Hodnotící komise

 • Hodnotící komise je složena výhradně ze studentských senátorů a senátorek AS FHS UK.


 • Komise je usnášeníschopná, pokud je na jejím zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů.


 • O přiznání podpory rozhoduje děkan na základě stanoviska komise.


 • Seznam členů hodnotící komise (funkční období do 31. 1. 2023):

  Mgr. Radek Holodňák

  Mgr. Agáta Hrdličková

  Mgr. Tatiana Chavalková Badurová

  Mgr. David Jelínek

  Matěj Krofta

  Bc. Martina Pustková


 • Termíny a podmínky zasedání hodnotící komise najdete zde.


Poslední změna: 21. září 2022 15:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám