Informace o studiu

Doktorské studium

Oddělení doktorského studia řeší studijní záležitosti Ph.D. studentů.

Od 1. září 2020 nás najdete v kanceláři 1.25 na nové adrese:


UK FHS

Oddělení doktorských studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Jak se k nám dostanete?

Z Nádraží Holešovice (trasa metra C)

1) autobusem č. 187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 400 m pěšky)

2) autobusem č. 201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 500 m pěšky)

3) autobusem č. 112 (zastávka Trojská/Povltavská, pak cca 700-800 m pěšky)

4) tramvají č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)


Důležité informace ke studiu podle jednotlivých oborů a formuláře najdete na MOODLu _ Dokumetový server - Doktorská studia (musíte stránku scrollovat až skoro dolů). Návod na založení ISP


Potvrzení o studiu v elektronické podobě si můžete sami vygenerovat ze SIS: Osobní údaje_Tisk potvrzení a zvolíte variantu PDF s elektronickým podpisem nebo se osobně pro potvrzení zastavit v úředních hodinách na našem Oddělení doktorských studií. Prosíme, neobracejte se na Studijní oddělení, to řeší studijní záležitosti pregraduálního studia.


Doručení písemností na fakultu lze:

a) poslat poštou na adresu: Oddělení doktorských studií FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň.

b) odevzdat na podatelně, tj. vhodit do schránky na chodbě v suterénu

d) zaslat elektronicky datovou zprávou (email bohužel nestačí). Identifikátor datové schránky je: piyj9b4


Na elektronické Úřední desce najdete důležité dokumenty jako Opatření děkana, Vyhlášky, Směrnice atd.


Fakulta humanitních studií UK nabízí v současné době doktorské studium v 8 různých studijních oborech v češtině. Téměř všechny obory lze rovněž studovat v angličtině, v případě oboru Německá a francouzská filosofie se jedná o studium v německém, nebo francouzském jazyce. Obor Soudobé evropské kulturní dějiny lze rovněž studovat i v němčině. Studium v cizím jazyce je zpoplatněno.


Podívejte se na přehled všech doktorských oborů na FHS UK.


Kontakt

proděkanka pro doktorské studium:
tajemnice pro doktorská studia:Úřední hodiny oddělení doktorských studií

!POZOR! V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) se až do odvolání ruší úřední hodiny na Oddělení doktorských studií. V případě nutnosti nás prosím konatktuje emailem nebo telefonicky na čísle + 420 608 812 932. Děkujeme.


V průběhu letních prázdnin (červenec a srpen) úřední hodiny nejsou vypsány, ale jsme k dispozici na e-mailových adresách:

a


V době výuky a zkouškového období v akademickém roce:


  • Úterý: 10 - 12 hod. zrušeny do odvolání

  • Čtvrtek: 12 - 14 hod. zrušeny do odvoláníAktuality

  • Portál vzdělávacích kurzů nabízených složkami RUK včetně kurzů tzv. soft skills určených pro doktorandy najdete zde

  • Aktuální informace o konferencích, workshopech, seminářích ... aj najdete v SIS - Nástěnka


Pravidla a dokumenty ke stažení

Opatření děkana FHS UK č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech


Návody na práci s Individuálním studijním plánem

Založení studijního plánu

Roční hodnocení ISP


Poslední změna: 15. říjen 2020 16:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám