Komise pro etiku ve výzkumu

V současné době je nezbytné, aby byl každý výzkumný projekt posouzen a schválen příslušnou etickou komisí. Pokud by někteří výzkumníci realizovali výzkum bez souhlasu etické komise, riskují, že jeho výsledky neuveřejní žádný impaktovaný ani recenzovaný časopis. V návaznosti na příslušné Opatření rektora UK č. 75/2017, na Etický kodex UK a praxi etických komisí na jednotlivých fakultách UK, byla z rozhodnutí děkanky ing. arch. Marie Pětové Ph.D. (Opatření č.10/2018) v roce 2018 ustanovena Komise pro etiku ve výzkumu i na Fakultě humanitních studií. Předsedkyní byla jmenována prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc. Tajemnicí a administrátorkou komise byla jmenována Mgr. Renata Wilflingová. První a ustavující schůze se konala 5. října 2018.


Na tomto webu najdete:

- Úvod

- Etický kodex UK

- Statut Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Opatření rektora č.16/2018 Zásady zpracování osobních údajů

- Seznam členů Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

- Formulář žádosti o posouzení výzkumného projektu

- Písemný informovaný souhlas – vzory

- Zápisy z jednání Komise pro etiku FHS UKPraktické rady:

1. Pozorně si přečtěte zejména části Statutu nazvané Působnost a pravomoci a Jednání komise.

2. K podání žádosti o etické posouzení svého výzkumného projektu důsledně použivejte Formulář žádosti.

3. Přiložené informované souhlasy považujte za inspirativní. Vzhledem k tomu, že každý zamýšlený výzkumný projekt je specifický, je třeba jej náležitě modifikovat. Musí obsahovat cíle výzkumu, jak se výzkum bude provádět, časový rozvrh výzkumu, očekávaný přínos a případná rizika pro účastníka/účastnici výzkumu. Vždy je třeba zdůraznit náležitou ochranu osobních dat. Rovněž tak skutečnost, že každý/každá respondentka/respondent může kdykoliv z výzkumu odstoupit a to i bez uvedení důvodů.

Nezapomínejte, že informovaný souhlas je projevem svobodné vůle respondenta/respondentky, který/á musí být náležitě poučen/a nejprve ústně. Při takovém ústním poučení musí mít respondent/respondentka časový prostor k tomu, aby mohl/a položit otázky, které ho v souvislosti s jeho/její účastí ve výzkumu zajímají a ty musejí být plně zodpovězeny.


Kontakt

Mgr. Renata Wilflingová, administrátor komise (Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK)

Tel.: 251 080 403Poslední změna: 9. listopad 2018 14:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám