Komise pro etiku ve výzkumu

Click here for English version.


V současné době je nezbytné, aby byl každý výzkumný projekt posouzen a schválen příslušnou etickou komisí. Pokud by někteří výzkumníci realizovali výzkum bez souhlasu etické komise, riskují, že jeho výsledky neuveřejní žádný impaktovaný ani recenzovaný časopis. V návaznosti na příslušné Opatření rektora UK č. 74/2017, na Etický kodex UK a praxi etických komisí na jednotlivých fakultách UK, byla z rozhodnutí děkanky ing. arch. Marie Pětové Ph.D. (Opatření č.10/2018) v roce 2018 ustanovena Komise pro etiku ve výzkumu i na Fakultě humanitních studií. Předsedkyní byla jmenována prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc. Tajemnicí a administrátorkou komise byla jmenována Mgr. Renata Wilflingová. První a ustavující schůze se konala 5. října 2018.


Na tomto webu najdete:

- Úvod

- Etický kodex UK

- Praktické rady

- Statut Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Opatření rektora č.16/2018 Zásady zpracování osobních údajů

- Seznam členů Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Formulář žádosti o posouzení výzkumného projektu

- Písemný informovaný souhlas – vzory

- Zápisy z jednání Komise pro etiku FHS UK

- Zásady práce se zvířaty


Kontakt

Mgr. Renata Wilflingová, administrátor komise (Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK)

Tel.: 251 080 403Poslední změna: 6. květen 2019 13:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám