Cotutelle

Cotutelle: psaní disertační práce pod dvojím vedením

Základní informace o cotutelle naleznete na stránkách Univerzity Karlovy.


Pokud má student o studium v režimu cotutelle na FHS zájem, informuje o tom Institut doktorských studií, který mu podá bližší informace a doporučí, jak postupovat.


Kuchařka – jak na Cotutelle

Pro vážné zájemce z řad doktorandů připravil Institut doktorských studií tzv. kuchařku:


1. Studium v režimu cotutelle má tyto charakteristiky: jde o dvě paralelní studia na dvou univerzitách s tím, že student má společné vedení jedné disertační práce za spolupráce dvou školitelů z obou univerzit. V závěru studia pak společně obhajuje jedinou disertační práci. Po úspěšné společné obhajobě získá dva diplomy a jsou mu uděleny příslušné tituly z obou studijních programů.


2. Student musí být zapsán do doktorského studia na dvou univerzitách.


3. Obvykle mají obě univerzity nějaký vzor smlouvy – jeden se vzorů se vybere a dále se pracuje jen s jednou verzí. Univerzita Karlova preferuje, aby byl vybrán její vzor, ale není to podmínka nutná. Tento PRACOVNÍ VZOR smlouvy je třeba doplnit o údaje požadavků OBOU univerzit (např. jméno studenta, název disertační práce, jména obou školitelů, podrobnosti o oponentech, pojištění, místu a způsobu obhajoby apod.)


4. Postupně OBĚ UNIVERZITY doplní do pracovní verze smlouvy svoje požadavky, jde o vzájemnou komunikaci mezi studentem, oběma školiteli a oběma odpovědnými pracovníky z obou univerzit.


5. Poté, co příslušní odpovědní pracovníci postupně na OBOU univerzitách potvrdí, že smlouva je kompletně doplněna (jde často o proces, kdy k domluvě na konečné podobě smlouvy dojde až po několika vzájemně vyměněných verzích), může být podepsána. Na UK schvaluje konečné znění Rektorát UK, a to postupně na právním, studijním i zahraničním oddělení. Za UK je smlouva podepsána nejen děkanem FHS UK, ale i rektorem UK. Proces tak trvá často v praxi několik měsíců.


6. Podepisuje se finální podoba smlouvy na obou univerzitách, teprve, až je všemi podepsána, smlouva platí.


Poslední změna: 7. listopad 2019 16:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám