Výběr kurzů – teorie umění

Vyučované předměty

umění

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Alternativní kurátorství I.

Kód předmětu: YBK040 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základní orientace a naznačení podmínek prezentace současného českého umění nezávisle na státních institucích. Reflexe nevědomých stereotypů a strategií, kdy dochází k budování řady alternativních galerijních institucí dle komunitního či subkulturního klíče na principu utajení. Hlubší rozbor současného českého angažovaného umění, role skandálu, cenzury a PR strategií uplatňovaných na současné výtvarné scéně. Fenomén politických a sociálních interakcí, ke kterým dochází v rámci prezentace současného českého vizuálního umění. Exkurze do vybraných galerijních institucí.

Alternativní kurátorství II.

Kód předmětu: YBK045 Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Orientace v podmínkách aktuální galerijní scény v kontextu vztahu pomyslné i doslovné periferie a centra, kdy v rámci zejména nezávislých galerií vzniká řada výstavních projektů dle principů kultury D.I.Y. založených na entuziasmu. Ty jsou mnohdy v opozici vůči tzv. značkovým galerijním projektům. Představení pestré škály kurátorských přístupů uplatňovaných v rámci prezentace současného vizuálního umění.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Art and Society in Pre-modern Europe

Kód předmětu: YBH169 Garant: Dienstbier,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is intended as an introduction to visual culture of pre-modern Europe. During each session, we will analyse various types of images and discuss their social and religious background. The aim of the course is to demonstrate connections between art and the society in wider anthropological perspective. The participants should learn about the background of different pre-modern visual traditions, many of them also present in the modern culture. Moreover, they should learn how visual sources could be used to enrichen our understanding of the society.Syllabus:1) Medium is the message Medieval "art", its transmisssion and functions2) Body of Christ Eucharistic cult and miraculous depictions of Christ3) Jewish sow Rise of anti-judaism and its visual representations4) Everyday Hell Depiction of Hell and everyday morality5) In Praise of Folly Fools and their function in visual art 6) Power of women Gender in pre-modern society and images of strong women and weak men7) Love hurts Medieval concept of love and its visual representation8) Medieval obscenities Scatology and sexuality in pre-modern art and their function9) Rise of the living dead Ghosts and other revenants, triumph of death10) Naughty priests Critics of church, reformation, antireformation and their propaganda 11) Good king Wenceslas National saints and their role in pre-modern society 12) Baby Jesus Changing depictions of Christmas story and Jesus' youth13) Final test

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cibulský seminář dějin evropského ducha

Kód předmětu: YBQ039 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.V prvním, zkušebním ročníku to bude Chvála bláznivosti Erasma Rotterdamského. Číst budeme v českém překladu, latinský originál bude k ruce.Seminář bude trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos. Za prvé, bude se konat o středečních večerech od půl sedmé v soukromé prostoře na Cibulkách (zhruba dvacet minut pěšky od fakulty), u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce. Za druhé, k účasti na semináři bude třeba předem (čím dříve tím lépe) zaslat esej – volnou kreaci na jedno ze slov názvu: „Cibulský“, „seminář“, „dějin“, „evropského“, „ducha“. Bude-li počet zájemců větší než počet možných účastníků (a to je dvanáct), vyberu z nich podle literární a myšlenkové kvality textů. Texty zasílejte co nejdříve na adresu mcputna@email.cz.Atestace, toto nutné zlo, bude udělena za duchapřítomnou účast na semináři.

Cibulský seminář dějin evropského ducha II.

Kód předmětu: YBQ093 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.V prvním, zkušebním ročníku to bude Chvála bláznivosti Erasma Rotterdamského. Číst budeme v českém překladu, latinský originál bude k ruce.Seminář bude trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos. Bude se konat o středečních večerechod půl sedmé v soukroméprostoře na Cibulkách (zhruba dvacet minut pěšky od fakulty), u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce. Zúčastnit se mohou jak ti, kdo již absolvovali první semestr erasmovského čtení, tak noví zájemci (na úvodní hodině budou rekapitulovány hlavní závěry, k nimž jsme došli v prvním semestru). Žádné další vstupní požadavky tentokrát nejsou. Adresu konání semináře zašlu emailem.Atestace, toto nutné zlo, bude udělena za pravidelnou a duchapřítomnou účast na semináři.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.

Kód předmětu: YMFPR14 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Francouzština pro studenty, kteří si chtějí prohloubit jazykové znalosti prostřednictvím četby, psaní a diskuze o tématech z oblasti umění, literatury a filosofie. Minimální požadovaná znalost francouzského jazyka B1.V tomto francouzském jazykovém kurzu pro studenty filozofie budeme studovat román "La Preuve" od Agoty Kristof.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.

Kód předmětu: YMFPR15 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 2
Dans ce cours de français pour les philosophes, nous allons étudier le roman "Le grand cahier" d'Agota Kristof, publié aux éditions du Seuil en 1986.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA281 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století

Kód předmětu: YBH200 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška se zaměří na každodenní život české veřejnosti, žijící v rámci Rakousko-Uherska v 19. století. V rámci souboru přednášek se studenti a studentky dozví mnohé aspekty života české společnosti z kulturního, politického i pracovního hlediska. V rámci tématu bude prezentována česká veřejnost v popředí událostí od konce napoleonských válek, přes problematický a revoluční rok 1848 až po velké politické změny 90. let. Cílem kurzu je ukázat všechna úskalí života české veřejnosti v době plné neustálých politických změn, vědeckých a technických inovací, stejně jako tíživých sociálních a náboženských problémů.

Četba vybraných textů k antropologii hudby

Kód předmětu: YBA205 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento seminář je komplementární s hudebně-antropologickým seminářem. Zatímco v hudebně-antropologickém semináři studenti chodí do svého terénu a píší (výsledné studentské texty průběžně společně čteme a diskutujeme v hodině), tak v tomto semináři budeme doma číst a v hodině pak diskutovat vysvětlující metodologicko-teoretickou literaturu a vybrané publikované texty z terénní praxe jako inspirace. Oba semináře jsou v podstatě nutné pro všechny, kdo chtějí v budoucnu psát bakalářskou práci v oboru etnomuzikologie/antropologie hudby. Zde si totiž vyzkoušejí to, co později uplatní ve svém bakalářském výzkumu. Povedené texty (jak terénní, tak krátké anotace literatury) pak mohou dokonce sloužit jako základ pozdější bakalářské práce. Výrazně proto doporučuji zapsat si oba semináře najednou, i když to nekladu jako povinnost. Předepsaná literatura bude zveřejněna na začátku října, protože její konečný výběr přizpůsobím kompetencím zapsaných studentů.

Dějiny každodennosti na filmovém plátně

Kód předmětu: YBH173 Garant: Šimek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ poskytuje bakalářským studentům SHV na FHS UK nový pohled na historické bádání, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Oproti předmětu „Historická látka ve filmu“, kde jsou sledovány především tzv. „velké“ dějiny (politické dějiny, historické milníky, „velké“ osobnosti), se „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ zabývají především tzv. „malými“ dějinami. Jsou zde v jednotlivých dějinných epochách (na pozadí filmu) sledována témata jako jsou: dětství, obraz ženy ve společnosti, společenský status, religiozita, stravování, cestování, nemoci, ad. Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro zkoušku Úvod do historie a soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948 - 1968)

Kód předmětu: YMO053 Garant: Franc,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je seznámit posluchače s dynamikou vývoje konzumní kultury v českých zemích v 50. a 60. letech 20. století a ukázat ji v celkovém kontextu měnící se společnosti. Vedle obecného uvedení do problematiky se posluchači seznámí se čtyřmi konkrétními oblastmi konzumní kultury v českých zemích v letech 1948-1968 - bydlením, odíváním, stravováním a volným časem. Vývoj v Československu je přitom částečně komparován s vývojem v sousedních státech, zejména v NDR a v Polsku.

Digitální umění a nová média I.

Kód předmětu: YMM43PSZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YMM57VSLI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Estetický pohled na přírodní prostředí

Kód předmětu: YME1518 Garant: Dadejík,O. + Kaplický,M. + Jaroš,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz má za cíl posluchače podrobně seznámit s teoretickými předpoklady estetického přístupu k přírodnímu prostředí, a to jak ve smyslu estetického vnímání a oceňování míst, či krajin, tak jednotlivých přírodních jsoucen (např. zvířat). Základním cílem je vymezení specifičnosti estetické hodnoty přírodního prostředí vzhledem k ostatním hodnotovým oblastem, tj. etické, kognitivní, utilitární aj. Nereduktivní náhled na estetické oceňování přírody nabídne způsob porozumění tomu, jak se estetické vnímání a oceňování (a jeho analýza) nezastupitelným způsobem podílí na celkové zkušenosti přírodního prostředí. Martin Kaplický se zaměří především na vymezení estetického postoje k přírodě a na jeho podobnosti, resp. odlišnosti vzhledem k oceňování a hodnocení uměleckých děl. Ondřej Dadejík objasní základní příčiny a důvody vzniku environmentální estetiky a představí v několika krocích základní konstitutivní otázky tohoto odvětví, především otázku hodnocení a vztah estetické a etické dimenze hodnoty přírodního prostředí. Filip Jaroš se poté podrobněji zaměří na pojímání estetických přírodních fenoménů z hlediska biologických teorií a završí přednáškový cyklus případovou studií, zaměřenou na zbarvení kočkovitých šelem z hlediska možného výkladu jejich estetické, či mimoestetické funkce.

Etapy architektonické moderny

Kód předmětu: YBK043 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderní architektury, její vývoj, cestu ke konečnému ocenění, zároveň však také k jejímu opuštění či „překonání“ (otázka postmoderní architektury a architektury naší současnosti). Více než na faktografii se důraz klade na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderní architektury a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století. Rozsah semestrálního kurzu neumožní probrat téma zcela systematicky, proto se zaměří na nejdůležitější momenty této problematiky.

Etapy (výtvarné) moderny

Kód předmětu: YBK2004ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Evropská literární kultura I. - Antický a biblický literární kánon

Kód předmětu: YBQ038 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.Celý cyklus navazuje na původní intenci oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny.

Evropská literární kultura II. - Zakládání Evropy ve středověké a renesanční literatuře

Kód předmětu: YBQ083 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Druhá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Druhý semestr je věnován středověku a renesanci.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Folk mezi undergroundem a oficiální hudební scénou v době tzv. normalizace

Kód předmětu: YMO082 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Záměrem kurzu je představit folk jako hraniční fenomén (mezi zakázaným a povoleným) v čase tzv. normalizace v Československu. Kurz představí podmínky (legislativní rámec a jeho praktické naplňování), za nichž bylo možné působit na oficiálních jevištích v 70. a 80. letech, a různé strategie hudebníků, jak se na takto vymezeném poli pohybovat.

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBA250 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Gender v období komunismu a transformace

Kód předmětu: YMG150 Garant: Havelková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika - ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě

Kód předmětu: YMG147 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
Kurz se věnuje filmovým a obecně kulturním reprezentacím genderové a sexuální jinakosti ve světovém i českém filmu a uvádí studující do problematiky Queer filmu a feministických, GLBTI a queer filmových studií a to v kontextu kritické refllexe globálních a transnacionálnícj proměn a vlivů. Jelikož částí kurzu je workshop navázán na filmový festival Mezipatra, diskutuje kurz i roli, kterou v politice genderových a sexuálních identit hrají mezinárodní filmové festivaly, a jakou roli hrají ve formování přístupu společnosti k alternativním genderovým a sexuálním identitám a životním zkušenostem a volbám.Kurz probíhá paralelně na George Washington University, Washington D.C., USA. Obě studijní skupiny se setkají v rámci workshopu během Mezipater a společně se festivalu zúčastní.Workshop je zamýšlen na prostor pro setkání dvou skupin studujících z rozlišných kulturních, politických a koneckonců i jazykových kontextů. Našimi partnery_kami v diskuzi jsou studující George Washington University a prof. Robert McRuer. Robert McRuer je mj. předním teoretikem queer teorií a "teorie kriploušství", zaměřené na kritickou dekonstrukci kategorie "postižení". Diskuze filmů, které budeme společně sledovat v rámci filmového festivalu, otevírají prostor pro konfrontace různých pohledů, i kontextualizované a konkrétnější diskuzi o transnacionálním rozměru filmových festivalů.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Kód předmětu: YBK2001LI Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.

Gothic, Baroque, Modern: Arts in Bohemia Culture

Kód předmětu: YBAU007 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course will survey the visual arts - including some photography and film - and architecture in the Czech Lands since the Middle Ages through the 20th century, with an emphasis on the last 150 years or so.

Historická látka ve filmu

Kód předmětu: YBH164 Garant: Šimek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko-metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

History of Rock Music

Kód předmětu: YBA166 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
History of Rock Music class offers students an opportunity to learn how rock music developed and changed through the last six decades of its existence, and at the same time, to understand it in relation to its social and historical contexts. In the class, we will look into the origins of rock, its different styles and substyles, and related music cultures. We will briefly examine pre-rock music genres that influenced it (from early gospel, blues, jazz, to country music), and proceed with the emergence of rock’n’roll in the 1950s, and with 1960s rock music and related styles, including folk-rock, garage rock, psychedelic rock, jazz-rock, soul, and funk. We will further follow the development of later rock styles such as heavy metal, punk, new wave, industrial, grunge, alternative rock, indie rock, and post-rock, and trace rock’s connections to pop, disco, hip-hop, electronic dance, and Latin American, Jamaican, African, Asian, and European musics. At the same time, we will also study rock music as manifested outside of Anglo-American geographic areas, especially in Latin America, Jamaica, Eastern Europe (before 1989), Germany, and Scandinavia. In our class discussions, we will analyze music styles, songs and videos, and interrogate their relatedness to issues of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and see how media, technology, identity, and politics shape rock music and rock culture. No preliminary requirements.

Hudba Romů

Kód předmětu: YBA286 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné - z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Na kurz naváže blokový kurz v terénu pro vybrané studenty.

Hudba židovských komunit

Kód předmětu: YBA321 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí různé etnomuzikologické výzkumy na dané téma, a tak nejen pootevře dveře do světa současných pražských židovských komunit, ale zároveň poskytne orientaci v židovských hudebních světech jako součásti globálních a diasporických kulturních toků. Kromě vztahu hudby, globalizace a kulturní apropriace se budeme zabývat i rolí hudby v procesu vyjednávání podob performancí ve vztahu k politikám identity a paměti i dalším sociálně-vědním konceptům, které jsou předmětem povinné souborné zkoušky SVIP, již musí absolvovat každý student FHS. Především však půjde o to, že si budeme ukazovat, jak je možné zkoumat většině Čechů relativně málo známou, i když v Praze aktivní, živou hudební kulturu a jak se data z terénu propojují s teoriemi. Rovněž se pokusím pozvat do hodin různé muzikanty. Vrcholem kurzu bude zvaná přednáška prof. Davis z Cambridge University v dubnu. Podmínkou bude docházka 70%, nepravidelně trochu málo četby v průběhu semestru (většinou v češtině, některé tituly budou relevantní i ke zkoušce SVIP) a závěrečný test.

Interkulturelle Philosophie I.

Kód předmětu: YMFPR129 Garant: Sepp,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Denken im Negativ: Adorno – Fink – Nishida Im 20. Jahrhundert wurde nicht nur in Europa selbst, sondern auch in Ostasien die tradierte europäische Ausrich-tung an Identitätskonzepten in Frage gestellt. Während Th. W. Adorno eine „Negative Dialektik“ und Eugen Fink einen meontischen Ansatz, der das Fragment (symbolon) in den Mittelpunkt rückte, ausarbeiteten, entwi-ckelte Nishida Kitaro, auf der Grundlage (zen-)buddhistischen Denkens, ein Konzept der „widersprüchlichen Selbstidentität“. Diese drei Denkansätze werden aufeinander zu beziehen sein, so dass deutlich wird, wie sich auf je unterschiedliche Weise die ihnen gemeinsame Grundstruktur, das im (jeweiligen) Da nicht zu Gebende thema-tisch zu machen, abzeichnet.

Interkulturelle Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR112 Garant: Sepp,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Oikologische FelderVersteht man Oikos grundlegend als leibliche Verortung und leibliches Verhältnis zu Orten, so haben nicht nur Ökologie – das Leben als orthaft geprägtes – und Ökonomie – der Warentausch zwischen Orten – mit dem Haus zu tun. Im Oikos gründen auch das Politische als gesellschaftlicher Austausch von Orten/Positionen und das Technische als die Bestimmung von Orten durch Prozesse eines objektorientierten Gestaltens. Inwiefern vermag der Rekurs auf das Oikologische einen neuen Zugang zu Ökonomie, Ökologie, Politik und Technik zu eröffnen, einen Zugang, der es ermöglicht, diese Bereiche als Felder eines Integralen zu verstehen, welches das Oikologische selbst ist? Obgleich die Begrifflichkeit dieser Felder sowie des Oikologischen selbst auf Europa verweist, geht es bei Versuchen, diese Frage zu beantworten, auch darum, Entwicklungen in anderen Kulturen in den Blick zu nehmen.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBK2015BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření (pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016Husinec u Prachatic) má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Introduction to Aesthetics

Kód předmětu: YBK147 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this introductive course is to expose basic concepts and problems of aesthetics such as art, beauty, taste, aesthetic attitude, kitsch, aesthetic and artistic value, the role of the author in aesthetic experience, and so on. The course should provide a deeper insight into significant definitions of main aesthetic concepts.

Introduction to the Musics of the World

Kód předmětu: YBA242 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course will help students learn about a variety of music cultures from around the world, and at the same time, enable them to understand and appreciate music as an integral part of particular socio-political and cultural contexts. In the class, we will consider court, village, religious, and popular music cultures, both in their traditional and contemporary manifestations. Through the examination of particular case studies, we will mainly focus on the music cultures of ten different areas and peoples from around the world: West Africa, South Africa, India, Egypt, Balkans, Indonesia, Japan, Andes, Mexico, and the Caribbean. We will discuss these music cultures through the perspective of sound, setting, and significance, and comprehend them in relation to a variety of socio-political issues such as nationalism, transnationalism, post/colonialism, globalization, tourism, minorities, gender, religion, identity, cultural appropriation, exoticization, construction of authenticity, and resistance. Class discussions will be based on short weekly reading and writing assignments, and on analysis of music and video examples. No preliminary requirements.

Kafka in Prague

Kód předmětu: YBAU003 Garant: Roraback,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The course will focus on several of Kafka’s many short stories and, depending on student interest, also his most important novel.

Katolicismus a komunismus v české kultuře (1945-1989)

Kód předmětu: YBQ048 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Vztah křesťanství a komunismu patří k hlavním momentům střetu v evropské i české společnosti 20. století. Česká katolická kultura byla vystavena za komunistického režimu pronásledování, ale z tohoto pronásledování vznikly i nové kulturní a duchovní impulsy. Přednáška ukazuje jednotlivé fáze konfliktu i dialogu od roku 1945 do konce komunistického režimu roku 1989. Připomíná i klíčové osobnosti této éry a tohoto tématu: Jan Zahradníček, Ivan Diviš, Jiří Kuběna, I. M. Jirous, J. L. Hromádka, Milan Machovec, Karel Skalický, Josef Zvěřina, Václav Havel a další. Atestace je písemná, formou eseje na vybrané téma.

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHJA31BI Garant: Alt,J. + Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Příroda – krajina – zahrada. Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami, fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výt. prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Kultura nových médií

Kód předmětu: YMM068 Garant: Novák,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou nových médií respektive s vybranými novomediálními aspekty ve vztahu k soudobé informační společnosti. Kurz probíhá formou přednáškového cyklu, který je doplněn skupinovou diskusí k aktuálnímu tématu. Od studentů se v průběhu kurzu očekává pravidelná samostatná četba povinné literatury (v českém či anglickém jazyce). Povinná literatura sestává z vybraných úseků publikací, nebo z krátkých článků. Doporučená (rozšiřující) literatura je označena hvězdičkou. Na základě poznatků z četby bude v rámci přednáškových cyklů téma dále rozvinuto, eventuálně konkretizováno pomocí příkladů. Kurz je zakončen zkouškou.

Literature and Society: Central European Writers

Kód předmětu: YBAU013 Garant: Fulka,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course of selected works in English translation will sample significantcontributions of 20th Century writers from Austria, the former Czechoslovakia(and its successor states), Germany, Hungary and Poland. It will introducestudents to the major ideas and themes that have made Central Europeanliterature a distinct and vital genre in the pantheon of world literature, one that,in particular, has left a lasting mark on modern consciousness via themoral answerability of individuals and societies.

Média a teorie obrazu

Kód předmětu: YMM001 Garant: Řehořová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu je reflexe obrazu jako komunikačního média, jehož podoba i funkce se vlivem vývoje nových technologií neustále proměňuje. Kurz sleduje vývoj obrazové tvorby, od ručně vytvářených výtvarných děl po současné digitální obrazy, s tím, že důraz je kladen na možnosti a nástroje teoretického/kritického vztahu k obrazům a nastínění možných přístupů k jejich analýze a interpretaci.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Média: teorie a praxe argumentace

Kód předmětu: YMM043 Garant: Švantner,M. + Ščerbak,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je věnován úvodu do analýzy argumentativního diskursu prostřednictvím tradičních nástrojů rétoriky, logiky a teorie argumentace. Zaměříme se zejména na praktickou aplikaci a dekompozici vybraných mediálních textů. Zvláštní pozornost budeme věnovat tzv. fallacies, neboli kvaziargumentům, které jsou často nadužívány nejen v mediální praxi. Součástí kurzu jsou disputace, ve kterých by si student měl osvojit práci s tematizovanými rétorickými technikami

Město jako obraz kosmu

Kód předmětu: YBH171 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V zimním semestru bude kurz zaměřen na metody zkoumání historických měst z pohledu dějin umění a historické antropologie a na vizualizace dobových představ o vztazích pozemského a nebeského světa, také na kulturní kategorie prostor a čas. Konkrétně bude v tomto semestru kurz zaměřen na urbanistický a umělecký vývoj toskánských měst (Florencie, Siena, Lucca) v 11. až 14. století.

Metodologie kulturních dějin

Kód předmětu: YMD013 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář slouží prohloubení teoretických i praktických znalostí a technik odborné práce v kulturních dějinách, seznámení s aktuálními metodologickými přístupy k jejich výzkumu a zejména praktické aplikaci nových metod na konkrétní problémy a materiál.

Mimoevropské hudební kultury II.

Kód předmětu: YBA289 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

Kód předmětu: YMA337 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5
In this course, students will explore the interrelationship between music and place or space through a variety of topics and interdisciplinary theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and defines music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach will allow students to examine music in relation to a variety of place- and space-related topics that include (1) history, social context, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular natural environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; music and urban vs suburban geography; transnational soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music and virtual spaces; (6) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (7) and music’s relations to borders and movement. Classes will be based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and will incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures.

Music and Youth Cultures

Kód předmětu: YBA315 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In this course, we will investigate the notion of youth culture and its relation to music. We will examine history and theory of youth cultures, and look closely into particular case studies from around the world. Studies of youth ‘subcultures’ such as beatniks, hippies, mods, rockers, skinheads, punks, and goths will serve us as a starting point that will launch us into a much broader and contemporary space of youth cultures. After continuing with riot grrrls, ravers, and hipsters, we will observe mainstream youth cultures in Great Britain and the US, African American youth cultures in the US, Asian and African diasporic youth cultures in Great Britain and France, and hip-hop, dance music, heavy metal, and punk related youth cultures in Mexico, Brazil, East Europe (before 1989), Caribbean Islands, West Africa, and Middle East. We will frame our discussions around the intersection of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and observe the relations between youth culture and dominant society. Moreover, we will be particularly interested in social and cultural aspects that shape youth cultures, specifically media, technology, economy, politics, and place. We will also host a local guest one week, who will talk about Czech youth cultures under communism. Class discussions will be based on weekly readings, music examples, and films. Students’ assignments will include brief writing responses to the readings, and a final exam (essay questions). No preliminary requirements.

Music, Culture, and Technology

Kód předmětu: YBA213 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Technology forms an immediate material basis of music culture, both in a sense of general technology (industrialization, mechanical and digital technologies), and music technology (music instruments, recording and music reproduction technologies). In this class, we will be interested in how historical-technological changes affected music (its form, content, style), and its surrounding culture (listening modes, aesthetics, copy-right laws, social interaction, lifestyles). We will start with pre-20th century music technologies (paper, print, and acoustic and mechanic music instrument technologies), and then spend most of the time with 20th and 21st century music technologies (electric and electronic music instruments and devices: gramophone, radio, tape, digital technologies). Class topics will include: (1) an impact of the early recording formats and devices on the early-20th century reconfigurations in music, culture, and society, (2) relationship between technology (recording formats, electric and electronic instruments, studio production) and music genres (especially jazz, rock, electronic dance cultures, and avant-garde music), (3) technology as a content of music, (4) music-related technology as social power (standardization, control of behavior, laws, cultural appropriation) vs liberation (democratization, empowerment), (5) the role of technological mediation at live music events, (6) authenticity, cultural associations, prejudices, and fears as related to music technologies, (7) relation between place/space and technology (acoustics, urban soundscapes), and (8) retro(-futuristic) technological music trends. We will approach these topics from a variety of theoretical and disciplinary frameworks, including anthropology, sociology, cultural studies, media studies, sound studies, ethnomusicology, and critical theory. With the aid of assigned readings, listening examples, film viewings, and class debates, we will look into a variety of case studies discussing particular music technologies and their musical and cultural effects, both in Western and non-Western societies. We will also host a couple of guests specializing in electronic dance music, and avant-garde music production and technology.

Nekonečná romantika

Kód předmětu: YBK017 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada produktů přídomek "romantický" (filmy, hotely, móda, literatura atd.). Některé jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, "mytologie" či epistémé (horory, detektivky, cestopisy atd.). Romantika v pravém slova smyslu zahrnuje určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800. Tehdy dochází k zásadním proměnám v oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd. Řada z těchto "raně moderních" proměn poznamenala i následující dvě století, naši současnost nevyjímaje. Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné masové a populární kultuře. Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

Nová média a žurnalistika

Kód předmětu: YMM04NMZ Garant: Řehořová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na změny v oblasti zpravodajských médií, k nimž došlo v souvislosti s digitalizací a rozvojem počítačových sítí a webu.Cílem je seznámit studenty s novým terminologickým rámcem (on-line žurnalistika, mobilní žurnalistika, participace a personalizace, konvergence médií, atd.). Pozornost bude věnována především novým technologickým platformám žurnalistiky, současným obsahovým formátům a žánrům, novým postupům a standardům žurnalistické práce a s tím souvisejícím reorientacím instituce žurnalistiky.

Od krajiny k abstrakci

Kód předmětu: YBK019 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.

Percepce hudební tvorby

Kód předmětu: YBK7001ZI Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

(Political) Leadership in Central Europe

Kód předmětu: YBAU025 Garant: Hvorecký,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. Central Europe has been through very demanding times in the 20th century and this course will examine role of its leaders in implementing (or failures to implement) crucial and often life-preserving policies. We will look at lives and deeds of several important political figures from Hungary, Poland and Czechoslovakia. In doing so we will confront their autobiographical records with facts, learn quite a bit about the history of the region and understand important theories and distinctions in a general theory of leadership.

Právní aspekty výstavní činnosti

Kód předmětu: YBK3009BI Garant: Jelínková,D. + Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz poskytuje základní orientaci v právní problematice související s výstavní činností.

Projekty muzea umění

Kód předmětu: YBK015 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Muzeum umění je fenomén, který prošel zejména od osvícenství k dnešku hlubokou transformací: od prvních obrazáren otevřených veřejnosti, které ale pokračovaly v duchu elitářských paláců, přes zdánlivě neutrální "bílou krychli" - muzeum umění modernismu, které na bílých stěnách ukazuje dějiny umění bez jakékoli interpretace, až po dnešní pojetí muzea jako komunikačního prostoru, který překračuje původní elitářství i ideologickou neutralitu a snaží se odpovídat na nové požadavky (digitální) doby. V rámci semináře budou studenti po úvodních teoretických přednáškách pracovat na vlastním (fiktivním nebo reálném) projektu v oblasti muzeí umění, který se naučí vypracovat dle evropského formátu Project Cycle Management. Projekty se mohou týkat všech relevantních oblastí, od výstavní a edukační praxe muzeí a galerií přes marketing a management, mezinárodní spolupráci až po menší specifické projekty.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBA265 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lef?bvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Renesance: město a výtvarné umění

Kód předmětu: YBH155 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz bude zaměřen na metody zkoumání historických měst z pohledu dějin umění a historické antropologie a na vizualizace dobových představ o vztazích pozemského a nebeského světa, také na kulturní kategorie prostor a čas. Konkrétně bude v tomto semestru kurz zaměřen na urbanistický a umělecký vývoj toskánských měst (Florencie, Pisa, Siena, Lucca) od jejich počátků až do 16. století.Výběr povinné a doporučené literatury po dohodě s vyučující podle zaměření atestační práce.•VLNAS, Vít - PŘIBYL, Petr - HLADÍK, Tomáš Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 429 s., il. ISBN:978-80-7106-970-6•BURKE, Peter Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. [Z angl. originálu přeložil]: Kropáček, Jiří. Praha : MF, 1996. 320 s. ISBN 80-204-0589-5•ALBERTI, Leon Battista - Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha, 1956. 452 s. ISBN neuvedeno•VITRUVIUS Pollio, Marcus Deset knih o architektuře. Vitruvius Pollio; [Z latinského originálu přeložil]: Otoupalík, Alois. [Předmluva, poznámky a bibliografie]: Bouzek, Jan. Praha : Baset, 2001. 438 s., il. (Antická knihovna. XLIII.R.) ISBN:80-86223-49-3TOMAN, Rolf (ed.)Umění italské renesance :architektura, sochařství, malířství, kresbaVydání 1. čes. vyd. V Praze, 462 s. 1996.Nakladatel SlovartISBN 80-85871-94-7

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura

Kód předmětu: YBH188 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura (ca. 793-1066) Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin Skandinávie během tzv. vikingského období, zejména v oblasti Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (migrace, osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397)

Kód předmětu: YBH199 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin středověkého Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Short Story and Translation of Fiction in English

Kód předmětu: YBJ085 Garant: Doležalová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Seminář vedený v angličtině seznámí studenty s vybranými převážně současnými americkými a anglickými autory a autorkami povídek, s jejich dílem a s možnými způsoby interpretace. Důraz bude kladen na společnou diskusi nad vybranými texty. Zároveň se studenti budou pokoušet překládat vybrané úryvky povídek do češtiny a budeme se obecně zamýšlet nad způsoby a možnostmi překladu beletrie. POZOR!!! KURZ ZAČÍNÁ AŽ 10. října 2016!!!

Specifika překladu do češtiny

Kód předmětu: YBJ129 Garant: Vrbová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se bude věnovat překladu z angličtiny do češtiny s důrazem na cílový jazyk-češtinu.a) seznámení se základními lingvistickými okruhy: lexikum, syntax, sémantika a posuny významu, manipulace s ním; vlastnosti textu a jeho koherentnost (vnitřní návaznost).b) k teorii překladu: jak zacházet s kulturním kontextem, frázemi, metaforami, aktualizací, rýmem atd.c) samostatné překlady různých žánrů (a pokus o vystižení jednotlivých stylů - detektivka, fantasy, román, esej ap.) Atestace:test v zápočtovém týdnu.Skládá se z-teoretické části (zaškrtávání správných odpovědí)-praktické části (překlad jednotlivých vět či úseků textu, jejichž dobrý překlad má doložit mentální účast studenta v hodinách)

Staroseverské představy o duši a těle

Kód předmětu: YMD050 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz si klade za cíl představit starogermánské myšlení předkřesťanské doby a hledat tak úhly pohledu, které - vzhledem k hlavnímu proudu evropského myšlení - ukazují jiné perspektivy a souvislosti. Tato hluboce materiální kultura totiž právě tělu samozřejmě připisuje duchovní aspekt, obejde se bez dualismu těla a duše a člověka uchopuje v rámci jiných polarit.Vycházet budeme z dochované staroseverské literatury – ságy, Eddy, zákony, skaldské básně. Žádná filozofická pojednání ve staroseverském světě nevznikla, a tak abstrakce z konkrétních příkladů zůstává na nás. Jednotlivé výrazy nacházíme vždy v konkrétních příbězích, kde podle kontextu vystupuje do popředí vždy některý aspekt jejich významového pole.

Summer School: Music and Youth Cultures: Theory and Ethnography of Music „Community“

Kód předmětu: YBA195 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Music and Youth Cultures: theory and ethnography of music "community" - - Date: June 4–12, 2018 (Register by March 4)Credits: 4Lecturers: Prof. Luis-Manuel Garcia (University of Birmingham), prof. David Verbuč (FHS). The purpose of the summer school Music and Youth Cultures, with this year’s thematic focus on “community,” is to provide students with necessary theoretical and practical tools for the study of youth cultures, scenes, and communities. Classes will be taught by two ethnomusicologists: Luis-Manuel Garcia from the University of Birmingham (specialization in urban electronic dance music scenes; author of the concept of liquidarity) and a FHS faculty member David Verbuč (specialization in American DIY music venues, scenes, and communities). The students will attend lectures, and study and explore Prague's vibrant and diverse music venues, scenes, and communities. They will be required to do a small amount of readings, and conduct a mini ethnographic research of one particular local music community. The lectures will focus on theoretical issues, and on selected case studies dedicated to the following concepts and phenomena: community, subculture, scene, social intimacy, liquidarity, social interactions at music events (audience participation), boundary-making activities (subcultural capital), organizational aspects, and material and discursive dimensions of community-building and community-sustaining efforts of music youth cultures. Moreover, substantial part of the class-work will concentrate on methodological questions, and practicalities of fieldwork research as related to the study of music “community.” Furthermore, summer school activities will not only include class work, but also interviews with local music participants, field trips, and participant-observation at local music events.Luis-Manuel Garcia is a Lecturer in Ethnomusicology and Popular Music Studies at the University of Birmingham (UK), with previous appointments at the Max Planck Institute for Human Development (Berlin) and the University of Groningen (Netherlands). His research focuses on urban electronic dance music scenes, with a particular focus on affect, intimacy, stranger-sociability, embodiment, sexuality, creative industries and musical migration. He is currently conducting a research project on ‘techno-tourism’ in Berlin while preparing a book manuscript, Together Somehow: Music, Affect, and Intimacy on the Dancefloor.

Summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
One-week course - May 28 - June 2, 2018 - organized in the framework of the Khamoro Romani Festival intended for university students.In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. In addition, this year, the aspect of music representation will be emphasized, especially that of minorities: How do Romani musicians create the style that is supposed to characterize them? How do they get on the musical stage? What chance do representatives of majorities have in the music industry?The lecturers are not only ethnomusicologists, but also actors of music showcases and Romani musicians. Study materials are available on-line for students. Students will take part in workshops with Khamoro participants.In the evenings, students will attend festival concerts.

Surveillance in Central and Eastern Europe: Social Control Methods Before and After Communism

Kód předmětu: YBAU026 Garant: Grigar,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. The class dialogue will be focused on the analysis of historical rhetoric of surveillance and its wide range of tools used to gain social control and that of its individual members. We will focus on the comparative analysis of different methods of social control practice employed by select former communist states (mainly Czechoslovakia, Poland, and East Germany) during communism and after its fall. Therein this course will probe several issues emerging from different types of relationships between the latest technologies and our society, as they may be used by those in power to cultivate the culture of social control, fear, and empowerment.

Svět písma I.

Kód předmětu: YBK3001LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma II.

Kód předmětu: YBK3003ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podrobně objasňuje vznik a vývoj latinkového písma. Kromě historického přehledu nabízí základní informace o zásadách práce s písmem. Po dokončení kurzů budou studenti schopni snáze komunikovat s technickými profesionály a s jejich pomocí realizovat širokou škálu typografických úkolů. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBF058 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

Světlo a jeho úloha v umění a architektuře

Kód předmětu: YBH153 Garant: Alt,J. + Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs se nejdříve zaměří na to, jak lze chápat světlo, okrajově se dotkneme též filosofického přístupu ke světlu a prozkoumáme několik různých přístupů k němu v různých dobách a kulturách a to především ve vztahu k umění a architektuře. Nepůjde o systematický průzkum s nárokem na úplnost, spíše o několik dílčích sond, které osvětlí základní možnosti. V hodinách se vždy zaměříme na konkrétní ukázky v jednotlivých uměleckých dílech a stavbách. Pozornost věnujeme mimo jiné šerosvitu, středověkému světlu spirituálnímu, baroknímu iluzivnímu osvětlení, práci se světlem u různých architektů, tématu okulocentrismu (Pallasmaa), neopomineme též kresbu světlem – fotografii a pod. Cílem kursu je kromě představení několika základních přístupů k tématu, též snaha o hlubší porozumění a rozvinutí schopnosti zahlédnout a ocenit práci se světlem v uměleckých dílech a stavbách.

Tendence poválečného výtvarného umění

Kód předmětu: YBK2005LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny. Opět není středem zájmu samotná faktografie, více jde o zpřístupnění motivů a cílů výtvarného umění ve druhé polovině 20. století.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I.

Kód předmětu: YBK2006LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Kód předmětu: YBK2007ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurzu hledání kritérií výtvarné kritiky a psaní kritických textů o aktuálních výtvarných projevech. Reflexe aktuálních výstav současného výtvarného umění s cílem rozpoznat a formulovat jejich umělecký, kulturní a společenský smysl. Jako referenční texty slouží důležité teorie, které se prosadily při hodnocení moderního výtvarného umění 20. století.

Teorie fotografie

Kód předmětu: YBK018 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Fotografie je příkladem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především určitý koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly především o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé (tj. určité generální koncepce světa), o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme nějakým způsobem shrnovat a konfrontovat v rámci sledování jakýchsi charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.

Teorie vyprávění

Kód předmětu: YMM04TV Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
1. Naratologie – uvedení do problematiky, její tři zdroje – ruský formalismus, český strukturalismus a francouzská naratologie.2. Tomaševského Tématika – komplexní pojetí narativu, které prefiguruje literárně teoretické pole francouzské naratologie (Barthes, Todorov, Bremond).3. Proppova morfologie pohádky jako fundament klasické naratologie. Východiska, hypotézy, kritika.4. Bremond – Logika narativních možností – snaha o zobecnění Proppovy morfologie, důraz na logiku dějových sledů, centrálními jsou tři ekonomické metafory – beneficient, dlužník, věřitel.5. Další rozvíjení Proppa: Greimas – aktančí typologie.6. Roland Barthes – Úvod do strukturální analýzy vyprávění – východiska, inspirace a sporné momenty hypotézy.7. Tzvetan Todorov – definice poetiky, analýza Nebezpečných známostí, kritika přeceňování roviny příběhu.8. Todorov – typologie detektivního vyprávění, formalistická východiska, problematičnost typologie, vlastní interpretační návrh.9. Genette – Hranice vyprávění, diegesis a mimésis, problematizace klasického rozlišení.10. Návrat k východiskům českého strukturalismu – důraz na fundamentální rovinu stylu (tu klasická naratologie ignoruje). Mukařovského analýzy Čapka, Vančury a Máchovy tématiky.11. Teorie fikčních světů jako víceznačné propojení prvků klasické naratologie s východisky českého strukturalismu.12. Revize odmítání mimetismu v teorii fikčních světů, vypracování modelu napodobování literatury, nikoli napodobování života v literatuře. Poukaz k fundamentální roli čtenáře, který uvádí literární modely do života.

Topoi populární kultury a narativního filmu

Kód předmětu: YBK009 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Budeme sledovat zažitá a návratná schémata (příběhy, narační struktury) v moderní masové kultuře. Většina z těchto schémat má charakter "mýtu", který je opakován rituálním, respektive iteračním způsobem. Objevují se tu "velké příběhy" typu "počátku" či "konce světa" (katastrofické filmy atd.), "zmrtvýchvstání", "jinakosti" (Vetřelec apod.), ale i subtilnější motivy (například vražda v koupelně či neviditelnost).

Tvořivost a rozvoj osobnosti

Kód předmětu: YBK150 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je představit posluchačům humanitních předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků; upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje subjektivní, neodvozená zkušenost; ukázat, jakým způsobem přecházejí umělecky vytvořené znaky do komunikace; ukázat také styčné body mezi uměním a vědou.

Umění a vizuální kultura

Kód předmětu: YBK0016LI Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Současnost je někdy označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Úvod do typografické práce

Kód předmětu: YBK3007ZI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je základní orientace studentů při výtvarné práci s textem. Cílem kurzu je připravit studenta pro práci v redakční praxi. Rozvíjena bude jeho schopnost posoudit kvalitu a technické podmínky realizací v oblasti typografie.

Vizuální komunikace a grafický design

Kód předmětu: YBK3008LI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je seznámit studenty s historií, kategoriemi a prvky vizuální komunikace a grafického designu a zároveň je zorientovat v dané oblasti natolik, aby byli schopni, jako eventuální zadavatelé nebo koncepční osoby, formulovat svůj tvůrčí názor. Speciální zřetel bude směřován do oblasti vztahu vizuální komunikace a neziskového sektoru.

Vizuální sociologie I.

Kód předmětu: YBK4001LI Garant: Šmíd,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Fotografie a sociologie mají nejen společné téma, ale i rok narození - 1839. Myšlenka fotograficky zachytit sociální jevy se objevila již v roce 1851, kdy anglický sociolog H. Mayhew pozval ke spolupráci na své knize "Londýnští pracující a londýnská chudina" daguerrotypistu R. Bearda. Současný překotný rozvoj prostředků masové komunikace klade stále větší důraz na vizuální sdělení. Užití fotografie v empirickém výzkumu usnadňuje komunikaci nejen mezi sociology, ale i komunikaci s nesociologickým světem. Je také důležitým prostředkem k navázání kontaktu mezi výzkumníkem a zkoumaným, to platí zejména pro kvalitativní sociologický výzkum.Kurz je určen především pro studenty, kteří již mají elementární znalosti ze sociologie a zároveň zvládají základní fotografické dovednosti. Na praktických „rozcvičkách“ si mohou sami vyzkoušet specifika fotografického jazyka. Kurz by se měl po absolvování úvodních témat věnovat v rozhodující míře praktické aplikaci fotografie v empirickém výzkumu.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Základy krizové intervence

Kód předmětu: YBA266 Garant: Žihlavníková,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je sestaven jako strukturovaný úvod do algoritmů profesionální krizové intervence a je vhodný zejména pro studenty bez předešlého vzdělávání či zkušeností z této oblasti. Teoretická příprava se zaměří na indikaci a možnosti krizové intervence, stejně jako na pojmenování limitů a rizik vyučovaných technik a poskytne oporu pro orientaci v komplikované a komplexní práci při rozhovoru s klientem v krizové situaci. Zkušený metodik práce s zážitkovými technikami provede studenta řízenými nácviky a následně simulovanými situacemi odrážející co nejvěrněji reálné použití získaných dovedností. Kurz si klade za cíl připravit studenta na reálné použití základů krizové intervence s přenosem i do situací běžného života.

Základy muzejních studií

Kód předmětu: YBK3005ZI Garant: Kreuzzieger,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz ve výkladové části uvádí do celé šíře problematiky spojené s veřejnou prezentací výtvarných děl, její historii, kulturně-společenské místo, komplexnost zajišťování. V praktické části naznačuje možnost, jak pořádat materiál určený k vystavování a jak zvládat časovou danost i personální rozrůzněnost celé realizace.

Základy výstavní praxe

Kód předmětu: YBK3006LI Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší kontext historický, sociální a politický. V praktické části je pak kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu.

Západní umělecká hudba

Kód předmětu: YBAKA15LI Garant: Kaspřík,A. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!

Západní umělecká hudba II.

Kód předmětu: YBA226 Garant: Kaspřík,A. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám