Výběr kurzů – ekonomie

Vyučované předměty

ekonomie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Aplikované ekonomické myšlení

Kód předmětu: YBA358 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem semináře je rozprava o základních poznatcích současné ekonomie. Forma výuky je interaktivní, seminář má podobu diskuse mezi vyučujícím a studenty na základě povinné literatury. Smyslem je porozumět základním teoriím moderní ekonomie a osvojit si jejich aplikace v kontextu běžných každodenních situací. Skepse a kritický postoj jsou vítány.

Applied statistical data analysis for humanities

Kód předmětu: YBA336 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
The aim of the course is to teach statistical data analysis methods for humanities in the most practical way with as little mathematics as possible. The course topics include descriptive statistics, data visualization, and introduction to statistical hypothesis testing (comparisons of two and more datasets, correlation and regression analysis). The course does not include data collection techniques. The students will work with Excel and statistical package SPSS and will compute real world example using existing data similar as or the same as the empirical part of bachelor degree thesis. The course is suitable for students who start to work or already working on bachelor degree paper which includes empirical part, as they will get practical help with their own statistical data analysis.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBA258 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Economics and Psychology

Kód předmětu: YBA130 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
For a long time, the standard economic paradigm was dominated by models whose core assumption was that of rationality. However, various findings from cognitive and social psychology suggest that people are often prone to systematic errors, and have unexpected beliefs and preferences. How are the real people different from homo economicus? What heuristics do we rely upon in our reasoning and how may these heuristics lead us astray? How can irrationality be exploited in the markets and in politics? Should the government intervene to protect people from their own irrational choices? In the Economics and Psychology seminar, we will try to find answers to these questions as well as to many others. The seminar concentrates on how the psychological findings may enhance our reasoning about economic affairs and on their implications for applied policy. The core parts of our effort in the seminar will be home-assigned readings and classroom discussion.

Ekonomická teorie v kontextech

Kód předmětu: YBA381 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBA382 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I.

Kód předmětu: YBQ0006ZI Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Základní témata kurzu: založení podniku, majetková a kapitálová výstavba podniku. Organizace, strategie a okolí podniku. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, ceny. Marketing, investiční činnost, personální práce podniku. Finanční řízení, analýza činnosti podniku.

Účetnictví I.

Kód předmětu: YBQ0008ZI Garant: Kaprál,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Základní principy účetnictví, postavení účetnictví, účetní metody. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství, historie účetnictví

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám