Grantové programy ČR

Současná spolupráce


V rámci Fakulty humanitních studií UK se pracovníci nejčastěji ucházejí o podporu u Grantové agentury ČR. Vedle toho se naši pracovníci v současnosti podílejí na řešení projektů podporovaných Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR. Dále naši pracovníci uspěli v soutěžích Ministerstva kultury - NAKI a Technologické agentury ČR, která roku 2017 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v rámci programu ÉTA. K tomu viz přehled nedávno či aktuálně řešených projektů.


Aktuality

Vyhlášení soutěže VES 2020 – Agentura pro zdravotnický výzkum

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.


Vzhledem k souvisejícím administrativním krokům (zajištění relevantních příloh) a nutnosti zajistit vyjádření Etické komise fakulty, v případě, že se chystáte podat projekt v rámci této veřejné soutěže, nebo tento záměr zvažujete, sdělte prosím tuto informaci oddělení vědy a výzkumu FHS UK (na adresu ) nejpozději do 31. května 2019!


Projektové návrhy se vyplňují výhradně prostřednictvím internetové aplikace vytvořené Agenturou zdravotnického výzkumu MZ ČR (pro registraci do systému je nutné, aby Vás oddělení vědy a výzkumu FHS v systému přiřadilo jakožto navrhovatele) a finalizované pdf. je nutné následně odeslat datovou zprávou nejpozději do pátku 28. června 2019.


Zadávací dokumentaci je možné nalézt na tomto odkazu.


NAKI II - vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Ministerstvo kultury České republiky dne 11. března 2019 vyhlásilo třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II.

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019. Podávání návrhů projektů bude uzavřeno 30. dubna 2019 ve 14:00 hodin.

Prosíme tedy všechny, kteří mají o podání projektu za FHS UK zájem, aby se co nejdříve obrátili na Oddělení pro vědu a výzkum – osobně, telefonicky či e-mailem na adresu . Tamtéž se mohou zájemci obracet v případě dotazů či potřeby konzultace k přípravě projektu.


Fakultní termín podávání projektů do soutěže NAKI II byl stanoveno na 15. dubna 2019 včetně.

Po tomto termínu budou probíhat konzultace a případné doplňování projektů, které budou tou dobou na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK již odevzdány.


Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže včetně předepsaných formulářů k podávání návrhů projektu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

Doporučujeme její pečlivé prostudování. Na uvedeném odkazu naleznete rovněž archiv nejčastěji kladených otázek.


FHS UK momentálně od roku 2018 spravuje jeden projekt z programu NAKI II s názvem České století motorismu.


GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží (Standardní, Juniorské, Mezinárodní projekty, EXPRO)

Dne 22. února 2019 byly Grantovou agenturou ČR vyhlášeny čtyři soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení od roku 2020.


Podrobnosti a zadávací dokumentaci je možné nalézt na těchto odkazech:


STANDARDNÍ PROJEKTY


JUNIORSKÉ PROJEKTY


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY


EXPRO


Zároveň byla zveřejněna pozvánka na informační seminář pro uchazeče v Praze a v Brně.


Obecné informace o pravidlech a řešení projektů GAČR je též možné nalézt na webu fakulty.


V případě, že se chystáte podat projekt v rámci některé z těchto soutěží, nebo tento záměr zvažujete, sdělte prosím tuto informaci oddělení vědy a výzkumu FHS UK (na adresu ) nejpozději do 8. března 2019!


Aktualizace: Projektové návrhy se vyplňují prostřednictvím aplikace www.gris.cz a finalizované pdf. je nutné odeslat datovou zprávou Grantové agentuře ČR nejpozději v pondělí 8. dubna 2019. Nicméně aby bylo možné ze strany OVV doladit případné chyby a nesrovnalosti (z našeho pohledu především ve finanční části projektu), prosím o uzavření Vašich návrhů nejpozději do konce března 2019 – v týdnu od 1.4 do 5.4. bychom provedli závěrečnou kontrolu a úpravy projektových žádostí.

Pro tuto kontrolu je zároveň nutné udělit OVV přístup v systému GRIS. Postup pro zpřístupnění je velmi triviální: v základním náhledu svého projektu v systému GRIS, záložka "Show All" stačí sjet dolů, kde narazíte na lištu "Users", v pravé části lišty by mělo být tlačítko "Add User", po jehož rozkliknutí máte možnost zadat jméno uživatele (BELONJAN) a přidělit mu roli ("project editor") a volbu potvrdit.Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele


Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele projektů v rámci Operačního programu Výzkum a inovace. Více informací naleznete zde: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov


TA ČR hledá oponenty/oponentky


Technologická agentura ČR na svých stránkách zveřejnila následující nabídku:


Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

Koho hledáme?


Expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace jak z výzkumných organizací, tak z oblasti relevantních podniků a organizací státní správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací (z aplikační sféry). Vítáno je vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru a hodnotitelské zkušenosti, splnění všech tří aspektů však není podmínkou.


Jaké jsou podmínky?

Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ (know-how) uvedeného v návrhu projektu.


Více info zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1349-nabidka-spoluprace-pro-oponentky-oponenty.htmlArchiv aktualit

GA ČR - veřejná soutěž EXPRO PROJEKTY

Grantová agentura ČR dne 14. 5.2018 vyhlásila vyřejnou soutěž EXPRO PROJEKTY: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/


Případné zájemce, kteří by chtěli podávat projekt za FHS UK a doposud nám tento záměr neoznámili, prosíme, aby kontaktovali Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK nejpozději do 23. 5. 2018. Kontaktní osoba:


AZV ČR - veřejná soutěž VES 2019

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR dne 14. 5. 2018 vyhlásila veřejnou VES 2019: http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2019-2022


Případné zájemce, kteří by chtěli podávat projekt za FHS UK, prosíme, aby kontaktovali Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK nejpozději do 23. 5. 2018. Kontaktní osoba:


TA ČR - 2. veřejná soutěž programu ÉTA

Technoloigická agentura ČR bude 9. května 2018 vyhlašovat 2. veřejnou soutěž programu ÉTA, zaměřeného na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Prosíme tedy všechny, kteří mají o podání projektu za FHS UK – třeba jen předběžný – zájem, aby se nám ohlásili, a to nejpozději ke dni vyhlášení soutěže: 9. května 2018 (včetně) – stačí poslat zprávu na adresu:


Obecné informace o programu ÉTA: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html


Zprávu o vyhlášení 2. veřejné soutěže si můžete přečíst zde (obsahuje také informaci o změnách oproti první soutěži): https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1306-informace-k-vyhlaseni-2-verejne-souteze-v-programu-eta.html


Kromě toho doporučujeme nastudovat si shrnutí poznatků z první soutěže: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1311-program-eta-shrnuti-zaveru-ctyr-diskusnich-setkani-k-reflexi-prvni-verejne-souteze.html

GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží (standardní, juniorské, mezinárodní projekty)

Ze strany GA ČR byly dne 27.2. 2018 vyhlášeny 3 veřejné soutěže:


STANDARDNÍ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/


JUNIORSKÉ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/


Vedle toho byly zveřejněny další předběžné informace k PROJEKTŮM EXPRO, které budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí 2018:

https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/


Zároveň byla zveřejněna pozvánka na informační seminář:

https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-zve-do-prahy-brna-a-plzne-na-seminar-pro-uchazece-k-soutezim-s-pocatkem-reseni-v-roce-2019/


Pokud v některé ze soutěží hodláte za FHS UK podat projekt a zatím jste nám tento záměr neohlásili, učiňte tak, prosím, do čtvrtka 8.3. 2018.

Kontaktní osoba:


GENDER-NET Plus Joint Call 2017

Od 20. prosince 2017 je možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří v nejúspěšnějších projektech české subjekty mezinárodních konsorcií v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (tzv. pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET).


Více informací zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1212-prijem-projektu-do-vyzvy-gender-net-plus-call-2017.html


Pokud byste měli o podání projektu zájem, kontaktujte Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


GA CŘ: grantové projekty EXPRO

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO


Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC).


Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/


GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.


Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.


Více informací zde: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/


Fakultní termíny FHS UK pro odevzdání dílčích zpráv a závěrečných zpráv projektů za rok 2017

Fakultní termíny pro odevzdání dílčích a závěrečných zpráv za rok 2017 byly nastaveny následujícím způsobem:


Dílčí zprávy projektů GA ČR - 5. ledna 2018 (včetně)

Závěrečné zprávy proojektů GA ČR - 16. ledna 2018 (včetně)


Nejpozději v uvedených termínech jsou řešitelé a řešitelky povinni mít své dílčí či závěrečné zprávy kompletně vyplněné v informačním systému GRIS, a to i se všemi příslušnými přílohami spojenými s doložením publikační výstupů. V případě nejasností se obracejte na kontaktní osobu OVV FHS UK:


TA ČR: Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Ze strany TA ČR byla vyhlášena 1. veřejná soutěž k programu ÉTA – soutěžní lhůta začala běžet dnem 16. 8. 2017.

Veškeré potřebné informace a podklady najedete přímo na stránkách poskytovatele: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1068-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html


V případě zájmu podat za FHS UK projekt se, prosím, řiďte následujícím harmonogramem:


Nejpozději do pátku 1. 9. 2017 nahlásit na OVV FHS UK (jakub.homolka@fhs.cuni.cz) úmysl podat projekt + předběžný název projektu + předběžný odhad ročního rozpočtu projektu za FHS UK/počet let trvání projektu (s ohledem na skutečnost, že fakulta bude pravděpodobně muset zajistit min. 10 % spolufinancování projektu z veřejných i neveřejných prostředků)


V době 1.–14. 9. 2017 pak bude čas na případné konzultace problémů, na které při přípravě návrhů projektů narazíte (ale v případě potřeby se na mě pochopitelně můžete obrátit i dříve).


Nejpozději do pátku 15. 9. 2017 předat kompletně hotový návrh projektu vyplněný v aplikaci poskytovatele ISTA (včetně všech požadovaných příloh) ke kontrole OVV FHS UK. Po kontrole a případné konzultaci a provedení dalších úprav se pak o odevzdání projektu a odeslání potvrzení datovou schránkou postará OVV FHS UK.


Kontaktní osoba: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


TA ČR - program ÉTA

Upozorňujeme na chystané vyhlášení programu ÉTA:


ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:


  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 CÍLE PROGRAMU


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


  a. 

člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,

  b. 

člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,

  c. 

člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,

  d. 

člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.


Více viz na stránkách TAČR: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html

Obecné zdůvodnění programu: https://tacr.cz/170116_Program_ETA.pdf


Vyhlášení soutěže a zveřejnění Zadávací dokumentace proběhne pravděpodobně někdy v polovině srpna 2017. V případě zájmu podat v rámci tohoto programu projekt kontaktujte oddělení vědy:


Nová věřejná soutěž AZV

Upozorňujeme, že AZV vyhlašuje jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022


K tomu viz:

http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2018-2021


Fakultní termín, ke kterému mají být žádosti kompletně vyplněné v aplikaci poskytovatzele a připravené ke kontrole, byl stanoven na neděli 2. července 2017.

Zároveň upozorňujeme, že AZV od tohoto roku používá pro správu návrhů vlastní aplikaci - v případě zájmu o podávání návrhu a zaregistrování za FHS UK kontaktujte OVV:


Další aktuality

GA ČR: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů


Výzva k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů

https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu/


Vyhlášení nových soutěží TA ČR

Aktuálně vyhlášená soutěž - program Epsilon:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/943-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html


Nový program TA ČR

Upozorňujeme na nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ze strany TA ČR:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html


Harmonogram vyhlašování soutěží TA ČR v roce 2017

Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží TA ČR v roce 2017 - viz: https://www.tacr.cz/index.php/cz/harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html

Poslední změna: 22. květen 2019 10:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám