Informace pro zájemce o podání projektu

Vyhlašování soutěží


V rámci Fakulty humanitních studií UK se pracovníci nejčastěji ucházejí o podporu u Grantové agentury ČR, která nové soutěže zpravidla vyhlašuje během února/března. Vedle toho se naši pracovníci v současnosti podílejí na řešení projektů podporovaných Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR, která nové soutěže vyhlašuje během dubna/května. Dále se naši pracovníci v současnosti ucházejí o podporu v soutěžích Ministerstva kultury - NAKI a u Technologické agentury ČR, která roku 2017 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v rámci programu ÉTA. O jednotlivých výzvách se pracovníky a studenty fakulty snažíme informovat, doporučujeme však rovněž sledovat přímo stránky poskytovatelů.


Kromě výše zmíněných poskytovatelů jsme pochopitelně otevřeni řady dalším výzvám, které se průběžně objevují - pokud máte zájem o podání projektu do některé ze soutěží, neváhejte naše Oddělení pro vědu a výzkum kontaktovat - kontaktní osoba:


Zájem o podání nových projektů


Chcete-li podat návrh projektu, sdělte tento záměr Oddělení pro vědu a výzkum, a to s předstihem minimálně pěti týdnů.


Příprava a odevzdání projektů


V první řadě doporočujeme nastudovat si zadávací dokumentaci či její obdobu vydanou poskytovatelem. Při přípravě projektu Vám pochopitelně rádi poskytneme veškerou potřebnou podporu. Výslednou podobu projektu pak znovu zkontrolujeme a s ohledem na požadavky poskytovatele se s Vámi domluvíme na způsobu jeho odevzdání. Odevzdávání projektů se řídí Opatřením proděkana pro vědu a výzkum č. 1/2009.Poslední změna: 5. září 2018 09:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám