Výzvy

Informace ke způsobu administrace projektů v rámci UK

Magistrát hl. města Prahy vyhlásil nové výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačních programů Praha-Adaptabilita (OPPA) a Praha-Konkurenceschopnost (OPPK). Jejich přesné znění včetně termínů odevzdání projektových žádostí naleznete na stránkách MHMP.V jednotlivých osách byla nastavena omezující opatření, z nichž vyplynul i způsob administrace, který RUK zvolil:


A) Operační program Praha – Adaptabilita


· Prioritní osa 1; Aktivita A – Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce


· Prioritní osa 1; Aktivita B – Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií


· Prioritní osa 2; Aktivita A – Podpora souladu pracovního a soukromého životaV případě výše uvedených PO a aktivit jsme omezeni jednak max. výší celkových nákladů (v uvedeném pořadí je to 6, 15, a 8 mil. Kč), jednak tím, že organizace může předložit pouze jednu projektovou žádost.


            RUK proto určil koordinátory, kteří z předložených návrhů projektových žádostí (v minimální podobě projektového záměru) vyberou jeden projekt, nebo (v případě analogických témat a obsahu) doporučí více projektů k integraci. Uvažujete-li tedy o podání žádosti, pošlete mi, prosím, nejpozději do 19.5.2011 svůj projektový záměr (vyplňte přiložený formulář).· Prioritní osa 3; Aktivita B – Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách


V tomto případě musíme respektovat omezení týkající se možného počtu podávaných projektových žádostí: každá fakulta pouze jednu. Vzhledem k tomu, že z naší fakulty již mám do tohoto programu jeden projekt přihlášen, zbývá pouze možnost podat projekt společně s jiným žadatelem tak, aby UK figurovala jako partner. Uvažujete-li o tomto postupu, dejte mi, prosím, vědět. Každopádně platí, že i v tomto případě podepisuje projekt za UK pan rektor, takže budu potřebovat finální projekt s předstihem, nejlépe do 24.6.2011.B) Operační program Praha-Konkurenceschopnost
· Prioritní osa 3; Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a praxí


V tomto případě je výše celkových nákladů na jeden projekt limitována částkou 35 mil. Kč, přičemž spoluúčast žadatele činí 50 % způsobilých výdajů.


V tomto případě mi, prosím, finalizované projektové žádosti doručte do 20.6.2011, aby bylo možno zkontrolovat veškeré formální náležitosti a zajistit včas podpis pana rektora. 


Budete-li mít jakékoli problémy či nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat.Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

proděkan pro rozvoj

Fakulta humanitních studií UK


mail: marie.petova@fhs.cuni.czPoslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám