CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")

CŽV přehled

CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")

(Program CŽV - zájmový)

VSTUP DO ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY
(po přihlášení zvolte "Založení nové přihlášky", nikoli "Programy CŽV")


Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky od 30.6.2021 do 12.9.2021.


Akademický rok:

2021 / 2022

Semetr začátku:  zimní


Délka kurzu:

700   (12 měsíců)

Anotace:

Roční program, který je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022. Posluchači plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského programu SHV. V rámci programu je též možné si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat povinně volitelné předměty z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (v semestru si lze zapsat maximálně 18 kurzů mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/, předměty CET /předměty s kódy YBAC/ a předměty, jejichž plnění je podmíněno prerekvizitou), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.

Požadavky:

Program je určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022.

Kurz je kapacitně omezen.

DALŠÍ INFORMACE:

Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.


Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek
Email: richard.davidek@fhs.cuni.cz
Telefon: 724 039 934
Přihlášku lze podávat do: 12.9.2021
Forma výuky: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Délka kurzu v semestrech: 2
Přihlášku posílejte na adresu: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň

Web: http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html

Forma zakončení: jiná


Poplatek: 18000 Kč / rok
Upřesnění poplatku: Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření smlouvy. Termín splatnosti poplatku je stanoven k 15. 10. 2021. Smlouvy se budou podepisovat v úterý 14.9.2021 v 10:00 (místnost 1.13).Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám