principaux de la philosophie de Marc Richir, philosophe belge contemporain (1943 – 2015). Discussions avec les spécialistes de son oeuvre, disciples et collégues proches de lui, ? partir de leurs présentations, lors du cours intensif, concentré en deux journées d’études, 10 et 11 avril 2017.

Merleau-Ponty’s The Visible and Invisible

Kód předmětu: YBF346 Garant: Mensch,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
What is the relation of our embodiment to our philosophical thinking?  How are we to understand the fact that the very same embodiment that allows us to internalize the world also makes us a part of the world.  The paradox here is that of the intertwining: the fact that each of us must say: I am in the world and the world is in me.  Merleau-Ponty in his last unfinished work tried to resolve this paradox and, in the process, came up with a new vision of philosophy.  In this class, we will examine this vision.

Míra lidství - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ030 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: Zigmund Baumann: Modernita a holokaust; Bernhard Casper: Míra lidství - Rozenzweig a Lévinas; Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzalémě. V konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Modern Political Philosophy

Kód předmětu: YBF314 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course deals with some of the most persistent topics of modern political thought. The debated issues will include questions of justice, equality, civic obligations, human rights, power and liberty. For each class a set of important texts expressing various ideas on the issue will be presented by a group of students and then thoroughly discussed in the class. The classes will be extended to three hours but they will be held only once a fortnight. This will allow us to discuss the issues more intensively in the class while providing students enough time for extensive reading of course materials at home. During the course, students will get acquainted with influential texts of e.g. E. Burke, T. Payne, J. S. Mill, I. Berlin, H. Arendt, M. Foucault, J. Rawls, R. Dworkin, R. Nozick and C. Taylor. Students will be required to attend classes, regularly fulfil the readings, work in groups on chosen topics and participate in class discussions.

Mosty mezi filosofií, historií a antropologií II. Prostředkující význam času a vyprávění Paula Ricoeur

Kód předmětu: YMD059 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví a magisterským studentům historicko-vědních a antropologických oborů. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění (Paul RICOEUR, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávěníM Praha 2000 a Paul RICOEUR, Čas a vyprávění III. Vyprávěný čas, Praha 2007). Pojednávána je zejména otázky poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu nalytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd.

Německá filosofie I.

Kód předmětu: YMF530 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Záměrem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem přitom bude jak Kantova teoretická a praktická filosofie, tak jeho pokus sjednotit obě tyto oblasti.Podmínkou atestace je pravidelná účast na hodinách a vypracování písemné práce v rozsahu 4-6 NS.

Německá filosofie II.

Kód předmětu: YMF531 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Seminář k základním myslitelům bytnosti (Wesen), koncentrovaný na problematiku problému soupatřičnosti spontaneity a receptivity, jednotu podmíněného a nepodmíněného kladení, Urteilen atd. s výhledem na jejich ontologický a temporální smysl.

Německá filosofie III.

Kód předmětu: YMF532 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Smrtelnost a řeč v myšlení počátku. Seminář k pozdní Heideggerově filosofii, jehož klíčovým motivem bude souvislost smrtelnosti a počáteční zřejmosti, jež se rozvrhuje ve zdržování se smrtelného na Zemi, pod Nebesy a před Božským. Seminář tím zároveň představí posun Heideggerova porozumění souvislosti bytí a času oproti fundamentálně-ontologickému chápání.

Nietzsche

Kód předmětu: YBF363 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace. ANOTACE UPRAVIT

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF325 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

O duši, knihy I.-II. - četba

Kód předmětu: YBF317 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs bude věnován rozboru Aristotelova pojednání o duši a sledovat specifické rysy a funkce, které jí filosof připisoval a jimiž se odchýlil od předcházející filosofické tradice.

Od krajiny k abstrakci

Kód předmětu: YBK019 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.

Oikoumenou časem a prostorem I.

Kód předmětu: YBF096 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Phänomenologie I.

Kód předmětu: YMFPR97 Garant: Novotný,K. + Mensch,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Der Kurs ist eine Einführung in die Phänomenologie gewidmet, wo Edmund Husserl, Jan Patočka und Hans Jonas im Bezug auf die Themen Leben, Leib und Umwelt im Zentrum des Interesses stehen werden.

Phänomenologie II.

Kód předmětu: YMFPR102 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Phaenomenologie / Jan Patocka

Phénoménologie de l’imagination

Kód předmětu: YMFPR125 Garant: Novotný,K. + Fazakas,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
On attribue souvent ? la tradition phénoménologique la th?se du primat de la perception. Cependant déj? la phénoménologie de Husserl permet d’envisager le phénom?ne non pas ? partir de la perception, mais ? partir de l’imagination. Dans ce cours nous allons nous situer dans cette perspective et essayer de comprendre l’apparaître ? partir d’un point de vue qui met en parenth?ses la distinction entre le réel et l’imaginaire qui réduirait ce dernier ? une simple reproduction, voire m?me ? un simulacre de l’?tre. Pour ce faire nous étudierons les manuscrits de Husserl sur l’imagination et la phantasía et quelques auteurs de ladite « nouvelle phénoménologie » en France.Quelques sujets que nous allons aborder : phénom?ne et ?tre, reproduction et production, le corps dans l’imagination, spatialité et temporalité de l’imagination, imagination et psychopathologie, etc.

Phénoménologies de la solitude

Kód předmětu: YMFPR127 Garant: Novotný,K. + Perrin,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
Si la tradition existentialiste et phénoménologique présente l’ego seul — non pas seul tout seul, puisque autrui n’est jamais loin, mais paradoxalement d’autant plus seul que celui-ci coexiste toujours déj? avec lui —, la pluralité des phénom?nes ordinairement décrits et des expériences couramment rapportées sous l’appellation de solitude se laisse-t-elle cependant subsumer sous une seule catégorie ? Quels rapports, en effet, entre l’« isolement » de l’individu (Kierkegaard), la « déréliction » du Dasein (Heidegger), la « désolation » du citoyen (Arendt) ou le « délaissement » de l’?tre humain (Sartre) ? La notion m?me de solitude [solitude] s’offre-telle seulement comme un concept en philosophie, o? il est généralement admis qu’« au commencement est la relation » (Buber) ? Mais comment, d?s lors, pouvoir affirmer n’avoir « jamais rencontré de semblable » (Beckett) ? Et si jamais « il y avait d’abord la solitude » (Malraux) ? En prenant le contrepied des phénoménologies de la solitude de fait, c’est l’objectif de ce cours d’en esquisser une de droit.

Philosophie der Kunst I.

Kód předmětu: YMFPR122 Garant: Sepp,H.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Die Fotografie als Thema einer Philosophie der LeiblichkeitZumeist wird die Fotografie nach medien- und bildtheoretischen sowie sozio-kulturellen Gesichtspunkten be-fragt. Hier geht es hingegen darum, die Fotografie als Ausdruck leiblicher Perspektivik in den Blick zu nehmen. Dabei liefert die kinästhetische Analyse der leiblichen Positionalität der Aufnahmesituation den Grundriss für die phänomen-geschichtliche Analyse der spezifischen Art und Weise, wie Fotografie das neuzeitliche autonome Subjekt durch Modifikation seiner leiblichen Verankerung dezentralisierte: es in die Mitte von Welt stellte und damit die Weltstellung des Menschen revolutionierte.

Plato and Aristotle on Love and Friendship

Kód předmětu: YBF348 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course provides a basic insight into classical topics of love and friendship depicted famously by Plato in dialogues Phaedrus, Symposion and Lysis, and by Aristotle in his Nicomachean Ethics.

Platón: Symposion

Kód předmětu: YBF356 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs bude věnován četbě a analýze jednoho z nejvýznamnějších pojednání Platóna z pozic filosofických i náboženských.

Platónovy dialogy (Obrana Sókrata, Kritón, Faidón)

Kód předmětu: YBF364 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Na semináři budou probrány čtyři zřejmě nejznámější Platónovy dialogy: Obrana Sókrata, Kritón, Faidón a Gorgias. Výklad bude vycházet z kulturního, historického a náboženského kontextu a bude sledovat dva vzájemně se prolínající motivy: pojetí očistného (tj. filosofického) života (Faidón) a pojetí života politického (Gorgias), jež oba ústí do specifického pochopení toho, co znamená arété (ctnost). V rámci výkladu tak budou především zohledněny různé polohy (platónské) zbožnosti, náležité a nenáležité podoby vztahu k obci a jejím zákonům, problém smrti a jejího překonání, a konečně různé způsoby vztahu k sobě samému.Kurs je koncipován tak, aby byl přístupný studentům prvního ročníku jako příprava k Úvodu do filosofie, popř. též studentům, již se chystají na soubornou zkoušku; zváni jsou ale všichni zájemci o tento typ filosofie a spirituality (kurs je integrální součástí mého čtyřsemestrálního cyklu platónských interpretací).

Platónovy dialogy (Sofistés, Politikos, Parmenidés)

Kód předmětu: YBF319 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V pokračování platónských interpretací se tentokrát zaměříme na trojici vrcholných Platónových dialogů, jež přicházejí po zásadní césuře v Platónově díle, kdy přestává být hlavním mluvčím Sókratés a na jeho místo nastupuje XENOS, HETAIROS, ANÉR FILOSOFOS (cizinec, přítel, muž filosofický): nejprve cizinec z Eleje a v posledním dialogu pak Parmenidés. V ohnisku zájmu bude zejména Platónova dialektika: v portrétu sofisty jako „rybáře udičníka“ bude při díle ukázána diairetická metoda, probráno Platónovo učení o jsoucím (TO ON) a interpretována slavná pasáž o gigantomachii, v portrétu politika pak na archetypu státníka předvedeno další prohloubení dialektické metody a filosoficky vytěženo umění tkaní látek a koberců; konečně na portrétu Parmenida (pojatého jakožto portrét filosofa při díle) budou ukázány metodické předpoklady a metafyzické důsledky tázání po ARCHÉ a probráno osm slavných hypotéz o Jednu (HÉN) a Jiném (TALLA). Z této perspektivy pak snad bude možno i rozhodnut otázku, zdali je lepší oddat se filosofii nebo pěstovat koně (Parm. 126c). Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBF260 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček-Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelaise - groteskní pojetí těla, B. Stoker-Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla a M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 str.).

Pojetí "tradice" ve společenských vědách: diskuse přístupů

Kód předmětu: YBA133 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na diskusi konceptů tradice. Je budován na konfrontaci různých oborově determinovaných přístupů. Umožní tak nejen rozvíjet kritické čtení textů, ale vytvoří také pole pro vymezování pozic klíčových oborů, které s pojmem tradice pracují. Pohybovat se budeme v diskurzu etnologie - antropologie - sociologie - historie, popřípadě filosofie - mainstreamovém diskurzu. Budeme diskutovat otázky existence x udržování x konstruování tradice, položíme si otázku tradice jako kulturního jevu x procesu, diskutovány budou koncepty blízké tradici: např. paměť, identita, lidová kultura. Kurz bude založen na četbě textů, sledování filmů a práci v semináři.

Politická filosofie I.

Kód předmětu: YBF315 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je věnován výkladu základních textů evropské tradice politické filosofie (Platón, Aristotelés, Cicero, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Burke, Mill, atd.). Svým zaměřením a výběrem témat má povahu pramenného úvodu do politické filosofie.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení III.

Kód předmětu: YBF0002CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení IV.

Kód předmětu: YBF0003CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení V.

Kód předmětu: YBF0004CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VI.

Kód předmětu: YBF0005CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VII.

Kód předmětu: YBF0007CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VIII.

Kód předmětu: YBF0008CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Raný existencialismus - francouzská četba

Kód předmětu: YBF323 Garant: Matoušek,J. + Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na semináři se budeme věnovat četbě a výkladu vybraných textů Jeana Wahla a Gabriela Marcela. Oba tito myslitelé se proslavili především zásadním vlivem na formování francouzského intelektuálního prostředí v první polovině dvacátého století, což je období blízce spjaté se vznikem tzv. “existencialismu”. Toto hnutí zasáhlo a transformovalo nejen tehdejší filosofii, ale razantně se promítlo i v literatuře a divadelní tvorbě. Kurz je tak vhodný jak pro zájemce o francouzskou filosofii dvacátého století, tak i pro hlubší seznámení s širším francouzským kulturním prostředím inkriminované doby. Na kurzu se budeme zabývat převážně do češtiny dosud nepřeloženými texty, a proto je mezi účastníky semináře vítána alespoň základní znalost francouzštiny.

Reflections on Totalitarianism

Kód předmětu: YBF375 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
During the seminar, we will read and discuss some of the major texts reflecting the experience of totalitarianism (and post-totalitarianism), particularly the texts of Hannah Arendt (Origins of Totalitarianism; Responsibility under Dictatorship), Czeslaw Milosz (The Captive Mind) Václav Havel (Power of the Powerless; An Open Letter to Dr Husák).

Revolutions of Visible Time: Imagination, Convulsions and Convolutions of Astronomy, Geology and Art in 17. and 18. Century

Kód předmětu: YBF215 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course focuses on the related revolutions of imagination and time in the European culture of 17th and 18th century, ignited by Galileo‘s discovery of Jupiter‘s moons, followed by Newton‘s expansion of the universe and crowned with Hutton's positive proof of Earth's „deep time“, suddenly flooding and literally disintegrating the whole Newtonian universe. This double revolution seriously challenged the human imagination and questioned his very place among the newly invented deserts and wastelands of the cosmos; the course will thus not only present an overview of this remarkable change, but will also pose and answer two interconnected questions: what was the role of art and imagination in articulating the modern universe? And how did the images become the important epistemic tools, which are still instrumental in contemporary NASA/ESA projects?

Rozum a individualita

Kód předmětu: YBF250 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
ANOTACE ANOTACEdoplnit

S. Kierkegaard: Pojem úzkosti, četba

Kód předmětu: YMA351 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
S. Kierkegaard: Pojem úzkosti, četba. Kurz probíhá formou čtení Kierkegaardova Pojmu úzkosti, v tomto semestru se bude číst 1. kapitola. K dispozici bude český překlad a, mimo dánského originálu, i německé a anglické překlady.

Scepticism and the Problem of Knowledge

Kód předmětu: YBF345 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is designed as an introduction to the history of scepticism from Ancient philosophy (Pyrrhonian and Academic scepticism) to Early Modern one (17th century French scepticism and 18th century British scepticism as exposed by Hume and criticised by Reid), and introduction to the problem of knowledge as treated in contemporary epistemology. Seminar method is critical reading and dicussion of both selected primary sources and relevant papers or book chapters.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spory o "lidskou přirozenost" (human nature) - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF087 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz zaměřen na studium kontextu filosofických tematizací "lidské přirozenosti" v britské filosofii 17. a 18. století (ale i šířeji), jak se ukazuje ve dvou monografiích Petera Harrisona. V zimním semestru se zaměříme na vybrané kapitoly z jeho knihy The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science (CUP, 1998), v letním semestru pak na vybrané kapitoly z jeho monografie The Fall of Man and the Foundations of Science (CUP, 2007).

Staroseverské představy o duši a těle

Kód předmětu: YMD050 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz si klade za cíl představit starogermánské myšlení předkřesťanské doby a hledat tak úhly pohledu, které - vzhledem k hlavnímu proudu evropského myšlení - ukazují jiné perspektivy a souvislosti. Tato hluboce materiální kultura totiž právě tělu samozřejmě připisuje duchovní aspekt, obejde se bez dualismu těla a duše a člověka uchopuje v rámci jiných polarit.Vycházet budeme z dochované staroseverské literatury – ságy, Eddy, zákony, skaldské básně. Žádná filozofická pojednání ve staroseverském světě nevznikla, a tak abstrakce z konkrétních příkladů zůstává na nás. Jednotlivé výrazy nacházíme vždy v konkrétních příbězích, kde podle kontextu vystupuje do popředí vždy některý aspekt jejich významového pole.

Strukturální poetika vyprávění

Kód předmětu: YBF161 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář bude věnován četbě primárních textu z okruhu ruského formalismu (Tomaševskij, Šklovskij, Propp), francouzského strukturalismu (Barthes, Todorov, Genette, Bremond) a českého strukturalismus (Jan Mukařovský, Lubomír Doležel. Podmínky atestace: na semináři bude vyžadována 80% účast (s jistou mírou tolerance maximálně tři absence) a závěrečný test ze základních naratologických pojmů

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBF058 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

The Human Condition: Introduction to Philosophical Anthropology

Kód předmětu: YBF294 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
V současném filosofickém diskursu se živě diskutuje otázka, jakým způsobem lze uvést v soulad každodenní pojem, jenž o sobě, coby lidech, máme, s vědeckým pojmem člověka. Je patrné, že existuje rozpor mezi tím pohledem na člověka, jenž klade do popředí jeho povahu morální, vědomé, intencionální bytosti, a vědecky konstruovaným určením "homo sapiens". V tomto kurzu se budeme věnovat a diskutovat důležité koncepce "conditio humana", lidského určení, tj. klíčovým pojetím "toho, co nás dělá lidmi".

Towards a Philosophy of Existence

Kód předmětu: YBF349 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is intended as an introduction into the German variety of existential philosophy (Existenzphilosophie). We will be discussing the philosophical work of Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, and Patočka. Our goal is to understand the basic scope, topics, and bearings of this particular variety of philosophy. The course is open to all interested students and requires no prior philosophical knowledge.

Travail et temps. Entre phénoménologie, néomarxisme et postmarxisme

Kód předmětu: YMFPR124 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
Dans une volonté de renouer avec le dialogue entre phénoménologie et marxisme, tr?s fructueux notamment dans les années 1960 et 1970, nous tenterons de regarder de plus pr?s l’une des tournures qu’il a pris, ? savoir la question du rapport entre praxis et temporalité, notamment telle qu’elle est traitée dans" La dialectique du concret', ?uvre maîtresse du philosophe tch?que Karel Kosík (1926-2003), philosophe marxiste fortement influencé par la phénoménologie heideggerienne, et dans "Totalité et Infini" d’Emmanuel Levinas, phénoménologue qui s’inspire, pour traiter le probl?me du rapport entre le temps et l’?uvre, du marxisme utopique d’Ernst Bloch. Nous discuterons également les positions des marxistes non traditionnels contemporains tels que M. Postone ou G.-M. Tamas et la critique de la philosophie de la praxis au profit d’une ontologie du désoeuvrement chez G. Agamben.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten I.

Kód předmětu: YMFPR12 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung kleinere philosophische und literarische Texte bzw. Videos. Durch das regelmäßige Verfassen kleinerer Texte sowie durch die aktive Teilnahme im Kurs, auch in Form von Kurzreferaten, sollen die aktiven Kompetenzen der Teilnehmenden weiter geschult werden. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II.

Kód předmětu: YMFPR13 Garant: Novotný,K. + Kaiser,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung kleinere philosophische und literarische Texte bzw. Videos. Durch das regelmäßige Verfassen kleinerer Texte sowie durch die aktive Teilnahme im Kurs, auch in Form von Kurzreferaten, sollen die aktiven Kompetenzen der Teilnehmenden weiter geschult werden. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2.

Uvedení do Heideggerovy interpretace Aristotela

Kód předmětu: YBF367 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Obsahem kurzu bude sledování Heideggerova obratu k aristotelské filosofii a jeho vyrovnání se s ní. Heidegger se ve svých raných textech obracel k Aristotelově filosofii, jeho ústřední dílo „Bytí a čas“ vzniklo z úvodu k rozsáhlé knize o Aristotelovi, kterou se Heidegger chystal napsat. Heidegger interpretoval Aristotelovy texty fenomenologicky, snažil se v nich najít odpovědi na základní filosofické otázky a výklad základních filosofických pojmů. Heideggerovu interpretaci Aristotela, přeorientování od „Etiky Nikomachovy“ k „Fyzice“, budeme na kurzu dokumentovat četbou a interpretací klíčových pasáží z Heideggerovy stati „Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela“ a z Heideggerovy knihy „Aristotelova Metafyzika IX, 1-3“.

Úvod do etiky

Kód předmětu: YBF3008ZI Garant: Synek,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se bude věnovat způsobům tematizace "dobrého života" a "dobrého jednání" u ústředních postav evropské tradice (především u Platóna, Aristotela, Huma a Kanta). Jeho hlavní náplní bude rozbor a interpretace vybraných textů.

Úvod do fenomenologie I.

Kód předmětu: YBF266 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům, z hlediska fenomenologie. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou atestace je pravidelná účast na kurzech, povolený počet odůvodněných absencí jsou tři, a krátká (maximálně pětistránková) seminární práce o některém z probíraných těmat a autorů odevzdaná do konce srpna 2017.

Úvod do fenomenologie II.

Kód předmětu: YBF291 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou porozumění tématu není absolvování Úvodu do fenomenologie I.

Úvod do filosofie pozdního novověku

Kód předmětu: YBF290 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého osvícenství, tedy Kanta a Hegela, a na jejich specifickou recepci a kritiku u Marxe. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Kurs je vhodný jako příprava na SAFM i na magisterské studium Obecné antropologie s filosofickým zaměřením. Absolvování předchozích Profilových seminářů je pro zápis vhodné, nikoli nezbytné.

Úvod do filosofie pozdního novověku - četba

Kód předmětu: YBF292 Garant: Hanovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Na semináři budeme společně číst a vykládat vybrané pasáže z Hegelových textů. Konkrétní volba textu proběhne až na první hodině, po domluvě se studenty.Atestace: Písemná práce v rozsahu 3-5 NS.Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do filosofie raného novověku

Kód předmětu: YBF267 Garant: Kunca,T. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz studentům poskytne základní přehled o filosofii R. Descarta, J. Locka, B. Spinozy, G. Berkeleyho, D. Huma a G. W. Leibnize. Závěrečná atestace: ústní zkouška. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do filosofie raného novověku – četba

Kód předmětu: YBF268 Garant: Vrabec,M. + Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V první polovině semestru půjde o společnou četbu knihy A Treatise of Human Nature od Davida Huma. Posluchači budou mít k dispozici transkript kritického vydání a dosud nepublikovaný překlad do českého jazyka. Dílo je považováno za nejvýznamnější pokus o systematickou filosofii v dějinách britské filosofie (nejenom) v raném novověku. V druhé polovině semestru budeme číst vybrané části Spinozova Politicko-theologického pojednání. Požadavky k atestaci: Písemná práce v rozsahu 3-5 NS.Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do kognitivní lingvistiky

Kód předmětu: YMM069 Garant: Ivan,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Predmet má za cieľ zoznámiť študentov s predpokladmi výskumu v oblasti kognitívnej lingvistiky – a to ako historickými, tak metodologickými, ako aj so základnými poznatkami z tohto odboru, niektorými jej výsledkami a ukážkou aplikácie pri analýze diskurzu.Prvým cieľom predmetu je zasadenie kognitívnej lingvistiky do filozofickej teórie. Kognitívna lingvistika je na jednej strane súčasťou kognitívnej vedy, ktorá vyrástla ako vedecká reakcia na problémy v oblasti filozofie mysle (stanovisko dualizmu a materializmu, ako ani behaviorializmu nebolo pre ďalší rozvoj dostatočné). Predmet zoznámi účastníkov s uvedeným filozofickým vývojom vedúcim k takzvanej kognitívnej revolúcii.Kognitívna lingvistika však v podobe predstavovanej v tomto predmete predstavuje zároveň kritiku viacerých predpokladov kognitívnej vedy týkajúcich sa chápania pojmov . Ďalším cieľom preto bude predstaviť tradičný model pojmov a aktuálneho zástancu čistej referenčnej teórie, ktorým je hypotéza jazyku mysle, a jeho kritiku – začiatky kognitívnej lingvistiky totiž spočívajú v teóriách a výskumoch poukazujúcich na nedostatky tradičného modelu pojmov. Predmet teda zoznámi účastníkov s týmito kritickými teóriami (Austin, Wittgenstein) a niektorými výskumami (Berlin, Kay, Rosch). Tiež sa budeme zaoberať základnými výzvami, pred ktorými kognitívny výskum jazyka stojí (modularita vs. holizmus, Chomskeho teória generatívnej gramatiky a najnovšie reakcie na ňu).Napokon sa predmet zameria na určujúci smer kognitívnej lingvistiky, ktorý sa odvíja od teórie predstavenej Lakoffom. Budeme sa zaoberať kognitívnou teóriou metafory a súvisiacimi teóriami. Predmet napokon predstaví niekoľko prípadových štúdií a náčrt možných aplikácií, ako skúmať spoločenský a politický diskurz s využitím teórie metafory.Podmienky absolvovania kurzuReferát na hodine + seminárna práca. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť čítať odborné texty v angličtine.Kurz je ukončený splnením oboch podmienok:1. Referát na hodine na niektorý z textov (referát je možné vypracovať v dvojici).2. Seminárna práca: rozsah je 5NS, predpokladá sa samostatné spracovanie a využitie relevantnej literatúry.

Úvod do otázek logiky I.

Kód předmětu: YBF264 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do otázek logiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Podkladem nám budou Aristotelovy spisy O vyjadřování a První analytiky. Texty budou studentům k dispozici na semináři. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do otázek logiky I. - cvičení

Kód předmětu: YBF265 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cvičení k Úvodu do otázek logiky. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do otázek logiky II.

Kód předmětu: YBF2004LI Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřený na filosofické otázky logiky. Výklad je vedený pomocí komentované četby vybraného textu (Aristoteles: První analytiky). Kurz navazuje na Úvod do otázek logiky I. vyučovaný v LS 2016/2017.

Úvod do otázek logiky II. - cvičení

Kód předmětu: YBF289 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cvičení k Úvodu do otázek logiky. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do Platónovy filosofie

Kód předmětu: YBF262 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do základních otázek a problémů Platónovy filosofie. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Seminář je proto vhodný jak pro studenty, kteří žádný kurs platónské filosofie zatím neabsolvovali, tak pro studenty, již chtějí pokračovat v interpretacích platónských dialogů z minulých semestrů. Kurs je vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie: v jeho rámci budou probrány základní Platónovy koncepty a pojmy s ohledem na témata souvisejících kvestií; východiskem přitom budou Platónova Ústava, Menón a 7. list.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Virtues, Vices and Formation of Society

Kód předmětu: YBF312 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Are the good, amiable qualities of man, virtues, or the bad, hateful ones, vices, the true foundation of human sociability, and consequent formation of society towards its civil and commercial stage? Dilemma famously exposed by Mandeville and still acute not only thanks his disturbing arguments which are quite frequently misunderstood. What Mandeville really said, what was the main set of arguments proposed by his antagonists, what is say anthropological background of the debate? This kind of questions is to be posed and discussed when reading selection of primary sources, state-of-art interpretations and even confronting these with observations of present social sciences. Students are expected to submit a 2000 words final academic essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework. Moreover, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent essay and attend at least three face-to-face tutorials. Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Vybrané otázky filosofické antropologie

Kód předmětu: YMA0071 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
V letním semestru 2018 bude obsahem kurzu promýšlení motivu tělesnosti lidské existence na základě vypracování Martina Heideggera v jeho proslulých Zollikonských seminářích, která uspořádal společně s psychoanalytikem a zakladatelem daseinsanalýzy Medardem Bossem v 50. až 70. letech 20. století. K dispozici je nová edice těchto seminářů v podobě svazku 89 Heideggerových sebraných spisů.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin

Kód předmětu: YBH181 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Za pojmy klasické naratologie - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF104 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář bude věnován základním pojmům naratologie a jejich kritickému zhodnocení. Nejprve se budeme věnovat pojmové dvojici fabule/syžetu a jejich kritické reflexi v podání Jonathana Cullera (Studie k teorii fikce, především první dvě kapitoly - uloženo v informacích k předmětu). Podmínky atestace: 100% účast na konzultačním semináři, vypracování závěrečné práce v rozsahu zhruba 15 normostran. Student si vybere jeden či skupini teoretických pojmů z oblasti naratologie, které pojedná napříč zvolenými autory.

Základní pojmy filosofie

Kód předmětu: YBF241 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBF3013ZI Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie II.

Kód předmětu: YBF3013LI Garant: Kalva,Z. + Palouš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý. Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.Účast není podmíněna absolvovaním kurzu I.

Základy vědecké práce

Kód předmětu: YBF321 Garant: Kružík,J. + Marek,J. + Pešek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs je vhodný pro všechny studenty bakalářské studia; cílem kursu bude seznámit a prakticky nacvičit nejzákladnější pracovní postupy vědecké práce ve filosofii a historii.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám