Archiv SVV

SVV 2014

Tabulka ukazuje výsledné rozvržení prostředků pro SVV 2013 (přidělené prostředky jsou v tis. Kč). Celkem bylo pro FHS UK přiděleno 2 887 tis. Kč.VSHlavní řešitelNázev projektu/konferencePřidělené prostředky


(v tis. Kč)


260 118

P

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.

Kolektivity a prostor v glokalizovaném světě

551,530

260 119

P

Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Adaptivní mechanismy v lidské psychice

467,530

260 120

P

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Aktuální otázky environmentálního a organizačního výzkumu

508,300

260 121

P

doc. Aleš Novák, Ph.D.

Příspěvky k německé a francouzské filosofii

423,950

260 122

P

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Kulturní transfer v moderních dějinách českých zemí (cca. 1750–1990)

636,320

260 123

K

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

Mezinárodní doktorandská konference FHS UK: Transition 2.0? Anthropology of the world(s) in reform

73,790

260 124

K

doc. Zuzana Jurková, Ph.D.

Crossing Bridges

106,790

260 125

K

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Workshop: Les v době industrializace

118,790


Informace a podklady k SVV lze na stránkách RUK zde.

Text vyhlášení SVV pro rok 2014 viz zde.

___________________________________________________________________________________

SVV 2013

Tabulka ukazuje výsledné rozvržení prostředků pro SVV 2013 (přidělené prostředky jsou v tis. Kč). Všechny projekty (P) i konference (K) byly schváleny v plné výši. Celkem byla přidělena částka 2 920 tis. Kč.VS


Název


Hlavní řešitelPřidělená částka

FHS

P

267 701

Aktérské vědění a praktiky v kontextech glokalizovaného světa

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

900

FHS

P

267 702

Behaviorální a kognitivní jevy ovlivňující lidskou percepci, komunikaci a reprodukci

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

600

FHS


P


267 703


Aktuální otázky environmentálního a organizačního výzkumu

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

500

FHS


P


267 704


Představy o „kolektivním těle“ a utváření moderních identit v českých zemích (cca 1750-1950)

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.


600


FHS


K


267 705


Workshop: Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.


153


FHS

K

267 706

Krize veřejného prostoru II.

PhDr. Ivan Rynda

167


Znění vyhlášení SVV pro rok 2013 viz zde.

___________________________________________________________________________________

SVV 2012

Tabulka ukazuje výsledné rozvržení prostředků pro SVV 2012 (žádané prostředky nevytučněné, přidělené vytučněné, obojí v tis. Kč). Všechny projekty (P) a konference (K) tedy byly schváleny v plné výši. Celkem byla přidělena částka 2 700 tis. Kč.VS


Název


Hlavní řešitel

Požadovaná částka

Přidělená částka

FHS

P

265 701

Kultury a aktéři glokalizovaného světa

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

798

798

FHS


P


265 702


Působení odborných intervencí a organizačních změn na kvalitu v oblasti zdravotních a sociálních služeb a výchovné péče

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.


436


436


FHS


P


265 703


Adaptivní mechanismy v lidské psychice na pozadí kulturních a ontogenetických vlivů

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.


699


699


FHS


K


265 704


Filosofický výzkum možností a limitů transcendence člověka ke světu

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.

442


442


FHS


K


265 705


Non-human in Social Science III: Past Trajectories – Future Prospects

Mgr. Martin Heřmanský


236


236


FHS

K

265 706

Budoucnost demokracie

PhDr. Ivan Rynda

89

89


Vyjádření grantové rady UK k projektům SVV 2012 viz zde.

Znění vyhlášení SVV pro rok 2012 viz zde.

______________________________________________________________________________________________________________________

SVV 2011

Tabulka ukazuje výsledné rozvržení prostředků pro SVV 2011 (žádané prostředky nevytučněné, přidělené vytučněné, obojí v tis. Kč). Všechny projekty (P) a konference (K) tak byly schváleny, nicméně v rozdílné výši. Celkem byla přidělena částka 2 550 tis. Kč.


VS


Název


Hlavní řešitel

Požadovaná částka

Přidělená částka

FHS

P

263 701

Etnografie v glokalizovaném světě

Mgr. Hedvika Novotná

1451

1250

FHS

P

263 702

Organizační kultura: kvalita péče a vnitřní procesy

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

400

400

FHS

P

263 703

Imaginární komunity v moderní Evropě  (18.-20. století) – zlomy a vývoj

Dr. phil. Pavel Himl

569

495

FHS

K

263 704

Antropologie práva: Syntéza

prof. PhDr. Jan Sokol,

Ph.D., CSc.

154


132


FHS

K

263 705

Non-human in Social Science III: Past Trajectories – Future Prospects

Mgr. Martin Heřmanský

200

167

FHS

K

263 706

CASA/SASA: Sociální nerovnosti a ekonomizace života

Mgr. Petra  Ezzeddine

126

106


Znění vyhlášení výsledků fakultního kola SVV 2011 viz zde.

Znění vyhlášení SVV pro rok 2011 viz zde.

______________________________________________________________________________________________________________________

SVV 2010

Tabulka ukazuje rozepsané prostředky pro SVV 2010 (v tis. Kč). Dva z projektů byly dofinancovány z FHS UK, zbylým byla přiznána podpora v plné výši. Celkem byla přidělena částka 5 249 tis. Kč.


VS

Název

Hlavní řešitel

Požadovaná částka

Dotace UK

Dofinancování UK FHS

261 701

Aktuální problémy současné společnosti z antropologického hlediska

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

2 023


1 800


223


261 702


Antropologie kulturní krajiny a životního prostředí

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

414

414

-

261 703


Neverbální aspekty interpersonálních vztahů z etologické perspektivy

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

708


600


108


261 704

Etické jednání a význam hodnot v sociální praxi

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

878


878


-

261 705


Kulturní a sociální vzorce v moderní středoevropské historii

Dr. phil. Pavel Himl

1 089

1 089

-

261 706

Mimolidské v antropologii (konference)

Mgr. Martin Heřmanský

137

137

-


Celkem

5 249

4 918

331


Vyjádření grantové rady UK k projektům SVV 2010 viz zde.


Poslední změna: 1. duben 2015 15:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám