Výběr kurzů – historie

Vyučované předměty

Disciplína historie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Body, Gender and Sexuality in the European History

Kód předmětu: YBH168 Garant: Herza,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Does body have a history? How do we write history of body and embodiment? The goal of this seminar is to introduce different approaches to the issue of body, that are being debated in the contemporary social sciences and historiography. Hence, students will have the chance to get familiar with various research traditions, including the history of science and medicine, gender history, studies of race and racism, sexuality and disability. The scope of the seminar is transnational and transhistorical, offering an insight into different historical periods as well as different regions of Europe, from the Medieval France to the 20 th -century Czechoslovakia. Within this wide frame, we will address various issues such as body symbolism, body politics, politics of bodily difference, sexuality, the question of ab/normality and the history of beauty ideals. The aim of the seminar is to offer basic orientation in the current history of body and also to develop and refine reading and discussion skills of all participants.

Cibulský seminář dějin evropského ducha III.

Kód předmětu: YBQ094 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.Ve druhém ročníku semináře to bude Goethův Faust. Číst budeme v českém překladu, německý originál bude k ruce.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
In the course we are going to look at the role of cities (why we need cities, what they do and how they do it) through reading some key texts of 20th century dealing with history of cities. Every theme will be discussed in relation to the city of Prague and other capitals nearby (Berlin, Vienna...).We start with new classic Peter Hall’s “Cities in civilization”, than look at Spiro Kostof’s “The city shaped” and/or “City assembled”, than to Rem Koolhaas “Delirious New York” and last but not least at Lewis Mumford and his “City in history”.In these four books we will see not only their role in culture/civilisation and their outer and inner looks but also history of cities. Except for reading and discussing the texts there will also be prepared some pictorial presentation on cities we are going to discuss.This course is intended for English students. If you would like to enrol but the limit of students is full do not hesitate and let me know.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Čechy a Anglie

Kód předmětu: YBHRZ10ZI Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropských souvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvního článku evropské reformace. Kurz je vhodný jako příprava ke zkoušce z evropských dějin v kontextech.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká protireformace I.

Kód předmětu: YBHZN11ZI Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, raný novověk
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška podává základní informace o vývoji české religiozity v evropském kontextu v období raného novověku, zejména v 17. - 18. století, v souvislosti s procesy konfesionalizace a rekatolizace, později s nástupem osvícenství a josefinských náboženských reforem. Důraz je kladen nejen na církevní zbožnost, její vývoj a vztahy se státem a dalšími kolektivními reprezentacemi, ale především na zbožnost lidovou a pololidovou a možnosti jejich studia.

Český antisemitismus - komparativní pohled

Kód předmětu: YBA262 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz analyzuje zdroje, zrod, vývoj a významy moderních forem protižidovské nenávisti v českých zemích. Český a českoněmecký nacionalismus (a tedy i antisemitismus) chápe jako součást nacionalismu středoevropského a evropského. Paralelně se snaží o postižení národních, stranických apod. zvláštností tohoto mezinárodního fenoménu v českých zemích, na Slovensku, v Československu. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Češi a české země během I. světové války

Kód předmětu: YBH201 Garant: Kozák,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na českou společnost a český lid v období první světové války. Tzv. Velká válka navždy změnila chod dějin, způsob vedení boje a způsobila pád režimů po celém světě. Studenti se dozvědí okolnosti, které válce předcházely, uslyší, jakým způsobem se válka rok od roku měnila a vyvíjela, až po svůj rozhodný konec, jež měl tolik neblahých důsledků, které přímo i nepřímo následně uvrhly svět do další světové války pouhých jednadvacet let po konci té první. Na pozadí tohoto konfliktu se ovšem pomalu rozvíjela tzv. česká otázka, jejíž dosavadní vývoj, spolu s koncem války, vyústil ve vznik československého státu. Studenti budou po absolvování kurzu mít komplexní přehled o takto zásadní dějinné události, která se nezpochybnitelně podepsala na budoucím vývoji společností celého světa a budou na tento konflikt schopni nahlédnout očima tehdejší české společnosti.

Dějiny každodennosti

Kód předmětu: YBHRZ21ZI Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V současné historiografii frekventovaná tématika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do venkovského a klášterního prostředí středověké Evropy. Dokládáno rozborem písemných a ikonografických pramenů.

Dějiny každodennosti na filmovém plátně

Kód předmětu: YBH173 Garant: Šimek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: dějiny každodennosti, film
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ poskytuje bakalářským studentům SHV na FHS UK nový pohled na historické bádání, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Oproti předmětu „Historická látka ve filmu“, kde jsou sledovány především tzv. „velké“ dějiny (politické dějiny, historické milníky, „velké“ osobnosti), se „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ zabývají především tzv. „malými“ dějinami. Jsou zde v jednotlivých dějinných epochách (na pozadí filmu) sledována témata jako jsou: dětství, obraz ženy ve společnosti, společenský status, religiozita, stravování, cestování, nemoci, ad. Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro zkoušku Úvod do historie a soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Dějiny každodennosti: dvůr, město, cestování

Kód předmětu: YBH257 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz je zaměřen na každodenní život v šlechtickém prostředí, cesty a cestování ve středověku a na změny mentality středověkého člověka na prahu novověku.V současné historiografii frekventovaná tématika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do života na středověkém šlechtickém dvoře. Dokládáno rozborem písemných a ikonografických pramenů. Kurz je vhodný jako příprava ke zkoušce z evropských dějin v kontextech.

Dějiny kosmologie

Kód předmětu: YBH183 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 11:00 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - liché týdny
Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až doradikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobuzrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především zindividuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník,Bruno, Galilei). Poznatky z kursu jsou využitelné u souborné zkoušky z historie.

Dějiny rodiny v evropské společnosti I.

Kód předmětu: YBH184 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se zakladními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě, informuje o základních českých historických pramenech k této problematice. Ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy, představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem. Snaží se i zachytit složitý proces přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a proměny reprodukčního procesu.

“Deus vult”: Holy War and Religious Conflict in the History of Western Christianity

Kód předmětu: YBH159 Garant: Kalenda,F.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost YAKVA (Jinonice)
“Deus vult”: Holy War and Religious Conflict in the History of Western Christianity aims to introduce undergraduate students to the problematic question of religious conflict and “holy war”, providing them with basic theoretical framework and focusing on diverse case studies of its application throughout the history of Western Christianity. While fundamentals of this module are Europocentric, it reaches beyond the “vieux continent” as it includes cases from other parts of the world.

Etapy (výtvarné) moderny

Kód předmětu: YBK2004ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Everyday Life in Medieval Prague

Kód předmětu: YBH382 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The aim of the course is to acquaint students with the discourse of everyday life history on the example of medieval Prague. The attention is paid to all aspects of everyday life in medieval Prague. Required conditions of certification: Students will be supposed to participate in the mid-term round table discussion and to write a short final essay of about 500 words.

Everyday Life under Dictatorships: Central and Eastern Europe, 1939-1989

Kód předmětu: YBH170 Garant: Pražáková Seligová,M. + Talaber,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Over the last decade, historians and social scientists began to ask more penetrating questions about how people experienced their everyday lives under totalitarian regimes. In this course, students will explore how the Nazi German and Communist regimes controlled citizens’ lives through a number of various ‘everyday’ strategies, such as food, youth and popular culture, resistance and gender and sexuality. We will also explore how citizens used the ‘everyday’ to counter and undermine the control and influence of these regimes.

Evropská literární kultura III. - baroko, osvícenství, romantismus

Kód předmětu: YBQ084 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Třetí část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Třetí semestr je věnován evropskému písemnictví od baroku po klasický realismus 19. století.

Evropská reformace

Kód předmětu: YBH186 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, raný novověk
Rozvrh: st 11:00 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - liché týdny
Kurz je zaměřen na rozbor základních reformačních idejí (nauka Lutherova, Zwingliho a Calvinova), jejich porovnání s myšlenkovým světem české reformace a proměn během 16. až 18. století. Zároveň jsou představeny základní typy historických pramenů, vhodných k dějinám náboženství a způsoby jejich zpracování.

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBH190 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historický proseminář I.: úvod do studia dějepisu

Kód předmětu: YBH187 Garant: Himl,P. + Tuček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz určený studentům bakalářského studia je dvousemestrální (pouze Historický proseminář I. lze zapsat zvlášť beznávaznosti) a doporučuje se zejména studentům, kteří mají hlubší zájem o historii a uvažují o tom, že budou pracovat na bakalářské eseji s historickou tematikou. Kurz by měl seznámit studenty se specifiky historie coby společenské vědy a se základními přístupy k práci s historickým tématem, pramenem a historickou literaturou. Na rozdíl od Úvodu do historie, který studenty seznamuje se základní faktografií a problematikou obecných i českých dějin, proseminář je určen studentům, kteří si chtějí prakticky osvojit základy historické práce.

Humor under the Iron Curtain: jokes and everyday life under totalitarianism

Kód předmětu: YBH242 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course deals with the phenomenon of Soviet jokes (anecdotes) which were very popular during the existence of the Soviet Bloc. They were told in each Soviet Bloc state as a Czechoslovakia, Poland, and others because they shared the same culture and live conditions of that period.The term “Communist jokes” could be more precisely described as anti-Communist or anti-Soviet jokes because this term better captures the sense of shared culture. There are many reason why Communist political jokes were very special. They had a unique homogeneity: the absolute monopoly of state power meant that any joke about any aspect of politics, the economy or media was a joke about Communism. Communism regime was inherently “funny” because of a unique combination of factors. The ineffectiveness of its theories, the mendacity of its propaganda and the ubiquity of censorship were all important. The cruelty of its methods interacted with the sense of humor of the people on whom it was imposed.The aim of the course is to introduce students to the reality of everyday life under the Soviet rule in the countries of the Soviet Bloc through Communist Jokes. An educational excursion (National Memorial on the Vítkov Hill) is a part of the syllabus.

Krajina v umění

Kód předmětu: YBH311 Garant: Alt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Krajina jako obhospodařená příroda. Člověk a jeho vztah k přírodě a ke krajině jako k prostoru, ve kterém se pohybuje, řeší základní existenční problémy a vytváří artefakty utilitárního charakteru, současně ale i umělecká díla na tento prostor reagující. Křehká a často nepříliš jasně čitelná hranice mezi díly utilitárními a díly, kterým lze udělovat status děl uměleckých, se objevuje jak v prehistorii, tak i v obdobích historických a lze ji zaznamenávat i v současnosti. Krajina jako předmět zájmu v oblasti vizuálních umění může být tématem výsostně figurativním, současně ale i velmi silným inspiračním zdrojem pro výtvarný projev ryze nepředmětného charakteru. Kurz se bude zabývat výtvarnými díly (malířství, sochařství, fotografie, architektura), ale i uměleckými díly pohybujícími se na pomezí výtvarného umění, hudby a literatury (landart, koncept, happening, akcionismus, performance).

Memory, History and Culture: 20th Century Central Europe

Kód předmětu: YBH231 Garant: Hanyš,M. + Pehe,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
For much of the 20th century, the region of Central Europe was under the rule of authoritarian regimes. Today, this experience is history, but it also continues to be part of living memory. How societies remember the past is not only a matter for history books, but also culture, whether understood as representations such as films and literature, or in its broader sense as a set of everyday practices. This course will revolve around the central question of the relationship between history and memory. Drawing on examples mainly from the Czech Republic, Germany and Poland, and spanning subjects such as cinema, monuments, nostalgia and material objects, this course will explore the diverse ways in which contemporary societies remember and commemorate key events of the 20th century. Covering both theory and practical case studies, we will investigate what role culture plays in sustaining memory and analyse the political uses of history.

Město jako obraz (evropský raný novověk)

Kód předmětu: YBH203 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: město, raný novověk
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15.-18. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Charakteristika epoch renesance a baroka z hlediska dějin architektury a urbanismu. Renesanční a barokní urbanismus v teorii a praxi, charakteristika architektonických stylů a stylových modů. Pozornost zaměřená na významná italská města, protestantská města v Německu a v severní Evropě a Prahu v době manýrismu a baroka). Metody a cíle výzkumu historických měst, základy studia a interpretací relevantních obrazových, hmotných a písemných historických pramenů.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I.

Kód předmětu: YBA263 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Multietnická a multikulturní společnost Československé (České) republiky

Kód předmětu: YBAKA24LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v tzv. druhé republice. Prvořadá pozornost je zaměřena na menšinu židovskou, německou, polskou, cikánskou (v dnešní terminologii romskou), maďarskou a na menšiny jihoslovanské. V závěru kurzu je analyzován rozpad soužití v období tzv. druhé republiky a na prahu protektorátu Čechy a Morava. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Music, Culture, and Technology

Kód předmětu: YBA213 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Technology forms an immediate material basis of music culture, both in a sense of general technology (industrialization, mechanical and digital technologies), and music technology (music instruments, recording and music reproduction technologies). This class provides an insight into how historical-technological changes affected music (its form, content, style), and its surrounding culture (listening modes, aesthetics, copy-right laws, social interaction, lifestyles). We start our journey with the pre-20th century music technologies (paper, print, and acoustic and mechanic music instrument technologies), and then spend most of the time with 20th and 21st century music technologies (electric and electronic music instruments and devices: gramophone, radio, tape, analog and digital music technologies). Class topics include: (1) an impact of the early recording formats and devices on the early-20th century reconfigurations in music, culture, and society, (2) relationship between technology (recording formats, electric and electronic instruments, studio production) and music genres (especially jazz, rock, electronic dance cultures, and avant-garde music), (3) music-related technology as social power (standardization, control of behavior, laws, cultural appropriation) vs freedom (democratization, empowerment), (4) race, class, gender and music technologies, (5) authenticity, cultural associations, prejudices, and fears as related to music technologies, (6) the role of technological mediation at live music events, (7) relation between place/space and technology (acoustics, urban soundscapes), and (8) retro(-futuristic) technological music trends. We approach these topics from a variety of theoretical and disciplinary frameworks, including anthropology, ethnomusicology, sociology, cultural studies, media studies, sound studies, and critical theory. With an aid of assigned readings, listening examples, film viewings, and class debates, we look into a variety of case studies discussing particular music technologies and their musical and cultural effects, both in Western and non-Western societies. We also host guests specializing in electronic dance music, and avant-garde music production and technology (this year, we will visit Prague’s Synth library, and have a presentation of DJ technologies and techniques by one of the most prominent Prague’s DJs).

My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku

Kód předmětu: YBH185 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška je určena všem zájemcům o evropské kulturní dějiny 17. a 18. století. Budeme se věnovat rozdílům a shodám ve vývoji jednotlivých států a společností Evropy. Zaměříme se na otázku komunikace mezi lidmi a státy, budeme si číst cestovní deníky tehdejších lidí se snahou pochopit, jak se na cizí realitu dívali, jak ji analyzovali a svá pozorování předávali dále. Porovnáme vznikající úřední aparát jednotlivých zemí, zastavíme se také u otázek korupce a řešení různých afér v tehdejší době. Srovnáme vzdělávání lidí a jejich kariérní možnosti v jednotlivých zemích, podíváme se na vztahy mezi církví a společností, stejně jako na ty, které existovaly mezi státem a společností. Finálně se zaměříme především na pokusy o určité "intelektuální sjednocení" Evropy formou nadstátní instituce "Republiky učených" i "Republiky vědců" a na pojetí kosmopolitismu a individualismu v osvícenské době. Kurz se pokusí posluchačům přinést nejen nový pohled na některé aspekty evropských dějin, ale také je připravit na úspěšné absolvování dějepisných zkoušek. K atestu: aktivita na hodinách, referát nebo závěrečná písemná zkouška.

Paměť a krajina

Kód předmětu: YBH312 Garant: Korbel,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: paměť, česká národní identita
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměří na základní badatelské oblasti výzkumu tzv. míst paměti v krajině a s ním spojených fenoménů (historie versus paměť, kolektivní paměť, národní versus regionální paměť, kultura paměti, druhý život, genius loci ad.) v českém prostředí. Na vybraných příkladech zde budou představeny jak obecné paměťové koncepty a pojmy, se kterými se dnes pracuje v současné české historiografii (historické vědomí a povědomí, symbolická centra dějin, kolektivní lokální paměť, subjekty místa paměti ad.), tak konkrétní druhy paměti (paměť míst, paměť událostí, paměť osobností ad.) z období formování českých „národních“ tradic a její formy (pomníky, památníky, instituce, imaginace ad.). Další část přednášek se bude věnovat topografickým místům paměti v komponované krajině (poutní místa, hory, řeky, města ad.), které utvářely národní mýtus a dějiny, a na které může být rovněž nahlíženo z různých pozic (historická geografie, toponomastika, nacionální boj o prostor ad.).Kurz by měl být vhodný i pro přípravu k souborné zkoušce EDK: v první část kurzu seznámí studenty s vybranými fenomény, spojenými s problematikou vývoje české kulturní krajiny (středověká a raněnovověká kolonizace, osvícenské reformy, průmyslová revoluce, socialismus ad.), v druhé části kurzu budou blíže osvětleny některé aspekty českého národního hnutí a s ním souvisejících pojmů (vlast, národ, mýtus, identita ad.) v kontextu 19. století a 20. století.

Papírové dějiny – papírové životy.Moc, veřejnost, individualita a písmo v evropských raněmoderních společnostech (15. - 19. století)

Kód předmětu: YBH332 Garant: Himl,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 19. století, raný novověk
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
I v současné době nadvlády elektronické komunikace písmo jako komunikační nástroj i kulturní technika na pevných discích, v cloudech a na obrazovkách a displayích stále přetrvává. Kurz zaměří svou pozornost na období, kdy v evropských společnostech začaly převládat písemné formy registrace osob, právních pořízení (smluv) a komunikace obecně. Budeme sledovat, co přinesla náhrada ústnosti (orality) písemností (literacy) ve veřejné i soukromé sféře, jaký přístup k písmu a jakou potřebu psaní měly jednotlivé společenské skupiny a jaký vztah mělo písmo k moderní individualizaci. Kurz se dotkne témat jako byrokratizace, správa, školství, alfabetizace a gramotnost, média a ego-dokumenty.

Proměny české společnosti 19. století 

Kód předmětu: YBH175 Garant: Štemberk,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 19. století, česká národní identita
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od přelomu 18. a 19. století do první světové války ve středoevropských a celoevropských souvislostech. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti na cestě od tradiční k moderní společnosti. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dodatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin.

Rethinking the Middle Ages

Kód předmětu: YBJ202 Garant: Dienstbier,J. + Doležalová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, literatura, středověk
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška o středověké literatuře a umění v angličtině. Vhodná pro studenty v angličtině pokročilé a pro studenty SHV AJ.

Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura

Kód předmětu: YBH188 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura (ca. 793-1066) Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin Skandinávie během tzv. vikingského období, zejména v oblasti Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (migrace, osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Střední Evropa

Kód předmětu: YBQ049 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
S novým kolem váhání a kolísání mezi Západem a Východe se znovu vrací i téma Střední Evropy. Bylo by vztažení ke Střední Evropě řešením českých dilemat? Existuje však něco jako Střední Evropa? A pokud ano, pak: Jaké geografické oblasti k ní patří? A ještě mnohem důležitěji, jaké kulturní hodnoty ji reprezentují?

Středověká katedrála

Kód předmětu: YBH202 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Soubor přednášek podává přehled dějin středověkých katedrál v širších kulturních a politických souvislostech. Důraz je kladen nejen na vlastní konstrukci chrámů, ale stavby jsou vnímány jako místo modlitby, bohoslužby, uctívání svatých, pohřebiště či prostor pro korunovace. Zvláštní pozornost je věnována pražské katedrále sv. Víta.

Travelling in the Middle Ages

Kód předmětu: YBA337 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course provides students with insights into different aspects of medieval travelling. Source criticism to contemporary sources (chronicles, travel accounts, itineraries, books of travels, charters, etc.) within major topics (such as war campaigns, pilgrimage, university peregrination, diplomacy, trade and crafts) constitutes an important feature of the course.

Úvod do orální historie a soudobých dějin

Kód předmětu: YBH180 Garant: Wohlmuth Markupová,J. + Hlaváček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století, metodologie, paměť
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz poskytne studentům úvodní přehled problematiky orální historie a soudobých dějin. Na základě přednášek vybraných odborníků z magisterského oboru OH-SD FHS UK a Centra orální historie ÚSD AV ČR se studenti seznámí s nedávno ukončenými či probíhajícími výzkumy a v rámci společné diskuze se zamyslíme nad jejich (jedinečnými?) možnostmi či naopak limity. Kurz tak zároveň může sloužit jako inspirace v přemýšlení o vlastních projektech závěrečných prací, je tedy vhodný především pro bakalářské studenty.

Vnímání uměleckého díla v čase I.

Kód předmětu: YBH113 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kurzu se budeme zabývat definováním historické a estetické hodnoty výtvarných uměleckých děl, způsobem jejich popisu a interpretace pro poznání minulosti a významu v současnosti. Zaměříme se na rozpoznávání časových sedimentů v uměleckém díle, problematiku restaurování, konzervování, rekonstrukce, konverze a v té souvislosti i proměny funkce uměleckého díla v čase. Kurz je vhodný pro studenty, kteří ve své bakalářské práci hodlají využívat obrazové prameny umělecké povahy (malířství, sochařství, architektura, urbanistické celky, kresby, grafiky aj.) nebo předpokládají, že by se v dalším studiu chtěli věnovat dějinám výtvarného umění, muzejnictví, historie nebo práci v muzeu, galerii, památkové péči, v průvodcovské službě apod. Náplň kurzu vychází z praktické zkušenosti restaurátora uměleckých děl a historičky umění.

Werich - Sartre - Beatles 1968. Populární a občanská kultura přelomového roku v českém, evropském a americkém kontextu

Kód předmětu: YBH258 Garant: Pešek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 20. století
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výběrová přednáška bude věnována kulturně a v řadě ohledů i politicky celoevropsky přelomovému roku 1968, jeho událostem, „ikonickým osobnostem“ a klíčovým textům. Rok 1968 je v evropské a dílem i euroamerické perspektivě pokládán za klíčový mezník či bod obratu poválečného vývoje. Aktuálně sice konkuruje s tendencí podstatné části západoevropské a severoamerické historiografie vidět obrat až do roku 1973 v souvislosti s I. ropnou krizí roku 1973, to ale nic nemění na významu roku 1968 jako evropské či dokonce globální „události“.Na přednášce se bude vedle Jiřího Peška, který přednáškově vytvoří celkový rámec problematiky, podílet i skupina doktorandů oboru Soudobé evropské kulturní dějiny. Ti tu přednesou a budou připraveni i diskutovat plné, nekrácené verze svých příspěvků z doktorandského workshopu, který proběhl 23. 5. 2018. Rámcový program kursu (pořadí přednášek bude definitivně upraveno na počátku semestru) Rok 1968 – klíčový přelom evropských poválečných dějin?Hlavní problémy evropských dějin 60. letHlavní problémy dějin USA 60. letČeskoslovensko v roce 1968Jana Římanová: Klid, rozvahu a neztratit hlavu. Jan Werich 1968Jan Pšenička: Intelektuálové 1968. Jean Paul Sartre tázající a Daniel Cohn-Bendit odpovídajícíHana Doležalová: Beatles a jejich rozpačitá RevolutionViktor Pavlíček: Rakouský ministr školství T. Piffl-Percevic pod palbou studentůNina Lohmann/Jiří Pešek: Nejslavnější zátylek Spolkové republiky. Günther Gaus v rozhovorechRudolf V. Andraschko: Jednoho dne bude černoch presidentem. Tomu přece nevěříte. Muhamed AliProměny situace a mentality mládeže v 60. letechCo přinesl rok 1968?

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám