Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

filosofie

Přehled předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2018/2019


Arendtová: Vita Activa (The Human Condition)

Kód předmětu: YBF332 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminární četba a kolaborativní interpretace velkého filosofického díla Hannah Arendtové. Žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány. Jen otevřená mysl, píle a ochota diskutovat a společně promýšlet její argumenty. Východiskem interpretace bude anglický originál.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Aristoteles: O duši

Kód předmětu: YBF304 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Politika

Kód předmětu: YBF381 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, politická teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží Aristotelovy Politiky.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Kód předmětu: YBF382 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme číst první knihu spisu O částech živočichů a vybrané pasáže z dalších Aristotelových zoologických spisů (tj. GA, HA a PA II-IV). Většinu textů budeme mít k dispozici v českém překladu, v některých případech však budeme vycházet z překladů anglických.Syllabus:21.2. Úvod28.2. PA I,5 a I,17.3. PA I,1 (pokračování)14.3. PA I,1 (dokončení)21.3. GA I,128.3. GA I,24.4. GA I,3-511.4. GA I,6-718.4. GA I,8-1225.4. GA I,14-163.5. GA I,17-1910.5. GA I,20-2217.5. GA I,2323.5. Shrnutí, atestace, konzultace

Básnictví a sofistika u Platóna

Kód předmětu: YBF386 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce sledovat básnictví a sofistiku, jak ji představuje Platón ve svých dialozích jako problém, na který odpovídá filosofie.

Básnictví a sofistika u Platóna - četba

Kód předmětu: YBF387 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Doprovodná četba k přednášce „Básnictví a sofistika u Platóna“. Náplní semináře bude četba a interpretace Platónových dialogů, v nichž je představována sofistika jako problém, na který odpovídá filosofie.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBF203 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Četba filosofických textů v Aj

Kód předmětu: YBF358 Garant: Novák,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem seminární četby vybraného filosofického textu v angličtině je nácvik překladatelských dovedností a seznámení se se specifickou filosofickou anglickou terminologií.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF417 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Pomoc s četbou a interpretace klasického textu, užitečného ke zkoušce Úvod do filosofie.Konzultační seminář Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář - YBF417 bude v LS probíhat takto:1. Vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 4 normostrany. Tento text mi pošlete mailem do konce dubna.2. Pak přijďte na konzultaci. Buď v sobotu 4. 5. (na setkání Kombinovaného studia, čas bude upřesněn), nebo některé úterý v květnu od 15:00 do 16:00 v č. 5015. Dostanete další úkol.3. Druhý referát podle zadání z konzultace mi pošlete do konce června. Na další konzultaci se pak domluvíme mailem.Naskenovaný text je v SIS pro zapsané k dispozici, abyste jej nemuseli hledat.

Dohlížet a trestat. M. Foucault a F. Nietzsche

Kód předmětu: YBF392 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích Genealogie morálky F. Nietzscheho a zejména knihy Dohlížet a trestat M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, jaký je smysl krutosti veřejných poprav, zda je proces zrodu mírnosti trestání výraz lidskosti a pokrokovosti, nebo změna jednoho způsobu působení moci za jiný. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Kolokvium. Seznam literatury:M. Foucault, Dohlížet a trestatM. Foucault, Dějiny šílenstvíM. Foucault, Moc, subjekt a sexualitaF. Nietzsche, Genealogie morálkyA. Vidler, Spatial violenceJ. Rajchman, Foucault´s Art of Seeing

Empedoklés: četba zlomků

Kód předmětu: YBF402 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu bude seznámit účastníky s myšlenkovým světem a odkazem sicilského předsókratovského filosofa Empedoklea (5. st. př. n. l.), v jehož díle se mísí protovědecké teorie (vznik světa, astronomické fenomény) a pokusy (váha vzduchu, existence prázdnoty) s motivy náboženskými (oběť a její formy) a esoterickými (inkarnace, očišťování duše, rituální dietetika).

Evangelium podle Jana - četba a komentář II.

Kód předmětu: YBF198 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: na začátku bude proto provedeno rozsáhlé shrnutí. Na semináři bude přečtena a okomentována druhá část Janova evangelia J 11,1 – 21,25. Dokončíme jednak vzkříšením Lazara (J 11) tzv. Knihu znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků a dále budeme pokračovat tzv. Knihou slávy, jež se skládá jednak z obsahově poměrně náročných Ježíšových řečí na rozloučenou vrcholících v tzv. Velekněžské modlitbě (J 17), a jednak z janovských pašijí známých z křesťanské liturgie; semestr zakončíme dodatkem (Zázračný rybolov, J 21). Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.

Filmy Jana Švankmajera

Kód předmětu: YBF376 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film
Rozvrh: út 17:00 - 19:00, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Půjde o filosofickou a psychoanalytickou interpretaci Švankmajerových filmů, doprovázenou projekcí vybraných ukázek. Cílem kursu bude ukázat, že Švankmajerovo filmové universum se řídí jednotnými principy, které lze interpretovat v psychoanalytických termínech obsese, fetišismu či pudu.Literatura:S. Freud, "Pudy a jejich osudy", "Fetišismus", "Poznámky k případu nutkavé neurózy", in: Sebrané spisy, Praha, Psychoanalytické nakladatelství.L. Carroll, "Alenka v kraji divů" (lze vycházet z jakéhokoli z početných českých vydání).B. Solařík (ed.), Jan Švankmajer, Brno, CPress 2018J. Švankmajer, Síla imaginace, Praha, Mladá fronta 2001J. Švankmajer, Hmat a imaginace, Praha, Kozoroh 1994

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBF174 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBF3003LI Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Kód předmětu: YBK2001LI Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.

Heideggerův „Bytí a čas“

Kód předmětu: YBF366 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Kód předmětu: YBF365 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi vybraných paragrafů Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hra ve filosofii

Kód předmětu: YBF393 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Kolokvium.Literatura:E. Fink, Hra jako symbol světaE. Fink, Oáza štěstíR. Cailllois, Hry a lidéJ. Huizinga, Homo ludensP.G. Zimbardo, Luciferův efektM. Foucault, Dohlížet a trestatB. Suits, What is a gameU. Eco, O zrcadlech a jiné eseje

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Je křestanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBQ115 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBF0000LI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBF0002ZI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Mikel Dufrenne: A priori a filosofie přírody

Kód předmětu: YBF384 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Překladatelský seminář bude věnován studii „A priori et la philosophie de la nature“ („A priori a filosofie Přírody“) z r. 1967. Po seznámení se s filosofickou problematikou řešenou v textu (problém materiálního a priori, smyslové pociťování, imaginárno, cit, příroda) se zaměříme na překlad tohoto krátkého textu. Cílem kurzu je zdokonalit se v porozumění francouzsky psaných odborných textů. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka. K dispozici bude také anglický překlad studie od Garth Gillana.

Nietzsche o ctnosti

Kód předmětu: YBF426 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YC008 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurs se bude soustředit na pojetí ctnosti v Nietzschových knihách vydaných před a po Zarathustrovi. Primárním zájmem je ukázat, jak se vyvíjel charakter ctnosti během tohoto stěžejního období Nietzschovy tvorby. Východiskem výkladu bude dvojice pojmů soucit (Mitleid) a spoluradost (Mitfreude). Kurs je otevřen i pro studenty bakalářského studia.Atestace proběhne formou kolokvia nad seminární prací (rozsah 3 - 5 normostran).

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF325 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Platónova Ústava

Kód předmětu: YBF229 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a interpretace Platónovy Ústavy.

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBF260 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie, literatura, tělo
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček-Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelaise - groteskní pojetí těla, B. Stoker-Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla a M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 str.).

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika v kurzech ÚKC - cvičení

Kód předmětu: YBQ014 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2019 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí.

Rozšiřující seminář k interpretaci textů

Kód předmětu: YBF333 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Seminář formálně i věcně navazuje na Proseminář k interpretaci textů. Obsahem semináře vedeného v hermeneutické perspektivě bude seznámit se prostřednictvím filosofických textů (Platón, Aristotelés, Descartes a další) s problémem reflektovaného čtení a základním smyslem a úkolem interpretace. Cílem semináře bude osvojit si schopnost porozumět a toto porozumění patřičným způsobem artikulovat právě především formou interpretace jak v psané, tak v mluvené podobě.

Řecké náboženství: rituál

Kód předmětu: YBF357 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na základní konstanty starořeckého kultu bohů: posvátné místo, chrám, modlitbu, kněží, různé typy oběti, sakrální čistotu a poskvrnu, svátky apod.

Seminář ke kursu Platónovy dialogy: Epinomis (četba a komentář)

Kód předmětu: YBF413 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurs proběhne blokově ve dnech 13. 2. 2019 - 15. 2. 2019 vždy od 9:00 – 17:00 v Jinonicích, podmínkou zápisu je absolvování semináře Platónovy dialogy (Timaios, Kritias, Zákony) ze ZS (nebo podobného semináře). Cílem kursu je procvičit na nepříliš známém a s největším pravděpodobností pseudoplatónském dialogu pokročilou četbu filosofických textů platónské tradice. Nejprve ale doprobereme některé věci, na které nevybyl čas v zimním semestru (statut morku (myelos) z Timaia, člověk jako loutka (thauma) apod.) a dále shrneme nejrelevantnější pasáže Zákonů, na něž Epinomis navazuje (zejména výklad o asebeia z X. knihy a pak samotný závěr XII. knihy (jak dát zákonům trvání (sóteria) a obci zakotvení (ankyra)). Následně začneme číst samotný Epinomis, který má charakter dodatku k Zákonům, jež rozvíjí a zdůrazňuje jejich stěžejní motivy. Práce v semináři bude organizována poněkud jiným způsobem, než obvykle: každý den proběhnou tři bloky po cca 120 minutách, středa bude věnována spíše teoretickému výkladu (doplnění ze ZS, kontext Zákonů, struktura Epinomidy, otázka autorství), ve čtvrtek a pátek potom budeme text seminárně číst a interpretovat na pozadí řeckého textu, tj. je třeba mít text předem přečtený. Zápočet studenti obdrží za aktivní účast v semináři a písemnou práci, v níž zpracují zvolený odborný článek.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBF078 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o blokový seminář, který probíhá zpravidla 2-3krát ročně.Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance? Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czSeminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF077 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina, komunikace, němčina
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století

Kód předmětu: YBF370 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V zimním semestru kurz sleduje spory o výklad lidské přirozenosti a jejich důsledky pro rozumění původu společnosti v britské filosofii u Bacona, Hobbese, Shaftesburyho, Locka a Mandevilla, a to v kontextu s protestantskou antropologií pádu člověka a jeho důsledků. V letním semestru pak sleduje kritiku Mandevillova pojetí u Hutchensona a Butlera, proměnu Mandevillovy pozice a pojetí člověka a původu společnosti u Huma, Smithe a dalších vrcholných představitelů skotského osvícenství. Primární texty a výkladová literatura ke kurzu bude převážně v anglickém jazyce, texty na semináři však budou diskutovány v jazyce českém. Posluchači získají atestaci z kurzu jednak na základě akademické eseje (minimálně 1500 slov, český či anglický jazyk), jednak aktivity v průběhu semestru (ústní presentace vybraných témat z relevantních textů).

Strukturální poetika vyprávění

Kód předmětu: YBF161 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě primárních textu z okruhu ruského formalismu (Tomaševskij, Šklovskij, Propp), francouzského strukturalismu (Barthes, Todorov, Genette, Bremond) a českého strukturalismus (Jan Mukařovský, Lubomír Doležel. Podmínky atestace: na semináři bude vyžadována 80% účast (s jistou mírou tolerance maximálně tři absence) a závěrečný test ze základních naratologických pojmů

Světová revoluce a Kacířské eseje. Masaryk a Patočka o válce, pokroku a filosofii dějin

Kód předmětu: YBF398 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kurzu postupně projdeme klíčové pasáže Masarykovy zásadní knihy Světová revoluce, abychom na jejich základě mohli porozumět jeho pojetí humanity, demokracie, filosofie dějin a jeho dějinně-filosofické interpretaci 1. světové války. Poté navážeme četbou a výkladem Kacířských esejů Jana Patočky a budeme sledovat obdobné motivy. Ukáže se přitom mimo jiné, v čem je Patočkova filosofie dějin vůči Masarykově "kacířská", za co Masaryka kritizuje a co v 70. let 20. století nabídl jako alternativu. Úkolem pro nás bude jednak porozumět oběma myslitelům a jednak si klást otázku, zda je ještě něco z těchto historicky vlivných koncepcí filosofie 20. století relevantní i pro čtenáře (a filosofii) století jedenadvacátého.

Svoboda, spravedlnost, demokracie – antické kořeny moderních hodnot

Kód předmětu: YBF383 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika, politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem přednášky je reflektovat a diskutovat současné vnímání politických a etických hodnot (jako je svoboda, nezávislost, spravedlnost, rovnost a rovnováha, vzdělání) na pozadí nejstarších antických textů obhajujících nebo kritizujících tyto hodnoty.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I.

Kód předmětu: YBK2006LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby.

Umění a vizuální kultura

Kód předmětu: YBK0016LI Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Současnost je někdy označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do fenomenologie I.

Kód předmětu: YBF266 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům, z hlediska fenomenologie. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou atestace je pravidelná účast na kurzech, povolený počet odůvodněných absencí jsou tři, a krátká (maximálně pětistránková) seminární práce o některém z probíraných těmat a autorů odevzdaná do konce srpna 2017.Povinná literatura:Edmund Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, kniha I. a II., Praha 2004 a 2009.

Úvod do filosofie raného novověku

Kód předmětu: YBF267 Garant: Kunca,T. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz studentům poskytne základní přehled o filosofii R. Descarta, J. Locka, B. Spinozy, G. Berkeleyho, D. Huma a G. W. Leibnize. Závěrečná atestace: ústní zkouška z témat probíraných na hodině. V případě rozsáhlejší absence se lze připravit z odpovídajících kapitol v knihách W. Röd, Novověká filosofie I. a II., OIKOYMENNH 2001.

Úvod do filosofie raného novověku – četba

Kód předmětu: YBF268 Garant: Vrabec,M. + Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V první polovině semestru půjde o společnou četbu knihy A Treatise of Human Nature od Davida Huma. Posluchači budou mít k dispozici transkript kritického vydání a dosud nepublikovaný překlad do českého jazyka. Dílo je považováno za nejvýznamnější pokus o systematickou filosofii v dějinách britské filosofie (nejenom) v raném novověku. V druhé polovině semestru budeme číst vybrané části Spinozovy Etiky. Požadavky k atestaci: Písemná práce na zvolené téma v rozsahu 3-5 NS splňující akademické standardy.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty

Kód předmětu: YBQ046 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz bude vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a bude kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci otázek a odpovědí z příslušného oboru, za využití textů a základních učebnic ke kurzu. Seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů. Podle potřeby bude seminář doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. Literatura:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle.Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.

Úvod do Platónovy filosofie

Kód předmětu: YBF262 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve probereme dialog Alkibiadés, který shrnuje většinu hlavních témat platónské filosofie a zprostředkovává je přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení (Proklos): v jeho rámci tak bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého vedení založeného na patřičném vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky politické činnosti). Následně obrátíme pozornost k dialogu Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Kurs zakončíme intepretací dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.

Úzkost & strach

Kód předmětu: YBF403 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie II.

Kód předmětu: YBF3013LI Garant: Kalva,Z. + Palouš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý. Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.Účast není podmíněna absolvovaním kurzu I.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám