Program CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)


Co je program CEEPUS?


SÍŤ: partnerské univerzity FHS UK


MOŽNOSTI VÝJEZDŮ V RÁMCI SÍTĚ PRO STUDENTY FHS UK


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FHS UK


FINANCOVÁNÍ


ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY STUDENTŮ


VÝJEZDY JAKO FREE -MOVER

Co je program CEEPUS?

Program CEEPUS je stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tématicky zaměřených sítí univerzit ze zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyt v rámci sítě nebo individuálně jako freemovers (pokud zvolená univerzita není zapojena do sítě nebo obor studenta neodpovídá zaměření sítě). Program je určen studentům bakalářských (alespoň ve 2. ročníku), magisterských a doktorských studijních programů.

Bližší informace české národní kanceláře Ceepus (při DZS MŠMT)zde.

Centrální webové stránky programu: www.ceepus.info


KONTAKT na FHS UK: zahraniční oddělení

SÍŤ - Partnerské univerzity FHS UK

Fakulta humanitních studií participuje v univerzitní síti Ethics and Politics in the European Context od akademického roku 2012/13 .


Tématické zaměření: politická kultura Evropy a její hodnoty (lidská práva, demokracie, solidarita, občanská společnost a důvěra apod.)

Síť se zabývá politickými a ekonomickými tématy z pohledu etiky, teologie a politologie (lidská práva, občanská společnost a vývoj demokracie a solidarity v procesech transformace ve střední Evropě, nacionalismus, patriotismus a populismus v Evropě).


Číslo sítě akademický rok 2017/18: CIII-PL-0702-06-1718


Garant sítě na FHS UK: prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Koordinátor sítě: Polsko, John Paull II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences


Do sítě jsou dále univerzity nebo VŠ instituce v Bělehradě (Faculty of Philosophy, Department of History, Belgrade University), Bukurešti (Faculty of Political Science, University of Bucharest), Debrecíně (Institution for Social Ethics, Debrecen University of Reformed Theology), Kluži (Faculty of Orthodox Theology - Section Social Theology, “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA), Lublani (Faculty of Business Studies (FPV), Opole (Theological Faculty, Opole University), Ružomberku (Teologická fakulta, Institut aplikované etiky, Katolícka univerzita v Ružomberku), Sibiu (Departament of Protestant Theology, “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU), Skopje (Department of Studies of Southeast Europe, Euro-Balkan University), Trnavě (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), Varšavě (Institute of Political Science, 'Cardinal Stefan Wyszynski' University), Vroclavi (Institute of Political Science, University of Wroclaw).


MOŽNOSTI VÝJEZDŮ V RÁMCI SÍTĚ PRO STUDENTY FHS UK

1. KRÁTKODOBÝ STUDIJNÍ POBYT (studium a výzkum zaměřený k dizertační práci)

Seznam partnerských univerzit, na něž mohou studenti FHS vycestovat v letním semestru ak. roku 2017/18


  • John Paull II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences

website; List of courses

garant/kontakt: Grzegorz Adamczyk, PhD.

Počet míst / délka pobytu: 1 student / 1 měsíc


2. INTERDISCIPLINÁRNÍ TÉMATICKY ZAMĚŘENÁ LETNÍ ŠKOLA

Letní školy jsou organizovány pro studenty a vyučující z jednotlivých partnerských univerzit a další zájemce v průběhu září; program zahrnuje přednášky a společná setkání a debaty, studenti prezentují výzkum spojený s prací na disertaci. Součástí je také kulturní program.

Summer School 2017 10. - 20. září 2017

University of Wroclaw, Institute of Political Science

Program letní školy z minulých let

Program a bližší informace k aktuální letní škole budou zveřejněny.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FHS UK

Místa jsou určena především studentům doktorských studijního oborů, jejichž disertační práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště a zaměřením sítě obecně, nicméně do výběrového řízení se mohou hlásit i studenti magisterských studijních oborů, je-li téma jejich diplomové práce relevantní s ohledem na zaměření daného pracoviště.


Zájemci o studijní pobyt předloží:

  • studijní plán/záměr na partnerském pracovišti v AJ/NJ a ČJ

    (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

  • strukturovaný životopis (ČJ)

  • doporučení školitele (ČJ)


Uzávěrka přihlášek: 16. ŘÍJNA 2017 (zahraniční oddělení)

Dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení FHS UK. Podepsané materiály lze také zaslat (kvalitně) naskenované e-mailem na adresu:


Vybraní studenti následně vyplní online přihlášky v centrální databázi programu Ceepus (podrobné informace získají na zahr. odd. FHS UK).


KONTAKT: s dotazy se obracejte na zahr. odd FHS UK .


FINANCOVÁNÍ

  • stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravování, které je vypláceno na hostitelské univerzitě.

Stipendium poskytuje národní kancelář programu CEEPUS v zemi hostitelské univerzity.

Bližší informace o výši stipendia, možnostech ubytování apod. v jednotlivých zemích jsou k dispozici na webových stránkách národních kanceláří zde (CEEPUS Member Countries).


Národní kancelář Ceepus Rakousko; Národní kancelář Ceepus Polsko


PŘEHLED VÝJEZDŮ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY STUDENTŮ z pobytů


ak. rok

krátkodobý studijní pobyt

partnerská instituce

2016/17

1 MA student (Obecná antropologie)

University of Vienna

2015/16

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Wroclaw

2014/15

1 PhD student (ISČ-OA)

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Vienna

University of Vienna + University of Wroclaw

2013/14

2 PhD studenti (Aplikovaná etika)

University of Vienna

2012/13

1 PhD student (Aplikovaná etika)

University of Vienna

2011/12

-


Závěrečné zprávy studentů z pobytu

Rakousko_Wien_Institut für Sozialethik_ZS2016

Polsko_Wroclaw_Institut of Political Science_LS2015

Rakousko_Wien_Institut für Sozialethih_LS2014

Rakousko_Wien_Institut für Politikwissenschaft_LS2014

Rakousko_Wien_Institut für Sozialethik_LS2013


Letní školy

Where is Civil Society in Central Europe Heading to?

15. - 24. 9. 2014, Košice/Trnava, Slovensko

1 PhD student

(Aplikovaná etika)

What Keep Us Together? Solidarity and Diversity in Europe

2. - 12. 9. 2013, Bucharest/Sibiu, Rumunsko

1 PhD student

(Aplikovaná etika)

Social-Ethical and Political Questions in Europe

31. 8. - 10. 9. 2012, Zagreb/Lovran, Chorvatsko

1 PhD student

(Aplikovaná etika)


FREE-MOVER

Informace o administrativním postupu a možnostech studijního pobytu v rámci programu CEEPUS mimo partnerské univerzity FHS UK, tj. jako FREE-MOVER, jsou k dispozici na stránkách české národní kanceláře Ceepus zde.


Jako Free-mover se lze hlásit pouze na pobyty v letním semestru, student si vybírají univerzitu sami dle svého zaměření. Nedílnou součástí přihlášky je akceptační dopis s hostitelské univerzity.


Možnosti výjezdu:

1.) Albánie

2.) Bosna a Hercegovina

3.) Bulharsko

4.) Černá Hora

5.) Chorvatsko

6.) Maďarsko

7.) Makedonie

8.) Polsko

9.) Rakousko

10.) Rumunsko

11.) Slovensko

12.) Slovinsko

13.) Srbsko

14.) Priština - Kosovo


Uzávěrka přihlášek (přes oficiální stránky programu CEEPUS http://www.ceepus.info): 30. listopadu.


U výběrových řízení na pobyty Free-mover jsou úspěšní také studenti FHS UK. Vybraní studenti realizovali studijní pobyty na Univerzitě ve Vídni, Wroclawi, Tiraně, Bratislavě a Budapešti.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám