4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:


1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj


Více informací o 4EU+ je možné nalézt na webových stránkách aliance.


AKTUÁLNĚ!

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020


Na základě Opatření rektora č. 4/2020 byla otevřena výzva pro podání žádosti o finanční podporu (minigranty) v rámci spolupráce mezi univerzitami 4EU+ pro rok 2020.


Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.


Podmínkou pro předložení žádosti za UK je zapojení minimálně dalších dvou z pěti možných partnerů ve 4EU+.


Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5. Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč. Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+. Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 18. 12. 2020.


Žádosti musí být předloženy na předepsaném formuláři, a to nejpozději do 24. února 2020. Vyplněný formulář prosím předkládejte elektronicky emailem na adresu . Fakultní administrativa následně provede formální a obsahovou kontrolu (soulad s DSZ FHS UK 2016-2020) žádosti a postoupí ji na Evropské centrum RUK k dalšímu posouzení.


O udělení podpory rozhoduje rektor UK na návrh komise ve složení: prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.
Poslední změna: 31. leden 2020 11:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám