Výběr kurzů – umění

Vyučované předměty

umění

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Alternativní kurátorství I.

Kód předmětu: YBK040 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Základní orientace a naznačení podmínek prezentace současného českého umění nezávisle na státních institucích. Reflexe nevědomých stereotypů a strategií, kdy dochází k budování řady alternativních galerijních institucí dle komunitního či subkulturního klíče na principu utajení. Hlubší rozbor současného českého angažovaného umění, role skandálu, cenzury a PR strategií uplatňovaných na současné výtvarné scéně. Fenomén politických a sociálních interakcí, ke kterým dochází v rámci prezentace současného českého vizuálního umění. Exkurze do vybraných galerijních institucí.

American Roots Music

Kód předmětu: YBA335 Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
American Roots Music - Syllabus - Winter 2018Lecturer: Lee Bidgood (Fulbright Scholar, on sabbatical from position at East Tennessee State University)“American roots music” is a common phrase used in the United States to describe a variety of musics, businesses, and points of view. In this class we will examine music-cultures that bear this label, focusing on key individuals and groups who helped establish awareness of and affinity for “roots” sounds or practices. While we will pay attention to large-scale movements and patterns, this course will mainly focus on “locality” and “roots” at the level of the person. We will consider accounts from key revivalists, cases studies of historical situation, and theoretical writing on musical revivalism. We will also interact with present-day actors in “roots” scenes in the Czech Republic and compare and contrast US revivalism with Czech efforts. NOTE: The course does not attempt to cover ALL “American Roots Musics”; rather, it is comprised of key case studies that emerge from the instructor’s research and experience, and which are accompanied by accessible, engaging scholarly literature. Class topics: (1) Emergence of the concept of “folk” music, and values and motivations of the post-WWII folk revival, (2) the structure and texture of different named-systems revivals (blues, bluegrass, old-time, klezmer, etc.), (3) social structures that support or interfere with these musical structures, (4) the development of Czech American Roots music revivals, 5) socio-political implications of revivals of American musics outside of the United States.Class Meetings: Tuesdays, from 17:00 to 18.20 - Jinonice Room 6022.Credits: 3Office hours: Tuesdays 15:00 -1700 at Jinonice, room 5012. Email me one day earlier, if you plan to visit office hours. I can also meet elsewhere - email me to inquire.Contact: blidgood@gmail.com

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Cibulský seminář dějin evropského ducha III.

Kód předmětu: YBQ094 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.Ve druhém ročníku semináře to bude Goethův Faust. Číst budeme v českém překladu, německý originál bude k ruce.

Cultural History of Rock Music

Kód předmětu: YBA166 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cultural History of Rock Music class offers students an opportunity to learn how rock music developed and changed through the last six decades of its existence, and at the same time, to understand rock music in relation to its social and historical contexts. In the class, we look into the origins of rock, its different styles and substyles, and related music cultures. We briefly examine pre-rock music genres that influenced it (from early gospel, blues, and rhythm and blues, to country music), and proceed with the emergence of rock’n’roll in the 1950s, and with 1960s rock music and related styles, including folk-rock, garage rock, psychedelic rock, jazz-rock, soul, and funk. Furthermore, we follow the development of later rock styles such as heavy metal, punk, new wave, industrial, grunge, indie rock, and post-rock, and trace rock’s connections to pop, disco, hip-hop, electronic dance music, and Latin American, Jamaican, African, Asian, and European musics. At the same time, we also study rock music as manifested outside of Anglo-American geographic areas, especially in Latin America, Jamaica, Eastern and Central Europe (before 1989), Germany, and Scandinavia. In our class discussions, we analyze music styles, songs and videos, and interrogate their relatedness to issues of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and see how media, technology, identity, and politics shape rock music and rock culture. No preliminary requirements.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Etapy (výtvarné) moderny

Kód předmětu: YBK2004ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBK013 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBK2015BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření (pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016Husinec u Prachatic) má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBK2016BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I. Podmínkou účasti na kurzu je vyučujícím schválený návrh realizace, předložený v písemné či grafické podobně v období zápisu do kurzu. Kdy a kde: pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016, Husinec u Prachatic.

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Kaligrafie

Kód předmětu: YBK312 Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: písmo
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Psaní latinkového písma plochým perem.

Krajina v umění

Kód předmětu: YBH311 Garant: Alt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Krajina jako obhospodařená příroda. Člověk a jeho vztah k přírodě a ke krajině jako k prostoru, ve kterém se pohybuje, řeší základní existenční problémy a vytváří artefakty utilitárního charakteru, současně ale i umělecká díla na tento prostor reagující. Křehká a často nepříliš jasně čitelná hranice mezi díly utilitárními a díly, kterým lze udělovat status děl uměleckých, se objevuje jak v prehistorii, tak i v obdobích historických a lze ji zaznamenávat i v současnosti. Krajina jako předmět zájmu v oblasti vizuálních umění může být tématem výsostně figurativním, současně ale i velmi silným inspiračním zdrojem pro výtvarný projev ryze nepředmětného charakteru. Kurz se bude zabývat výtvarnými díly (malířství, sochařství, fotografie, architektura), ale i uměleckými díly pohybujícími se na pomezí výtvarného umění, hudby a literatury (landart, koncept, happening, akcionismus, performance).

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Literární tvorba I.

Kód předmětu: YBK1001ZI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Machinima Design with Moviestorm

Kód předmětu: YBK041 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
This course is designed for those students who have the interest in animation movies. The production process is realized in a software Moviestorm, that allows to produce original animation without prior knowledge of 3D animation softwares.

Mikel Dufrenne: Oko a ucho

Kód předmětu: YBF389 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Překladatelský seminář bude věnován knize L’oil et l’oreille francouzského fenomenologa Mikela Dufrenna. Úvodní kurzy budou koncipovány jako přednášky, jež studenty uvedou do základních témat probíraných v knize (problematika smyslů v dějinách estetiky, teorie umění a filosofie; hierarchizace jednotlivých druhů umění podle důležitosti přikládané jednotlivým smyslům; vztah smyslů k imaginaci, citům a rozvažování aj.) a nastíní základní kontury fenomenologické estetiky Mikela Dufrenna. Hlavní těžiště kurzu bude spočívat v překládání vybraných pasáží z knihy, na nichž budou vysvětlovány specifika francouzské gramatiky, syntaxe atd. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka.

Modelování

Kód předmětu: YBK2010BI Garant: Devínska,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.

Music, Culture, and Technology

Kód předmětu: YBA213 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Technology forms an immediate material basis of music culture, both in a sense of general technology (industrialization, mechanical and digital technologies), and music technology (music instruments, recording and music reproduction technologies). This class provides an insight into how historical-technological changes affected music (its form, content, style), and its surrounding culture (listening modes, aesthetics, copy-right laws, social interaction, lifestyles). We start our journey with the pre-20th century music technologies (paper, print, and acoustic and mechanic music instrument technologies), and then spend most of the time with 20th and 21st century music technologies (electric and electronic music instruments and devices: gramophone, radio, tape, analog and digital music technologies). Class topics include: (1) an impact of the early recording formats and devices on the early-20th century reconfigurations in music, culture, and society, (2) relationship between technology (recording formats, electric and electronic instruments, studio production) and music genres (especially jazz, rock, electronic dance cultures, and avant-garde music), (3) music-related technology as social power (standardization, control of behavior, laws, cultural appropriation) vs freedom (democratization, empowerment), (4) race, class, gender and music technologies, (5) authenticity, cultural associations, prejudices, and fears as related to music technologies, (6) the role of technological mediation at live music events, (7) relation between place/space and technology (acoustics, urban soundscapes), and (8) retro(-futuristic) technological music trends. We approach these topics from a variety of theoretical and disciplinary frameworks, including anthropology, ethnomusicology, sociology, cultural studies, media studies, sound studies, and critical theory. With an aid of assigned readings, listening examples, film viewings, and class debates, we look into a variety of case studies discussing particular music technologies and their musical and cultural effects, both in Western and non-Western societies. We also host guests specializing in electronic dance music, and avant-garde music production and technology (this year, we will visit Prague’s Synth library, and have a presentation of DJ technologies and techniques by one of the most prominent Prague’s DJs).

Od zvuků k hudbě

Kód předmětu: YBK7003BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Náplní semináře je cesta za zvukovými možnostmi lidského hlasu a těla. Cesta k netradičním způsobům hudebního vyjadřování, používání hlasových možností a jejich využití. Jediným požadavkem je otevřenost a kreativita. Seminář vám ukáže, jak nově poslouchat obyčejné zvuky těla, ulice, přírody i ticha. Zkusíme nalézt cestu, jak nové zvuky tvořit a využívat. Cílem je naladit se na zvukově-hudební vlnu, která nám umožní společně se zaposlouchat, komunikovat a tvořit něco nového.Blok: pá (16 h.) 19. 10. 2018 až ne 21. 10. 2018 (19 h.)

Percepce hudební tvorby

Kód předmětu: YBK7001ZI Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

Praktická hudba

Kód předmětu: YBK7004BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Hlavní náplní kurzu je uchopení každodenní zvukové zkušenosti a její převedení do veřejně interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.Blok: pá 26. 10. 2018 (16 h) - ne 28. 10. 2018 (19 h)

Právní aspekty výstavní činnosti

Kód předmětu: YBK3009BI Garant: Jelínková,D. + Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: kurátorství
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz poskytuje základní orientaci v právní problematice související s výstavní činností.

Projekty muzea umění

Kód předmětu: YBK015 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Muzeum umění je fenomén, který prošel zejména od osvícenství k dnešku hlubokou transformací: od prvních obrazáren otevřených veřejnosti, které ale pokračovaly v duchu elitářských paláců, přes zdánlivě neutrální "bílou krychli" - muzeum umění modernismu, které na bílých stěnách ukazuje dějiny umění bez jakékoli interpretace, až po dnešní pojetí muzea jako komunikačního prostoru, který překračuje původní elitářství i ideologickou neutralitu a snaží se odpovídat na nové požadavky (digitální) doby. V rámci semináře budou studenti po úvodních teoretických přednáškách pracovat na vlastním (fiktivním nebo reálném) projektu v oblasti muzeí umění, který se naučí vypracovat dle evropského formátu Project Cycle Management. Projekty se mohou týkat všech relevantních oblastí, od výstavní a edukační praxe muzeí a galerií přes marketing a management, mezinárodní spolupráci až po menší specifické projekty.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBA265 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Prvky výtvarné tvorby

Kód předmětu: YBK2014BI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Několikadenní soustředění v mimopražském prostředí (Poděbrady) pro zájemce o praktické tvůrčí pokusy s elementárními výtvarnými prostředky a postupy (linie, barva, tvar; koláž, asambláž, akční malba). Jeho cílem je zprostředkovat aktivní účast na základním mechanismu tvorby a vést k jeho uvědomělé reflexi.

Relační malba I.

Kód předmětu: YBK2022BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Relační malba II.

Kód předmětu: YBK005 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Svět písma II.

Kód předmětu: YBK3003ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz podrobně objasňuje vznik a vývoj latinkového písma. Kromě historického přehledu nabízí základní informace o zásadách práce s písmem. Po dokončení kurzů budou studenti schopni snáze komunikovat s technickými profesionály a s jejich pomocí realizovat širokou škálu typografických úkolů. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma II. - cvičení

Kód předmětu: YBK3004ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Psaní latinkového serifového písma plochým perem.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Kód předmětu: YBK2007ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurzu hledání kritérií výtvarné kritiky a psaní kritických textů o aktuálních výtvarných projevech. Reflexe aktuálních výstav současného výtvarného umění s cílem rozpoznat a formulovat jejich umělecký, kulturní a společenský smysl. Jako referenční texty slouží důležité teorie, které se prosadily při hodnocení moderního výtvarného umění 20. století.

Topoi populární kultury a narativního filmu

Kód předmětu: YBK009 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film, vizualita
Rozvrh: čt 17:00 - 19:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Budeme sledovat zažitá a návratná schémata (příběhy, narační struktury) v moderní masové kultuře. Většina z těchto schémat má charakter "mýtu", který je opakován rituálním, respektive iteračním způsobem. Objevují se tu "velké příběhy" typu "počátku" či "konce světa" (katastrofické filmy atd.), "zmrtvýchvstání", "jinakosti" (Vetřelec apod.), ale i subtilnější motivy (například vražda v koupelně či neviditelnost).

Tvorba animovaného videa "Machinima"

Kód předmětu: YBK003 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět má poskytnout studentům základní znalosti v oblasti tvorby animovaného videa s využitím herních enginů, a zejména softwaru pro tvorbu animací Moviestorm. Důraz je kladen především na porozumění procesu kombinace 3D obsahu a možností tvorby animovaných videí v počítačových hrách.

Tvořivá dramatika

Kód předmětu: YBK5003BI Garant: Marušák,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Příběhy od pradávna pomáhají lidem k základní orientaci v čase a prostoru jejich životů. Tvořivá dramatika nabízí možnost, jak tyto příběhy hlouběji prozkoumat a prožít na vlastní kůži v bezpečném prostoru hry a fikce. Základními metodami, které k tomu používá, jsou dramatické improvizace a hraní rolí.

Tvořivost a rozvoj osobnosti

Kód předmětu: YBK150 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem je představit posluchačům humanitních předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků; upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje subjektivní, neodvozená zkušenost; ukázat, jakým způsobem přecházejí umělecky vytvořené znaky do komunikace; ukázat také styčné body mezi uměním a vědou.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Úvod do typografické práce

Kód předmětu: YBK3007ZI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, redakční práce, vizualita
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu je základní orientace studentů při výtvarné práci s textem. Cílem kurzu je připravit studenta pro práci v redakční praxi. Rozvíjena bude jeho schopnost posoudit kvalitu a technické podmínky realizací v oblasti typografie.

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBK037 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Vizuální antropologie

Kód předmětu: YBQ085 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v antropologii, disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen s etnografickou fotografií a filmem, ale i se současnými tématy a trendy vizuální kultury jako je móda, tělesné modifikace či “selfie kultura”.

Vizuální sémiotika

Kód předmětu: YBQ086 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Vnímání uměleckého díla v čase I.

Kód předmětu: YBH113 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kurzu se budeme zabývat definováním historické a estetické hodnoty výtvarných uměleckých děl, způsobem jejich popisu a interpretace pro poznání minulosti a významu v současnosti. Zaměříme se na rozpoznávání časových sedimentů v uměleckém díle, problematiku restaurování, konzervování, rekonstrukce, konverze a v té souvislosti i proměny funkce uměleckého díla v čase. Kurz je vhodný pro studenty, kteří ve své bakalářské práci hodlají využívat obrazové prameny umělecké povahy (malířství, sochařství, architektura, urbanistické celky, kresby, grafiky aj.) nebo předpokládají, že by se v dalším studiu chtěli věnovat dějinám výtvarného umění, muzejnictví, historie nebo práci v muzeu, galerii, památkové péči, v průvodcovské službě apod. Náplň kurzu vychází z praktické zkušenosti restaurátora uměleckých děl a historičky umění.

Základy 3D grafiky

Kód předmětu: YBK8007ZI Garant: Říha,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz má poskytnout studentům základní orientaci v oblasti 3D grafiky. Důraz je kladen především na porozumění procesu tvorby 3D obsahu, jeho možnostem a jeho využití v nejrůznějších aplikacích (interaktivní aplikace, vizualizace, VR, umělecká tvorba). Praxe probíhá v programu Cinema 4D.

Základy muzejních studií

Kód předmětu: YBK3005ZI Garant: Kreuzzieger,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz ve výkladové části uvádí do celé šíře problematiky spojené s veřejnou prezentací výtvarných děl, její historii, kulturně-společenské místo, komplexnost zajišťování. V praktické části naznačuje možnost, jak pořádat materiál určený k vystavování a jak zvládat časovou danost i personální rozrůzněnost celé realizace.

Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací I.

Kód předmětu: YBK151 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je ukázat posluchačům, jak zpracovat odborné texty s humanitním zaměřením do interaktivní multimediální aplikace (např. ve formě interaktivního multimediálního vzdělávacího programu).

Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací II.

Kód předmětu: YBK152 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V týmové spolupráci budou studenti pracovat na realizaci interaktivního projektu s naučným či odborným obsahem.

Základy videotvorby

Kód předmětu: YBK4009ZI Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seznamuje se základními vyjadřovacími prostředky videotvorby. Cílem je naučit se ovládat tyto prostředky při tvorbě jednoduchého vlastního snímku dokumentárního charakteru.

Západní umělecká hudba

Kód předmětu: YBAKA15LI Garant: Kaspřík,A. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám