OPSRDKŠ - EP


Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - externí průvodci


Časová dotace: 64 hodin


Začátek kurzu: 14. 05. 2020


Ukončení kurzu: 30. 06. 2021Cílem kurzuje proškolit specialisty, především tzv. externí průvodce demokratickou kulturou pro školy. Ti jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby v průběhu kurzu i po jeho skončení mohli v roli externího průvodce vstupujícího do školy zvenčív praxi podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu dle kompetenčního modelu Rady Evropy (dále jen CDC) přímo na konkrétních pražských školách. Splněním cíle dojde k zásadnímu posílení nedostatečné odborné kapacity ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol a k podpoření těchto škol v jejich individuálním rozvoji demokratického, resp. proinkluzivního klimatu.


Absolvent kurzu bude schopen:

• seznámit vedení školy i pedagogický sbor s konceptem CDC, s výhodami celoškolního přístupu a s argumenty, jež obhajují posilování demokratické kultury;

• motivovat pedagogické pracovníky školy k práci s konceptem CDC a jeho praktickou aplikací a následně poskytovat při takové práci odbornou pomoc;

• analyzovat situaci školy v otázce demokratického klimatu a pomoct jí identifikovat silná i slabá místa dalšího rozvoje, na základě toho pak vytvořit strategii či akční plán rozvoje CDC;

• podpořit školu, aby orientovala své směřování a nastavila strategické dokumenty s důrazem na rozvoj demokratického a proinkluzivního klimatu, asistovat při takové práci;

• podpořit aplikaci metod a nástrojů pro rozvoj kompetencí dle modelu CDC a principů inkluzivního vzdělávání ve výuce;

• podporovat a odborně spolupracovat s interním průvodcem, bude-li na škole přítomen;

• zprostředkovat komunikaci mezi aktéry ekosystému školy (tedy včetně např. zástupců rodičů či komunity) a případně takovými setkáními odborně provést;

• podpořit komunikaci a partnerství s dalšími školami, které mají podobné ambice.


Ukončení:

• Certifikát získaný v rámci akreditovaného programu Studia humanitní vzdělanosti Univerzity Karlovy.

• Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit 80% účast.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek


Email: richard.davidek@fhs.cuni.cz
Poslední změna: 26. květen 2020 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám