CEEPUS síť: Ethics and Politics in the European Context

CHARAKTERISTIKA SÍTĚ

Fakulta humanitních studií participuje v univerzitní síti Ethics and Politics in the European Context od akademického roku 2012/13 .


Tématické zaměření: politická kultura Evropy a její hodnoty (lidská práva, demokracie, solidarita, občanská společnost a důvěra apod.)


Síť se zabývá politickými a ekonomickými tématy z pohledu etiky, teologie a politologie (lidská práva, občanská společnost a vývoj demokracie a solidarity v procesech transformace ve střední Evropě, nacionalismus, patriotismus a populismus v Evropě).


Podrobné informace: https://ethicsandpolitics.eu/


Číslo sítě akademický rok 2018/19: CIII-PL-0702-07-1819


Garant sítě na FHS UK: prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.


Koordinátor sítě: Polsko, John Paull II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences


Do sítě jsou dále univerzity nebo VŠ instituce v Bělehradě (Faculty of Philosophy, Department of History, Belgrade University), Bukurešti (Faculty of Political Science, University of Bucharest), Debrecíně (Institution for Social Ethics, Debrecen University of Reformed Theology), Kluži (Faculty of Orthodox Theology - Section Social Theology, “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA), Lublani (Faculty of Business Studies (FPV), Opole (Theological Faculty, Opole University), Ružomberku (Teologická fakulta, Institut aplikované etiky, Katolícka univerzita v Ružomberku), Sibiu (Departament of Protestant Theology, “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU), Skopje (Department of Studies of Southeast Europe, Euro-Balkan University), Trnavě (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), Varšavě (Institute of Political Science, 'Cardinal Stefan Wyszynski' University), Vroclavi (Institute of Political Science, University of Wroclaw).


MOŽNOSTI VÝJEZDŮ V RÁMCI SÍTĚ PRO STUDENTY FHS UK

1. KRÁTKODOBÝ STUDIJNÍ POBYT (studium a výzkum zaměřený k dizertační/diplomové práci)


Seznam partnerských univerzit, na něž mohou studenti FHS vycestovat v ak. roce 2018/19

  • University of Vienna: Institut für Systematische Theologie und Ethik (Sozialethik)

Garant/kontakt: O.Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Ingeborg Gabriel

Počet míst / délka pobytu: 1 student / 1 měsíc

Informace: se-ktf.univie.ac.at/


  • University of Wrocław (Institute of Political Science)

Garant/kontakt: Dr. Michał Kuś

Počet míst / délka pobytu: 1 student / 1 měsíc

Informace:international.uni.wroc.pl/en/master/political-science


2. INTERDISCIPLINÁRNÍ TÉMATICKY ZAMĚŘENÁ LETNÍ ŠKOLA 2019

Letní školy jsou organizovány pro studenty a vyučující z jednotlivých partnerských univerzit a další zájemce v průběhu září; program zahrnuje přednášky a společná setkání a debaty, studenti prezentují výzkum spojený s prací na disertaci. Součástí je také kulturní program.

Program a bližší informace k aktuální letní škole jsou zveřejněny na webu sítě: https://ethicsandpolitics.eu/ a zde.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FHS UK

Místa jsou určena především studentům doktorských studijního oborů, jejichž disertační práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště, nicméně do výběrového řízení se mohou hlásit i studenti magisterských studijních oborů, je-li téma jejich diplomové práce relevantní s ohledem na zaměření daného pracoviště.


Zájemci o studijní pobyt předloží:

  • studijní plán/záměr na partnerském pracovišti v AJ/NJ

    (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

  • strukturovaný životopis (ČJ)

  • doporučení školitele (ČJ)


Uzávěrka přihlášek: 5. června 2018 (pro výjezd v ZS); 15. října 2018 (pro výjezd v LS)


Dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení FHS UK. Podepsané materiály lze také zaslat (kvalitně) naskenované e-mailem na adresu: zahranicni@fhs.cuni.cz


Vybraní studenti následně vyplní online přihlášky v centrální databázi programu Ceepus (podrobné informace získají na zahr. odd. FHS UK).


KONTAKT: s dotazy se obracejte na zahr. odd FHS UK Lenka Lukešová.


PŘEHLED VÝJEZDŮ v rámci sítě

ak. rok

obor studenta

partnerská univerzita

2016/17

1 MA student (Obecná antropologie)

University of Vienna

2015/16

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Wroclaw

2014/15

1 PhD student (ISČ-OA)

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Vienna;

University of Wroclaw

2013/14

2 PhD studenti (Aplikovaná etika)

University of Vienna

2012/13

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Vienna


Poslední změna: 4. duben 2019 09:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám