Podrobné info - dedikace PRVOUK

Projekty PRVOUK - podrobnější informace k problematice dedikování

Projekty PRVOUK se vykazují jako institucionální podpora, tj:


"Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–201?)."


„This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (Charles Univ, Fac Human 201X).“


Podle sdělení rektorátu UK není dedikace u výsledků projektů PRVOUK povinná: Uvádění acknowledgementu (dedikace) ve výsledcích vytvořených v rámci PRVOUK není povinné. Jeho případné znění je plně v kompetenci jednotlivých fakult (jiných součástí) UK. S ohledem na přidělování bodů v RIV je však důležité uvádět ve výsledcích afiliaci ke konkrétní fakultě (a to k fakultě, na níž je autor zaměstnán, nikoli k fakultě koordinátora).


Přesto doporučujeme uvádět dedikaci zdroji institucionální podpory podle příkladu uvedeného výše. Název konkrétního programu PRVOUK není nutné v dedikaci zmiňovat, ale je možné dedikaci upřesnit tak, aby název konkrétního programu zahrnovala, např.:


"Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT– 201X). Výsledek programu PRVOUK P20 Kulturní, sociální a historická antropologie."


Nelze uvádět pouze konkrétní program PRVOUK bez zmínky o institucionální podpoře pro FHS UK, protože programy PRVOUK jsou čistě interními projekty UK.Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám