Nepravidelné rezervace místností

Rezervace – návod

Provedení rezervací místností mimo pravidelný rozvrh je možné prostřednictvím záložky NOVÁ REZERVACE v modulu Rozvrh NG Studijního informačního systému, a to v budově „Troja“ (YTROJA).


Návod pro vytvoření rezervace


V SIS se rovněž můžete informovat o kapacitě a technickém vybavení učebny.


Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek pište na e-mail .


Zasedací místnost

POZOR – pro zasedací místnost 0.31 platí zvláštní rezervační režim. O její rezervaci je nadále nezbytné žádat prostřednictvím Sekretariátu děkana, .


Aktuality

Pro letní semestr platí standardní systém rezervování, upřesněný níže. Budova „Distanční výuka Troja 2020“ (YTDIST), využívaná pro rezervace v zimním semestru, byla deaktivována a v systému ji již nenaleznete. I v průběhu distanční výuky prosím v nejvyšší možné míře respektujte prostorové rozvržení kurzů uvedené v SIS. Případnou záměnu učeben bude možné zajistit pouze na základě individuální dohody. Při potížích s technickým zabezpečením se obracejte na Oddělení informačních technologií, , nebo na fakultní rozvrhářku Hanu Gabrielovou, .


Poslední změna: 2. březen 2021 15:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám