OPSRDKŠ - IP


Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - interní průvodciČasová dotace: 52 hodinZačátek kurzu: 26. 05. 2020Ukončení kurzu: 31. 08. 2021
Cílem kurzu je proškolit specialisty, především tzv. interní průvodce demokratickou kulturou pro školy. Ti jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby v průběhu kurzu i po jeho skončení mohli v roli průvodce působícího ve školev praxi podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu dle kompetenčního modelu Rady Evropy (dále jen CDC) přímo na konkrétních pražských školách.Splněním cíle dojde k zásadnímu posílení nedostatečné odborné kapacity ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol a k podpoření těchto škol v jejich individuálním rozvoji demokratického, resp. proinkluzivního klimatu.


Absolvent kurzu bude schopen:


• aplikovat metody CDC přímo ve výuce a využívat tento model při posilování proinkluzivního klimatu ve škole;

• motivovat své kolegy k práci s modelem CDC a s jeho aplikací primárně do výuky, nabídnout k tomu odbornou součinnost;

• podílet se na analýze školy v otázkách demokratického klimatu, spolumoderovat (a případně využívat evaluační nástroj) proces identifikace silných i slabých míst dalšího rozvoje;

• z pohledu školy syntetizovat a zajišťovat vstupy do strategie či akčního plánu rozvoje CDC;

• podporovat (a tlumočit do jazyka adekvátního dané škole a prostředí) externího průvodce při seznamování školy s konceptem CDC (bude-li přítomen, jinak to zajistit sám) a v další odborné činnosti;

• nastavovat mezi-předmětovou spolupráci a průřezovost témat při rozvoji demokratické kultury – využívat celoškolní přístup;

• poskytovat kolegiální poradenství svým kolegům či jiným školám v podpůrné síti.


Ukončení:

• Certifikát získaný v rámci akreditovaného programu Studia humanitní vzdělanosti Univerzity Karlovy

• Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit 80% účast.


Kontaktní osoba: Mgr. Richard DavídekEmail: richard.davidek@fhs.cuni.cz
Poslední změna: 26. květen 2020 11:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám