Letní škola Problematika přípravy na studium humanitních věd: ročník 2021

Práce s literárním textem a obrazem: čas ve vyprávění

Program celoživotního vzdělávání – další program vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín a místo konání: 18. srpna – 20. srpna 2021

Evropské školicí centrum Litomyšl


Komu je program určen

Program CŽV v podobě letní školy je určen učitelům češtiny a literatury, filosofie a humanitních a společensko-vědních oborů na gymnáziích a středních školách.


Záměry programu

Na nejobecnější rovině má tento výukový program učitelům středních škol prezentovat problémy spojené s přechodem studenta na vysokoškolskou liberální formu studia v oblasti humanitních věd a přitom upozornit na specifika studia, poznávání a bádání v rámci těchto vědních disciplín.


Konkrétní náplň programu vychází z faktu, že studium a bádání v oblasti filosofie, humanitních a literárních věd je založeno především na odborném studiu textů. Program se tedy zaměřuje na představení a elementární osvojení základních zásad interpretace textu, a to ohledně různých typů textu (odborného, klasického, literárního) v různých interpretačních přístupech.


V letošním běhu bude ústředním tématem rozdílné chápání času a jeho role ve vyprávění a utváření literárního textu.


Jedná se o program celoživotního vzdělávání (CŽV), jenž je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Rozvrh přednášek a seminářů

Středa (18. srpna)

14:00 – 15:00

T. Holeček: Představení koncepce bakalářského Studia humanitní vzdělanosti a role interpretace textu v něm.

15:15 – 16:15

J. Novotný: Různé chápání času: chronos a kairos.

16:30 – 17:15

J. Češka: Čas ve vyprávění: čas jako kategorie sledu událostí, nebo jako charakter vnitřního vědomí románové postavy.

17:30 – 18:30

S. Synek: Vztah historie a básnictví v Aristotelově Poetice.

Čtvrtek (19. srpna)

08:30 – 09:30

J. Novotný: Demonstrace práce v Prosemináři k interpretaci textu – cvičení I.

09:45 – 10:45

J. Kružík: Eschatologická tíseň (thlipsis) a prožívání času v Apokalypse.

11:00 – 11:45

J. Češka: Budoucí aspekt vyprávění: zření budoucího a touha smrti.

14:00 – 15:00

J. Novotný: Demonstrace práce v Prosemináři k interpretaci textu – cvičení II.

15:15 – 16:15

Diskuse k cvičení I a II a k vlastní zkušenosti účastníků s výukou interpretace.

16:30 – 18:00

Prohlídka Litomyšle.

Pátek (20. srpna)

08:30 – 09:30

J. Kružík: Demonstrace práce v Prosemináři k interpretaci textu – cvičení III.

09:45 – 10:15

M. Zetová: Hostovkého stesk po ztraceném ráji: vynalézání minulosti.

10:30 – 11:30

B. a J. Altovi: Vizuální vyprávění obrazem. Před časem – Fra Angelicova malířská výzdoba dominikánského kláštera San Marco ve Florencii.

11:30 – 12:00

Ukončení programu a závěrečná diskuse.


Letáček ke stažení


Přihlášky a informace

Dominik Kuna

e-mail:


Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. 6. 2021.

V ceně 2.500,- Kč je zahrnuta strava, ubytování a veškeré tištěné i elektronické podklady.


Více informací o programu, minulé ročníky


Poslední změna: 10. červen 2021 16:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám