Tajemník

  • Tajemník fakulty je orgánem fakulty, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

  • Tajemník je podřízený děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. Ve své činnosti spolupracuje s proděkany. Tajemník má právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.

  • Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana řídí děkanát fakulty a případně jiná pracoviště a účelová zařízení vymezená organizačním řádem fakulty.

  • Tajemníka jmenuje děkan.


Kontakt


Mgr. Karel STRNAD

tajemník


Fakulta humanitních studií UK FHS

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

kancelář 5004 (5 podlaží)


telefon: +420 251 080 212

mobil: +420 724 039 958

fax: +420 251 620 611

e-mail:


Úřední hodiny

Pondělí - pátek: 9.00 - 16.00
Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám