PRVOUK

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

V souvislosti se zakončením výzkumného záměru UK FHS Antropologie komunikace a lidské adaptace a přechodem celé UK na jiný způsob institucionálního financování vědy a výzkumu byly na UK k 1. 1. 2012 vyhlášeny Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). UK FHS postupovala v souladu s tímto vyhlášením a v průběhu prvního pololetí navrhla a úspěšně obhájila přihlášky tří programů, které koordinuje, a jednoho programu, na němž se spolupodílí.


Všechny programy zahájily svou činnost k 1. 7. 2012. V první polovině roku 2012 byla vědecká práce na UK FHS organizována stejným způsobem jako v roce předešlém, prostřednictvím tzv. Dotace pro vědu, zároveň ale již s ohledem na ustavující se programy PRVOUK, tedy jako jejich předfinancování.


Vyhlášení 3. kola soutěže 2016

Vyhlášení 3. kolo soutěže programů PRVOUK P18. Podrobné informace o podmínkách soutěže naleznete v sekcích jednotlivých programů.


V případě jakékoliv nejasnosti se prosím obraťte na Benedikta Pince na emailové adrese .


Programy Fakulty humanitních studií

P02 Environmentální výzkum


P18 Fenomenologie a sémiotika


P19 Interdisciplinární sociální vědy


P20 Kulturní, sociální a historická antropologie


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám