Program CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)


Co je program CEEPUS?


Přehled CEEPUS sítí, v nichž je FHS UK zapojena


FINANCOVÁNÍ


VÝJEZDY JAKO FREE -MOVER

Co je program CEEPUS?

Program CEEPUS je stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tématicky zaměřených sítí univerzit ze zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyt v rámci sítě nebo individuálně jako freemovers (pokud zvolená univerzita není zapojena do sítě nebo obor studenta neodpovídá zaměření sítě). Program je určen studentům bakalářských (alespoň ve 2. ročníku), magisterských a doktorských studijních programů.

Bližší informace české národní kanceláře Ceepus (při DZS MŠMT)zde.

Centrální webové stránky programu: www.ceepus.info


KONTAKT na FHS UK: zahraniční oddělení


ZAPOJENÍ FHS UK do CEEPUS networks

Informace k možnostem mobilit v rámci jednotlivých sítí jsou k dispozici pod odkazy níže.


FINANCOVÁNÍ

  • stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravování, které je vypláceno na hostitelské univerzitě.

Stipendium poskytuje národní kancelář programu CEEPUS v zemi hostitelské univerzity.

Bližší informace o výši stipendia, možnostech ubytování apod. v jednotlivých zemích jsou k dispozici na webových stránkách národních kanceláří zde (CEEPUS Member Countries).


FREE-MOVER

Informace o administrativním postupu a možnostech studijního pobytu v rámci programu CEEPUS mimo partnerské univerzity FHS UK, jsou k dispozici na stránkách české národní kanceláře Ceepus zde.


Jako Free-mover se lze hlásit pouze na pobyty v letním semestru, student si vybírají univerzitu sami dle svého zaměření. Nedílnou součástí přihlášky je akceptační dopis s hostitelské univerzity.


Možnosti výjezdu:

1.) Albánie

2.) Bosna a Hercegovina

3.) Bulharsko

4.) Černá Hora

5.) Chorvatsko

6.) Maďarsko

7.) Makedonie

8.) Polsko

9.) Rakousko

10.) Rumunsko

11.) Slovensko

12.) Slovinsko

13.) Srbsko

14.) Priština - Kosovo


Uzávěrka přihlášek (přes oficiální stránky programu CEEPUS http://www.ceepus.info): 30. listopadu.


U výběrových řízení na pobyty Free-mover jsou úspěšní také studenti FHS UK. Vybraní studenti realizovali studijní pobyty na Univerzitě ve Vídni, Wroclawi, Tiraně, Bratislavě, Budapešti. a Záhřebu.


Poslední změna: 22. květen 2018 15:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám