Rozšířené kolegium děkana

Rozšířené kolegium děkana je tvořeno členy kolegia děkana, předsedou akademického senátu fakulty, případně dalšími osobami jmenovanými děkanem.


Složení rozšířeného kolegia děkana FHS UK

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu

proděkan pro informační systémy


doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

proděkan pro zahraniční styky


Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

proděkan pro doktorská studia


prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

proděkan pro habilitační a jmenovací řízení


doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum


Mgr. Jan Tuček, Ph.D.

proděkan pro rozvoj


Mgr. Richard Zika, Ph.D.

proděkan pro pregraduální studia


Mgr. Karel Strnad

tajemník


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

člen kolegia děkana


doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl

předseda AS FHS UK


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

člen rozšířeného kolegia děkana


doc. PhDr. Zdeněk Pinc

člen rozšířeného kolegia děkana


Zápisy ze zesedání

Zápisy ze zasedání rozšířeného kolegia děkana a kolegia děkana naleznete zde.
Poslední změna: 12. říjen 2021 13:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám