• Studenti
  • Studentské hodnocení výuky

Studentské hodnocení výuky


Základní informace

Studentské hodnocení výuky probíhá na konci každého semestru prostřednictvím elektronické ankety ve Studijním informačním systému (https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1).


Legislativně systém hodnocení vychází z Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy (http://cuni.cz/UK-5973.html), který je doplněn fakultním Řádem pro hodnocení výuky studenty (http://fhs.cuni.cz/FHS-306-version1-rhvs_131206.pdf).


Zodpovědnost za organizaci hodnocení výuky má akademický senát fakulty, realizaci hodnocení řídí studentská komora senátu, případně touto komorou jmenovaný organizační tým. Technicky hodnocení zajišťuje Studijní oddělení fakulty.


Výsledky hodnocení studentská komora senátu každoročně zpracovává v podobě závěrečné zprávy, která je po schválení senátem fakulty zveřejněna a zaslána vedoucím jednotlivých pracovišť fakulty.Závěrečné zprávy o průběhu studentského hodnocení výuky

2013/2014

Závěrečná zpráva

Příloha č. 1: Číselné hodnocení výuky, Institut základů vzdělanosti

Příloha č. 2: Číselné hodnocení výuky, Institut magisterských studií

Příloha č. 3: Připomínky k výuce („P3_Pripominky k vyuce 13_14.pdf“)

(Na základě jednání AS FHS UK ze dne 19. 2. 2015 byla tato příloha vypuštěna.)

Příloha č. 4: Návratnost dotazníků


2014/2015

Závěrečná zpráva

Příloha č. 1: Číselné hodnocení

Příloha č. 2: Slovní hodnocení

Příloha č. 3: Souhrnná tabulka


Kontakty

S dotazy a připomínkami ke studentskému hodnocení výuky se můžete obrátit na členy studentské komory akademického senátu fakulty (viz http://fhs.cuni.cz/FHS-36.html, nebo https://www.facebook.com/SenatoriFHS).


V současnosti je organizací studentského hodnocení výuky pověřen Petr Konůpka ( ).


Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám