• Zaměstnanci
  • Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Aktuality


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možností mobilit pro akademické pracovníky e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit na adrese zahranicni@fhs.cuni.cz. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Podpora spolupráce se strategickými partnery UK pro rok 2019

Návrhy projektů spolupráce (nové nebo stávající) je třeba odevzdat na zahraniční oddělení FHS do 14. ledna 2019.


Podrobné informace k aktuální výzvě a možnostem spolupráce v rámci strategických partnerství jsou k dispozici zde.


Seznam univerzit:

Belgie: Katholieke Universiteit Leuven

Maďarsko: ELTE University Budapest

Německo: Humbold Universität zu Berlin, Universität Heidelberg, Universität zu Köln

Nizozemí: Universiteit Leiden

Polsko: University of Warsaw, Uniwersytet Jagiellonski

Rakousko: Univesität Wien

Švýcarsko: Universität Zürich

Velká Británie: University of Oxford, University of Cambridge, The University of Edinburgh

Kanada: McGill University

Izrael: Hebrew University of Jerusalem

Čína: Peking University

Austrálie: University of Melbourne, Macquarie University


Měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Universität zu Köln


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají akademici FHS UK možnost získat stipendium ve výši 1500 EUR na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität zu Köln


Dodatečné výběrové řízení je vyhlášeno pro rok 2018. Stipendia účetně náleží do roku 2018, nástup by tedy měl být formálně koncem prosince, ale fakticky lze přijet začátkem ledna 2019.


Požadované dokumenty:


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 19. 11. 2018, 12:00.


Podpora internacionalizace na UK

Podporovány jsou:

  • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)

  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  • podporu organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu - organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


Žádosti o financování se podávají prostřednictvím platformy interních soutěží UK v termínu 1. říjen - 31. říjen 2018 (podzimní kolo). Bližší informace jsou k dispozici zde.


Akademická mobilita v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2019

Informace k žádosti a podmínkám výběrového řízení pro mobility v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce naleznete zde.

Přihlášku spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera z přijímající univerzity je třeba na zahraniční oddělení dodat do 13. 11. 2018.


Bližší informace k meziuniverzitním dohodám a seznam univerzit, se kterými má UK uzavřenou dohodu o spolupráci, naleznete zde.


Financování mobilit a dalších aktivit se zahraničními partnery z prostředků na podporu internacionalizace FHS UK (2018)

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o financování pro rok 2018. Mezi podporované aktivity patří:

  • Mobility akademiků FHS UK za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) – např. organizace workshopů, konferencí, letních škol, zvaných přednášek; vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; příprava společného projektu; podpora společných studijních programů)

  • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

  • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Termín realizace: aktivity je nutné je třeba realizovat a financovat nejpozději do 30. 11. 2018.

Výzva je průběžná a platí do vyčerpání finančních prostředků.


Formulář žádosti a další informace jsou k dispozici zde.


Výzkumné pobyty v Izraeli


Program Masaryk Distinguished Chair je určen pro české akademiky, vědce a doktorandy a jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v ČR.


Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany Interdisciplary Center Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.


Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2018. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu .

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete zde.


Pozor! Návštěva Dr. Zimmerman (IDS Herzliya), která byla naplánována na 19. listopadu 2018 od 9 hodin v Carolinu, se bohužel ruší.


Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2019/20


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR.


Archiv aktualit

K dispozici zde.


Poslední změna: 29. listopad 2018 16:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám