Dotace pro vědu

Dotace pro vědu

Od poloviny roku 2012 přechází financování vědy na UK na jiný systém (PRVOUK), proto ke 31. 12. 2012 Dotace pro vědu ve své podobě zanikají.

___________________________________________________________________________________________________________________________

U publikací vzniklých z podpory Dotací pro vědu uvádějte dedikaci: "Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT– 2012)."


Anglická verze: „This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (Charles Univ, Fac Human 2012).“


Autoři jsou povinni uvádět v každé publikaci svou afiliaci k Fakultě humanitních studií a UK. Doporučené znění: "Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00."


U publikací, jež vydává Fakulta humanitních studií UK, můžeme pomoci zařídit přidělení ISBN. V této věci kontaktujte .

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Archiv

Vyhlášení výsledků Dotací pro vědu (DPV) pro rok 2012

Výsledky DPV 2012 - tabulka (update 11. 9. 2012)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení výsledků 1. a 2. kola Dotací pro vědu (DPV) pro rok 2011

Výsledky 1. kola DPV 2011 - tabulka (update 7.11.2011)


Výsledky 2. kola DPV 2011 - tabulka (update 7.11.2011)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky interní soutěže na projekty podporované z prostředků Výzkumného záměru UK FHS v roce 2011

Znění vyhlášení výsledků VZ 2011


Výsledky VZ 2011 - tabulka (update 7.11.2011)


Znění vyhlášení VZ a pro rok 2011 a 1. kola DPV pro rok 2011

____________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky 1. a 2. kola interní soutěže na projekty podporované z prostředků Výzkumného záměru a z nové Dotace pro vědu UK FHS v roce 2010

Výsledky VZ a DPV 2. kolo 2010 (update 24.11.2010)


Výsledky VZ a DPV 1. kolo 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám