Výběr kurzů – jazyky

Vyučované předměty

cizí jazyky a překladatelství

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


AJ - Advanced I.

Kód předmětu: YBJ0011ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohloubení přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách na základě předběžné přípravy. Kurs je koncipován cyklicky, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBJ136 Garant: Císařovská,L. + Warren,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Nově vypsaný kurs AJ - Advanced II. bude vyučovat Robert Warren. Jedná se o interaktivní angličtinu zaměřenou na rozvíjení komunikativní kompetence a celkové jazykové zdatnosti.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBJ0021ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write an essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 400 words or more. Plagiarism of any kind will not be tolerated. 80% attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBJ0061ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write an essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 400 words or more. Plagiarism of any kind will not be tolerated.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.80% attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBJ070 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz má upevňovat jistotu v mluvené angličtině a přirozeným způsobem rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu. Při hodinách budou probírána předem připravená diskusní témata a živá atmosféra kurzu studentům umožní vybudovat sebedůvěru i při formálnějším projevu.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBJ141 Garant: Císařovská,L. + Warren,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBJ030 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kurs pro středně pokročilé/pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny.

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBJ071 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu.

AJ - Pre-Proficiency

Kód předmětu: YBJ0073ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro pokročilé studenty se zaměřuje zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby. Dosavadní víceméně intuitivní orientaci v angličtině poskytuje poučenou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Kurs se cyklicky vrací k jednotlivým oblastem gramatiky a lexika s cílem co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou. Kurz pokrývá všechny základní jazykové dovednosti: mluvení, poslech, čtení i psaní. Při jednom dvouhodinovém semináři týdně je naprosto nezbytné počítat s poměrně náročnou domácí přípravou.

AJ - Upper Intermediate II.

Kód předmětu: YBJ140 Garant: Janda,P. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBJ069 Garant: Císařovská,L. + Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ0041ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro mírně až středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti. (Poznámka: Číslice v názvu kurzu slouží pouze k jeho identifikaci a nevztahuje se k úrovni kurzu. Neplatí tedy, že by na kurz označený UI 1 navazoval kurz UI 2 atd. )

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBJ0051ZI Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Classical Greek

Kód předmětu: YBJ111 Garant: Horáček,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: stará řečtina
Rozvrh: st 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course concentrates on firm command of the basics of classical Greek. It aims at the basic knowledge of morphology and syntax by means of short and succinct units in A. H. Chase´s – H. Phillips´, Jr. , textbook A New Introduction to Greek (Cambridge, Harvard University Press, 2001) (provided by faculty library). Greek working texts in the book used are based almost exclusively on real ancient linguistic material, as opposed to artificial texts used often elsewhere, so students get in touch with how Greek actually works. An effective tool, inverse translating (into Greek) is a standard part of the course, too. Within one year, linguistic level sufficient for reading mostly prosaic classical texts should be attained. In addition to Greek itself, linguistic skills and logical thinking are developed along the way. The course is profitable for any students with serious interest in anthropology, literature, poetry, linguistics, history, philosophy, Byzantine studies, rhetorics and more.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ091 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ036 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Čínské písmo

Kód předmětu: YBJ131 Garant: Vihan,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: písmo, čínština
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je osvojit si -- v návaznosti na kurz mluvené čínštiny -- základní sadu znaků a ty chápat ne pouze jednotlivě ale i jako součást systému, který odráží specifika čínského jazyka. Student je zároveň konfrontován s aspekty současné i dávné čínské kultury. A to interaktivní formou skrze film a četbu dramaticky laděných "Zápisků historika," mimo jiné prvních souhrných dějin Číny.Kurz rozvíjí zrakovou paměť, kritické myšlení a schopnost nezávislé interpretace.

Čínština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ5041LI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice) / pá 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé I. je pokračování kursu z uplynulých 2 semestrů (pro studenty, kteří v uplynulých dvou semestrech absolvovali kurs Čínstina pro začátečníky). Kurs je vyučován v českém jazyce. Budou se v něm dále rozvíjet nabyté znalosti a rozšiřovat slovní zásoba. Budeme trénovat čtení a psaní, mluvení i poslech a seznamovat se postupně s důležitými gramatickými jevy.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ5044LI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Popis kursu:Jedná se o kurs pro úplné začátečníky. Náplní tohoto kursu bude úvod do písma a výslovnosti, základní gramatické jevy a konverzační obraty.Kurs probíhá 2x týdně.

Čítárna

Kód předmětu: YBJ150 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost bude zaměřena na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu v první fázi prostě jen evidovat, registrovat a teprve potom, nad shromážděnými doklady, může nastoupit systematická úvaha či rozbor.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBJ134 Garant: Císařovská,L. + Warren,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
This is a process writing course which will focus on the process for writing an argumentative essay. The course will follow the writing process(introduction, main body and conclusion, academic style of writing) through a step-by-step process by having the students spend the entire semester writing a long essay that will have to be at least 1000 words. The students should choose their argumentative essay topic very carefully before the class begins since they will be responsible for arguing the topic through the use of critical thinking. The essay will also include some research so it cannot be based purely on the student's experience or opinion. The course could be considered beginning preparation towards giving the students the skills and experience to write an argumentative essay. These skills could be applied towards writing their bachelor work later in their academic career. The focus of the course will be developing the persuasive context of the essay that the students will write as a final assignment. The students who apply for the course should be advanced-level writers since there will not be enough time to develop their grammatical proficiency. There are weekly assignments. These assignments will have to be printed out and turned in on time. No excuses for late work will be accepted. It should also be stressed that there is absolutely no tolerance for plagiarism of any kind. There is an attendance requirement of 80%. Illness also counts as an absence. The class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must stay in class the entire 80 minutes. The class will finish on time so that the students are not late for their next class. The students must begin attending the class the next class after the student registers. Study worksheets will be provided in class.

Francouzština pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBJ138 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky I. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Používáme učebnici Latitudes 1, Paris, Didier, 2011. Doporučená je rovněž Mluvnice francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ118 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ087 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz francouzštiny je určen pro začátečníky. Jedná se o první semestr dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož budeme vycházet, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používat také budeme Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ117 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Kapitoly z jazykové kultury

Kód předmětu: YBJ029 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který posluchače uvádí do problematiky jazykové kultury jako aspektu jazykové praxe. "Jazyková kultura" je zde pojímána jakožto určitá kvalita jazykového chování.Zamyšlení nad stylovou diferenciací řeči a nad pojmem jazykového vývoje umožňuje vypracovat poměrně spolehlivá kriteria pro posouzení různých problematických jevů, s nimiž se setkáváme v jazykové praxi.

Listening Skills (Intermediate)

Kód předmětu: YBJ061 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course is intended for intermediate students who have studied English previously but who need further practice in English pronunciation, listening and understanding. The materials used will include natural-sound recordings, task-based listening activities which will help students to practice their top-down and bottom-up listening skills.

Nácvik anglického překladu I.

Kód předmětu: YBJ2000ZI Garant: Císařovská,L. + Vrbová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Kurs je úvodem do překládání, upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se vštípit základní překladatelské návyky zejména pro překlad z angličtiny do češtiny. Užitečný je především pro studenty, kteří pracují na svém bakalářském překladu.

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBJ102 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz němčiny pro falešné začátečníky, kteří se potřebují intenzivně zdokonalit do té míry, aby dovedli co nejdříve využívat němčinu při studiu historie a práci s historickými dokumenty.

Němčina pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBJ116 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Uroven A2 - Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem kurzu je aktivovat stávající jazykové kompetence a rozšířit je tak, aby studenti uměli německý jazyk samostatně užívat. Během kurzu budou rozvíjeny všechny čtyři kompetence - mluvení, psaní, čtení a poslech. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka.

Němčina pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ112 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Rozvíjení jazykové kompetence v němčině pro pokročilé studenty.

Němčina pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBJ115 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz německého jazyka, který je určen primárně pro studenty magisterského studia.

Norský svět: jazyk a kultura I.

Kód předmětu: YBJ037 Garant: Vrbová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: norština
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Cílem kurzu je seznámit studenty s norskými reáliemi, tj. podat stručný přehled dějin a literatury. Jazyková cvičení budou zaměřena na získání základních konverzačních a psaných dovedností.

Novořečtina I.

Kód předmětu: YBJ5011LI Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: novořečtina
Rozvrh: pá 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jazykový kurz novořečtiny je určen pro začátečníky. Kurz je zaměřen na základní gramatické jevy, slovíčka a aktivní komunikaci. Kurz novořečtiny bude probíhat na základě učebnice K. Arvanitakise Epikinoniste, která je dostupná v SISu. V seminářích bude procvičován pravopis, četba jednoduchých textů a aktivní písemný jazykový projev.

Posilování jazykových kompetencí v mateřštině

Kód předmětu: YBJ113 Garant: Vrbová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Náplní semináře je práce s českým jazykem. Jednu část tvoří praktické procvičování uživatelsky problematických oblastí mateřštiny (např. interpunkce), druhou pak uvedení do vybraných aspektů české jazykovědné teorie a myšlení o jazyce. Součástí bude také seznámení s teoretickými i prakticky zaměřenými publikacemi a zdroji, které mohou být pro studenty přínosné nejen během studia.

Posilování jazykových kompetencí v mateřštině pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ114 Garant: Vrbová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5016 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář je určen pro studenty, kteří již absolvovali předmět "Posilování jazykových kompetencí v mateřštině". Předpokladem zápisu je zejména aktivní zájem o český jazyk, náplň semináře bude vyžadovat samostatnou práci i činorodý přístup v hodinách.

Problematika překladu - angličtina

Kód předmětu: YBJ2007ZI Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod do obecné problematiky překladu jakožto konfrontace dvou rozdílných jazykových systémů. Pracuje se s anglickým textem z oblasti společenskovědní esejistiky. V semináři jde v první řadě o to, sledovat na základě analýzy cizojazyčného textu strukturní odlišnosti od češtiny, a to především v rovině syntaktické (stavba věty, aktuální členění větné). Důraz se klade na typologii problémů a metodu jejich řešení. Z praktického hlediska by tento kurs měl pomoci osvojit si základy překladatelského řemesla, a posloužit tak jako průprava k samostatné práci na skeletovém překladu.

Redakce textu skeletového překladu

Kód předmětu: YBJ2006ZI Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je zaměřen na zásady práce s odborným textem a jeho výstavbou. Základyredakční práce vycházejí z mnohovrstevnatosti textu s cílem naučit studenty vnímatjednotlivé roviny a jejich vzájemnou provázanost. Správně postavený text je dobřestrukturován, respektuje vhodnou terminologii i ducha jazyka, v němž je psán.Studenti budou editovat především vlastní skeletové překlady, to znamená texty, kterévelmi dobře znají, a na tomto materiálu si osvojí redakční dovednosti a celkověprohloubí svou jazykovou kompetenci.

Remedial English

Kód předmětu: YBJ139 Garant: Russo,M. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz je vyučován v angličtině, nicméně je určen nejen studentům, kteří v angličtině studují, ale i studentům českým, již se chtějí v angličtině zlepšovat. Podrobný popis náplně kurzu najdete v anglické anotaci.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBJ006 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Spanish for Beginners I.

Kód předmětu: YBJ045 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Subject oriented for students with no or minimal Spanish knowledge level. During the course we will see basic Spanish grammar rules (differences between Ser/Estar, how to form the Present tense, etc.) and a few of essential pronunciation and vocabulary through some Spanish lectures.

Spanish for Pre-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ099 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Subject oriented for students with a low-medium Spanish knowledge level. The course is intended for students who have attended Spanish for Beginners YBJ045 or any other elementary Spanish lessons. Students that wants to attend this lesson must know at least:Differences between verbs Ser and Estar / How to form the Present tense in Spanish (for different kind of verbs)/ Basic pronunciation and vocabulary. During the course we will see intermediate Spanish grammar rules (principally past tense use in spanish languaje) and vocabulary through Spanish lectures.

The Essence of Communication: Learning to Read, Understand and Write in Perfect English

Kód předmětu: YBJ095 Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This is a course taught by an English national to improve students’ communication skills, with a view to their being able to read quite complicated texts, fully understand the meanings of those texts and then themselves produce short paragraphs and one longer piece of writing in perfectly structured and coherent English.

Úvod do studia jazyka I.

Kód předmětu: YBJ098 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu. Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, jimž jsme neustále vystavováni, které jazyk často deformují nebo šikovně zneužívají. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se pozornost, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a jsou dychtivi ponořit se hlouběji pod jeho povrch.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám