Informace o studiu

Doktorské studium

Oddělení doktorského studia řeší studijní záležitosti Ph.D. studentů.

Kontakt

Úřední hodiny

Pravidla a dokumenty ke stažení

Formuláře ke stažení

Informace ke studiu podle studijních programů

Úřední deska - zde najdete najdete důležité dokumenty jako Opatření děkana, Vyhlášky, Směrnice atd.

Přehled doktorských studijních programů na FHS UK


Potvrzení o studiu v elektronické podobě si můžete sami vygenerovat ze SIS: Osobní údaje_Tisk potvrzení a zvolíte variantu PDF s elektronickým podpisem nebo se osobně pro potvrzení zastavit v úředních hodinách na našem Oddělení doktorských studií. Prosíme, neobracejte se na Studijní oddělení, to řeší studijní záležitosti pregraduálního studia.


Doručení písemností na fakultu lze:

a) poslat poštou na adresu: Oddělení doktorských studií FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň.

b) odevzdat na podatelně, tj. vhodit do schránky na chodbě v suterénu

d) zaslat elektronicky datovou zprávou (email bohužel nestačí). Identifikátor datové schránky je: piyj9b4


Kontakt

UK FHS

Oddělení doktorských studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8

číslo dveří 1.25

proděkanka pro doktorské studium:
tajemnice pro doktorská studia:Úřední hodiny oddělení doktorských studií

V průběhu letních prázdnin (červenec a srpen) úřední hodiny nejsou vypsány, ale jsme k dispozici na e-mailových adresách:

a


V době výuky a zkouškového období v akademickém roce:


  • Úterý: 12 - 14 hod.

  • Čtvrtek: 10 - 12 hod.

Aktuality

  • Portál vzdělávacích kurzů nabízených složkami RUK včetně kurzů tzv. soft skills určených pro doktorandy najdete zde

  • Aktuální informace o konferencích, workshopech, seminářích ... aj najdete v SIS - Nástěnka


Poslední změna: 20. září 2021 13:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám