Soutěž monografií

Soutěž vysoce kvalitních monografií

Hlavním cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.


Soutěž se řídí opatřením rektora č. 15/2015 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.2017


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2017 (rok vročení 2015) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Hynek Bartoš, Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen

Markéta Pražáková Seligová, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba?  K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police

Jan Horský, Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje

Miloš Havelka, Výklady a kritika

Markéta Zandlová, Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulhrasku

Martin C. Putna, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Martin Nodl, Středověk v nás

Hana Havelková a Libora Oates-Indruchová (eds.), Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989

Ladislav Benyovszky, Světasvit

Gabriela Seidlová Málková, Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

James R. Mensch, Levinas's Existential Analytic. A Commentary on Totality and Infinity2016


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2016 (rok vročení 2014) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené:


Jiří Pešek, Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví.

Jan Sokol, Philosophie als Verpflichtung. Über Ethik, Menschenrechte, Bildung und Politik.

Milan Hanyš, Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii.

Michael Stadler, Was heißt Ontographie? Vorarbeit zu einer visuellen Ontologie.

Jakub Chavalka, Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho.

Pavel Mücke, Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje.

Jakub Češka, Průzračnost tvorby v zrcadle literatury.

Georgy Chernavin, La phénoménologie en tant que philosophie-en-travail.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám