• Zaměstnanci
  • Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Aktuality


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možností mobilit pro akademické pracovníky e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit na adrese zahranicni@fhs.cuni.cz. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Financování mobilit a dalších aktivit se zahraničními partnery z prostředků na podporu internacionalizace pro rok 2018

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o financování pro rok 2018. Mezi podporované aktivity patří:

  • Mobility akademiků FHS UK za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) – např. organizace workshopů, konferencí, letních škol, zvaných přednášek; vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; příprava společného projektu; podpora společných studijních programů)

  • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

  • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Termín realizace: aktivity je nutné je třeba realizovat a financovat nejpozději do 30. 11. 2018.


Výzva je průběžná a platí do vyčerpání finančních prostředků, 1. kolo pro posouzení předložených návrhů je stanoveno na 20. 6. 2018.


Návrhy pracovních programů /žádostí o financování prosím zasílejte na zahraniční oddělení FHS UK


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2018 (12:00)


Do data uzávěrky je třeba podat žádost o podporu spolu s požadovanými přílohami. Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace.


Bližší informace naleznete zde.


Univerzita Curych - Call For Proposals 2018


Zahraniční oddělení FHS UK zveřejňuje výzvu k přihlášení projektů do prvního společného výběrové řízení Univerzity Karlovy a Univerzity Curych.


Přihlášku se společným projektem je možné doručit na zahraniční oddělení do 12. 3. 2018.


Ruth Crawford Mitchell Fellowship


The Nationality Rooms Program is proud to announce the availability of the annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship which will enable a Czech or Slovak professional to conduct research at the University of Pittsburgh during the 2018 Fall Term (late August to mid-December 2018). The amount of the award is $7,000.  The submission deadline is March 30, 2018. Applications require a reference from a University of Pittsburgh faculty member who will serve as a mentor to the scholar. 

The link to the fellowship is http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars


We invite your assistance in distributing the information to eligible and promising candidates in all fields and professions (students are not eligible) from the Czech or Slovak Republic.  


If you have any questions or want further clarification, please do not hesitate to email to Cristina Lagnese (mcl38@pitt.edu).


Výzkumné pobyty pro akademiky na IDC v Izraeli


Program Masaryk Distinguished Chair je určen pro akademiky a vědce, kteří jsou občany České republiky a jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v ČR. Žadatelé musí předložit návrh výzkumných aktivit včetně časového harmonogramu jejich realizace a měřitelných plánovaných výstupů.

Cílem programu je podpora výzkumných pobytů českých akademiků, vědců a doktorandů v Izraeli, na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya (www.idc.ac.il). Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity (je možné doplnit o přednáškovou činnost na IDC) v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. 11. 2017. Více informací o programu a přihlášce naleznete zde.


Uzávěrky programu AKTION ČR - Rakousko


Termín programu AKTION ČR – Rakousko pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami je 30. listopadu 2017, a to na období až jednoho roku od 1. 2. 2018.


Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře jsou k dispozici zde.


K tomuto datu je možné podávat také žádosti o stipendium v kategorii jednoměsíční stipendia pro pedagogy.


Na webových stránkách programu je k dispozici Zpráva o realizaci programu za r. 2016.


Podpora spolupráce s partnerskými univerzitami UK v rámci Strategických partnerství


Podrobné informace k výzvě k předkládání žádostí o financování spolupráce s 15 partnerskými univerzitami, které jsou zařazeny mezi strategické partnery UK, jsou k dispozici zde.

UZÁVĚRKA na Zahraničním oddělení FHS je ve středu 22. listopadu 2017. Vyplněné formuláře zasílejte e-mailem na zahranicni@fhs.cuni.cz.


Akademická mobilita v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2018


Informace k žádosti a podmínkám výběrového řízení pro mobility v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce naleznete zde.

Přihlášku spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera z přijímající univerzity je třeba na zahraniční oddělení dodat do 13. 11. 2017.


Bližší informace k meziuniverzitním dohodám a seznam univerzit, se kterými má UK uzavřenou dohodu o spolupráci, naleznete zde.


Výzva k předkládání návrhů na realizaci mobilit z prostředků na podporu internacionalizace


Zahraniční oddělení FHS informuje o možnosti financování mobilit do zahraničí z prostředků na podporu internacionalizace na rok 2017. Plánovaný pobyt je třeba uskutečnit v období září–listopad 2017 (cestu je třeba vyúčtovat do 27. 11. 2017).

Podporovanými typy aktivit jsou:


  • Pracovní setkání  (např. za účelem přípravy projektu ve vědě a vzdělávání apod.) / badatelské pobyty. Cílem pobytu je především rozvoj stávající spolupráce nebo navázání nové spolupráce. Účast na konferenci apod. nelze podpořit.

  

Návrhy pracovních programů, prosím, zasílejte na zahraniční oddělení FHS UK. Výzva je průběžná a platí do vyčerpání finančních prostředků. 1. kolo posouzení předložených návrhů je stanoveno na 15. 9. 2017.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email zahranicni@fhs.cuni.czStipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici na: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR.Fulbright Specialist Program je určen pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). Od ledna 2017 se mění systém přihlášky a je administrován organizací Worldlearning.org Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednitvím on-line přihlášky na této webové stránce. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost.Zahraniční pracovní cesty

Dovolujeme si vás upozornit na změny v agendě zahraničních pracovních cest.


Od 1. 5. 2016 přebírá kompletní agendu tuzemských i zahraničních pracovních cest nová kolegyně, paní Kateřina Svítilová.


S dokumenty souvisejícími se zahraničními pracovními cestami či s případnými dotazy k administrativě cest se tedy prosíme od 1. 5. obracejte přímo na paní Svítilovou.Seminář na téma možnosti projektové spolupráce v rámci programu Erasmus+

Seminář se věnoval těmto aktivitám programu Erasmus+:


KA1: ERASMUS MUNDUS joint master degrees

KA2: Strategická partnerství

Budování kapacit

Znalostní aliance

Jean Monnet

Sport


Prezentaci ze semináře naleznete zde. Obsahuje:


  • podmínky programů dle aktuální výzvy pro rok 2016,

  • způsob předkládání žádostí,

  • užitečné rady a tipy pro předkladatele žádostí.


Archiv aktualit

K dispozici zde.


Poslední změna: 21. květen 2018 10:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám