Specifický vysokoškolský výzkum

Soutěž SVV je vyhlašována každoročně přibližně v polovině listopadu a projekty jsou pak uskutečňovány vždy jeden kalendářní rok. Hlavním řešitelem projektů SVV je některý z akademických pracovníků, který připraví návrh projektu a vytvoří okolo sebe tým akademiků, doktorských a magisterských studentů, kteří projekt společně řeší. Studentská část týmu musí být složena z minimálně 3 doktorských studentů.


Z prostředků SVV jsou financovány dva druhy akcí: projekty a konference.

Pro více informací kontaktujte .


POKYNY K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROJEKTŮ SVVAktuální projekty SVV na FHS UK (9. kolo)

 • Imaginace „Jiného“, kolektivní reprezentace a politiky sociální exkluze, VS 260 468

 • Adaptivní mechanismy v lidské psychice, VS 260 469

 • Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470

 • Výzkum sociálních a environmentálních inovací, VS 260 471

 • Pravda a řeč mezi filosofií a uměním, VS 260 472


Informace a podklady k SVV lze nalézt na stránkách RUK zde.

Text vyhlášení SVV pro rok 2020 je dostupný zde.


Na co při řešení projektů SVV nezapomenout:

 • Pro výplatu mezd používejte, prosím, výhradně formulář pro výplatu mzdových nákladů v SVV (níže v sekci "Ke stažení"). Formulář dodejte na OVV, kde bude zkontrolován a následně předán na personální oddělení.

 • Cestovné pro studenty v projektech SVV je vypláceno jedině formou stipendií (tj. cestovné studentů nelze čerpat z provozních nákladů). Stipendia se proplácejí pouze jednou za měsíc, a to k 15. dni v měsíci (pokud na tento den připadá víkend, pak jsou stipendia proplacena v nejbližším možném následujícím termínu). Žádost o vyplacení stipendií je třeba dodat na OVV nejpozději k 10. dni daného měsíce, v opačném případě je možné zpoždění výplaty o celý měsíc.

 • Stipendia studentům zadává do systému výhradně referentka OVV. Stipendia lze zároveň vyplatit pouze v době aktivního studia příslušné/ho studenta/tky na FHS UK. Pokud některý student bude absolvovat/přerušovat studium v průběhu řešení SVV, je třeba mu vyplatit stipendium v době, kdy ještě studentem je.

 • I u SVV platí, že na každou publikaci vzniklou v rámci této soutěže, by měla být uzavřena „smlouva o vydání díla“, bez níž nelze proplatit fakturu za tisk ani další tiskové úpravy

 • Všechny publikace dotované ze SVV by měly obsahovat větu typu (u článků uvést např. v první poznámce pod čarou): "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 - doplnit zúčtovací číslo projektu."

 • Manuál pro řešení SVV na FHS UK naleznete níže v sekci "ke stažení"

 • Pro správné čerpání prostředků při pořádání konferencí se, prosíme, obracejte na ekonomické oddělení.


Časté dotazy - řadu otázek zodpovídá FAQ sekce na stránkách RUK zde, v případě potřeby kontaktujte .Poslední změna: 1. listopad 2019 16:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám