STĚHOVÁNÍ FHS UK

Zde najdete pohromadě všechny důležité informace, určené zejména pro zaměstnance fakulty, které se týkají našeho stěhování do nových prostor.Základní informace:

 • Stěhování na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň proběhne v období 22. 6. - 10. 7. 2020. Konkrétní termíny viz harmonogram.


 • Pokud máte jakýkoli dotaz související s přesunem fakulty do nových prostor, napište nám kdykoliv e-mail na . Seznam dalších důležitých kontaktů, které se mohou hodit najdete zde.


 • Všechny informace o výdeji stěhovacích krabic a instrukce ohledně balení najdete zde.


 • KRABICE PLŇTE POUZE TAK, ABYSTE JE MOHLI SNADNO ZVEDNOUT SAMI!!! To platí zejména pro balení knih!!! Při balení knih se také pokuste náležitě rozložit váhu a doplnit zbývající místo v krabici něčím jiným, než jsou knihy, např. kancelářskými potřebami apod.

  Krabice mají nosnost 15 - 20 kg a můžete si jich vyzvednout na výdejně tolik, kolik budete potřebovat.

  Pamatujte, že při překročení nosnosti se krabice protrhnou, jejich obsah bude poškozen a může dojít i k vašemu zranění, případně ke zranění toho, kdo s krabicemi manipuluje.

  PŘETÍŽENÉ KRABICE OD VÁS NEBUDEME MOCI PŘEVZÍT.


 • NEOZNAČUJTE SVÝMI ŠTÍTKY NÁBYTEK!

  Nábytek se do nové budovy nestěhuje. Budou se stěhovat pouze vybrané kancelářské židle a ty speciálně označí LVT. Odkoupený nábytek označuje LVT zvláštním štítkem "PRODÁNO + jméno kupce".

  Židle IKEA Karsten si můžete odkoupit (volný výběr), ale zbylé jsou určeny k likvidaci. Více o možnosti odkupu starého nábytku najdete zde.


 • Všechny informace ohledně termínů a instrukce ke stěhování vám budou také pravidelně zasílány na váš pracovní e-mail. Informace na webu budeme postupně rozšiřovat podle toho, jak to bude potřeba. Sledujte AKTUALITY níže!AKTUALITY

 • KLÍČE JINONICE:

  Externisté v Jinonicích si do 30. 6. mohou vyzvednout v úředních hodinách Podatelny (Jinonice - místnost 5005, Sára Wienerová) vratnou zálohu za klíč. Po 30. 6. záloha propadne.

  Interní zaměstnanci si klíče od kanceláří v Jinonicích mohou ponechat, není nutné je vracet.

  (1. 6. 2020)


 • KLÍČE VELESLAVÍN:

  Klíče od místností na Veleslavíně vracejte tajemnicím a tajemníkům příslušného pracoviště až do termínu stěhování. Pokyny platí pro interní zaměstnance i externisty.

  (1. 6. 2020)


 • Garáže v Jinonicích bude možné využívat do konce tohoto týdne. Parkovací karty je možné vracet na správě budov v Jinonicích do 30. 6. Po tomto datu pak po předchozí domluvě tamtéž.

  (1. 6. 2020)


 • Na web byly nově vloženy informace ohledně dat a techniky. Informace budou postupně doplňovány. Za data a techniku odpovídá LVT.

  Všechny informace ohledně dat a techniky najdete zde.

  (1. 6. 2020)


 • Nezapomeňte si z kuchyněk postupně odnést svoje nádobí. Nedoporučujeme balení nádobí do stěhovacích krabic. Se stěhovacími krabicemi nebude zacházeno jako s křehkým zbožím. Věci, které zůstanou v kuchyňkách, budou po skončení stěhování zlikvidovány.

  (1. 6. 2020)


 • Upozorňujeme, že LVT bude v období 22. 6. – 10. 7. zcela zaneprázdněno stěhováním fakulty, proto je během tohoto období jakákoliv provozní podpora ze strany LVT možná jen v nejnutnějších případech a po předchozí domluvě.

  (1. 6. 2020)


 • 21. 5. byl zahájen výdej stěhovacích krabic a identifikačních štítků. Vše potřebné ohledně krabic, balení, štítků atd. najdete zde .

  (21. 5. 2020)


 • Byl nově vložen seznam nábytku, který je stále ještě k odkupu.

  (19. 5. 2020)


 • Na web byly nově vloženy informace o prodeji a odvozu starého nábytku fakulty, který se do nové budovy již stěhovat nebude.

  Všechny informace a kontakty ohledně prodeje nábytku najdete zde.

  (18. 5. 2020)


 • Na web byly nově vloženy informace ohledně rezervací místností. Týká se jak místností v budovách Jinonoce, Veleslavín, Máchova ulice, tak rezervací v nové budově, případně v náhradních prostorách

  Všechny požadované rezervace zasílejte na e-mail nejpozději do 27. 5.

  Všechny informace a kontakty ohledně rezervací místností najdete zde.

  (18. 5. 2020)


 • Knihy zapůjčené z knihovny TGM v Jinonicích vraťte nejpozději do pátku 12. 6. včetně (další informace najdete zde). Všechny vypůjčené a nevrácené knihy musejí být přestěhovány do nové budovy v Troji. Vypůjčené knihy bude poté možné vracet v nové budově nejdříve až v druhé polovině září.

  (13. 5. 2020)


 • Před samotným stěhováním bude potřeba, abyste zabalili svoje věci a dokumenty spadající pod vaše oddělení/kancelář. Pro tento účel budou od čtvrtka 21. 5. na fakultě k dispozici stěhovací krabice. Veškeré instrukce ohledně výdeje krabic a balení najdete zde. Krabice jsou zálohované a po stěhování se musejí vrátit stěhovací firmě, proto je užívejte pouze pro účely stěhování do nové budovy, nevyhazujte je ani nelikvidujte.

  Kromě dokumentace a vašich osobních věcí, bude stěhována do nové budovy už jen technika a vybrané kancelářské židle. O zabalení techniky se ale starat nemusíte, to bude zčásti zajištěno stěhovací firmou a z části LVT. Kanceláře v nové budově jsou plně vybavené, proto se nábytek, jak již bylo avizováno před časem, stěhovat nebude.

  (13. 5. 2020)


 • Stěhování do naší vlastní budovy v Troji (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň) se uskuteční v období od 22. 6. do 10. 7. Stěhovat se budou všechna pracoviště fakulty, tj. Jinonice, Veleslavín i Máchova ulice (více viz rozpis konkrétních termínů v harmonogramu).

  (13. 5. 2020)


Poslední změna: 3. červen 2020 13:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám