Ediční činnost na fakultě

Ediční činnost na Fakultě humanitních studií se řídí opatřením děkana č. 5/2019.


V návaznosti na toto opatření a nutnosti včas provést všechny související administrativní náležitosti (viz příloha č. 1 opatření) před vydáním samotné publikace (předložení návrhu a jeho projednání ediční komisí, uzavření smlouvy s nakladatelem, ad.) žádáme všechny autory, aby v okamžiku přidělení finančních prostředků informovali OVV FHS ( ) nebo Ediční oddělení FHS ( ) o parametrech připravované publikace v těchto intencích:


Autor:

Název publikace:

Financováno z prostředků (včetně v.s.):

Plánované náklady:

Smlouva:

neuzavřena / uzavřena (č.j.)

Vydavatelství

Předpokládaný termín vydání:Poslední změna: 22. říjen 2019 15:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám