Výběr kurzů – ekonomie

Vyučované předměty

ekonomie

Přehled předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2018/2019


Ekonomická analýza politiky

Kód předmětu: YBA190 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je rozbor podstaty, mechanismu a efektivnosti fungování vlády, byrokracie, zájmových skupin a politického procesu s pomocí nástrojů moderní ekonomie. Teoretické koncepty budeme diskutovat v kontextu současných událostí a problémů.

Ekonomický seminář: příprava ke SVIP I.

Kód předmětu: YBA285 Garant: Čábelková,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oboru ekonomie, pomoci s přípravou na soubornou zkoušku ze společenských věd v oboru ekonomie a usnadnit výběr tématu bakalářské práce v oboru ekonomie. Studenti si také prohloubí svou schopnost kritického myšlení, ekonomické argumentace a nacvičí prezentaci vlastních myšlenek.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II.

Kód předmětu: YBQ0006LI Garant: Vostrovský,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II. se zabývá problematikou strategického a taktického plánování podniku, jeho cíli, funkcemi, hlavními činnostmi a vlastní realizací, přičemž volně navazuje na předchozí předmět Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I. Náplň tohoto předmětu čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie a dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, modelování procesů a prognostika.

Účetnictví II.

Kód předmětu: YBQ0008LI Garant: Kaprál,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Zásady účtování jednotlivých skupin aktiv a pasiv. Návaznost účetnictví k daním a mzdové evidenci. Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám